ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 липня 2011 року N 179

Про реорганізацію Головного управління державної служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Головного управління державної служби України від 3 серпня 2011 року N 187 (Наказ N 187)

Згідно з Указом Президента України "Питання управління державною службою України" від 18.07.2011 N 769 (Указ N 769/2011) та розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення комісії з проведення реорганізації Головного управління державної служби України" від 20.07.2011 N 704-р (Розпорядження N 704-р), керуючись статтями 5 (Закон N 3166-VI), 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) та пунктом 10 Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180, наказую:

1. Реорганізувати Головне управління державної служби України у Національне агентство України з питань державної служби.

Приступаю до виконання обов'язків голови комісії з проведення реорганізації Головдержслужби з 26 липня 2011 року до завершення здійснення заходів стосовно припинення юридичної особи, що реорганізується.

Взяти до відома, що згідно із пунктом 7 статті 5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) центральні органи виконавчої влади, щодо яких набрав чинності акт Президента України про їх припинення, продовжують здійснювати функції у визначених сферах компетенції до завершення здійснення заходів з утворення іншого центрального органу виконавчої влади, до якого переходять повноваження та функції іншого центрального органу виконавчої влади, що припиняється, та можливості забезпечення здійснення ним цих функцій і повноважень на підставі акта Кабінету Міністрів України.

2. Затвердити персональний склад комісії з проведення реорганізації Головдержслужби та розподіл обов'язків між її членами (Наказ N 187) (додається).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного управління державної служби України від 03.08.2011 р. N 187) (Наказ N 187)

3. Голові Комісії з проведення реорганізації Головного управління державної служби України для здійснення організаційних заходів з припинення цієї юридичної особи затвердити до 29 липня 2011 р. План заходів з проведення реорганізації Головного управління державної служби України, передбачивши у ньому, зокрема:

3.1. Розміщення до 9 серпня 2011 р. в офіційних засобах масової інформації оголошення про припинення юридичної особи Головного управління державної служби України шляхом її реорганізації у Національне агентство України з питань державної служби;

3.2. Подання до 9 серпня 2011 р. до державного реєстратора за місцем реєстрації Головного управління державної служби України заяви про його припинення шляхом реорганізації в Національне агентство України з питань державної служби;

3.3. Здійснення інвентаризації та оцінки майна, закріпленого за Головдержслужбою;

3.4. Складання переліку територіальних органів Головного управління державної служби України, яке реорганізується;

3.5. Складання переліку підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Головдержслужби, яка реорганізується;

3.6. Вжиття організаційних заходів, у межах повноважень, щодо можливого вивільнення працівників Головдержслужби у зв'язку з реорганізацією Головдержслужби;

3.7. Вжиття заходів для виявлення кредиторів та одержання дебіторської заборгованості;

3.8. Проведення організаційних заходів та складання передавального акта і подання його на затвердження Кабінету Міністрів України;

3.9. Передання в установленому порядку копії передавального акта до органу державної реєстрації за місцем державної реєстрації Головного управління державної служби України, що реорганізується, а також в орган, який здійснюватиме державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника Національного агентства України з питань державної служби.

3.10. Здачу гербової печатки та кутового штампа Головного управління державної служби України в установленому порядку дозвільному органу після закінчення заходів з реорганізації.

4. Сектору кадрової роботи Головдержслужби:

4.1. Попередити відповідно до статті 49 КЗпП України до 9 серпня 2011 р. в установленому порядку персонально всіх працівників Головного управління державної служби України про його реорганізацію в Національне агентство України з питань державної служби та можливе вивільнення працівників у зв'язку із цим.

4.2. Надати звіт про вивільнення працівників у зв'язку з реорганізацією Головного управління державної служби України до служби зайнятості до 9 (Наказ N 187) серпня 2011 року;

(підпункт 4.2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного управління державної служби України від 03.08.2011 р. N 187) (Наказ N 187)

4.3. Вивільнення працівників провести у відповідності до вимог діючого законодавства.

5. Адміністративно-фінансовому департаменту ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби, керівників структурних підрозділів та підвідомчих установ Головдержслужби.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Начальника Головдержслужби

О. Шевченко

 


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Головдержслужби26.07.2011 N 179(у редакції наказу Головдержслужбивід 03.08.2011 N 187) (Наказ N 187)

Персональний склад комісії з проведення реорганізації Головного управління державної служби України та розподіл обов'язків між її членами (Наказ N 187)

1. (Наказ N 187)

ШЕВЧЕНКООлександрОлександрович (Наказ N 187)

- заступник Начальника Головдержслужби, голова Комісії (Наказ N 187)

- здійснює загальну координацію роботи Комісії (Наказ N 187)

2. (Наказ N 187)

БАРАНОВОлександрАндрійович (Наказ N 187)

- директор департаменту модернізації державної служби, заступник голови Комісії (Наказ N 187)

- здійснює координацію проведення реорганізації територіальних органів Головдержслужби;- у разі відсутності голови Комісії виконує його обов'язки (Наказ N 187)

3. (Наказ N 187)

БАЛАНЮКВалентинаПавлівна (Наказ N 187)

- в. о. заступника директора юридичного департаменту - начальника відділу, член Комісії (Наказ N 187)

- здійснює координацію правової роботи та надання методично-консультативної допомоги з питань, пов'язаних з реорганізацією Головдержслужби (Наказ N 187)

4. (Наказ N 187)

БАЙДОХАЛюдмилаМиколаївна (Наказ N 187)

- заступник директора адміністративно-фінансового департаменту - начальник фінансово-бюджетного відділу, член Комісії (Наказ N 187)

- здійснює координацію роботи щодо забезпечення проведення реорганізації Головдержслужби в частині, що стосується фінансово-бюджетних питань (Наказ N 187)

5. (Наказ N 187)

ВЕТЧИНОВАЛарисаІванівна (Наказ N 187)

- начальник відділу прогнозування роздержавлення власності департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування Фонду державного майна України, член Комісії (за згодою) (Наказ N 187)

- надає в межах повноважень консультативну допомогу з питань, пов'язаних з реорганізацією Головдержслужби (Наказ N 187)

6. (Наказ N 187)

ВОЛОШИНАЕлінаВалеріївна (Наказ N 187)

- заступник директора департаменту персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування - начальник відділу спецперевірок та службових розслідувань, член Комісії (Наказ N 187)

- здійснює координацію правової роботи та надання методично-консультативної допомоги з питань, пов'язаних з реорганізацією Головдержслужби (Наказ N 187)

7. (Наказ N 187)

ГОРДІЄНКОЛідіяМикитівна (Наказ N 187)

- заступник начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи - начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника, член Комісії (Наказ N 187)

- здійснює координацію роботи щодо взаємодії із засобами масової інформації з питань, пов'язаних з реорганізацією Головдержслужби (Наказ N 187)

8. (Наказ N 187)

ДАНИЛЮКЛюдмилаМиколаївна (Наказ N 187)

- начальник відділу організації документообігу адміністративно фінансового департаменту, член Комісії (Наказ N 187)

- здійснює координацію роботи щодо забезпечення проведення реорганізації Головдержслужби з питань документообігу та функціонування РСО (Наказ N 187)

9. (Наказ N 187)

ДУЗЬСергійМиколайович (Наказ N 187)

- головний спеціаліст відділу управління об'єктами та майном державної власності департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин Фонду державного майна України, член Комісії (за згодою) (Наказ N 187)

- надає в межах повноважень консультативну допомогу з питань, пов'язаних з реорганізацією Головдержслужби (Наказ N 187)

10. (Наказ N 187)

КОСОВСЬКАТетянаАнатоліївна (Наказ N 187)

- економіст першої категорії відділу фінансів державних органів управління фінансів органів державного управління департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України, член Комісії (за згодою) (Наказ N 187)

- надає в межах повноважень консультативну допомогу з питань, пов'язаних з реорганізацією Головдержслужби (Наказ N 187)

11. (Наказ N 187)

ПІВТОРАКАнастасіяПетрівна (Наказ N 187)

- завідувач сектору кадрової роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи, член Комісії (Наказ N 187)

- здійснює координацію роботи щодо забезпечення проведення реорганізації Головдержслужби з кадрових питань (Наказ N 187)

12. (Наказ N 187)

ЯРЕМЕНКОСергійПетрович (Наказ N 187)

- заступник директора адміністративно-фінансового департаменту, член Комісії (Наказ N 187)

- здійснює координацію роботи щодо організаційного забезпечення проведення реорганізації Головдержслужби, у тому числі, фінансово-бюджетних питань (Наказ N 187)

(Персональний склад у редакції наказу Головного управління державної служби України від 03.08.2011 р. N 187) (Наказ N 187)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали