ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.07.2011 р. N 547/А-2011

Про розподіл основних обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови - керівником апарату та заступниками голови Одеської обласної державної адміністрації

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою розподілу обов'язків між головою Одеської обласної державної адміністрації та його заступниками:

1. Затвердити:

- розподіл основних обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови - керівником апарату та заступниками голови Одеської обласної державної адміністрації (додається);

- взаємозамінність першого заступника, заступника голови - керівника апарату, заступників голови Одеської обласної державної адміністрації на період відпусток та тривалої відсутності (додається).

2. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 22 червня 2010 року N 404/А-2010 "Про розподіл основних обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови - керівником апарату та заступниками голови Одеської обласної державної адміністрації" та від 24 вересня 2010 року N 878/А-2010 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 22 червня 2010 року N 404/А-2010".

 

Голова
обласної державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
15.07.2011 N 547/А-2011


РОЗПОДІЛ
основних обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови - керівником апарату, заступниками голови Одеської обласної державної адміністрації

Голова обласної державної адміністрації

Виконує повноваження, передбачені Законом України "Про місцеві державні адміністрації". Здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і функцій.

Представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з центральними органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Формує склад обласної державної адміністрації, визначає її структуру та затверджує штатний розпис, виступає розпорядником коштів.

На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови - керівника апарату, заступників голови, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, їхніх заступників та працівників апарату облдержадміністрації.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступника голови - керівника апарату, заступників голови, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів районних державних адміністрацій.

Контролює виконання програм соціально-економічного розвитку області, обласних цільових програм.

Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень колегію, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Особисто веде прийом громадян, розглядає і дає доручення щодо їхніх звернень.

Координує діяльність:

- Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області;

- управління Міністерства внутрішніх справ України на Одеській залізниці;

- управління Служби безпеки України в Одеській області;

- митниць;

- військових установ, закладів, частин та підрозділів Збройних сил України, дислокованих на території області;

- Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Очолює:

- колегію обласної державної адміністрації;

- політичну раду при голові Одеської обласної державної адміністрації;

- обласну науково - технічну раду;

- тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати та легалізації доходів;

- обласну раду вітчизняних та іноземних інвесторів;

- регіональний комітет з економічних реформ;

- комісію по державних нагородах України Одеської обласної державної адміністрації;

- раду козацьких отаманів при голові Одеської обласної державної адміністрації;

- обласну раду керівників підприємств при голові Одеської обласної державної адміністрації;

- раду гуманітарного розвитку Одеської області.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

Виконує функціональні обов'язки щодо вирішення питань, віднесених до повноважень облдержадміністрації у сфері економіки, фінансів та соціального захисту населення.

Забезпечує розробку та реалізацію державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, підготовку та виконання обласного бюджету.

Вирішує питання, пов'язані з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням, підприємницькою діяльністю, управлінням майном, удосконаленням цінової політики.

Здійснює заходи щодо соціального забезпечення та соціального захисту незахищених верств населення, сприяє своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки.

Координує розробку і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.

Виконує повноваження щодо реалізації державних гарантій у сфері праці, отримання заробітної плати, перспективних та поточних регіональних програм зайнятості населення, впровадження заходів з охорони праці, укладання регіональних угод.

Вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних порушенням чинного законодавства у сфері охороні довкілля підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

Забезпечує виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку галузей агропромислового комплексу, використання та охорони земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, реформування земельних і майнових відносин.

Вживає заходів щодо розробки і виконання регіональних програм з підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві, переробній та харчовій промисловості, кадрового забезпечення, залучення інвестицій та інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.

У межах наданих повноважень і функцій створює умови для ефективного функціонування ринку зерна, задоволення потреб населення у продуктах першої необхідності, стабілізації ринку основних продовольчих товарів, впроваджує виважену цінову політику на основні продукти харчування, закупівлю зерна до регіональних ресурсів і потреб.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні скарги і звернення.

Координує діяльність заступника голови - керівника апарату, заступників голови та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Відповідає за роботу структурних підрозділів облдержадміністрації:

- Одеського Головного фінансового управління;

- Головного управління економіки;

- Головного управління праці та соціального захисту населення;

- Головного управління агропромислового розвитку;

- інспекції державного технічного нагляду;

- інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції.

Координує діяльність:

- Державної податкової адміністрації в Одеській області;

- контрольно-ревізійного управління в Одеській області;

- Головного управління Державного казначейства України в Одеській області;

- Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- Одеського територіального управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг;

- Одеського обласного відділення Агентства з питань банкрутства;

- Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України;

- Головного управління статистики в Одеській області;

- регіонального відділення фонду Державного майна України по Одеській області;

- Державної інспекції з контролю за цінами в Одеській області;

- управління у справах захисту прав споживачів в Одеській області;

- регіонального відділу Держфінмоніторингу у Одеській області;

- Головного управління Держкомзему у Одеській області;

- Державної екологічної інспекції в Одеській області;

- Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області;

- Державної екологічної інспекції з охорони довкілля північно-західного регіону Чорного моря;

- Головного управління юстиції в Одеській області;

- територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області;

- територіальної державної інспекції праці в Одеській області;

- Головного управління ветеринарної медицини в Одеській області;

- Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства;

- Одеського обласного виробничого управління по водному господарству "Облводгосп";

- інспекції захисту рослин Одеської області;

- інспекції з карантину рослин по Одеській області.

Взаємодіє з:

- Головним управлінням Пенсійного фонду України в Одеській області;

- Одеським обласним центром зайнятості;

- Одеським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів;

- Одеським обласним відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Одеській області;

- банками, фінансово-кредитними установами;

- страховими компаніями;

- регіональним відділенням Української спілки промисловців і підприємців України;

- регіональним фондом підтримки підприємництва в Одеській області;

- підприємствами і організаціями торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

- підприємствами промисловості;

- проектними та науково-дослідними організаціями;

- державним підприємством "Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації";

- Західно-Чорноморським Державним басейновим управлінням охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства;

- обласною спілкою споживчих товариств;

- Одеським обласним представництвом ДАК "Хліб України";

- підприємствами переробної промисловості;

- організаціями і підприємствами, які обслуговують АПК;

- науковими установами та навчальними закладами сільськогосподарського профілю;

- Одеським обласним об'єднанням сільського комунального господарства "Облсількомунгосп".

Очолює:

- конкурсну комісію з питань формування кадрового резерву на посади голів обласної та районних державних адміністрацій;

- конкурсну комісію обласної державної адміністрації з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців;

- конкурсну комісію з розгляду питання щодо часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;

- Одеську обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення;

- обласну координаційну раду з питань захисту прав споживачів;

- обласну робочу групу з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;

- спеціальну комісію з питань погашення податкового боргу;

- обласну координаційну раду з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення;

- обласну комісію з питань гуманітарної допомоги;

- обласну робочу групу з питань реалізації спільного із Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги";

- Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Одеській обласній державній адміністрації;

- обласну конкурсну комісію з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для отримання права на компенсацію за кредитами;

- конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору суб'єктів малого підприємництва на отримання фінансово-кредитної підтримки з обласного бюджету.

Заступник голови - керівник апарату обласної державної адміністрації

Забезпечує правове, організаційно-кадрове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності апарату обласної державної адміністрації.

Очолює апарат обласної державної адміністрації, організовує його роботу, забезпечує планування роботи, підготовку матеріалів на розгляд голови обласної державної адміністрації, на засідання колегії та апаратні наради.

Організовує доведення розпоряджень голови обласної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан організаційної, кадрової роботи, діловодства, контролю, фінансового та господарського забезпечення.

Координує діяльність органів виконавчої влади щодо сприяння реалізації проектів використання альтернативних джерел енергії.

Забезпечує виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку транспорту та зв'язку, з організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями транспорту та зв'язку.

Сприяє роботі засобів масової інформації, друкарень.

Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію обласної державної адміністрації з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Апаратом Верховної Ради України, обласною радою, районними державними адміністраціями.

Контролює додержання законодавства у сфері державної служби та боротьби з корупцією, Регламенту обласної державної адміністрації.

Забезпечує співпрацю з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Координує вирішення питань щодо проведення виборів і референдумів у межах, визначених законом.

Забезпечує захист інформації в інформаційній системі обласної державної адміністрації, своєчасне розроблення необхідних для цього заходів та створення комплексу технічного захисту інформації.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні скарги і звернення.

Відповідає за роботу:

- апарату облдержадміністрації та його підрозділів;

- Державного архіву Одеської області;

- управління у справах преси та інформації;

- управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю;

- управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку;

Координує діяльність:

- Управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області;

- Представництва Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Одеській області;

- управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Одеській області;

- Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному транспорті в Одеській області;

- відділення Національної служби посередництва і примирення в Одеській області;

- Державної інспекції України з безпеки на морському, річковому та надземному транспорті.

Взаємодіє з:

- Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- Одеською обласною державною телерадіокомпанією;

- державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" щодо будівництва високовольтної повітряної лінії в Одеській області 330 кВ "Аджалик - Усатове";

- підприємствами та організаціями транспорту і зв'язку;

- морськими і річковими судноплавними компаніями і портами;

- комунальним підприємством "Обласний інформаційно-аналітичний центр".

Очолює:

- обласну комісію у справах альтернативної (невійськової) служби;

- обласну раду по роботі з кадрами;

- Одеську обласну редакційну колегію "Книга Пам'яті України";

- координаційну раду з питань впровадження альтернативної енергетики;

- обласну комісію з питань вилучення та реалізації вантажів, що зберігаються понад установлені терміни у морських торговельних портах, Іллічівському морському рибному порту і на припортових залізничних станціях;

- обласну координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху;

- обласну робочу групу щодо розгляду питань з організації вивантаження вагонів;

- обласну комісію з питань облаштування баз-стоянок маломірного флоту;

- обласний конкурсний комітет з визначення перевізників на міжміських і приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування;

- координаційний комітет з питань інформатизації Одеської області.

Заступник голови обласної державної адміністрації з питань будівництва

Забезпечує розробку проектів та виконання Програм соціально-економічного розвитку області у частині будівництва, реконструкції та капітального ремонту, координацію робіт щодо функціонування і розвитку підприємств будівельної індустрії, цільове та ефективне використання бюджетних коштів і реалізацію державної економічної політики та політики ціноутворення в будівельній галузі; здійснення технічної політики і забезпечення у будівництві сучасних енергозберігаючих технологій, конструкцій та виробів.

Вирішує питання, пов'язані з облаштуванням кордону, будівництвом та ремонтом автомобільних доріг у межах області.

Забезпечує розробку та виконання державних і регіональних програм зовнішньоекономічної діяльності, інтеграційної політики, інвестиційної діяльності, підвищення ефективності виробництва на підприємствах транспорту та зв'язку, залучення інвестицій та інноваційних технологій.

Здійснює повноваження, пов'язані з розвитком економічних та соціально-культурних відносин з регіонами іноземних держав.

Забезпечує виконання завдань розбудови інфраструктури острова Зміїного.

Забезпечує виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку житлово-комунального господарства.

Вживає заходів щодо розробки і виконання регіональних програм з підвищення ефективності виробництва на підприємствах житлово-комунального господарства.

Забезпечує координацію робіт щодо функціонування і розвитку підприємств, організацій житлово-комунального господарства та будівництва.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення на території Одеської області, функціонування обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

Вживає заходів щодо виконання державних та регіональних програм у сфері цивільного захисту населення.

Організовує роботу з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних та аварійних ситуацій.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні скарги і звернення.

Відповідає за роботу структурних підрозділів облдержадміністрації:

- Головного управління капітального будівництва;

- Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення;

- управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури;

- управління охорони об'єктів культурної спадщини;

- Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції;

- управління з питань надзвичайних ситуацій.

Координує діяльність:

- територіального управління Державної інспекції з енергозбереження;

- Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Одеській області;

- інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області;

- територіального управління Держгірпромнагляду України по Одеській області;

- Представництва Міністерства закордонних справ України в Одесі.

Взаємодіє з:

- філією Укрдержбудекспертизи в Одеській області;

- Одеським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі;

- Одеським регіональним управлінням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;

- підприємствами житлово-комунального господарства;

- ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго";

- будівельними організаціями та підприємствами будіндустрії;

- ВАТ "Одесагаз";

- Одеським регіональним відділенням Української державної інноваційної компанії;

- інвестиційними фондами і компаніями;

- Одеським обласним бюро сприяння інвестиціям;

- Службою автомобільних доріг в Одеській області;

- Дочірнім підприємством "Одеський облавтодор".

Очолює:

- обласну комісію з питань тарифоутворення і регулювання ринку житлово-комунальних послуг;

- обласну конкурсну комісію з проведення щорічного обласного конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку";

- комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації;

- обласну комісію з розв'язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло;

- обласну наглядову раду із соціальної та професійної адаптації військовослужбовців;

- обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій;

- обласну міжвідомчу комісію з питань розвитку інфраструктури та господарської діяльності на острові Зміїному;

- обласну комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва.

Заступник голови обласної державної адміністрації з гуманітарних питань

Забезпечує виконання повноважень у галузях освіти, культури, охорони здоров'я, туризму, захисту прав дітей.

Координує розробку і виконання регіональних програм з питань освіти, культури, охорони здоров'я.

Вживає заходів щодо збереження мережі закладів освіти, культури, організовує розробку відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку області та контролює їх виконання.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

Вирішує питання комплексного розвитку фізичної культури і спорту, створення і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд, підготовки кадрів, спортсменів, пропаганди фізичної культури і спорту, олімпійського руху.

Визначає потребу та контролює використання виділених коштів на утримання закладів, установ та організацій науки, освіти, культури, спортивних закладів.

Забезпечує виконання повноважень щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім'ї.

Контролює виконання регіональних програм та заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту дітей, молоді, жінок і сім'ї, запобігання насильству, торгівлі людьми, організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля.

Виконує обов'язки з координації питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в області.

Сприяє соціальному захисту неповнолітніх і запобіганню дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

Забезпечує виконання повноважень щодо реалізації державної політики стосовно релігійних, міжнаціональних відносин.

Сприяє здійсненню заходів для забезпечення гарантованого громадянам права на свободу світогляду, створення віруючим умов і можливостей для сповідання їхніх релігій, задоволення національно-культурних, мовних та освітніх потреб громадян.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні скарги і звернення.

Відповідає за роботу структурних підрозділів облдержадміністрації:

- управління освіти і науки;

- управління культури і туризму;

- управління охорони здоров'я;

- управління у справах сім'ї та молоді;

- управління у справах фізичної культури та спорту;

- служби у справах дітей.

Координує діяльність:

- Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Одеській області;

- Представництва Державного комітету України у справах ветеранів в Одеській області;

- Державної санітарно - епідеміологічної служби Одеської області;

- Одеського обласного військового комісаріату;

- управління міграційної служби в Одеській області.

Взаємодіє з:

- закладами освіти;

- установами культури;

- закладами охорони здоров'я;

- Одеським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- спортивними закладами;

- Одеським відділенням Національного олімпійського комітету України;

- курортними, оздоровчо-рекреаційними та туристичними організаціями.

Очолює:

- обласну координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності;

- обласну робочу групу з координації дій з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності;

- раду з питань молодіжної політики при обласній державній адміністрації;

- обласну раду з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми;

- обласну міжвідомчу комісію з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії;

- міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти в Одеській області.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
15.07.2011 N 547/А-2011


Взаємозамінність першого заступника, заступника голови - керівника апарату, заступників голови Одеської обласної державної адміністрації на період відпусток та тривалої відсутності

Перший заступник голови облдержадміністрації

Заступник голови облдержадміністрації з питань будівництва

Заступник голови облдержадміністрації з питань будівництва

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

Заступник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань

Заступник голови облдержадміністрації з питань будівництва

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

Перший заступник голови облдержадміністрації (у частині повноважень заступника голови)
Заступник керівника апарату-начальник організаційного відділу апарату (у частині повноважень керівника апарату).

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали