Про Регіональну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 28 липня 2011 року N 408

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Донецькій області
15 серпня 2011 р. за N 65/1874

На виконання Плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 N 359-р, з метою координації дій причетних органів, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, керуючись статтями 16, 18, 24, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Створити Регіональну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (далі - Робоча група), затвердити її персональний склад та Положення про неї (додаються).

2. Рекомендувати міським головам та головам райдержадміністрацій протягом серпня 2011 року утворити аналогічні Робочі групи та забезпечити:

2.1. Контроль за станом оформлення трудових відносин з найманими працівниками та виплати легальної заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності, суб'єктів підприємницької діяльності.

2.2. Щоквартальне звіряння баз даних податкових органів, управлінь Пенсійного фонду, державної служби зайнятості та фондів соціального страхування щодо кількості найманих працівників, за яких сплачуються страхові внески, та розмірів заробітної плати.

2.3. Проведення у напрямку легалізації доходів та трудових відносин роз'яснювальної роботи для населення, семінарів, круглих столів тощо для суб'єктів підприємницької діяльності.

2.4. Щоквартальне до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, надання інформації про результати проведеної роботи Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

3. Рекомендувати:

3.1. Державній податковій адміністрації у Донецькій області (Усик), Головному управлінню Пенсійного фонду України в Донецькій області (Якименко), Донецькому обласному центру зайнятості (Козенко), управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Донецькій області (Давиденко), виконавчій дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Пікалова) забезпечити щоквартальне звіряння баз даних в частині чисельності працюючих та обсягів виплачуваної заробітної плати на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності та підпорядкування, суб'єктами підприємницької діяльності.

3.2. Територіальній державній інспекції праці у Донецькій області (Гуртова), Державній податковій адміністрації у Донецькій області, Головному управлінню Пенсійного фонду України в Донецькій області продовжити роботу у напрямку легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати та про вжиті заходи інформувати Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Яковлева) надавати узагальнену інформацію до Міністерства соціальної політики України про результати роботи, яка проводиться в області у напрямку детінізації заробітної плати та відносин у сфері зайнятості населення, щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Державну податкову адміністрацію у Донецькій області, контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Дергунова С. Г.

6. Дане розпорядження набирає чинності з дати його опублікування.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
28.07.2011 N 408

СКЛАД
Регіональної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Дергунов
Сергій Геннадійович

- в. о. першого заступника голови облдержадміністрації, голова робочої групи

Усик
Ігор Олександрович

- голова Державної податкової адміністрації в Донецькій області, заступник голови робочої групи

Волкогон
Світлана Олександрівна

- заступник начальника управління-начальник відділу контрольно-перевірочної роботи управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації у Донецькій області, секретар робочої групи

Члени Робочої групи:

Безродний
Володимир Павлович

- заступник начальника управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації

Бірюкова
Олена Станіславівна

- в. о. начальника Головного управління економіки облдержадміністрації

Ватулін
Олег Анатолійович

- заступник начальника Головного управління - начальник управління надходження доходів Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

Дерев'янко
Тарас Миколайович

- завідувач юридичного відділу виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Д'яченко
Тетяна Анатоліївна

- начальник відділу роботи з роботодавцями управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Донецькій області

Гуртова
Марія Григорівна

- начальник - головний державний інспектор праці Територіальної державної інспекції праці в Донецькій області

Зельдіна
Олена Романівна

- завідувач сектору проблем реалізації господарського законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член правління Донецької обласної організації роботодавців

Зоря
Дар'я Анатоліївна

- начальник відділу надання правової допомоги юридичного управління облдержадміністрації

Колесников
Віталій Миколайович

- перший заступник начальника Контрольно-ревізійного управління в Донецькій області

Маліновська
Ольга Вікторівна

- заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Мошура
Олена Іванівна

- заступник начальника Головного управління статистики у Донецькій області

Федько
Юрій Анатолійович

- начальник відділу боротьби зі злочинами в бюджетній сфері УДСБЕЗ Головного управління МВС України в Донецькій області

Цурікова
Тамара Миколаївна

- начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість Донецького обласного центру зайнятості

Шендрик
Євген Миколайович

- перший заступник голови Донецької обласної ради профспілок

Яковлева
Любов Іванівна

- начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

В. о. заступника голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 28.07.2011 N 408

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Донецькій області
15 серпня 2011 р. за N 65/1874

ПОЛОЖЕННЯ
про Регіональну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

1. Регіональна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (далі - робоча група) є постійно діючим дорадчим органом, що утворюється при облдержадміністрації.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

сприяння діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

проводить роботу зі збирання та моніторингу інформації про факти нелегальної виплати заробітної плати і зайнятості населення;

здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов'язаних з легальною виплатою заробітної плати і зайнятості населення;

розглядає результати перевірок, проведених Державною податковою адміністрацією у Донецькій області, Головним управлінням Пенсійного фонду в Донецькій області, Територіальною державною інспекцією праці в Донецькій області, Донецьким обласним центром зайнятості;

розробляє та подає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення та запровадження нових механізмів запобігання нелегальній виплаті заробітної плати і зайнятості населення;

надає міським (районним) робочим групам з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення практично-методичну допомогу;

організовує проведення семінарів-нарад з питань легалізації трудових відносин та підвищення ефективності роботи міських (районних) робочих груп;

забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової інформації питань щодо стану справ з легалізацією виплати заробітної плати і зайнятості населення.

5. Робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на свої засідання представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій для розгляду питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій за погодженням з їх керівниками.

6. Робочу групу очолює перший заступник голови облдержадміністрації.

До складу робочої групи входять представники облдержадміністрації, Державної податкової адміністрації у Донецькій області, Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Територіальної державної інспекції праці у Донецькій області, Головного управління статистики у Донецькій області, Контрольно-ревізійного управління в Донецькій області, Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області, Донецького обласного центру зайнятості, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Донецькій області, відділу виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також представники Донецької обласної ради профспілок, Донецької обласної організації роботодавців (за згодою).

Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації на основі пропозицій відповідних органів.

7. Голова робочої групи:

скликає засідання робочої групи та головує на них;

здійснює керівництво діяльністю робочої групи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

розподіляє обов'язки між членами робочої групи;

координує діяльність робочої групи з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені робочою групою в процесі виконання покладених завдань.

У разі відсутності голови робочої групи його обов'язки виконує його заступник.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови робочої групи, але не рідше одного разу на два місяці.

Засідання робочої групи проводить голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку і надання матеріалів на засідання робочої групи забезпечує її секретар.

Члени робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань.

Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

9. На засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації приймаються простою більшістю голосів членів робочої групи, що присутні на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні робочої групи.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання робочої групи, який оформлюється протягом 3-х робочих днів з дати проведення засідання та підписується головуючим і секретарем робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Копії підписаного протоколу надсилаються членам робочої групи, а також керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, яким надані пропозиції або рекомендації, що зафіксовані у протоколі засідання робочої групи.

10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює секретар робочої групи.

 

В. о. заступника голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали