АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 25.01.2012 р. N 2-136

Про роз'яснення деяких норм Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

У відповідь на численні звернення, які надходять до Аудиторської палати України (далі - АПУ) стосовно порядку внесення інформації про аудиторські фірми до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту, Аудиторська палата України (далі - АПУ) повідомляє наступне.

Правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні визначає Закон України "Про аудиторську діяльність". Рішенням АПУ від 26.05.2011 N 231/9 (Порядок N 231/9) на підставі статті 11 Закону було затверджено зміни до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів шляхом викладення його в новій редакції (далі - Порядок).

Пунктом 1.2 Порядку передбачено, що Реєстр додатково містить Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту (далі - Перелік аудиторських фірм).

До цього розділу згідно пункту 2.1.3 Порядку ведення Реєстру вноситься інформація про аудиторські фірми за критеріями, наявність яких надасть змогу забезпечити належну якість надання аудиторських послуг з проведення обов'язкового аудиту.

При цьому створення Переліку аудиторських фірм не встановлює ніяких обмежень права на здійснення аудиторської діяльності, жодна норма Порядку ведення Реєстру не встановлює обмеження права на проведення обов'язкового аудиту.

Відповідно пункту 2.1.3 Порядку до Переліку аудиторських фірм вноситься інформація про аудиторські фірми:

а) за трудовим договором за основним місцем роботи в яких працює не менше трьох аудиторів;

б) щодо яких є рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості аудиторських послуг;

в) що уклали договір страхування професійної відповідальності перед третіми особами - замовниками аудиту;

г) які є публічними для суспільства через розкриття на власному веб-сайті в мережі Інтернет такої інформації:

назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код, адреса місцезнаходження, контактний телефон та адреса електронної пошти;

посада, П. І. Б., номер і дата видачі сертифіката, контактний номер телефону керівника аудиторської фірми;

назва підрозділу (посади), що відповідає за внутрішній контроль якості, П. І. Б. керівника підрозділу (посадової особи), контактний телефон та адреса електронної пошти (за наявності);

копія свідоцтва про відповідність системи контролю якості;

копія документа, що підтверджує укладення договору страхування професійної відповідальності;

інформація про проведення аудиту суб'єктів господарювання, визначених у статті 8 Закону "Про аудиторську діяльність", а саме перелік суб'єктів, у яких аудиторська фірма провела обов'язковий аудит протягом попереднього календарного року.

Відповідно до пункту 2.3 Порядку для внесення інформації до Переліку аудиторських фірм заявник подає до АПУ такі документи:

а) заяву про внесення інформації до Переліку аудиторських фірм (додаток 5 до Порядку);

б) витяг (копію) з наказу про прийняття на роботу до аудиторської фірми аудиторів за основним місцем роботи, завірені заявником копії трудової книжки аудиторів та копії сертифікатів аудиторів;

в) копію договору або іншого документа (поліс) про страхування професійної відповідальності перед третіми особами - замовниками аудиту;

г) копію сторінки веб-сайту у мережі Інтернет аудиторської фірми, що містить інформацію, визначену підпунктом "г" пункту 2.1.3 цього Порядку;

ґ) довідку про наявність у заявника умов, що забезпечують дієву систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації відповідно до вимог, установлених АПУ.

Звертаємо увагу на те, що копії документів, передбачені підпунктом "б" вищезазначеного пункту Порядку, аудиторська фірма подає щодо аудиторів, які працюють за основним місцем роботи в такій аудиторській фірмі.

Нормами Порядку та нормами інших документів АПУ не встановлено будь-яких додаткових вимог до договору страхування професійної відповідальності, який подається до АПУ з метою внесення інформації до Переліку, та вимог до розміру суми страхового покриття.

Щодо порядку виконання підпункту "г" пункту 2.3 Порядку аудиторська фірма повинна подати до АПУ сторінки власного веб-сайту у мережі Інтернет у роздрукованому вигляді, на яких розміщена інформація, що вимагається підпунктом "г" пункту 2.1.3 Порядку.

Довідка аудиторської фірми про наявність умов, що забезпечують дієву систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, передбачена підпунктом "ґ" пункту 2.3 Порядку, подається до АПУ у довільній формі на фірмовому бланку та за підписом керівника аудиторської фірми, скріплена печаткою.

На забезпечення виконання вищезазначеного підпункту Порядку рішенням АПУ від 03.11.2011 N 240/10 (Методичні рекомендації N 240/10) затверджено Методичні рекомендації щодо забезпечення аудиторськими фірмами системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації

Додатково повідомляємо, що згідно пункту 2.5 Порядку інформація до Переліку аудиторських фірм вноситься Секретаріатом АПУ на підставі поданих заявником документів відповідно до Порядку.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали