ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.03.2011 р. N 104

Про Регіональну цільову програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011 - 2016 роки

На виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" та з метою реалізації завдань, визначених Президентом України В. Ф. Януковичем, щодо організації діяльності органів опіки та піклування з питань своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, запобігання соціальному сирітству, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, посилення відповідальності за додержанням законодавства в цій сфері та з урахуванням обговорення на розширеному засіданні Колегії облдержадміністрації:

1. Схвалити Регіональну цільову програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011 - 2016 роки (далі - Програма (додається)) та подати її на розгляд сесії обласної ради.

2. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад:

2.1. Розробити відповідні програми та при формуванні місцевих бюджетів передбачати кошти на їх виконання.

2.2. Питання підвищення соціальної захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розглянути протягом першого півріччя 2011 року на розширених засіданнях колегій, виконкомів із залученням представників громадських, благодійних, релігійних організацій, які працюють в інтересах дітей, депутатів усіх рівнів, спонсорів, представників бізнесу.

2.3. Звернути увагу на обов'язкове дотримання вимог статті 6 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" при вирішенні питання влаштування дитини, яка втратила сімейне оточення.

2.4. Вжити заходів щодо впровадження електронної версії обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зарахування їх на квартирний та соціальний квартирний облік, надання особам з їх числа після досягнення 18 років житла для постійного проживання.

2.5. Активізувати діяльність щодо пошуку та підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі з метою забезпечення виконання прогнозних показників на 2011 рік стосовно влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

2.6. Поліпшити ефективність роботи районних (міських) центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводу функціонуючих та новостворених в області прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

2.7. Систематично проводити навчання голів, секретарів сільських, селищних рад з питань діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини.

3. Службі у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад:

3.1. З метою здійснення контролю за умовами проживання дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов'язків, запровадити систематичне (не рідше одного разу на місяць) відвідування таких сімей, залучивши до цих заходів працівників органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, громадськості.

3.2. Посилити персональну відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади та відповідних служб за забезпечення захисту прав дітей. У випадках виникнення загрози життю та здоров'ю дітей у сім'ях вживати відповідних дій щодо вилучення їх із небезпечного середовища, притягнення до відповідальності батьків чи осіб, що їх замінюють.

3.3. Здійснювати дієвий контроль за станом виховання, утримання і розвитку дітей у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, сім'ях опікунів, піклувальників, усиновлювачів, особливу увагу приділяти новоствореним сім'ям.

4. Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій в рамках навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації новообраних голів територіальних громад та новообраних секретарів сільських, селищних рад, включити до навчальних планів питання законодавчого забезпечення соціального захисту дітей.

5. Службі у справах дітей облдержадміністрації:

5.1. Провести моніторинг стану забезпечення вимог законодавства стосовно захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в області та підготувати аналітичні, статистичні матеріали з метою розгляду даного питання на засіданні координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації.

5.2. Активізувати роботу щодо формування громадської думки, сприятливої для поширення серед населення позитивної орієнтації на усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

6. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з виконавчим комітетом Чернігівської міської ради до 15 травня 2011 року внести узгоджені пропозиції щодо створення в м. Чернігові соціального гуртожитку для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

7. Обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді протягом двох місяців розробити обласні комплексні заходи по роботі з сім'ями, що опинились у складних життєвих обставинах, профілактиці соціального сирітства та соціальній роботі, спрямованій на повернення дітей із державних закладів у біологічні сім'ї.

8. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації постійно здійснювати заходи щодо поліпшення матеріально-технічних умов функціонування інтернатних закладів, наближаючи умови проживання дітей до домашніх, залучаючи кошти благодійних організацій, фондів, шефів. Щорічно проводити моніторинг діяльності інтернатних закладів за рейтинговою системою оцінювання, визначати найкращий сучасний навчальний заклад.

9. Управлінню у справах преси та інформації, службі у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на захист законних прав та інтересів дітей.

10. Структурним підрозділам облдержадміністрації, обласним установам та організаціям, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад інформувати службу у справах дітей облдержадміністрації про стан виконання розпорядження щорічно (починаючи з 2012 року) до 20 січня року, що настає за звітним періодом.

11. Службі у справах дітей облдержадміністрації забезпечити узагальнення матеріалів та інформувати облдержадміністрацію щорічно до 5 лютого року, що настає за звітним періодом.

12. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Тканка В. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення третьої сесії Чернігівської обласної ради шостого скликання
____ 2011 року

СХВАЛЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
28.03.2011 N 104


Регіональна цільова програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011 - 2016 роки

I. Паспорт Програми

1. Назва: Регіональна цільова програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011 - 2016 роки.

2. Підстава для розроблення: ст. 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" від 05.03.2009 року N 1065-VI.

1.

Ініціатор розроблення Програми

Чернігівська обласна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

п. 2 доручення Віце-прем'єр-міністра України Васюника І. В. від 03.04.2009 року N 16660/1/1-09, доручення заступника голови облдержадміністрації Тканка В. М. від 30.07.2010 року N 01.07-03/1773

3.

Розробник Програми

служба у справах дітей облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

служба у справах дітей облдержадміністрації

6.

Учасники Програми

райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Новозаводської, Деснянської районних у м. Чернігові рад, УМВС України в області

7.

Термін реалізації

2011 - 2016 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних Програм)

обласний

9.

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

1630,0 тис. грн.

у тому числі:

 

коштів обласного бюджету

1630,0 тис. грн.

коштів інших джерел

-


II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Проблема виховання і захисту підростаючого покоління ніколи не втратить своєї актуальності, адже діти - гарант самозбереження, здоров'я і поступу нації. Вкладаючи ресурси в дитинство, держава зміцнює майбутні продуктивні сили, забезпечує стабільність добробуту, готує активних громадян, здатних перебрати до своїх рук управління державними і суспільними справами, впевнено йти вперед курсом розвитку, орієнтуючись на високі виважені рішення, сприймати духовні пріоритети.

Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей, як в Україні в цілому, так зокрема і у Чернігівській області.

Розбудова нових політичних та економічних державних засад потребує вжиття додаткових заходів, вироблення якісно нового підходу до вирішення проблем бездоглядності та безпритульності дітей, підвищення ефективності дій, спрямованих на мінімізацію причин і наслідків такого явища у дитячому середовищі.

Діти, що покинуті батьками або самі залишили сім'ю, в якій не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини та часто стають жертвами злочинів, залучаються дорослими до протиправної діяльності. Життя і здоров'я таких дітей постійно перебуває під загрозою, а збільшення їх чисельності також становить певну загрозу для суспільства.

З метою захисту законних прав і інтересів дітей органами опіки та піклування, службами у справах дітей постійно проводиться робота щодо виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування, опинились в особливо важких умовах, потребують соціального захисту. Вживаються заходи по захисту прав дітей в сім'ях, де батьки не створюють належних умов для виховання і утримання своїх дітей.

Впродовж останніх років в області вдалось досягти тенденції зменшення кількості дітей, що опинились у складних життєвих обставинах: 2006 рік - 3179 осіб, 2007 рік - 3026, 2008 рік - 2684, 2009 рік - 2711, 2010 рік - 2472, станом на 01.10.2010 - 1857 дітей, переважна більшість цих дітей - з неблагополучних сімей.

Зменшення в області числа неблагополучних сімей обумовлює відповідно зменшення кількості вихованців Ніжинського та Чернігівського притулків для дітей: 2006 рік - 391 дитина, 2007 рік - 453, 2008 - 425, 2009 - 306, 2010 - 246.

Для надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової допомоги, проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини в с. Хмільниця Чернігівського району у 2006 створено обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, де отримали допомогу: 2007 рік - 95 вихованців, 2008 - 123; 2009 - 124, 2010 - 104.

Незважаючи на позитивну динаміку у сфері подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, існують певні проблеми, що не дозволяють остаточно подолати це ганебне явище в області:

• неспроможність великої кількості батьків утримувати дітей;

• жорстокі форми виховання дітей в сім'ях;

• психологічна криза стосунків батьків та дітей;

• неспроможність або небажання сім'ї виконувати виховні функції;

• експлуатація батьками праці дітей, що призводить до послаблення будь-якої мотивації до продовження навчання;

• недосконалість механізмів виявлення та надання термінової допомоги дітям, що опинились у складних життєвих обставинах або залишились за межами сімейного виховання.

Вирішення цих нагальних питань повинно бути пріоритетом у діяльності органів місцевої виконавчої влади та самоврядування.

Особливої уваги з боку суспільства, всіх державних органів та недержавних організацій потребують діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Незважаючи на те, що впродовж останніх двох років кількість цих дітей в області зменшується, актуальним залишається питання їх влаштування до сімейних форм виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу), пошуку нових батьків, створення умов для зростання кожного маленького українця у колі сім'ї.

Станом на

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Кількість дітей, що перебувають під опікою, піклуванням

Кількість дітей, що перебувають у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу

Виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях громадян у %

1

2

3

4

5

01.01.2007

2723

1572

44

59,35 %

01.01.2008

2775

1639

108

62,95 %

01.01.2009

2985

1758

194

65,39 %

01.01.2010

2915

1703

265

67,51 %

01.01.2011

2811

1690

297

70,68 %


Починаючи з 2006 року все більше дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в області знаходять нову сім'ю, зокрема збільшилась кількість дітей усиновлених громадянами України: 2005 рік - 16 осіб, 2006 рік - 21, 2007 рік - 28, 2008 рік - 42, 2009 рік - 44, 2010 рік - 45; число дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які під опікою, піклуванням громадян - 2007 рік - 1572, 2008 рік - 1639, 2009 рік - 1758, 2010 рік - 1703, станом на 01.01.2011 - 1690. Постійно в області зростає кількість прийомних сімей (ПС) та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ): 2006 рік - 1 ПС, 1 ДБСТ/8 вихованців, 2007 рік - 27 ПС, 1 ДБСТ/44 вихованці; 2008 рік - 69 ПС, 1 ДБСТ/108 вихованців; 2009 рік - 101 ПС, 6 ДБСТ/194 вихованці; 2010 рік - 142 ПС, 7 ДБСТ/265 вихованців, станом на 01.01.2011 - 150 ПС, 10 ДБСТ/297 вихованців.

Незважаючи на те, що питома вага кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання суттєво збільшилась, з 59,35 % у 2007 році до 70,68 % на кінець 2010 року, цей показник залишається меншим, ніж в середньому по Україні - 70,9 %. Кожна третя дитина з цієї категорії все ще залишається за межами сім'ї.

Подальший розвиток в області сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх усиновлення, влаштування під опіку, піклування, розгалуження мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу є ефективним засобом боротьби з дитячою бездоглядністю та безпритульністю, поступового викорінення цього ганебного явища.

III. Мета Програми

Метою Програми є:

- створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров'я, виховання відповідального батьківства, збереження біологічних сімей та запобігання соціальному сирітству;

- організація результативної роботи щодо своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх реабілітації та інтеграції в суспільство;

- подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Прийняття цієї Програми дозволить підвищити рівень здійснення соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх прав, свобод та законних інтересів, протидіяти дитячій бездоглядності та безпритульності, забезпечити пріоритетність влаштування дитини в сім'ю громадян.

Програма передбачає протягом 2011 - 2016 років здійснити комплекс заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності шляхом:

- підтримки дітей соціально незахищених категорій, сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- збільшення кількості прийомних сімей, сприяння їх ефективній діяльності;

- проведення спільних профілактичних рейдів та операцій для своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування до закладів соціального захисту дітей;

- проведення засідань "за круглим столом" з питань подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, здійснення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підвищення кваліфікації та професійного рівня знань працівників служб у справах дітей, закладів соціального захисту дітей;

- ведення електронних обліків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (запровадження промислової експлуатації єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) "Діти");

- проведення перевірок діяльності органів опіки та піклування, закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо забезпечення ними захисту прав дітей;

- підвищення поінформованості населення з питань реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в результаті проведення інформаційних кампаній в ЗМІ, виготовлення та поширення соціальної реклами, інформаційних матеріалів тощо.

Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2016 року, передбачає три етапи виконання: I-ий етап - 2011 - 2012 роки; II-ий - 2012 - 2014 роки; III-ий - 2014 - 2016 роки.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок загального обсягу асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах головним розпорядникам коштів, визначених виконавцями її заходів, виходячи з реальних фінансових можливостей, а також інших джерел фінансування не заборонених законодавством (додаток 1).

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Протягом 2011 - 2016 років планується реалізувати завдання та здійснити такі заходи:

підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків;

запобігання соціальному сирітству дітей, для чого:

- своєчасно виявляти бездоглядних та безпритульних дітей, влаштовувати їх на виховання до закладів соціального захисту;

- встановлювати статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніш як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування.

удосконалення процесу реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та їхніх сімей, для чого:

- провести до 2013 року реорганізацію Ніжинського та Чернігівського притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

забезпечення функціонування системи моніторингового нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей), для чого:

- збільшити питому вагу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання, у 2012 році - до 72 %, у 2014 році - до 75 %, у 2016 році - до 78 %;

- забезпечити доступ населення до повної та об'єктивної інформації з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання;

забезпечення захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців інтернатних установ:

- ухвалювати рішення про збереження житлових та інших майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не пізніш як через місяць від дня надання дитині відповідного статусу.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 2 до Програми.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на службу у справах дітей облдержадміністрації.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на облдержадміністрацію та постійну комісію обласної ради з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму.

Про хід реалізації Програми служба у справах дітей облдержадміністрації щорічно у І кварталі року, наступного за звітним, звітує перед обласною радою.

 

Додаток 1
до Регіональної цільової програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011 - 2016 роки


Орієнтовне ресурсне забезпечення Регіональної цільової програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011 - 2016 роки

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

I

II

III

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

180,0

246,5

268,0

290,0

312,0

333,5

1630,0

обласний бюджет

180,0

246,5

268,0

290,0

312,0

333,5

1630,0


 

Начальник служби у справах
дітей облдержадміністрації

Л. Ф. Зеленько


 

Додаток 2
до Регіональної цільової програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011 - 2016 роки


Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011 - 2016 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми**

Строк виконання заходів

Виконавці

Джерела фінансування (обласний бюджет, інші джерела)

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі по роках:

Очікуваний результат

Загальний обсяг

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I етап

II етап

III етап

1. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

1.1

 

Забезпечення виявлення дітей, які опинились за межами сім'ї, жебракують, вчиняють правопорушення, проведення спільних рейдів та операцій, нарад, засідань за "круглим столом"

2011 - 2016

Служба у справах дітей облдержадміністрації, УМВС України в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад

Обласний бюджет

46,5

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

Зменшення рівня асоціальних проявів серед дітей

1.2

 

Проведення навчальних семінарів для працівників територіальних служб у справах дітей області, Ніжинського, Чернігівського притулків для дітей, обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей з питань профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності

2011 - 2016

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Обласний бюджет

70,0

10,0

10,5

11,0

12,0

13,0

13,5

Підвищення професійного рівня знань працівників служб у справах дітей, закладів соціального захисту дітей

1.3

 

Проведення конкурсу "Кращий вихователь року" серед педагогічних працівників Ніжинського, Чернігівського обласних притулків для дітей, обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей

2011 - 2016

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Обласний бюджет

16,5

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Підвищення професійного рівня знань працівників закладів соціального захисту дітей

Всього по розділу

133,0

18,0

19,5

21,0

23,0

25,0

26,5

 

2. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.1

 

Розробка, випуск та розповсюдження методичної літератури з питань усиновлення, друкованої інформаційно-просвітницької продукції стосовно поширення сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2011 - 2016

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад

Обласний бюджет

51,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

Забезпечення доступу населення до інформації з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання

2.2

 

Проведення навчальних семінарів для працівників територіальних служб у справах дітей області з питань надання статусів дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та влаштування їх до сімейних форм виховання

2011 - 2016

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Обласний бюджет

111,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

Підвищення професійного рівня знань працівників служб у справах дітей

Всього по розділу

162,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

 

3. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

3.1

 

Проведення благодійних акцій, святкових заходів, круглих столів для дітей соціально незахищених категорій з нагоди відзначення Дня захисту дітей (1 червня); Дня усиновлення (30 вересня); Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада), Новорічних та Різдвяних свят, організація роботи пунктів одноразового безкоштовного харчування дітей, які опинились у складних умовах, організація роботи консультаційного пункту з прав дитини

2011 - 2016

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Обласний бюджет

1335,0

140,0

203,0

221,0

239,0

257,0

275,0

Підтримка дітей соціально незахищених категорій, підвищення поінформованості населення з питань захисту прав та законних інтересів дітей

Всього по розділу

1335,0

140,0

203,0

221,0

239,0

257,0

275,0

 

Разом по заходам

1630,0

180,0

246,5

268,0

290,0

312,0

333,5

 


 

Начальник служби у справах
дітей облдержадміністрації

Л. Ф. Зеленько

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали