ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.04.2011 р. N 151

Про результати засідання колегії облдержадміністрації

Результати засідання колегії обласної державної адміністрації 25 березня 2011 року свідчать про наступне - під час розгляду питання про заходи щодо удосконалення надання первинної медичної допомоги населенню області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року N 208 встановлено, що щорічно чисельність сільських мешканців зменшується на 10,9 тис. осіб, або на 1,6 %. Спостерігається високий рівень старіння і значна перевага кількості жінок, ніж чоловіків, зменшення молоді на селі. Невисока якість здоров'я сільських мешканців та нижча, ніж у містах, доступність медичної допомоги для населення обумовили прийняття ряду нормативних документів на державному рівні, головною метою яких є поліпшення якості медичного обслуговування сільського населення з урахуванням соціально-економічних, демографічних особливостей села та територіального їх розташування, забезпечення рівного доступу сільських жителів до надання первинної медико-санітарної допомоги, пріоритетного розвитку сімейної медицини на селі, поліпшення спеціалізованої швидкої та невідкладної медичної допомоги сільським жителям.

Доцільним став розгляд питання щодо організації благоустрою та поліпшення санітарного стану території області при підготовці до Великодніх і травневих свят. Незважаючи на сприятливі кліматичні умови для проведення заходів з благоустрою, більшість територіальних громад ще не повністю долучились до акції. На території кожної сільської, селищної ради, як за межами, так і в межах населених пунктів можна зустріти несанкціоновані сміттєзвалища. Перетворюються на звалища твердих побутових відходів території недіючих підприємств та господарських комплексів. Викликає особливе занепокоєння той факт, що 90 % нововиявлених стихійних сміттєзвалищ знаходяться в смугах відводу шляхів сполучення, прибережних захисних смугах поверхневих водойм або у польових захисних лісосмугах.

Станом на 1 березня 2011 року в області нараховується 722 полігони твердих побутових відходів та паспортизованих сміттєзвалищ загальною площею 711,29 га. Більшість з них побудовано без проектної документації на підставі рішень місцевих органів самоврядування, експлуатуються протягом багатьох років, місця під нові полігони не виділяються, використані ділянки сміттєзвалищ не рекультивуються.

На більшості комунальних сміттєзвалищ - не проводяться належні роботи з ущільнення, не вживаються протипожежні заходи, відсутня гідроізоляція, не облаштовані під'їзні шляхи та вказівні знаки, відсутня обваловка та будь-які інші (природні або штучні) бар'єри для запобігання розвіюванню легких фракцій відходів, відсутні свердловини для відкачування фільтрату. Одиниці підприємств забезпечені спеціалізованим транспортом для збирання та транспортування на сміттєзвалища твердих побутових відходів. При перевезенні відходів неспеціалізованою технікою відбувається їх розвіювання та засмічення придорожніх смуг.

Розглянуто питання про стан виконання в області Указу Президента України від 11 жовтня 2010 року N 937/2010 "Про заходи, пов'язані з 25-ми роковинами  Чорнобильської катастрофи".

В області станом на 1 січня 2011 року проживає 97 тис. 543 чол., які мають статус осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За їх чисельністю область посідає 8 місце в Україні.

Структура постраждалого населення свідчить про сталу тенденцію постійного збільшення чисельності постраждалих 1-ї категорії. За 2010 рік їх загальна чисельність збільшилась на 57 осіб, що пов'язано з випадками суттєвого погіршення стану здоров'я окремих громадян, які проживають в населених пунктах, розташованих в зоні посиленого радіоекологічного контролю та мають статус постраждалих 4-ї категорії. Якщо за 2010 рік загальна кількість учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 1-ї категорії збільшилась на 15 осіб, то кількість потерпілих 1-ї категорії збільшилась на 42 особи.

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою вжиття заходів щодо удосконалення надання первинної медичної допомоги населенню області, організації благоустрою та поліпшення санітарного стану території області, належної підготовки і відзначення 25-річниці Чорнобильської катастрофи:

1. Визнати стан медичного обслуговування та матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів в сільській місцевості області такими, що потребують подальшого удосконалення, тому:

1.1. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення:

1.1.1. Визначити головним пріоритетом роботи соціальної сфери області підвищення рівня медичного обслуговування та профілактики захворювань серед сільського населення.

1.1.2. Продовжити роботу з розвитку сімейної медицини на селі, як основи забезпечення профілактичної спрямованості охорони здоров'я. Здійснити організаційні заходи щодо реорганізації ФАПів, які обслуговують 1000 і більше осіб, в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.

1.1.3. До 1 травня 2011 року вжити заходів щодо завершення передачі з комунальної власності територіальних громад сіл та селищ у спільну комунальну власність територіальних громад районів цілісних майнових комплексів лікувально-профілактичних закладів та їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди) та іншого окремого індивідуально визначеного майна лікувально-профілактичних закладів (автомобільний транспорт).

1.1.4. Забезпечити з метою розвитку стаціонарозамінних форм медичної допомоги на селі створення при лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини денних стаціонарів та стаціонарів на дому.

1.1.5. Вжити заходів щодо приведення у відповідність до державних будівельних норм приміщень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я сільської місцевості, в першу чергу фельдшерсько-акушерських пунктів та лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

1.1.6. Взяти під особистий контроль забезпечення потреби у паливно-мастильних матеріалах автотранспорту лікувально-профілактичних закладів сільської місцевості, відповідно до встановлених законодавством норм.

1.1.7. Передбачити в районних бюджетах на 2011 рік додаткові видатки для фінансової підтримки розвитку матеріально-технічної бази сільських закладів охорони здоров'я.

1.1.8. Створити належні соціально-побутові та житлові умови для медичних кадрів у сільській місцевості.

1.1.9. Для забезпечення дотримання термінів прибуття працівників швидкої допомоги до пацієнтів розпочати роботу щодо створення на базі лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини та дільничних лікарень (за погодженням з управлінням охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації) пунктів швидкої медичної допомоги тимчасового базування (до прийняття Закону України "Про екстрену медичну допомогу"). Передбачити в місцевих бюджетах видатки на їх фінансування.

1.1.10. Постійно проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо доцільності та необхідності створення центрів первинної медико-санітарної допомоги.

1.2. Управлінню охорони здоров'я та курортів обласної державної адміністрації (Діденко Л. О.):

1.2.1. Спільно з місцевими органами виконавчої влади вжити заходів щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів сільської місцевості кваліфікованими кадрами медичних працівників, в першу чергу Барського, Іллінецького, Козятинського, Літинського, Немирівського, Теплицького, Тиврівського, Чернівецького та Ямпільського районів.

1.2.2. Спільно з Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова посилити підготовку сімейних лікарів, з визначенням першочергового пріоритету направлення випускників до закладів охорони здоров'я сільської місцевості.

1.2.3. Забезпечити постійний контроль за впровадженням уніфікованих клінічних протоколів та стандартів лікування, затверджених Міністерством охорони здоров'я України, шляхом посилення роботи контрольно-експертних комісій закладів охорони здоров'я.

2. З метою належної організації благоустрою та поліпшення санітарного стану території області:

2.1. Визнати незадовільною роботу з приведення у належний санітарний стан територій населених пунктів Барського, Вінницького, Липовецького, Тиврівського, Тульчинського районів.

Головам відповідних райдержадміністрацій до 10 квітня 2011 року забезпечити приведення територій у належний санітарний стан.

2.2. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення до 1 травня 2011 року:

2.2.1. Активізувати щоденну роботу з приведення у належний стан територій населених пунктів області, санітарної очистки доріг, придорожніх смуг, прилеглих до них територій та забезпечення вивезення зібраного сміття в спеціальні місця для складування твердих побутових відходів.

2.2.2. Вжити заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ та впорядкування існуючих місць збору та захоронення твердих побутових відходів, прибирання прибудинкових територій, дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів, інших об'єктів масового перебування людей, упорядкування кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів, ремонту і очистки криниць, місць підключення джерел централізованого водопостачання.

2.2.3. Сприяти роботі мобільних робочих груп з контролю за ходом проведення робіт з благоустрою.

2.2.4. Забезпечити для організації благоустрою населених пунктів залучення на договірних засадах коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та населення.

2.2.5. Звернутись до керівників вищих навчальних закладів, розташованих на територіях районів та міст обласного значення, з пропозицією залучення студентів до проведення весняного двомісячника благоустрою.

2.2.6. Спільно з центрами зайнятості залучити громадян, які знаходяться на обліку щодо пошуку роботи, до громадських робіт із санітарного прибирання територій з відповідною оплатою праці.

2.2.7. Здійснювати контроль за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.

2.2.8. Надавати всебічну допомогу Службі автомобільних доріг у Вінницькій області з санітарної очистки смуг відводу доріг загального користування.

2.2.9. Розробити проекти програм поводження з твердими побутовими відходами відповідного району (міста обласного значення) з подальшим поданням їх на розгляд та затвердження відповідними радами. Затверджені програми надати до 1 травня 2011 року Головному управлінню житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації.

2.2.10. Постійно висвітлювати в місцевих засобах масової інформації хід проведення двомісячника благоустрою в області.

2.3. Головному управлінню житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації (Бєлова І. Б.) до 1 травня 2011 року підготувати проект Програми поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області для подальшого винесення його на розгляд сесії обласної Ради.

2.4. Службі автомобільних доріг у Вінницькій області (Демішкан В. Ф.) до 1 травня 2011 року організувати роботу з санітарної очистки смуг відводу доріг загального користування.

2.5. Державній екологічній інспекції у Вінницькій області (Дубовий Ю. В.), обласній санітарно-епідеміологічній станції (Зайцева В. Г.) до 1 травня 2011 року провести перевірки населених пунктів області, надати приписи відповідальним особам щодо виконання заходів з благоустрою та санітарної очистки. При порушеннях застосувати заходи адміністративного впливу, передбачені законодавством.

2.6. Головному управлінню МНС України у Вінницькій області (Шевчук Р. Б.) до 1 травня 2011 року провести перевірки щодо виявлення фактів спалювання рослинності вздовж придорожніх смуг та притягувати винних до відповідальності, передбаченої законодавством.

3. З метою відзначення 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи та гідного вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та катастроф, військових навчань із застосуванням ядерної зброї та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи:

3.1. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Василюк С. М.), Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Вовченко С. Д.), Головному управлінню праці та соціального захисту населення (Новіцький О. А.) протягом квітня 2011 року висвітлювати у місцевих засобах масової інформації питання про вжиті заходи, пов'язані з 25-ю річницею Чорнобильської катастрофи, стан фінансування і використання коштів, передбачених Державним бюджетом України на виконання відповідних програм.

3.2. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Василюк С. М.), управлінню культури і туризму облдержадміністрації (Скрипник М. В.) спільно з громадськими чорнобильськими організаціями та комітетами ядерних випробувань та військових навчань із застосування атомної зброї розглянути питання щодо видання книги пам'яті та спогадів ліквідаторів про найбільшу за історію ядерної енергетики Чорнобильську катастрофу та учасників ядерних випробувань на полігоні Нова Земля.

3.3. Управлінню охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації (Діденко Л. О.) до 1 травня 2011 року організувати проведення спеціалізованими лікувальними закладами медичних оглядів осіб, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших радіаційних аварій і потерпілих дітей.

3.4. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення до 1 травня 2011 року:

3.4.1. Організувати проведення зустрічей з особами, віднесеними до 1-ї категорії постраждалих, евакуйованими та переселенцями із забруднених територій, дітьми-інвалідами і сиротами з числа потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдовами учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з метою виявлення соціальних проблем та визначення шляхів щодо їх розв'язання.

3.4.2. Провести обстеження житлових умов сімей, які перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов, в складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду, інваліди 1-ї групи, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Акти обстеження надати Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

3.5. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації (Івасюк І. Д.), управлінню культури і туризму облдержадміністрації (Скрипник М. В.), головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення спільно з громадськими чорнобильськими організаціями та комітетами ядерних випробувань та військових навчань із застосування атомної зброї протягом квітня 2011 року:

3.5.1. Організувати проведення у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах лекцій, бесід, зустрічей, присвячених пам'яті жертв Чорнобиля, за участю учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та катастроф, військових навчань із застосуванням атомної зброї, виставок дитячого малюнка "Чорнобиль очима дітей" з відзначенням переможців.

3.5.2. Забезпечити підготовку та оформлення у навчальних та культурних закладах кожного населеного пункту області стендів та куточків пам'яті з фотографіями, прізвищами ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів ядерних випробувань та військових навчань із застосуванням атомної зброї та спогадами про їх участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших радіаційних аварій.

4. Головам райдержадміністрацій та міським головам міст обласного значення, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних установ та організацій, причетних до виконання цього розпорядження, інформувати згідно з визначеними термінами у цьому розпорядженні про стан виконання щодо: пункту 1 - управління охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації, пункту 2 - Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації, пункту 3 - Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для узагальнення та подальшого інформування облдержадміністрації до 20 травня 2011 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали