НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 17 серпня 2011 року N 1781

Про розгляд заяви ДО Луганської ОДТРК, м. Луганськ, поданої на участь у конкурсі, оголошеному 20.04.2011, визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення на каналі (програмі) мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у м. Ровеньках Луганської обл.

Розглянувши заяву ДО Луганської ОДТРК, м. Луганськ, подану на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення на каналі мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у м. Луганську, який оголошено 20.04.2011, керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради, службову записку від 15.04.2011 N 9/452, Національна рада вирішила:

1. Визнати ДО Луганську ОДТРК, м. Луганськ, переможцем конкурсу, який оголошено 20.04.2011, на отримання ліцензії на мовлення на каналі (програмі) мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у м. Ровеньках Луганської обл. - 24 години на добу.

2. Видати ДО Луганській ОДТРК, м. Луганськ, ліцензію на мовлення на каналі (програмі) мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у м. Ровеньках Луганської обл., обсяг мовлення - 24 години на добу, відповідно до затвердженої програмної концепції мовлення, згідно із заявою та конкурсними умовами, зазначивши в ліцензії:

- вид мовлення - багатоканальне (телебачення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема) - згідно із заявою;

- територіальна категорія мовлення - регіональне (в межах області);

- територія розповсюдження телепрограм - м. Ровеньки та прилеглі райони;

- оператор телекомунікацій - ТОВ "ЗЕОНБУД", м. Київ;

- місцезнаходження станції мультиплексування - м. Ровеньки

Луганської обл.;

- ресурс багатоканальної телемережі МХ-5 у м. Ровеньках Луганської обл. - 1 канал;

- стандарт мовлення - DVB-T2 (MPEG-4);

- умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - кожного дня, 24 години на добу;

- строк дії ліцензії - 7 років.

3. Конкурсні умови:

- обсяг ведення передач українською мовою згідно з чинним законодавством;

- рекомендовано розміщення соціально важливих та інформаційно-аналітичних програм;

- рекомендовано розміщення дитячих передач;

- забезпечити цілісність програмного наповнення;

- проведення ТРО інформаційно-рекламної компанії під час телевізійної трансляції програм щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телемовлення;

- ліцензіат зобов'язаний власними силами забезпечити доставку своєї програми до головної станції мультиплексування провайдера багатоканальної телемережі;

- брати участь в інформуванні населення про перехід країни на цифровий стандарт мовлення - безкоштовно транслювати щодня у обсязі 5 хвилин, протягом 2011 - 2012 років, в тому числі - 30 % в прайм-тайм, в своїх програмах інформаційні ролики провайдера програмної послуги багатоканальних телемереж ТОВ "ЗЕОНБУД", м. Київ, щодо особливостей прийому сигналу багатоканальної телемережі МХ-5. Початок таких трансляцій - 01.09.2011;

- здійснювати мовлення з використанням ресурсу багатоканальної телемережі відповідно до умов ліцензії на мовлення та угоди з оператором багатоканальної телемережі.

4. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі конкурсних умов та п. 2 Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати ДО Луганській ОДТРК, м. Луганськ, ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення на каналі (програмі) мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у м. Ровеньках Луганської обл., обсяг мовлення - 24 години на добу, враховуючи:

- коефіцієнт кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальної одиниці N = 200;

- розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

- сплату грошового внеску під конкурсну гарантію та знижку 90 %.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської служби, правового забезпечення, контрольно-аналітичне.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток
до рішення Національної ради
17.08.2011 N 1781

Програмна концепція мовлення ДО Луганської ОДТРК, м. Луганськ
(будні дні)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 6 годин 30 хвилин на добу, 27 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 13 годин на добу, 55 %;

IV. Максимальна частка аудіопродукту іноземного виробництва: 11 годин на добу, 45 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): науково-інформаційний. Фільмопоказ;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

3 години 30 хвилин

2 години 10 хвилин

3 години 30 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

2 години 30 хвилин

10 хвилин

2 години

30 хвилин

-

3

Науково-просвітницькі передачі

4 години

2 години 20 хвилин

2 години 30 хвилин

1 година 30 хвилин

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

3 години

30 хвилин

2 години

1 година

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

45 хвилин

30 хвилин

45 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

7 годин

-

-

7 годин

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

1 година 30 хвилин

10 хвилин

1 година 15 хвилин

15 хвилин

-

елементи оформлення ефіру

30 хвилин

-

-

30 хвилин

-

анонси

45 хвилин

40 хвилин

45 хвилин

-

-

телеторгівля

30 хвилин

-

15 хвилин

15 хвилин

-

Програмна концепція мовлення ДО Луганської ОДТРК, м. Луганськ
(вихідні дні)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 6 годин 30 хвилин на добу, 27 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 13 годин на добу, 55 %;

IV. Максимальна частка аудіопродукту іноземного виробництва: 11 годин на добу, 45 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): науково-інформаційний. Фільмопоказ;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

2 години

1 година 30 хвилин

2 години

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

2 години

30 хвилин

2 години

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

4 години

1 година 45 хвилин

2 години

2 години

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

2 години

30 хвилин

1 година

1 година

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

1 година 45 хвилин

1 година

1 година 45 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

9 годин

-

2 години

7 годин

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

1 година 30 хвилин

30 хвилин

1 година 15 хвилин

15 хвилин

-

елементи оформлення ефіру

30 хвилин

-

-

30 хвилин

-

анонси

45 хвилин

45 хвилин

45 хвилин

-

-

телеторгівля

30 хвилин

-

15 хвилин

15 хвилин

-

Вихідні дані (логотип, позивні, емблема) - "ЛОТ".

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали