ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцята сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 08.07.2010 р. N 1149

Про Регіональну програму захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян на 2010 - 2011 роки

Відповідно до Конституції України, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" N 109/2008 від 7 лютого 2008 року обласна рада вирішила:

1. Затвердити Регіональну програму захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян на 2010 - 2011 роки (додається).

2. Рекомендувати райдержадміністраціям, Берегівському, Мукачівському, Ужгородському, Хустському, Чопському міськвиконкомам розробити відповідні програми та подати їх на затвердження районних (міських) рад.

3. Обласній державній адміністрації інформувати обласну раду про хід реалізації зазначеної Програми щорічно у першому кварталі.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної державної адміністрації Ледиду О. О. та постійну комісію обласної ради з питань законності і правопорядку (Зелінський А. Ф.).

 

Голова ради

М. Кічковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
08.07.2010 N 1149

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян на 2010 - 2011 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Регіональна програма захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян на 2010 - 2011 роки (далі - Програма) спрямована на реальне забезпечення захисту порушених чи оспорюваних конституційних прав та свобод громадян, в першу чергу, соціально незахищених категорій, прискорення розгляду скарг, усунення причин та умов, що призводять до їх порушення. При розробці та виконанні Програми береться до уваги те, що право на звернення є одним з головних конституційних прав та гарантується ст. 40 Основного Закону, а самі звернення громадян відіграють особливу роль у забезпеченні постійного зв'язку між державою і громадянином, вирішенні життєво важливих проблем окремої людини, суспільства в цілому, утвердженні демократичної, соціальної, правової держави.

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Заходи Програми спрямовані на:

- забезпечення всебічного, швидкого та якісного розгляду звернень громадян і вжиття необхідних заходів прокуратурою, місцевими органами державної виконавчої влади та відповідного реагування у разі виявлення порушення вимог законів;

- спільний розгляд звернень з виїздом на місця для організації перевірок дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті, розгляді та вирішенні звернень громадян підприємствами, установами, організаціями, їх службовими особами;

- недопущення порушення конституційного права громадян на звернення зі сторони підприємств, установ, організацій, їх службових осіб;

- аналіз та узагальнення даних, що стосуються причин і умов, що породжують обґрунтовані звернення, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного вирішення;

- взаємне інформування органів прокуратури та органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування про кількість, види скарг громадян, результати їх вирішення;

- удосконалення та підвищення ефективності роботи в органах державної виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо забезпечення конституційних прав громадян;

- усунення недоліків при розгляді звернень громадян у правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування;

- налагодження роботи із роз'яснення громадянам їх конституційного права на звернення, висвітлення результатів перевірок у засобах масової інформації.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Нормативно-правовими актами, на яких ґрунтується Програма, є Конституція України, Закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" N 109/2008 від 7 лютого 2008 року.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою цієї Програми є поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до органів державної влади, органів, місцевого самоврядування та прокуратури, удосконалення організації розгляду таких звернень та належної взаємодії між цими органами.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

До основних завдань Програми належать:

- завершення створення єдиної інформаційної системи обліку звернень;

- недопущення порушення вимог законодавства, бюрократизму і тяганини при розгляді звернень громадян;

- виявлення причин та умов, що призводять до виникнення обґрунтованих скарг;

- взаємне інформування органів прокуратури, місцевої державної виконавчої влади та самоврядування про стан розгляду звернень громадян, організація належної взаємодії між цими органами;

- удосконалення та підвищення ефективності роботи в органах прокуратури, державної виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо забезпечення поновлення порушених конституційних прав і свобод громадян;

- правовий всеобуч населення з питань захисту порушених конституційних прав і свобод громадян.

ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

1. Удосконалити облік звернень громадян, які надішли в правоохоронні органи, органи державної влади і органи місцевого самоврядування.

Прокуратура області, облдержадміністрація.
2010 рік

2. Завершити створення єдиної інформаційної системи обліку, у т. ч. пільгової категорії громадян, які мають право на першочерговий розгляд звернень.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
2010 рік

3. Вивчити соціально-економічне становище в регіоні, що пов'язане із забезпеченням гарантованих Конституцією України прав і свобод і громадян.

Прокуратура області, облдержадміністрація.
2010 рік

4. Щопіврічне взаємне інформування стосовно кількості, виду та результатів розгляду скарг, що поступили.

Прокуратура області, облдержадміністрація.
2010 - 2011 роки

5. Здійснювати спільні перевірки дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті, розгляді та вирішенні звернень громадян підприємствами, установами, організаціями, їх службовими особами з виїздом на місця. Вживати за результатами перевірок заходи реагування на усунення виявлених порушень, притягнення винних до відповідальності, поновлення порушених прав громадян.

Прокуратура області, облдержадміністрація.
Постійно

6. Надати підлеглим підрозділам методичну допомогу з організації обліку та розгляду звернень громадян.

Прокуратура області, облдержадміністрація.
Постійно

7. Здійснювати спільний виїзд працівників прокуратури області та облдержадміністрації у найбільш соціально напружені райони з метою виявлення причин та умов, що породжують обґрунтовані звернення громадян щодо захисту їх конституційних прав і свобод.

Прокуратура області спільно з облдержадміністрацією.
За потребою, але не рідше одного разу на квартал

8. Видати спільні методичні рекомендації щодо порядку розгляду звернень громадян, діловодства з цих питань, типових порушень вимог закону, порядку оскарження дій посадових осіб.

Прокуратура області і облдержадміністрація.
2010 рік

9. Завершити створення матеріально-технічної бази для своєчасного та якісного розгляду звернень громадян, впровадження комп'ютерно-інформаційного та нормативно-правового забезпечення наглядової діяльності згідно з додатком до Програми (додається).

Прокуратура області, облдержадміністрація.
2010 - 2011 роки

10. Запровадити нові форми роботи з розгляду звернень громадян, у тому числі "круглі столи", "гарячу телефонну лінію", безпосередній виїзд керівників області в райони тощо.

Прокуратура області, облдержадміністрація.
Постійно

11. Вжити заходів щодо правового всеобучу громадян з питань захисту їх конституційних прав і свобод, надання роз'яснень стосовно реалізації конституційного права на звернення.

Прокуратура області.
Постійно

12. Широко висвітлювати в засобах масової інформації результати проведених перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян на території краю.

Прес-служба прокуратури та облдержадміністрації.
Постійно

 

Додаток
до Програми

РОЗРАХУНОК
потреби коштів для реалізації Регіональної програми захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян
на 2010 - 2011 роки

N
з/п

Джерело фінансування

Заходи

Сума
(тис. грн.)

2010 рік

2011 рік

1.

Обласний бюджет

Придбання комп'ютерного обладнання

180,0

120,0

2.

Обласний бюджет

Придбання розмножувальної техніки

40,0

30,0

3.

Обласний бюджет

Створення комунікаційної системи для інформаційного, аналітичного та правового забезпечення

60,0

70,0

4.

Обласний бюджет

Розробка та випуск методичних рекомендацій

20,0

10,0

Усього

300,0

230,0

 

Перший заступник
голови ради

А. Сербайло

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали