ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

15.12.2010 р.

N К-19322/09

Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів: головуючого - Ланченко Л. В., суддів - Костенка М. І., Маринчак Н. Є., Нечитайла О. М., Федорова М. О. (за участю: секретаря - Сватко Г. О., представників: позивача - Сандула В. А., відповідача - Авдєєвої Ю. М.), розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська на постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 01.04.2009 у справі N 2-а-3617/08 за позовом Приватного підприємства "Саньсун" до Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції у м. Дніпропетровську про скасування акта про зобов'язання вчинити дії, встановив:

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09.07.2008 ПП "Саньсун" в задоволені позовних вимог до Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції (МДПІ) у м. Дніпропетровську про скасування акта N 82 від 14.02.2008 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, яким оформлено рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за ініціативою податкового органу з дати його складання та затвердження 14.02.2008, зобов'язання Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську видати позивачу оригінал Свідоцтва N 100094722 про реєстрацію платника податку на додану вартість, виданого 01.02.2008 на бланку ф. N 2-ПДВ, серія НБ N 147657, відмовлено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 01.04.2009 рішення суду першої інстанції скасовано, прийнято нову постанову про задоволення позову.

Скасовано акт Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська N 82 (N 4516/10/15-2) від 14.02.2008 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ПП "Саньсун", яким оформлене рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за ініціативою податкового органу, за дати його складання та затвердження 14.02.2008. Зобов'язано лівобережну МДПІ м. Дніпропетровська видати ПП "Саньсун" оригінал Свідоцтва N 100094722 про реєстрацію платника податку на додану вартість, виданого 01.02.2008 на бланку ф. N 2-ПДВ серії НБ N 147657.

У справі відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою відповідача, у якій ставиться питання про скасування рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі рішення суду першої інстанції, з підстав порушення норм матеріального та процесуального права, зокрема, Закону України "Про податок на додану вартість".

Позивач у запереченнях на касаційну скаргу просив залишити її без задоволення, рішення суду апеляційної інстанції залишити без змін.

Перевіривши у відкритому судовому засіданні повноту встановлення обставин справи та правильність їх юридичної оцінки в судових рішеннях, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Актом Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську N 82 (4516/10/15-2) від 14.02.2008 анульована реєстрація платника податку на додану вартість ПП "Саньсун" на підставі пп. "ґ" п. 9.8 ст. 9 Закону України "Про податок на додану вартість" у зв'язку з поданням податкових декларацій з ПДВ за період з 01.01.2007 по 31.12.2007, що свідчать про відсутність оподаткованих поставок протягом дванадцяти послідовних місяців, та 14.02.2008 позивача виключено з Реєстру платників ПДВ, який ведеться ДПА України.

Підпунктом "ґ" пункту 9.8 статті 9 Закону України "Про податок на додану вартість" передбачено, що реєстрація платника податку на додану вартість діє до дати її анулювання, яка відбувається, зокрема, у випадку, якщо особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів господарювання.

Згідно з пунктом 1.1 статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість" під оподатковуваними операціями для цілей цього Закону маються на увазі будь-які операції платників податку, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість.

Перелік оподатковуваних операцій визначений пунктом 3.1 статті 3 зазначеного Закону. До цього переліку, зокрема, належать поставки товарів або поставки послуг (підпункт 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість").

Відповідно до пункту 1.4 статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість" поставка товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу.

Не належать до поставки операції з передачі товарів в межах договорів схову (відповідального зберігання), довірчого управління, оперативної оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу права власності (користування або розпорядження) на такі товари іншій особі.

Поставка послуг - будь-які операції цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами, а також з поставки будь-яких інших, ніж товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операції з безоплатного виконання робіт, надання послуг. Поставка послуг, зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), поставки, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності.

Відповідно до наведеного оподатковувана поставка є різновидом оподатковуваної операції. При цьому ознакою оподатковуваної операції, а отже, і оподатковуваної поставки, є виникнення в результаті її здійснення об'єкта оподаткування податком на додану вартість.

Таким чином, з аналізу наведених законодавчих норм випливає, що під оподатковуваними поставками слід мати на увазі поставку товарів або поставку послуг, в результаті яких у платника податку-постачальника виникає об'єкт оподаткування податком на додану вартість та, відповідно, нараховуються податкові зобов'язання з цього податку.

Ураховуючи викладене, поняттям оподатковуваних поставок не охоплюються операції платника податку з придбання товарів і послуг, у тому числі тих, із яких у покупця виникає право на податковий кредит, а також операції, звільнені від оподаткування або такі, що не є об'єктом оподаткування згідно зі статтями 3 та 5 Закону України "Про податок на додану вартість".

З огляду на викладене, судом першої інстанції правильно відхилено доводи позивача про здійснення ним операцій з придбання товарів, як підтвердження наявності у нього оподатковуваних поставок, у той час як суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про наявність у позивача оподатковуваних поставок та помилково скасував правильне по суті рішення.

Таким чином, відсутність у платника податку на додану вартість оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних податкових місяців згідно з підпунктом "ґ" пункту 9.8 статті 9 Закону України "Про податок на додану вартість" є підставою для прийняття податковим органом рішення про анулювання реєстрації такого платника податку та виключення платника податку на додану вартість з відповідного Реєстру.

З огляду на викладене, судова колегія вважає, що суд першої інстанції, виконавши всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевіривши обставини справи, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права та постановив обґрунтоване рішення, яке було помилково скасовано судом апеляційної інстанції.

Керуючись ст. ст. 220, 221, 223, 226, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

Касаційну скаргу Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська задовольнити.

Постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 01.04.2009 скасувати.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09.07.2008 залишити в силі.

Ухвала вступає в законну силу з моменту проголошення. Заява про перегляд судового рішення в адміністративній справі Верховним Судом України може бути подана з підстав, в порядку та у строки, встановлені ст. ст. 236 - 238 КАС України.

 

Головуючий

Л. В. Ланченко

Судді:

М. І. Костенко

 

Н. Є. Маринчак

 

О. М. Нечитайло

 

М. О. Федоров

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали