КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 29 грудня 2011 року N 1008/7244

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва на рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 35/6251

Рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 N 35/6251 "Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Київської міської ради" (Рішення N 35/6251) виключено додаток N 5 (лист погоджень до дозволу (ордера)) і скасовано дозвіл (ордер) на порушення благоустрою - додаток N 6 до Правил благоустрою м. Києва, затверджені рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051, та затверджено новий документ - контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою.

Київська міська рада, розглянувши вимоги, викладені в протесті заступника прокурора міста Києва від 07.11.2011 N 07/5-802-вих-11, вважає неможливим їх задоволення з наступних підстав.

При прийнятті вищевказаного рішення Київська міська рада як орган місцевого самоврядування діяла в межах частини другої статті 19 Конституції України, тобто в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 6 частини першої статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" (далі - Закон) передбачено, що до повноважень Київської міської ради віднесено затвердження правил благоустрою території міста Києва.

Згідно з частиною першою статті 34 Закону правила благоустрою території населеного пункту (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою.

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 34 Закону Правила не можуть передбачати обов'язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, видавати зазначені документи.

Згідно з абзацом одинадцятим статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій, що здійснюються суб'єктами господарювання, державними адміністраторами та дозвільними органами під час проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру.

Відповідно до абзацу четвертого зазначеного Закону документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Опротестоване рішення Київради не передбачає погоджувальної процедури при видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою, оскільки цей документ не є документом дозвільного характеру та не надає суб'єкту господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, як то проведення робіт у межах червоних ліній міських вулиць і доріг із зайняттям проїзної частини та тротуарів, а також права на обладнання засобами організації дорожнього руху, місць виконання дорожніх робіт, розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд. Контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою є документом контрольного характеру, на підставі якого здійснюються лише фіксація та контроль за порушенням існуючого благоустрою та його відновленням при виконанні земельних і будівельних робіт та капітальних ремонтів на території міста Києва.

Згідно з підпунктами 15.4.5, 16.2.4 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051, у разі проведення робіт, пов'язаних із зайняттям або розриттям проїзних частин вулиць і тротуарів, виконавцем робіт в обов'язковому порядку готується схема тимчасової організації дорожнього руху, яка погоджується УДАІ України в місті Києві.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 22.09.2011 N 35/6251 "Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Київської міської ради" (Рішення N 35/6251), діяла у відповідності до вимог законодавства та не вийшла за межі наданих їй повноважень.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", частиною першою статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська міська рада вирішила:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва від 07.11.2011 N 07/5-802-вих-П на рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 35/6251 "Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Київської міської ради" (Рішення N 35/6251).

2. Доручити Головному управлінню контролю за благоустроєм при оформленні контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою в графі "Особливі умови виконання робіт" здійснювати запис щодо інформування заявників про необхідність погодження Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально уповноваженими на те державними органами, а також міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади проектів на будівництво, реконструкцію та ремонт, а також проведення суб'єктом господарювання заявлених робіт та місць їх проведення у разі, якщо таке погодження передбачено нормативно-правовими актами України.

3. Доручити заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради повідомити заступнику прокурора міста Києва про результати розгляду протесту.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали