МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 вересня 2011 року N 58

Про розподіл обов'язків між Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі, його першим заступником, заступником та заступником Міністра - керівником апарату

Відповідно до пункту 21 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) наказую:

1. Затвердити розподіл обов'язків між Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі, його першим заступником, заступником та заступником Міністра - керівником апарату, що додається.

2. Установити, що в разі тимчасової відсутності Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі обов'язки Міністра, визначені пунктом 9 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 N 634 (Положення N 634/2011), виконує перший заступник Міністра.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.09.2011 N 58

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі, його першим заступником, заступником та заступником Міністра - керівником апарату

1. Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі (далі - Міністр):

підписує документи, що надсилаються Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, Главі Адміністрації Президента України, Генеральному прокурору України, головам Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України;

укладає і розриває контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

погоджує передачу об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міністерства, в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур, а також передачу об'єктів комунальної власності в державну власність;

погоджує підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Міністерства, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких здійснює Міністерство, договори про спільну діяльність;

спрямовує, координує і контролює роботу:

- департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатної служби);

- юридичного департаменту;

- режимно-секретного відділу;

- відділу з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної оборони і пожежної безпеки;

- відділу контрольно-ревізійної роботи;

- сектору запобігання та протидії корупції.

2. Перший заступник Міністра:

візує та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

візує для внесення на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

погоджує проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів, що надійшли від інших органів виконавчої влади на розгляд та погодження Мінекономрозвитку та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

спрямовує, координує і контролює роботу:

- департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування;

- департаменту регіональної політики;

- департаменту розвитку реального сектору економіки;

- департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства;

- департаменту промислової політики;

- департаменту фінансової політики;

- департаменту економіки оборони та безпеки;

- сектору забезпечення роботи першого заступника Міністра;

організовує підготовку та виконання рішень Міністра з питань, що виникають у відносинах із центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, - Держстатом, Держенергоефективності, Держекспортконтролем та Держрезервом.

3. Заступник Міністра:

погоджує проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції підпорядкованих самостійних структурних підрозділів;

спрямовує, координує і контролює роботу:

- департаменту зовнішньоекономічної діяльності;

- департаменту торговельно-економічного співробітництва;

- департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту;

- департаменту співробітництва з Європейським Союзом;

- департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією;

- департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги;

- сектору забезпечення роботи заступника Міністра;

виконує обов'язки заступника Міністра - керівника апарату в разі його тимчасової відсутності, крім повноважень, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) та абзацами другим - двадцять шостим пункту 4 цього розподілу.

4. Заступник Міністра - керівник апарату:

візує та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

візує для внесення на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

погоджує проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів, що надійшли від інших органів виконавчої влади на розгляд та погодження Мінекономрозвитку та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

затверджує положення про структурні підрозділи апарату Міністерства (управління, відділи, сектори), утворені у складі самостійних структурних підрозділів;

урегульовує спірні питання щодо розмежування повноважень між структурними підрозділами Мінекономрозвитку, звертається до Міністра з пропозиціями щодо внесення змін до структури апарату Мінекономрозвитку;

визначає порядок взаємодії структурних підрозділів у вирішенні питань, що належать до їх спільної компетенції;

є уповноваженим Міністром на підписання наказів та інших документів стосовно:

- фінансово-господарської діяльності Мінекономрозвитку;

- затвердження кошторисів та штатних розписів підпорядкованих бюджетних установ;

- організації діловодства в апараті Міністерства, розгляду вхідної кореспонденції та забезпечення її опрацювання в Мінекономрозвитку (у разі потреби - із залученням центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра);

- відпусток державних службовців та працівників апарату Мінекономрозвитку, а за погодженням з Міністром - керівників самостійних структурних підрозділів;

- відряджень державних службовців та працівників апарату Мінекономрозвитку (в межах України та за кордон), а за погодженням з Міністром - керівників самостійних структурних підрозділів;

- відпусток та відряджень керівників державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

- виплати матеріальної допомоги, премій та встановлення надбавок державним службовцям і працівникам апарату Мінекономрозвитку;

- проведення стажування в апараті Мінекономрозвитку;

забезпечує визначення та застосування єдиних підходів в організації внутрішніх процедур роботи з документами в Мінекономрозвитку;

організовує матеріально-технічне забезпечення апарату Мінекономрозвитку, проведення корпоративних заходів, здійснення заходів з охорони праці, вирішення соціально-побутових питань державних службовців та працівників апарату Міністерства;

вносить на розгляд Міністра подання про присвоєння рангів державних службовців керівникам та заступникам керівників самостійних структурних підрозділів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

забезпечує організацію і проведення конкурсів з визначення керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

вносить на розгляд Міністра подання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює контроль за виконанням умов контрактів з керівниками державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює контроль за виконанням річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3 - 5 років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

забезпечує проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;

забезпечує ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міністерства, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів;

надає орендодавцям об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міністерства, згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна;

виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції Міністру щодо умов його подальшого використання;

контролює відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними підприємствами, господарськими структурами, що належать до сфери управління Міністерства;

координує взаємодію з підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

спрямовує, координує і контролює роботу:

- департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва;

- департаменту технічного регулювання;

- департаменту розвитку торгівлі;

- департаменту відносин власності;

- департаменту реформування публічної адміністрації;

- департаменту державних закупівель та державного замовлення;

- департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби;

- департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності;

- адміністративно-господарського департаменту;

- департаменту документального забезпечення;

- департаменту інформаційних технологій;

- управління комунікацій з громадськістю;

- відділу комунікативних заходів та виставково-ярмаркової діяльності;

- відділу контролю за виконанням доручень органів державної влади;

- сектору забезпечення роботи заступника Міністра - керівника апарату;

організовує підготовку та виконання рішень Міністра з питань, що виникають у відносинах із центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, - Держспоживінспекцією;

виконує обов'язки першого заступника Міністра та заступника Міністра в разі їх тимчасової відсутності.

5. Перший заступник Міністра, заступник Міністра та заступник Міністра - керівник апарату спрямовують, координують та контролюють роботу підпорядкованих самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема відповідно до розподілу обов'язків:

погоджують проекти наказів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції підпорядкованих самостійних структурних підрозділів;

погоджують положення про підпорядковані самостійні структурні підрозділи апарату Мінекономрозвитку;

організовують та забезпечують взаємодію Міністерства з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом Конституційного Суду України, апаратами Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування;

підписують документи, що надсилаються до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, установ та організацій (за винятком тих, підписання яких належить до компетенції Міністра);

мають право підпису відповідей на депутатські звернення, звернення громадян, юридичних осіб, адресовані Мінекономрозвитку, з питань, що належать до компетенції підпорядкованих самостійних структурних підрозділів;

підписують листи до Кабінету Міністрів України з викладенням обґрунтованої позиції щодо необхідності визначення строків виконання завдань, визначених актами Кабінету Міністрів України і дорученнями Прем'єр-міністра України (у виключних випадках);

підписують листи до Мін'юсту, інших центральних органів виконавчої влади та органів державної влади, підприємств, установ, організацій, до компетенції яких належать питання, що розглядаються судами у справах, учасником яких є Мінекономрозвитку, з питань, що належать до компетенції підпорядкованих самостійних структурних підрозділів;

представляють за дорученням Кабінету Міністрів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України законопроекти, інші питання, що належать до компетенції Мінекономрозвитку;

за дорученням Міністра представляють позицію Мінекономрозвитку під час розгляду Верховною Радою України, комітетами та тимчасовими комісіями Верховної Ради України питань, що належать до компетенції Міністерства;

проводять узгоджувальні наради за участю керівників (заступників керівників) заінтересованих центральних органів виконавчої влади з метою врегулювання розбіжностей у позиціях щодо проектів нормативно-правових актів, розробниками яких є підпорядковані їм самостійні структурні підрозділи Мінекономрозвитку або центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

погоджують плани роботи підпорядкованих самостійних структурних підрозділів та заслуховують звіти про їх виконання;

аналізують виконання завдань і функцій, покладених на підпорядковані самостійні структурні підрозділи;

організовують та контролюють своєчасне виконання підпорядкованими структурними підрозділами Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра, а також планів організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України і постанов Верховної Ради України;

дають обов'язкові для виконання структурними підрозділами Мінекономрозвитку доручення;

погоджують заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців та працівників підпорядкованих самостійних структурних підрозділів, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджують подання про присвоєння рангів державних службовців керівникам та заступникам керівників підпорядкованих самостійних структурних підрозділів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

беруть в установленому порядку участь у роботі дорадчих та інших органів Верховної Ради України, утворених Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

здійснюють інші повноваження відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, доручень Президента України, наказів Мінекономрозвитку та доручень Міністра.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали