НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.03.2012 р. N 25-211/694

Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем
Департамент платіжних систем

Територіальним, Операційному управлінням Національного банку України, центрам інформатизації територіальних управлінь Національного банку України, установам Національного банку України - учасникам СЕП, департаментам і самостійним управлінням Національного банку України, Центральній розрахунковій палаті, банкам України та їх філіям, Державній казначейській службі України, Державній податковій службі України, Державній митній службі України, Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз", Незалежній асоціації банків України, ПрАТ "ВДЦП"

Про регламент роботи СЕП

Відповідно до пункту 2 глави 5 розділу II Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 N 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за N 1035/12909, надсилаємо для виконання Технологічний регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України, затверджений 27.03.2012.

Технологічний регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України, затверджений 30.06.2011 та надісланий листом від 30.06.2011 N 25-211/1606, є недійсним.

Додаток: файл "reglament.rtf".

 

Директор Генерального департаменту
інформаційних технологій та платіжних
систем

Н. Б. Синявська

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем
Н. Б. Синявська

Технологічний регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України

8.00

Початок банківського дня в системі електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП).

8.20 - 8.30

Формування та відправлення учасникам СЕП інформації про стан їх технічних рахунків (файлів K.000) і платежів у відповідь, що не були ними підтверджені в попередній банківський день (файлів B).

До отримання файлів K.000 учасники СЕП мають можливість надсилати до СЕП інформацію (пакети-запити) у режимі реального часу, крім початкових платежів.

8.30

Початок проведення міжбанківських переказів через СЕП у файловому режимі та режимі реального часу. Оброблення інформації здійснюється в циклічному режимі.

17.00

У центрі оброблення системи електронних платежів (далі - ЦОСЕП) виконується примусове квитування не підтверджених учасниками СЕП файлів B, які містять розрахункові документи на списання.

18.00

ЦОСЕП припиняє приймання початкових платежів від учасників СЕП.

18.00 - 19.30

ЦОСЕП продовжує приймання та оброблення технологічної інформації від учасників СЕП щодо квитування ними платежів у відповідь (файлів B) та приймання протокольних звітів (файлів Z).

19.30

Зупинення приймання та оброблення технологічної інформації в ЦОСЕП.

Початок виконання технологічних процедур, пов'язаних із закінченням банківського дня в СЕП:

формування та розсилання для учасників СЕП підсумкової інформації банківського дня;

формування та розсилання для учасників СЕП змін до Довідника учасників СЕП (файлів U);

відображення на рахунках у територіальних управліннях Національного банку України розрахунків, здійснених через СЕП.

Початкові платежі приймаються до оброблення ЦОСЕП, якщо вони сформовані учасниками СЕП в останні хвилини перед 18.00 і надійшли засобами системи електронної пошти Національного банку України (далі - засобами системи ЕП) до ЦОСЕП до 18.15.

Початкові платежі від Операційного управління Національного банку України на адреси всіх учасників СЕП приймаються до оброблення ЦОСЕП до 19.30.

В останній робочий день кожного місяця приймання початкових платежів від усіх учасників СЕП продовжується на 2 години.

Відповідно до наказу Національного банку України від 24.06.2011 N 103 (зі змінами) "Про технологічний регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України":

1. Рішення про роботу СЕП у вихідні, святкові дні та в кінці звітного року приймаються Головою Національного банку України.

Рішення про роботу СЕП у вихідні або святкові дні надсилаються для виконання Центральній розрахунковій палаті (далі - ЦРП), Департаменту інформаційних технологій, Управлінню захисту інформації та всім учасникам СЕП засобами системи ЕП не пізніше 11 години дня, що передує вихідним або святковим дням.

Рішення про роботу СЕП у кінці звітного року надсилається для виконання ЦРП, Департаменту інформаційних технологій, Управлінню захисту інформації та всім учасникам СЕП засобами системи ЕП до 25 грудня звітного року.

2. Рішення про зміни до технологічного регламенту роботи СЕП за зверненням окремих учасників СЕП приймаються директором Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем Синявською Н. Б.

У разі потреби внесення змін до технологічного регламенту роботи СЕП на поточний банківський день учасник СЕП до 17.00 (у п'ятницю - до 16.00) надсилає клопотання на ім'я директора Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем Синявської Н. Б. (електронна адреса: 68GDRPS@U0H2) засобами системи ЕП із детальним обґрунтуванням причин і необхідного часу продовження роботи СЕП.

Клопотання приймається до розгляду виключно від банку - учасника СЕП за підписом голови виконавчого органу банку або його заступника. Рішення щодо внесення змін до технологічного регламенту роботи СЕП на поточний банківський день приймається з урахуванням доцільності таких змін для всієї банківської системи.

У разі прийняття позитивного рішення зміни до технологічного регламенту роботи СЕП на поточний банківський день надсилаються для виконання ЦРП, Департаменту інформаційних технологій, Управлінню захисту інформації та всім учасникам СЕП засобами системи ЕП не пізніше 18.00 (у п'ятницю - 16.45).

3. ЦРП має право самостійно продовжувати роботу СЕП на 1 годину в разі виникнення технічних/технологічних проблем у роботі ЦРП чи інформаційної мережі Національного банку України або до повного завершення всіх операцій в разі звернення Генерального департаменту грошово-кредитної політики, Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Операційного управління та територіальних управлінь Національного банку України відповідно до оперативних потреб, пов'язаних із виконанням функцій Національного банку України.

У разі продовження приймання початкових платежів від усіх учасників СЕП на 1 годину і більше (відповідно до листів Національного банку України) або на 2 години в останній робочий день кожного місяця (згідно з абзацом п'ятнадцятим технологічного регламенту роботи СЕП) зупинення приймання та оброблення технологічної інформації в ЦОСЕП і початок виконання технологічних процедур, пов'язаних із закінченням банківського дня, відбувається через 1 годину після припинення приймання початкових платежів.

 

Директор
Департаменту платіжних систем

Н. Г. Лапко

Начальник Центральної
розрахункової палати

Ю. Л. Бендерський

Директор Департаменту
інформаційних технологій

О. О. Білаш

Начальник
Управління захисту інформації

Д. О. Лук'янов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали