РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.07.2011 р. N 365

Про регіональну раду підприємців

Керуючись статтею 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указом Президента України від 15.07.2000 N 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року N 526 "Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" (Постанова N 526), з метою залучення суб'єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні регіональної політики у сфері підприємництва:

1. Погодити:

положення про регіональну раду підприємців (далі - Положення) згідно з додатком 1.

2. Затвердити:

склад регіональної ради підприємців (далі - регіональна рада) згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації.

 

В. о. голови адміністрації

А. Юхименко

 

Додаток 1
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
22.07.2011 N 365

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду підприємців

1. Регіональна рада підприємців (далі - регіональна рада) є консультативно-дорадчим органом.

2. Регіональна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями регіональної ради є:

1) сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в області;

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3) розгляд проектів регіональних програм розвитку підприємництва та участь у проведенні аналізу їх виконання;

4) підготовка і подання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо: створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в області;

формування та реалізація в області спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва;

розв'язання спірних питань у сфері підприємництва.

4. Регіональна рада має право:

1) утворювати робочі групи із залученням представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) отримувати від органів виконавчої влади інформаційну та консультативну підтримку;

4) подавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Регіональна рада формується за територіальним принципом із числа представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при обласній державній адміністрації.

6. Формою роботи регіональної ради є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок скликання та ведення засідань визначається регламентом регіональної ради, який затверджується на її засіданні.

7. Регіональну раду очолює голова.

Регіональна рада на своєму засіданні обирає голову ради простою більшістю голосів присутніх її членів.

8. Голова регіональної ради здійснює керівництво її діяльністю.

9. Члени регіональної ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

10. На своїх засіданнях регіональна рада схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів регіональної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам регіональної ради.

Член регіональної ради підприємців, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Регіональна рада інформує громадськість про свою діяльність через місцеві засоби масової інформації та офіційний веб-сайт державної адміністрації.

12. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності регіональної ради вирішуються головою регіональної ради.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 

Додаток 2
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
22.07.2011 N 365

СКЛАД
регіональної ради підприємців

 

Шатов
Олександр Володимирович

- голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій, голова регіональної ради (за згодою)

Члени регіональної ради:

Боярчук
Володимир Васильович

- голова союзу промисловців і підприємців Рівненської області (за згодою)

Варфалюк
Володимир Олександрович

- директор ТзОВ "Агролан Крупець" (за згодою)

Кашевський
Василь В'ячеславович

- президент Волинського ресурсного центру (за згодою)

Костючко
Сергій Степанович

- голова правління Рівненської обласної організації роботодавців агропромислового комплексу (за згодою)

Лимар
Богдан Федорович

- голова Ради підприємців м. Рівне (за згодою)

Мулик
Олександр Володимирович

- керівник проектів і програм ТзОВ "Х плюс Х ЮЕй" (за згодою)

Серпінська
Тетяна Аркадіївна

- голова галузевої організації роботодавців ринків, малого та середнього бізнесу і ринкової торгівлі Рівненської області (за згодою)

Тимощук
Тамара Улянівна

- директор ТзОВ "Каштан" (за згодою)

Українець
Дмитро Павлович

- голова Рівненської обласної асоціації фермерів та землевласників (за згодою)

Філімонюк
Андрій Андрійович

- голова ради підприємців з питань промисловості Костопільського району (за згодою)

Шавловський
Ярослав Олександрович

_ виконавчий директор Рівненської обласної громадської організації "Правова асоціація "Паритет" (за згодою)

Шемейко
Петро Олександрович

- голова правління Рівненського обласного осередку Української асоціації перевізників (за згодою)

Ярощук
Микола Якович

- президент Рівненської торгово-промислової палати (за згодою).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали