ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.01.2011 р. N 3

Про регіональну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

З метою упорядкування роботи регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у зв'язку з кадровими змінами, керуючись статтею 6, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити склад регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (додаток 1), утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27 квітня 2010 року N 365.

2. Затвердити Положення про регіональну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування згідно з додатком 2.

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 квітня 2010 року N 365 "Про регіональну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування" у частині загального складу ради, пункт 2 вказаного розпорядження, а також розпорядження голови обласної державної адміністрації від 7 червня 2010 року N 501 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 квітня 2010 року N 365 "Про регіональну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
05.01.2011 N 3

СКЛАД
регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Костяк
Микола Михайлович

- голова обласної державної адміністрації, співголова регіональної ради

Пелих
Віктор Григорович

- голова обласної ради, співголова регіональної ради

Мастерова
Валентина Миколаївна

- начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, секретар регіональної ради

Члени регіональної ради:

Білий
Вячеслав Семенович

- перший заступник голови обласної державної адміністрації - керівник апарату

Кіщенко
Сергій Олександрович

- заступник голови обласної державної адміністрації

Котенков
Василь Михайлович

- заступник голови обласної державної адміністрації

Андрушкевич
Вадим Миколайович

- голова Цюрупинської районної державної адміністрації

Гавриш
Олександр Васильович

- Скадовський міський голова

Карасевич
Олександр Петрович

- Каховський міський голова

Коваленко
Володимир Іванович

- Новокаховський міський голова

Корнієнко
Віктор Анатолійович

- голова Іванівської районної ради

Кузьмін
Віталій Вікторович

- начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Папуша
Дмитро Стратійович

- голова Великолепетиської районної ради

Пристая
Олексій Дмитрович

- начальник Головного управління економіки обласної державної адміністрації

Сальдо
Володимир Васильович

- Херсонський міський голова

Самойлов
Микола Семенович

- голова Чаплинської районної ради

Соловйов
Микола Петрович

- голова постійної комісії обласної ради мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

Сторчак
Володимир Петрович

- голова Каховської районної державної адміністрації

Шепелєв
Ігор Олександрович

- начальник Головного фінансового управління обласної державної адміністрації

Ярмак
Віталій Олександрович

- голова Нововоронцовської районної державної адміністрації.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
05.01.2011 N 3

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

1. Регіональна рада з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (далі - регіональна рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється при обласній державній адміністрації.

2. Регіональна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими документами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями регіональної ради є:

- вивчення суспільно-політичних процесів, що відбуваються в області, стану її соціально-економічного розвитку та вироблення за його результатами узгодженої позиції щодо пріоритетів державної регіональної політики, напрямів, стратегії та механізмів забезпечення сталого розвитку територій області, системних реформ у цій сфері;

- сприяння взаємодії та активізації співпраці місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань вдосконалення регіонального розвитку;

- обговорення актуальних питань забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку області та вироблення механізмів подолання диспропорцій розвитку її територій, ефективного використання їх економічного потенціалу, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності територій, сприяння об'єднанню зусиль місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань;

- проведення консультацій щодо здійснення адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, вдосконалення механізму та процедури публічного адміністрування, реалізації регіональної кадрової політики;

- аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, територіальної організації влади та підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

- моніторинг стану виконання в області актів Президента України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради з питань регіонального розвитку та підготовка пропозицій щодо підвищення виконавської дисципліни;

- розгляд проектів обласних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля та підготовка узгоджених пропозицій з урахуванням у них інтересів та специфіки області;

- забезпечення вивчення громадської думки щодо президентських ініціатив, проектів програм з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування;

- вивчення іноземного досвіду, досвіду інших регіонів України з питань державного та регіонального будівництва, здійснення місцевого самоврядування, формування та реалізації регіональної політики, впровадження моделі сталого розвитку та узагальнення пропозицій щодо використання такого досвіду в області.

4. Регіональна рада для виконання покладених на неї завдань має право:

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

- утворювати тимчасові робочі групи з окремих питань діяльності регіональної ради, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах народних депутатів України, депутатів місцевих рад, представників місцевих органів виконавчої влади, об'єднань громадян, учених, фахівців (за згодою);

- запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;

- організовувати та проводити конференції, засідання за "круглим столом", дискусії, наради з питань, що належать до її компетенції.

5. Регіональна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при обласній державній адміністрації.

6. Регіональна рада утворюється у складі двох співголів, які за посадами є головами обласної державної адміністрації та обласної ради, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Секретарем регіональної ради є начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

До складу регіональної ради за посадою входять перший заступник і заступники голови обласної державної адміністрації, начальники головних управлінь обласної державної адміністрації: економіки, фінансового, начальники управлінь обласної державної адміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, голови районних державних адміністрацій та районних рад і міські голови.

До складу регіональної ради можуть бути включені інші посадові особи, представники об'єднань громадян, провідні вчені.

Склад регіональної ради затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Співголови регіональної ради здійснюють загальне керівництво її діяльністю та визначають порядок роботи регіональної ради.

Секретар регіональної ради:

- скликає за дорученням співголів регіональної ради її засідання;

- забезпечує організацію діяльності регіональної ради, підготовку планів її роботи, питань порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій членів регіональної ради, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;

- затверджує за дорученням співголів регіональної ради плани діяльності тимчасових робочих груп, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;

- здійснює моніторинг реалізації рішень регіональної ради, регулярно інформує співголів регіональної ради та інших її членів про хід реалізації рішень;

- представляє регіональну раду у відносинах із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями;

- виконує за дорученням співголів регіональної ради інші завдання.

7. Основною організаційною формою роботи регіональної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання є правомочним у разі присутності на ньому більше половини складу регіональної ради.

8. Рішення регіональної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

За результатами засідання регіональної ради оформляється протокол, який підписують співголови регіональної ради.

Рішення регіональної ради можуть надсилатися для розгляду місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування.

Регіональна рада інформує громадськість про свою діяльність.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності регіональної ради здійснюється обласною державною адміністрацією.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали