ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.01.2012 р.

N П/9991/1509/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - Рецебуринського Ю. Й., суддів - Веденяпіна О. А., Зайцева М. П., Олексієнка М. М., Черпака Ю. К., секретаря судового засідання - Бондаря С. В. (за участю: позивача - ОСОБА_4, представника позивача - ОСОБА_5, представника відповідача - Орди О. О.), розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_4 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - ВККС України) про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

У грудні 2011 року ОСОБА_4 звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просив: визнати протиправними дії ВККС України при розгляді його скарги від 4 листопада 2011 року на дії судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1.; зобов'язати відповідача розглянути вказану скаргу і відкрити дисциплінарне провадження відносно судді, зазначеного у ній.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначає, що у березні 2011 року подав до Комінтернівського районного суду м. Харкова адміністративний позов. Однак, в порушення вимог частини 5 статті 1832 Кодексу адміністративного судочинства України щодо строків розгляду справи в скороченому провадженні, суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Григор'єв Б. П. протягом восьми місяців після відкриття провадження у вказаній справі не виніс рішення по суті. На думку позивача, наведені ним факти є підставою для притягнення зазначеного судді до дисциплінарної відповідальності. Однак, у відповідь на свою скаргу від 4 листопада 2011 року, яка була направлена до ВККС України, отримав лист, в якому повідомлялось про відмову у відкритті дисциплінарного провадження відносно судді ОСОБА_1. Вважає, що вказаними діями ВККС України порушила чинне законодавство України та його права, які просить поновити шляхом зобов'язання відповідача неупереджено розглянути його скаргу і відкрити дисциплінарне провадження стосовно вказаного судді.

У письмових запереченнях на адміністративний позов представник відповідача просить відмовити в задоволенні позову. Зазначає, що членом ВККС України відповідно до вимог статті 86 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" здійснено перевірку даних, викладених у скарзі ОСОБА_4. За результатами складено висновок з пропозицією про відмову у відкритті дисциплінарної справи. Рішення по вказаній скарзі буде прийнято 18 січня 2012 року на засіданні ВККС України. Порушень закону та прав позивача відповідачем не допущено.

У судовому засіданні позивач підтримав вимоги позову, які просив задовольнити в повному обсязі.

Представник ВККС України позов не визнала з підстав, викладених у запереченні на позов, та просила суд відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення позивача, його представника, представника відповідача, дослідивши матеріали справи та докази, колегія суддів вважає, що позов задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що 4 листопада 2011 року ОСОБА_4 звернувся до ВККС України із скаргою на дії судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1.

Обґрунтовував своє прохання тим, що 15 березня 2011 року було відкрито скорочене провадження у справі N 2-а-2812/11 за його позовом до управління Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі м. Харкова про зобов'язання перерахувати та здійснити виплату підвищення до пенсії. Однак, станом на 4 листопада 2011 року, суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 рішення суду по зазначеній справі так і не винесено, чим порушено норми процесуального законодавства України. Переконаний в тому, що ці дії судді ОСОБА_1 при розгляді адміністративного позову N 2-а-2812/11 свідчать про порушення ним присяги судді.

Членом ВККС України Марцинкевичем А. М. за результатами перевірки скарги складено висновок з пропозицією відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 у зв'язку з відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, передбачених статтею 83 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

В листі від 15 листопада 2011 року N 8вк-18332/11, підписаному секретарем ВККС України Марцинкевичем А. М., ОСОБА_4 надано письмове роз'яснення про те, що не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права як засобу тиску на суддю у зв'язку із здійсненням ним правосуддя.

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Статус, порядок роботи та повноваження ВККС України та її члена при вирішенні питань щодо дисциплінарної відповідальності судді визначено розділом VI Закону України "Про судоустрій і статус суддів" N 2453-VI від 7 липня 2010 року (далі - Закон N 2453-VI).

За своїм статусом ВККС України є постійно діючим колегіальним органом у системі судоустрою України (статті 90, 92 Закону N 2453-VI).

Відповідно до частини 6 статті 87 Закону N 2453-VI формою роботи ВККС України є проведення засідань, на яких приймаються рішення встановленої форми.

Рішення ВККС України викладається в письмовій формі, підписується головуючим, членами комісії, які брали участь у розгляді дисциплінарної справи, і оголошується на засіданні.

Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді встановлено статтею 86 Закону N 2453-VI.

За правилами вказаної статті, дисциплінарне провадження передбачає здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, відкриття дисциплінарної справи, її розгляд і прийняття рішення органом, що здійснює дисциплінарне провадження.

Згідно з частиною 2 статті 86 Закону N 2453-VI перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом ВККС України у порядку, встановленому цим Законом.

Член ВККС України за результатами перевірки складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених в ході перевірки, та пропозицію про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Висновок члена ВККС України і зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд ВККС України.

Виходячи зі змісту вказаних вище норм, член ВККС України наділений владними управлінськими функціями на основі законодавства.

Як вбачається з матеріалів справи, за результатами перевірки скарги позивача членом ВККС України складено висновок з пропозицією відмовити у відкритті дисциплінарної справи відносно судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1. Рішення про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи відносно вказаного судді відповідачем не приймалось.

Таким чином, ВККС України як колегіальний орган будь-яких рішень за результатами перевірки скарг позивача не приймала, дій чи бездіяльності не вчиняла.

Фактично спірні правовідносини виникли не внаслідок вчинення дій, бездіяльності чи прийняття рішень ВККС України як колегіальним органом, а внаслідок дій її службових осіб як окремих суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства.

Вищий адміністративний суд України як суд першої інстанції відповідно до правил предметної підсудності та особливостей провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Вищої ради юстиції, ВККС України не може вирішувати спір, відповідачем у якому є посадова чи службова особа вказаних державних органів. Крім цього, виходячи з положень статті 52 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України не може замінити відповідача або залучити посадову чи службову особу як другого відповідача, оскільки це потягне за собою зміну підсудності адміністративної справи.

Керуючись ч. 3 ст. 160, ст. ст. 161 - 163, 1711 КАС України, Вищий адміністративний суд України постановив:

У задоволенні позову ОСОБА_4 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії відмовити.

Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

 

Головуючий

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали