ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.01.2012 р. N 113

Київ

Про робочу групу щодо спільного відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи протокольне доручення спільної наради Державної податкової служби України та Київської міської державної адміністрації від 3 листопада 2011 року:

1. Створити робочу групу щодо спільного відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю.

2. Затвердити Положення про робочу групу щодо спільного відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю, що додається.

3. Затвердити склад робочої групи щодо спільного відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю, що додається.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.01.2012 N 113

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу щодо спільного відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю

1. Робоча група щодо спільного відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю (далі - робоча група) є постійно діючим дорадчим органом, утвореним при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

- сприяння взаємодії органів виконавчої влади з Державною податковою службою щодо відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю;

- підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань повноти надходжень плати за землю.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

- проводить роботу з моніторингу інформації щодо надходжень плати за землю;

- здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов'язаних з надходженнями плати за землю;

- розробляє та подає органам виконавчої влади пропозиції та рекомендації щодо проблемних питань та виявлення резервів збільшення надходжень плати за землю;

5. Робоча група має право:

- отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- запрошувати на свої засідання представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій для розгляду питань щодо надходжень плати за землю до бюджету міста Києва;

- залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій м. Києва (за погодженням з їх керівниками).

6. Робоча група діє у складі голови, заступників голови, секретаря та інших членів.

Головою робочої групи є голова Київської міської державної адміністрації.

До складу робочої групи входять представники виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та податкових органів.

Склад робочої групи затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. Голова робочої групи:

- здійснює керівництво діяльністю робочої групи;

- скликає засідання робочої групи та головує на них;

- розподіляє обов'язки між членами робочої групи;

- координує діяльність робочої групи з податковими органами та іншими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування;

- підписує документи, підготовлені робочою групою за результатами її діяльності.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови робочої групи, але не рідше ніж один раз на два місяці.

Члени робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань.

Засідання робочої групи веде голова робочої групи, а у разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації робочої групи приймаються простою більшістю голосів членів робочої групи, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні робочої групи.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання робочої групи, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем. Протягом триденного строку протокол надсилається усім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.01.2012 N 113

СКЛАД
робочої групи щодо спільного відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю

Попов О. П.

голова Київської міської державної адміністрації, голова робочої групи

Крамаренко Р. М.

заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови робочої групи

Носачова І. В.

голова комісії з проведення реорганізації Державної податкової адміністрації у м. Києві, голова Державної податкової служби у м. Києві, заступник голови робочої групи (за згодою)

Степушенко І. Я.

начальник відділу планування доходів бюджету Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар робочої групи

Баган А. О.

заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бикова М. І.

заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бусленко А. В.

перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Вавриш А. В.

заступник начальника Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Говоруха О. І.

начальник відділу адміністрування майнових податків управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації у м. Києві (за згодою)

Гота А. О.

заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Діхтяр Я. Я.

перший заступник начальника Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Єрмолаєв О. М.

начальник відділу землевпорядкування Подільського району управління землеустрою Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Жуков В. А.

перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Загорудько А. І.

начальник відділу землевпорядкування Оболонського району управління землеустрою Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Кондрашова Н. М.

заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Корень О. В.

заступник начальника Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Короткіх Г. А.

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Кулаковський Ю. П.

перший заступник начальника Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Найдьонов О. В.

начальник відділу землевпорядкування Голосіївського району управління землеустрою Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Олещенко Р. М.

начальник відділу землевпорядкування Дарницького району управління землеустрою Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Павлушко Б. Є.

начальник відділу землевпорядкування Шевченківського району управління землеустрою Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Патрушев В. Ю.

перший заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Подлєгаєв В. П.

начальник відділу землевпорядкування Дніпровського району управління землеустрою Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Проценко Л. І.

начальник відділу адміністрування платежів за землекористування та місцевих податків і зборів управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової адміністрації у м. Києві (за згодою)

Пшеничний О. І.

начальник відділу землевпорядкування Святошинського району управління землеустрою Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Репік В. М.

начальник Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Савон В. Г.

заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Савчук В. П.

начальник відділу землевпорядкування Солом'янського району управління землеустрою Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Стеценко Т. В.

заступник начальника управління погашення прострочених податкових зобов'язань - начальник відділу організації погашення податкового боргу Державної податкової адміністрації у м. Києві (за згодою)

Тільс О. О.

начальник відділу землевпорядкування Печерського району управління землеустрою Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Ткаченко О. М.

начальник управління земельного кадастру Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Цвях О. М.

начальник відділу землевпорядкування Деснянського району управління землеустрою Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Шамаєв О. І.

начальник управління по контролю за використанням та моніторингу земель Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Якимович М. Г.

заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали