ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.05.2011 р. N 581

Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником та заступниками голови обласної державної адміністрації

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", п. 1.8 Регламенту Луганської облдержадміністрації та з метою розподілу обов'язків між головою, першим заступником голови та заступниками голови облдержадміністрації:

1. Затвердити:

функціональні обов'язки голови, першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації (додаються);

розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками голови обласної державної адміністрації щодо забезпечення контролю за діяльністю районних державних адміністрацій та організації взаємодії облдержадміністрації з органами місцевого самоврядування (додається);

перерозподіл обов'язків першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації у разі їх відсутності (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.05.2010 N 425.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної держадміністрації

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
23.05.2011 N 581

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ
голови, першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації

Голова обласної державної адміністрації

1. Очолює облдержадміністрацію, керує її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

2. Представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими й релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.

3. Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та працівників апарату облдержадміністрації.

4. Погоджує в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів державної виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.

5. В межах затверджених державним та обласним бюджетами повноважень виступає розпорядником коштів відповідних бюджетів, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

6. Регулярно інформує населення області про стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію.

7. Утворює для сприяння здійсненню повноважень облдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби й комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх функції, завдання та персональний склад.

8. Укладає й розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

9. У випадках, передбачених законом, порушує перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови.

10. Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

11. Безпосередньо керує:

патронатною службою;

сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації (з питань мобілізаційної діяльності);

сектором режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації (з питань режимно-секретної діяльності);

відділом контролю апарату облдержадміністрації (з питань контрольної діяльності);

юридичним відділом апарату облдержадміністрації (з питань правового забезпечення діяльності облдержадміністрації).

12. В межах своїх повноважень безпосередньо забезпечує взаємодію та в установленому законодавством порядку координує діяльність:

Управління МВС України в Луганській області;

управління СБУ в Луганській області.

13. У межах своїх повноважень безпосередньо забезпечує взаємодію з:

прокуратурою Луганської області;

загальними та апеляційним судами Луганської області;

господарським судом Луганської області;

Луганським окружним адміністративним судом;

територіальним управлінням державної судової адміністрації в Луганській області;

Луганським підрозділом Служби зовнішньої розвідки України.

14. У разі відсутності голови облдержадміністрації його функції та повноваження виконує перший заступник голови, а в разі його відсутності - один із заступників голови облдержадміністрації за розпорядженням.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

1. Забезпечує:

розроблення пропозицій та впровадження на території області економічних реформ;

регулювання інвестиційної діяльності та сприяння залученню інвестицій в економіку області;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, установ та організацій, розташованих на території області, незалежно від форм власності;

виконання зобов'язань за міжнародними договорами України на території області;

розроблення та реалізацію заходів, пов'язаних з цивільною обороною на території області;

здійснення в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій передбачених законодавством заходів, пов'язаних з підтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я й прав, збереженням матеріальних цінностей;

виконання на території області законодавства про військовий обов'язок посадовими особами й громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

сприяння підготовці молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

виконання законодавства про пільги, встановлені для військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги та допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби;

реалізацію на території області державної політики у сфері комплексного розвитку житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування й архітектури, підготовку та внесення на розгляд голові облдержадміністрації пропозицій щодо розвитку будівництва;

організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, незалежно від форм власності;

сприяння розвитку будівництва автомобільних доріг області.

2. Організовує:

здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації;

розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

ліцензування будівельних та проектних робіт;

охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури та містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;

роботу з газифікації населених пунктів області;

контроль за додержанням вимог законодавства з питань житлово-комунального господарства, станом експлуатації та утримання житлового фонду й об'єктів комунального господарства;

реалізацію заходів щодо поліпшення технічного й технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів;

роботу з атестації об'єктів сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства;

розробку та затвердження схеми санітарного очищення в межах області та окреме збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини.

3. Бере участь у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку області щодо будівництва, поліпшення комплексної забудови та благоустрою населених пунктів, комунального обслуговування населення.

4. Вживає заходів щодо:

створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;

створення умов для розвитку підприємництва на території області.

5. Забезпечує координацію роботи комісій, координаційних рад та інших допоміжних органів обласної держадміністрації відповідного галузевого та функціонального напрямку.

6. Погоджує призначення відповідних заступників голів районних державних адміністрацій.

7. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.

8. Координує виконання:

цільових регіональних програм: "Житлове будівництво", "Власний дім", "Газифікація населених пунктів області", "Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури", "Паспортизація об'єктів культурної спадщини";

науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства на території області;

розробки схеми планування території Луганської області.

9. У межах функціональних обов'язків безпосередньо керує діяльністю:

Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;

управління капітального будівництва облдержадміністрації;

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації;

управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації.

10. У межах своїх повноважень координує діяльність:

Головного управління МНС України в Луганській області;

Луганського обласного військового комісаріату;

Луганської митниці;

обласного комунального підприємства "Регіональне агентство сприяння інвестиціям";

Служби автомобільних доріг у Луганській області;

Державної житлово-комунальної інспекції у Луганській області;

Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Луганській області.

11. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

військовими формуваннями Збройних Сил України, Внутрішніх військ МВС України, підрозділами Державної прикордонної служби України;

Луганською регіональною торгово-промисловою палатою;

управлінням Національного банку України в Луганській області, державними, комерційними банками та їх філіями;

Фондом підтримки підприємництва в Луганській області;

дочірнім підприємством "Луганський облавтодор" ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України";

філією державного підприємства "Укрдержбудекспертиза" у Луганській області;

комунальним підприємством "Луганська обласна паливно-енергетична компанія";

ТОВ "Компанія "Луганськвода";

обласним комунальним підприємством "Луганськводпром";

комунальним підприємством "Облтепло";

Луганським обласним комунальним спеціалізованим теплозабезпечуючим підприємством "Луганськтеплокомуненерго";

комунальним підприємством "Інноваційно-інформаційний центр";

Луганським обласним проектно-виробничим архітектурно-планувальним бюро;

комунальним підприємством "Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Луганській області;

підприємствами і організаціями житлово-комунального господарства;

проектними організаціями сфери містобудування й житлово-комунального господарства;

підприємствами будівельної галузі;

Луганським територіальним представництвом Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Заступник голови обласної державної адміністрації з питань економічної, промислової політики та фінансів

1. Забезпечує:

реалізацію на території області державної політики у сфері економічного розвитку;

сприяння співпраці Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями області;

реалізацію на території області державної політики з питань пенсійного забезпечення;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на стимулювання виробництва продукції вітчизняних товаровиробників, їх захист;

складання необхідних для управління економічним розвитком області балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів;

складання й подання на затвердження обласній раді проекту обласного бюджету та підготовку звіту про його виконання;

ефективне використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів області;

розроблення пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок держбюджету;

здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

контроль за додержанням правил торгівлі, побутового обслуговування населення;

контроль за додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;

здійснення контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;

здійснення державного контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна;

здійснення делегованих обласною радою повноважень з управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області;

реалізацію державної політики щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, розширення економічного і соціального співробітництва з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом;

реалізацію державної політики у сфері промисловості, транспорту, зв'язку, енергозбереження, екологічної безпеки та використання природних ресурсів;

розроблення обласних галузевих програм з питань промислової політики, здійснення контролю за їх виконанням;

підготовку та подання обласній раді висновків щодо доцільності розміщення на території області нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності;

розроблення, подання на затвердження обласній раді та виконання обласних екологічних програм;

контроль за дотриманням законодавства щодо охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях області та збирання, утилізації й захоронення промислових, побутових та інших відходів;

сприяння функціонуванню територій пріоритетного розвитку в області.

2. Організовує:

розроблення проектів програм економічного та соціального розвитку області та забезпечує їх внесення на розгляд обласній раді й підготовку звітів про виконання;

внесення пропозицій обласній раді з організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

внесення пропозицій в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

розроблення й виконання обласної програми зайнятості населення.

3. Вживає заходів щодо:

внесення пропозицій власникам майна підприємств, установ і організацій, що мають важливе значення для забезпечення державних потреб, стосовно його відчуження у власність держави;

внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного майна, організації їх виконання;

забезпечення безпеки на всіх видах громадського транспорту, додержання правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;

відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

4. Забезпечує координацію роботи комісій, координаційних рад та інших допоміжних органів обласної держадміністрації відповідного галузевого та функціонального напрямку.

5. Погоджує призначення відповідних заступників голів районних державних адміністрацій.

6. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.

7. У межах функціональних обов'язків безпосередньо керує діяльністю:

Головного управління економіки облдержадміністрації;

Головного фінансового управління облдержадміністрації;

Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації;

управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації;

Комітету з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області.

8. У межах своїх повноважень координує діяльність:

регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області;

Головного управління статистики у Луганській області;

Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області;

Державної інспекції з контролю за цінами в Луганській області;

територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області;

територіального управління Державної інспекції з енергозбереження по Луганській області;

Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області;

Державної екологічної інспекції в Луганській області;

Луганського обласного центру зайнятості;

відділу з питань банкрутства у Луганській області Держдепартаменту з питань банкрутства;

територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Луганській області.

9. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

Державною податковою адміністрацією в Луганській області;

Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА України;

Контрольно-ревізійним управлінням в Луганській області;

Луганським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України;

Головним управлінням Державного казначейства України у Луганській області;

Управлінням у справах захисту прав споживачів у Луганській області;

Луганським територіальним управлінням Державної комісії України з цінних паперів та фондового ринку;

Державним підприємством "Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації";

підприємствами торговельно-побутової сфери, малого та середнього бізнесу;

біржами;

страховими компаніями;

підприємствами і організаціями вугільної, машинобудівної, оборонної, металургійної, газової, енергетичної, нафтопереробної, хімічної й легкої промисловості;

Луганською дирекцією УДППЗ "Укрпошта";

підприємствами й організаціями транспорту та зв'язку.

Заступник голови облдержадміністрації з питань гуманітарної та соціальної політики

1. Забезпечує:

реалізацію державної інформаційної політики на території області;

реалізацію державної політики щодо міжнаціональних відносин, додержання прав національних меншин;

реалізацію державної політики у сфері освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності на території області;

розроблення пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та обласних програм поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей і молоді, оздоровлення, відпочинку й дозвілля дітей та молоді;

взаємодію облдержадміністрації з політичними партіями, громадськими організаціями;

висвітлення роботи облдержадміністрації в засобах масової інформації;

реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, охорони материнства та дитинства, соціального забезпечення та захисту соціально незахищених громадян: пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних осіб, дітей-сиріт, одиноких матерів, а також багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;

працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

сприяння наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації;

встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги в установленому порядку;

реалізацію державних гарантій у сфері праці, здійснення контролю за своєчасною й не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

контроль за наданням пільг, встановлених законодавством для ветеранів війни та прирівняних до них осіб;

сприяння розвитку соціального забезпечення, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту.

2. Організовує:

здійснення аналізу та прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів в області;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, науки, мови, культури, материнства й дитинства, сім'ї, молоді та неповнолітніх;

здійснення заходів щодо фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей і молоді, підвищення статусу сім'ї та ролі жінок у суспільстві;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти;

сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам у їх статутній діяльності;

створення мережі, зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;

розроблення і виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян;

сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним верствам населення;

здійснення, згідно із законодавством, заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення її на певний строк;

утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення її на певний строк.

3. Вживає заходів щодо:

організації всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей;

збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку області;

запобігання інфекційним захворюванням населення, епідеміям та їх ліквідації.

4. Забезпечує координацію роботи комісій, координаційних рад та інших допоміжних органів обласної держадміністрації відповідного галузевого та функціонального напрямку.

5. Погоджує призначення відповідних заступників голів районних державних адміністрацій.

6. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.

7. У межах функціональних обов'язків безпосередньо керує діяльністю:

Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації;

Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації;

управління освіти і науки облдержадміністрації;

управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації;

служби у справах дітей облдержадміністрації;

управління культури і туризму облдержадміністрації;

управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації;

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації;

відділу у справах національностей та релігій облдержадміністрації.

8. У межах своїх повноважень координує діяльність:

навчальних закладів, закладів культури і мистецтв, спортивних закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області відповідно до делегованих облдержадміністрації обласною радою повноважень;

Територіальної державної інспекції праці у Луганській області;

Державної установи Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України;

виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Луганській області;

Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів;

уповноваженого Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю Укрстрахнагляду по Луганській області;

закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління облдержадміністрації, в межах, делегованих обласною радою;

Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Луганській області;

Державного закладу "Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція" Міністерства охорони здоров'я України;

Комунального підприємства "Луганська обласна "Фармація";

обласного комунально-паливного підприємства "Луганськоблпаливо".

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Луганській області.

9. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

науковими установами;

навчальними закладами, закладами спорту, культури, туризму і мистецтв різних форм власності;

громадськими організаціями;

Федерацією профспілок Луганської області, профспілковими організаціями;

радою Луганської обласної організації ветеранів України та іншими ветеранськими організаціями;

засобами масової інформації області;

Державною організацією Луганська обласна державна телерадіокомпанія;

обласними організаціями товариств України: Червоного Хреста, "Союз організацій інвалідів України", глухих, сліпих, "Союз Чорнобиль".

Заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового розвитку

1. Забезпечує:

реалізацію державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку в галузі агропромислового виробництва;

розроблення і здійснення заходів щодо державної підтримки та захисту сільгосптоваровиробників, сприяння демонополізації виробництва та розвитку конкуренції в агропромисловому комплексі, створення сприятливих умов для сільськогосподарських формувань;

розроблення та виконання програм раціонального використання лісів та водних ресурсів на території області;

реалізацію соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропродовольчого ринку і сільських територій області;

державний контроль за якістю сільськогосподарської продукції в процесі її виробництва, закупівлі та переробки;

організацію формування ресурсів сільськогосподарської продукції для державних і регіональних потреб;

реалізацію державної політики у сфері здійснення нагляду за технічним станом та експлуатацією тракторів та сільськогосподарської техніки;

контроль за додержанням ветеринарних правил;

розвиток меліорації в аграрному секторі області;

державний контроль за використанням та охороною земель на території області.

2. Вживає заходів щодо:

запобігання інфекційним захворюванням тварин, епізоотіям та їх ліквідації;

розвитку лісового господарства та збереження лісових ресурсів області;

охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства;

розвитку ринку землі, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу та охорони земель.

3. Готує пропозиції щодо розвитку меліорації земель в області, здійснення заходів з ефективного використання меліорованих земель.

4. Забезпечує координацію роботи комісій, координаційних рад та інших допоміжних органів облдержадміністрації відповідного галузевого та функціонального напрямку.

5. Погоджує призначення відповідних заступників голів районних державних адміністрацій.

6. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.

7. У межах функціональних обов'язків безпосередньо керує діяльністю:

Головного управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації;

інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації;

інспекції державного технічного нагляду Луганської обласної держадміністрації.

8. У межах своїх повноважень координує діяльність:

Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства;

Луганського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства;

Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Луганського регіонального управління водних ресурсів;

Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в Луганській області;

Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області;

Головного управління Держкомзему у Луганській області;

Луганської обласної державної насіннєвої інспекції;

Державної інспекції з карантину рослин по Луганській області;

Державної інспекції захисту рослин Луганської області "Луганськдержзахист";

Луганської обласної державної хлібної інспекції;

Луганського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції;

Луганського обласного державного центру експертизи сортів рослин з Державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Луганської області;

Луганського науково-дослідницького центру продуктивності агропромислового комплексу Міністерства агропромислової політики та продовольства України;

Луганського інституту агропромислового виробництва;

Корпорації "Луганськсадвинпром";

Луганської обласної спілки споживчих товарів.

9. У межах своїх повноважень взаємодіє з підприємствами і установами агропромислового комплексу області.

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

1. Забезпечує:

керівництво апаратом облдержадміністрації;

організацію особистого прийому громадян і розгляд звернень, що надійшли до облдержадміністрації, контроль за вирішенням порушених в них питань, узагальнення та аналіз пропозицій, розроблення заходів щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги та зауваження громадян;

облік, проходження документів, їх збереження та передачу в установленому порядку до Державного архіву Луганської області;

інформування Адміністрації Президента України й Кабінету Міністрів України про соціально-економічне, суспільно-політичне становище та інші важливі події в області;

ведення діловодства, дотримання вимог з питань охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави;

ведення бухгалтерського обліку та звітності, здійснення матеріально-технічного, господарського забезпечення діяльності облдержадміністрації;

внесення пропозицій голові обласної держадміністрації щодо упорядкування структури та удосконалення роботи апарату обласної держадміністрації;

інформаційно-комп'ютерний супровід діяльності обласної держадміністрації;

контроль за своєчасним поданням структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями доповідей, інформації та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації;

координацію роботи комісій, координаційних рад та інших допоміжних органів обласної держадміністрації відповідного функціонального напрямку;

реалізацію заходів щодо правового інформування і виховання населення;

попередній розгляд питань та підготовку пропозицій про нагородження державними нагородами і відзнаками обласної держадміністрації й обласної ради, дотримання єдиних підходів до розвитку геральдичної справи;

управління архівною справою.

2. Організовує:

здійснення правового, інформаційно-аналітичного, методичного, кадрового, матеріально-технічного та іншого організаційного забезпечення діяльності обласної держадміністрації, перевірок виконання актів законодавства та розпоряджень голови обласної держадміністрації;

опрацювання документів і звернень, які надходять до облдержадміністрації, підготовку до них аналітичних, довідкових та інших матеріалів, а також проектів доручень голови та заступників голови облдержадміністрації;

опрацювання проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки;

перевірки актів голів районних державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування (в межах делегованих повноважень органів виконавчої влади) на предмет відповідності їх чинному законодавству;

роботу щодо надання методичної та іншої практичної допомоги районним державним адміністраціям і органам місцевого самоврядування області;

підготовку й надання голові облдержадміністрації проектів планів роботи облдержадміністрації та забезпечення контролю за їх виконанням;

роботу з підготовки матеріалів для проведення засідань колегії облдержадміністрації;

надання методичної допомоги консультативно-дорадчим та іншим допоміжним органам, службам і комісіям обласної держадміністрації;

за дорученням голови облдержадміністрації перевірки щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, вивчення та узагальнення їх досвіду роботи, надання методичної допомоги.

3. Здійснює контроль за дотриманням вимог чинного законодавства про державну службу та про боротьбу з корупцією в обласній і районних держадміністраціях.

4. Вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності облдержадміністрації в забезпеченні законності, дотримання конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян.

5. У межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання.

6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання апарату облдержадміністрації та несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

7. Вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посади й звільнення з посад працівників апарату облдержадміністрації.

8. Погоджує призначення заступників голови та керівників апарату районних державних адміністрацій.

9. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.

10. У межах функціональних обов'язків безпосередньо керує діяльністю:

організаційного відділу;

відділу кадрової роботи;

загального відділу;

юридичного відділу;

відділу фінансового забезпечення;

відділу роботи із зверненнями громадян;

відділу господарського забезпечення;

відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення;

відділу контролю;

відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи;

відділу адміністрування Державного реєстру виборців;

відділу забезпечення діяльності керівництва;

сектору режимно-секретної роботи;

сектору мобілізаційної роботи;

сектору з питань запобігання та протидії корупції;

Державного архіву Луганської області.

11. У межах своїх повноважень координує діяльність:

Головного управління юстиції у Луганській області;

сектору міграційної служби в Луганській області;

Комунального закладу "Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій ".

12. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

Управлінням МВС України в Луганській області;

Управлінням СБУ в Луганській області;

управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у Луганській області;

Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Луганській області;

Національною академією державного управління при Президентові України та її Харківським регіональним інститутом;

магістратурою державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

магістратурою державної служби Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
23.05.2011 N 581

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між першим заступником та заступниками голови облдержадміністрації щодо забезпечення контролю за діяльністю районних державних адміністрацій та організації взаємодії облдержадміністрації з органами місцевого самоврядування

N з/п

Посада

Районна державна адміністрація, орган місцевого самоврядування

1

2

3

1.

Перший заступник голови облдержадміністрації

Біловодська, Краснодонська райдержадміністрації, виконкоми Алчевської, Брянківської, Краснодонської, Луганської, Стахановської міських рад

2.

Заступник голови облдержадміністрації з питань економічної, промислової політики та фінансів

Антрацитівська райдержадміністрація, виконкоми Антрацитівської, Первомайської, Ровеньківської, Рубіжанської, Сєвєродонецької міських рад

3.

Заступник голови облдержадміністрації з питань гуманітарної та соціальної політики

Кремінська, Лутугинська, Новоайдарська райдержадміністрації, виконкоми Кіровської, Краснолуцької, Лисичанської міських рад

4.

Заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового розвитку

Новопсковська, Попаснянська, Сватівська, Станично-Луганська, Старобільська, Троїцька райдержадміністрації

5.

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

Білокуракинська, Марківська, Міловська, Слов'яносербська, Перевальська райдержадміністрації, виконком Свердловської міської ради

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
23.05.2011 N 581

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації у разі їх відсутності

N з/п

Посада

Хто заміщує

1

2

3

1.

Перший заступник голови облдержадміністрації

заступник голови облдержадміністрації з питань економічної, промислової політики та фінансів

2.

Заступник голови облдержадміністрації з питань економічної, промислової політики та фінансів

перший заступник голови облдержадміністрації

3.

Заступник голови облдержадміністрації з питань гуманітарної та соціальної політики

заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

4.

Заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового розвитку

заступник голови облдержадміністрації з питань економічної, промислової політики та фінансів

5.

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

заступник голови облдержадміністрації з питань гуманітарної та соціальної політики

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали