ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.05.2011 р. N 189

Про робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

На виконання Плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року N 359, листа Міністерства соціальної політики України від 20 квітня 2011 року N 340/0/15-11/13:

1. Затвердити склад обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення відповідно до пропозицій Мінсоцполітики України згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення (додається).

3. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук у місячний термін привести у відповідність раніше видані розпорядження щодо складу робочих груп та Положення.

4. Відповідальним виконавцям щоквартально до 10-го числа місяця, що настає за звітним, надавати інформацію Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації про діяльність робочих груп та виконання Плану заходів.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації забезпечити інформування Міністерства соціальної політики України про стан виконання зазначеного плану заходів щоквартально до 15-го числа місяця, що настає за звітним періодом.

5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 19 серпня 2009 року N 263.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Білоус Н. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
26.05.2011 N 189

Склад
обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

Хоменко
Володимир Миколайович

голова обласної державної адміністрації, голова обласної робочої групи;

Білоус
Наталія Василівна

заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови обласної робочої групи;

Тимощенко
Катерина Михайлівна

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, секретар обласної робочої групи;

Ашихміна
Діна Іванівна

начальник Головного управління статистики в області (за згодою);

Богдан
Микола Андрійович

голова Федерації профспілкових організацій області (за згодою);

Дудко
Валерій Володимирович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації;

Кость
Микола Богданович

заступник начальника контрольно-ревізійного управління в області (за згодою);

Кулініч
Петро Іванович

начальник Головного управління Пенсійного фонду України в області (за згодою);

Малишенко
Владислав Володимирович

оперуповноважений управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в області (за згодою);

Манжула
Микола Володимирович

перший заступник голови Державної податкової адміністрації в області (за згодою);

Падалка
Лідія Василівна

директор обласного центру зайнятості (за згодою);

Пась
Василь Іванович

виконавчий директор обласного об'єднання організації роботодавців (за згодою);

Подоляк
Леонід Петрович

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації;

Позняк
Людмила Володимирівна

начальник територіальної державної інспекції праці - головний державний інспектор праці в області (за згодою);

Рибальченко
Віктор Іванович

начальник управління виконавчої дирекції в Чернігівській області Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (за згодою);

Савич
Петро Іванович

директор виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (за згодою);

Юрченко
Лариса Михайлівна

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
26.05.2011 N 189

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

1. Обласна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення (далі - робоча група) є постійно діючим дорадчим органом при обласній державній адміністрації.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, постановами, рішеннями і розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

сприяння діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

4. Робоча група для виконання покладених на неї завдань:

1) проводить роботу зі збирання та моніторингу інформації про факти нелегальної виплати заробітної плати і зайнятості населення;

2) здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов'язаних з легальною виплатою заробітної плати і зайнятістю населення;

3) розглядає результати ризикоорієнтованого аудиту та моніторингу (перевірок), проведеного органами Пенсійного фонду, податкової служби, служби зайнятості та інспекції праці;

4) розробляє та подає органам виконавчої влади пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення та запровадження нових механізмів запобігання нелегальній виплаті заробітної плати і зайнятості населення;

5) забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової інформації питань щодо стану справ з легалізацією виплати заробітної плати і зайнятості населення.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних представництв центральних органів влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання представників органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій для розгляду питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення;

3) залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій для розгляду питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

6. Робочу групу очолює голова обласної державної адміністрації, який скликає засідання та головує на них, здійснює керівництво, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, розподіляє обов'язки між членами робочої групи, підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені робочою групою за результатами її діяльності.

Голова робочої групи має заступника, який у разі відсутності голови повністю виконує його обов'язки.

До складу робочої групи входять представники органів виконавчої влади, обласних органів Пенсійного фонду, Державної інспекції з питань праці, Державної податкової служби, державної статистики, Державної фінансової інспекції, Міністерства внутрішніх справ, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також за згодою - представник обласного об'єднання організацій роботодавців та Федерації профспілкових організацій області.

Персональний склад робочої групи затверджується головою облдержадміністрації за пропозиціями, наданими відповідними органами.

7. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови робочої групи щокварталу. Члени робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань. Засідання проводить голова або його заступник.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На засіданнях робочою групою розробляються пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації приймаються простою більшістю голосів членів робочої групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим і надсилається членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Організаційне забезпечення діяльності робочої групи покладається на Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали