МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 лютого 2012 року N 171

Про розроблення проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 і 2015 роки

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" та з метою своєчасної підготовки проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 і 2015 роки наказую:

1. Затвердити графік розроблення проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 і 2015 роки, що додається.

2. Департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування разом із самостійними структурними підрозділами розробити проект прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 і 2015 роки відповідно до структури, наведеної в додатку.

3. Адміністративно-господарському департаменту забезпечити технічне оформлення матеріалів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 і 2015 роки.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування Олейнікова Є. В.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.02.2012 N 171

ГРАФІК
розроблення проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 і 2015 роки

Етапи роботи

Головні виконавці

Строк виконання*

Розроблення сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), переліку прогнозних показників (таблиць - додатків до проекту прогнозу), вимог до написання розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 і 2015 роки (далі - проект прогнозу)

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)

07.02.2012

Надання департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30) зауважень та пропозицій до сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), вимог до написання розділів проекту прогнозу (перелік необхідних матеріалів та показників для написання розділів проекту прогнозу)

структурні підрозділи - виконавці розділів проекту прогнозу

09.02.2012

Доопрацювання сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), ураховуючи одержані зауваження та пропозиції від співвиконавців

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)

13.02.2012

Подання Мінфіну, Мінсоцполітики, іншим центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), переліку прогнозних показників (таблиць - додатків до проекту прогнозу), розподілу розділів проекту прогнозу між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

- " -

15.02.2012

Опрацювання поданих Мінфіном, Мінсоцполітики, іншими центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами зауважень та пропозицій до сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), переліку прогнозних показників (таблиць - додатків до проекту прогнозу), розподілу розділів проекту прогнозу між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)

23.02.2012

Подання на розгляд першого заступника Міністра сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу)

- " -

24.02.2012

Подання Мінфіну, Мінсоцполітики, іншим центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам на погодження сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), переліку прогнозних показників (таблиць - додатків до проекту прогнозу), розподілу розділів проекту прогнозу між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

- " -

27.02.2012

Розроблення на підставі доопрацьованих сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу) та подання структурним підрозділам - виконавцям розділів проекту прогнозу основних макроекономічних орієнтирів проекту прогнозу (показників валового внутрішнього продукту та індексів споживчих цін) на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки (попередній прогноз)

- " -

28.02.2012

Подання департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30) основних макропоказників економічного і соціального розвитку України (у тому числі обсягів технічної допомоги, прямих іноземних інвестицій, зовнішньої торгівлі) за 2011 рік (звіт), на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки (попередній прогноз)

структурні підрозділи - виконавці розділів проекту прогнозу

29.02.2012

Узагальнення та опрацювання погоджених Мінфіном, Мінсоцполітики, іншими центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), переліку прогнозних показників (таблиць - додатків до проекту прогнозу), розподілу розділів проекту прогнозу між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)

01.03.2012

Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку звіту за 2011 рік, попередніх орієнтовних прогнозних показників номінального та реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, зовнішньої торгівлі та прямих іноземних інвестицій, обсягів технічної допомоги (із зазначенням офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, який закладається у розрахунки попередніх орієнтовних прогнозних показників) на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки

- " -

01.03.2012

Надсилання центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам запитів щодо надання прогнозних показників за сценарними умовами функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), уточнених звітних даних та матеріалів, необхідних для написання розділів проекту прогнозу

структурні підрозділи - виконавці розділів проекту прогнозу

01.03.2012

Узагальнення та опрацювання поданого Мінфіном звіту за 2011 рік, попередніх прогнозних показників обсягів державних запозичень (у тому числі в рамках проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями), обслуговування та погашення боргових зобов'язань на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки, а також інформації про виконання державного бюджету у 2011 році

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)
структурні підрозділи - виконавці розділів проекту прогнозу

01.03.2012

Узагальнення та опрацювання поданого Фондом державного майна звіту за 2011 рік, попередніх прогнозних показників надходження коштів від приватизації та доходів від розпорядження державним майном на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки

- " -

01.03.2012

Узагальнення та опрацювання поданого Мінсоцполітики звіту за 2011 рік, попередніх орієнтовних прогнозних показників ринку праці (із зазначенням показника рівня безробіття) на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)
структурні підрозділи - виконавці розділів проекту прогнозу

05.03.2012

Узагальнення наданих центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами, структурними підрозділами - виконавцями розділів проекту прогнозу прогнозних показників за сценарними умовами функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), уточнених звітних даних та матеріалів, необхідних для написання розділів проекту прогнозу

- " -

07.03.2012

Опрацювання інформації, одержаної від центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, структурних підрозділів - виконавців розділів проекту прогнозу, та подання прогнозних показників

- " -

12.03.2012 -
15.03.2012

Узагальнення та опрацювання поданого Національним банком (за згодою) звіту за 2011 рік, попередніх орієнтовних прогнозних монетарних показників на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки

- " -

15.03.2012

Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку орієнтовних прогнозних показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, зовнішньої торгівлі, індексів споживчих цін та цін виробників, рівня безробіття (із зазначенням офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, який закладається у розрахунки орієнтовних прогнозних показників) на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки

- " -

16.03.2012

Робота над проектами розділів прогнозу

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)
структурні підрозділи - виконавці розділів проекту прогнозу

19.03.2012 -
05.04.2012

Узагальнення та опрацювання поданого Національним банком (за згодою) звіту платіжного балансу України за 2011 рік, а також відомостей про частину прогнозованого прибутку до розподілу 2012 року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України у 2013 році

- " -

30.03.2012

Узагальнення та опрацювання поданих Мінсоцполітики скоригованих відповідно до схваленого Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов (розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрізі основних соціальних і демографічних груп населення відповідно до затвердженої методики та активів законодавства, мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери) на 2013 та 2014 і 2015 роки

- " -

04.04.2012

Узагальнення та опрацювання поданих Мінфіном скоригованих відповідно до схваленого Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов (обсягів дефіциту державного бюджету, державних запозичень, обслуговування та погашення боргових зобов'язань) на 2013 та 2014 і 2015 роки

- " -

04.04.2012

Подання Мінфіну, Мінсоцполітики, іншим центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам, Національному банку скоригованих відповідно до схваленого Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов функціонування економіки

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)

06.04.2012

Узагальнення та опрацювання погоджених Мінфіном, Мінсоцполітики, іншими центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами, Національним банком (за згодою) скоригованих відповідно до схваленого Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов функціонування економіки

- " -

13.04.2012

Узагальнення та опрацювання поданих Мінфіном звітних даних щодо видатків на заробітну плату працівників бюджетної сфери (без нарахувань) та грошове забезпечення військовослужбовців (без нарахувань) за 2011 рік і прогнозу таких даних на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)
структурні підрозділи - виконавці розділів проекту прогнозу

13.04.2012

Узагальнення та опрацювання поданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звітних даних щодо стану ринку цінних паперів за 2011 рік, прогнозу на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки, у тому числі щодо участі нерезидентів у проведенні операцій на фондовому ринку за такі періоди

- " -

13.04.2012

Узагальнення та опрацювання поданих Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг звітних даних щодо стану ринку фінансових послуг за 2011 рік, прогнозу на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки

- " -

13.04.2012

Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку з урахуванням скоригованих сценарних умов функціонування економіки та підсумків за I квартал 2012 року уточнених основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, прибутку підприємств, фонду оплати праці, індексів споживчих цін та цін виробників, експорту та імпорту товарів і послуг)

- " -

18.04.2012

Узагальнення та опрацювання поданих центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами, Національним банком (за згодою) прогнозних показників за сценарними умовами функціонування економіки, уточнених звітних даних, проектів розділів прогнозу на 2013 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 і 2015 роки

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)
структурні підрозділи - виконавці розділів проекту прогнозу

30.04.2012

Узагальнення та опрацювання поданих Національним банком (за згодою) остаточних очікуваних та прогнозних даних щодо обсягів монетарної бази, грошової маси та темпів їх зростання, уточненого прогнозу платіжного балансу на 2012, 2013 та 2014 і 2015 роки

- " -

30.04.2012

Опрацювання інформації, отриманої від співвиконавців, та подання департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30) розділів, прогнозних показників і додатків до проекту прогнозу

структурні підрозділи - виконавці розділів проекту прогнозу

08.05.2012

Доопрацювання розділів проекту прогнозу

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)
структурні підрозділи - виконавці розділів проекту прогнозу

10.05.2012 -
11.05.2012

Подання проекту прогнозу на погодження першому заступнику Міністра

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (інд. 30)

14.05.2012 -
16.05.2012

Подання проекту прогнозу на погодження центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам

- " -

18.05.2012

Узагальнення та опрацювання погодженого центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами проекту прогнозу

- " -

25.05.2012

Подання Кабінетові Міністрів України проекту прогнозу

- " -

01.06.2012


* Час і місце проведення обговорення етапів роботи над проектом прогнозу будуть повідомлені додатково.

 

Заступник директора департаменту
макроекономічної політики,
стратегічного планування та прогнозування

Л. О. Поліщук

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.02.2012 N 171

СТРУКТУРА
проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 і 2015 роки з розподілом за виконавцями

Назва розділу проекту прогнозу

Відповідальні виконавці (департаменти, самостійні структурні підрозділи, підвідомчі організації (індекс))

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)

2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
ДП "Держзовнішінформ" (210)
департамент зовнішньоекономічної діяльності (41)
департамент співробітництва з Європейським Союзом (42)
департамент торговельно-економічного співробітництва (43)
департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту (44)
департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (45)

3. ПРИПУЩЕННЯ ПРОГНОЗУ: БАЗОВИЙ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент фінансової політики (31)
департамент відносин власності (32)
департамент розвитку торгівлі (35)
департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (36)
департамент розвитку реального сектору економіки (37)
департамент промислової політики (38)
департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (39)
департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги (40)
департамент зовнішньоекономічної діяльності (41)
департамент співробітництва з Європейським Союзом (42)
департамент торговельно-економічного співробітництва (43)
департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту (44)
департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (45)
ДП "Держзовнішінформ" (210)

4. ПОПИТ

 

4.1. Використання валового внутрішнього продукту

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)

4.2. Споживання

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент фінансової політики (31)
департамент розвитку торгівлі (35)

4.3. Інвестиції

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (39)

4.4. Чистий експорт

департамент зовнішньоекономічної діяльності (41)
департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент співробітництва з Європейським Союзом (42)
департамент торговельно-економічного співробітництва (43)
департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту (44)
департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (45)

5. ПРОПОЗИЦІЯ

 

5.1. Виробництво валового внутрішнього продукту

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент розвитку реального сектору економіки (37)
департамент фінансової політики (31)

5.2. Промисловість

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент промислової політики (38)
департамент розвитку реального сектору економіки (37)

5.3. Сільське господарство

департамент розвитку реального сектору економіки (37)
департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)

5.4. Торгівля та послуги

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент розвитку торгівлі (35)
департамент фінансової політики (31)
департамент розвитку реального сектору економіки (37)

6. ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

 

6.1. Бюджет

департамент фінансової політики (31)
департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент відносин власності (32)

6.2. Ціни

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент розвитку реального сектору економіки (37)
департамент фінансової політики (31)

6.3. Доходи

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент фінансової політики (31)

6.4. Ринок праці

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)

6.5. Платіжний баланс

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент зовнішньоекономічної діяльності (41)
департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги (40)
департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (39)
департамент фінансової політики (31)

7. ФІНАНСОВІ РИНКИ

департамент фінансової політики (31)
департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)

8. АЛЬТЕРНАТИВНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)

9. ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ДВА РОКИ, ЩО НАСТАЮТЬ ЗА ПРОГНОЗНИМ

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)

ДОДАТКИ

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (30)
департамент розвитку реального сектору економіки (37)
департамент фінансової політики (31)
департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (39)
департамент зовнішньоекономічної діяльності (41)

 

Заступник директора департаменту
макроекономічної політики, стратегічного
планування та прогнозування

Л. О. Поліщук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали