МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 серпня 2009 року N 603

Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року

З метою ефективного впровадження заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року N 1026-VI, наказую:

1. Затвердити план заходів щодо розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року (далі - план заходів), що додається.

2. Голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, директорам Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ, Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ, Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ, Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України, Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України, Центру лікування дітей з ВІЛ/СНІД при Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ":

2.1. Забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим наказом.

2.2. Сприяти залученню представників неурядових організацій до виконання плану заходів, затвердженого цим наказом.

2.3. Подавати інформацію щодо виконання плану заходів до Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим наказом.

3.3. Розробити відповідні регіональні плани заходів на друге півріччя 2009 року.

3.4. Сприяти залученню представників неурядових організацій до виконання відповідних регіональних планів заходів.

3.5. Подавати інформацію щодо виконання плану заходів до Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

В. Г. Бідний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
17.08.2009 N 603

План заходів щодо доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року

N п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1.

Заходи щодо проведення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (далі - ДКТ):

 

1.1.

Організувати здійснення заходів супервізії, моніторингу та оцінки якості надання послуг ДКТ на регіональному рівні шляхом проведення моніторингових візитів, міжвідомчих нарад та семінарів з питань ДКТ із залученням фахівців закладів охорони здоров'я (зокрема, акушерсько-гінекологічних, протитуберкульозних, дерматовенерологічних наркологічних), служби планування сім'ї та репродукції людини, кабінетів та клінік дружніх для молоді, закладів Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), неурядових організацій (за згодою)

Постійно

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1.2.

Забезпечити затвердження форм звітності про надання послуг ДКТ після їх пілотного впровадження

III квартал 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України

2.

Заходи щодо проведення антиретровірусної терапії (далі - АРТ):

 

2.1.

Забезпечити АРТ не менш ніж 14609 хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в 2009 році, згідно з додатком 1

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

2.2.

Забезпечити проведення моніторингу лікувально-профілактичних закладів, які впроваджують АРТ на регіональному рівні, згідно з додатком 2

III - IV квартали 2009 р.

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2.3.

Забезпечити оцінку готовності та розширення АРТ на визначені заклади в Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях

III - IV квартали 2009 р.

Головне управління охорони здоров'я Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров'я Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Херсонської, Хмельницької обласних державних адміністрацій

2.4.

Забезпечити проведення АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД у визначених закладах охорони здоров'я в усіх регіонах України, Центрі "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" при Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" та Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України (за згодою) згідно з вимогами керівних документів та додатком 3

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

2.5.

Визначити (переглянути при необхідності) та затвердити наказом перелік закладів охорони здоров'я, що забезпечуватимуть стаціонарний, амбулаторний етапи лікування, лабораторне обстеження (окрім імунологічних і вірусологічних досліджень, які будуть проводитися у міжрегіональних лабораторіях) хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Департамент розвитку медичної допомоги МОЗ, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.6.

Визначити та затвердити наказом на регіональному і місцевому рівнях відповідальних осіб, які будуть здійснювати координацію та моніторинг впровадження (розширення) АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

До 1 вересня 2009 р.

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.7.

Підготувати та подати до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом інформацію про кадрове забезпечення проведення АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД згідно з додатком 4

До 1 жовтня 2009 р. та у випадку внесення змін

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України

2.8.

Розробити та затвердити регіональні плани введення в АРТ в 2009 р. (помісячний та узагальнений регіональний план згідно з додатком 5)

III квартал 2009 р.

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)
Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України

2.9.

Забезпечити безперервність АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД при зміні місця диспансерного нагляду згідно з додатком 3

III - IV квартали 2009 р.

Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

2.10.

Організувати та забезпечити направлення з регіонів до Центру "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" при Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, із складним перебігом ВІЛ-інфекції з метою консультування та призначення АРТ (при необхідності)

III - IV квартали 2009 р.

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України

2.11.

Забезпечити визначення та аналіз потреб у навчанні мультидисциплінарних команд та фахівців закладів охорони здоров'я з питань надання інтегрованої допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Забезпечити участь фахівців у навчанні з цих питань

III - IV квартали 2009 р.

Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

2.12.

Підготувати регіональний план заходів (семінарів, нарад, тренінгів тощо) з питань ВІЛ-інфекції та АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, в тому числі з питань здійснення нагляду за побічними реакціями на антиретровірусні лікарські засоби, для медичних працівників лікувально-профілактичних закладів регіону на 2009 рік і забезпечити його виконання

III - IV квартали 2009 р.

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.13.

Забезпечити проведення та координацію інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів з питань:
- догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (в тому числі дітей);
- соціально-психологічного супроводу та формування прихильності до АРТ;
- утримання пацієнтів на лікуванні;
- із залученням представників неурядових організацій, включаючи Всеукраїнську мережу людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (за згодою), та фахівців закладів Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

Постійно

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

3.

Заходи щодо забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД:

 

3.1.

Забезпечити діагностику, профілактику та лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (в тому числі дітей) за рахунок коштів державного бюджету, Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, кредиту Світового банку та місцевого бюджету

III - IV квартали 2009 р.

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

3.2.

Посилити співпрацю між центрами профілактики і боротьби зі СНІДом та іншими закладами охорони здоров'я (зокрема, акушерсько-гінекологічними, протитуберкульозними, дерматовенерологічними і наркологічними), службою планування сім'ї та репродукції людини, кабінетами та клініками дружніми для молоді, Національним інститутом раку, НДІ педіатрії, акушерства та гінекології АМН України з питань консультування, діагностування та лікування супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

3.3.

Покращити діагностику туберкульозу хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, в тому числі розширити доступ до мікробіологічної діагностики з використанням сучасних методів

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

3.4.

Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України інформації про проведення профілактики та лікування туберкульозу у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за 2009 рік, згідно з додатком 6

до 10 січня 2010 р.

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

3.5.

Забезпечити збір узагальнення, аналіз та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України інформації про кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, інфікованих вірусними гепатитами, станом на 01.01.2010 згідно з додатком 7

до 10 січня 2010 р.

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

4.

Заходи, спрямовані на впровадження замісної підтримувальної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД споживачів ін'єкційних наркотиків:

 

4.1.

Сприяти створенню умов щодо надання замісної підтримуючої терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД споживачам ін'єкційних наркотиків на базі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та Центру "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" при Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України

Постійно

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

4.2.

Забезпечити направлення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД активних споживачів ін'єкційних наркотиків, яким планується призначення АРТ, до пунктів замісної підтримуючої терапії з метою консультування та призначення замісної підтримувальної терапії при наявності показань

Постійно

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

4.3.

Забезпечити продовження проведення замісної підтримуючої терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД споживачам ін'єкційних наркотиків на базі Івано-Франківського, Запорізького обласних та Київського міського центрів профілактики і боротьби зі СНІДом

Постійно

Головне управління охорони здоров'я Івано-Франківської, Управління охорони здоров'я Запорізької обласних державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації

5.

Заходи щодо проведення моніторингу профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу:

 

5.1.

Забезпечити удосконалення та впровадження національної системи моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, відповідно до наказу МОЗ України від 07.04.2008 N 187 "Про затвердження тимчасових форм обліку та звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкцій щодо їх заповнення"

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

5.2.

Забезпечити подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України уточнених даних про фахівців, відповідальних за облік та подання інформації, про кількість осіб, які отримали лікування або профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу антиретровірусними лікарськими засобами, що надані шляхом централізованого постачання, із зазначенням П. І. Б., посади, контактного телефону, номера факсу та адреси електронної пошти

III - IV квартали 2009 р.

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

5.3.

Забезпечити підготовку та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України звітів щодо проведення АРТ, відповідно до форм N 56 "Звіт про надання АРТ ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД" та N 57 "Звіт про дорослих та дітей, які розпочали АРТ у когорті та лікуються 6, 12, 24, 36 та 48 міс.", які затверджені наказом МОЗ України від 07.04.2008 N 187

III - IV квартали 2009 р. у встановлені терміни

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

5.4.

Забезпечити підготовку та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України оперативної інформації щодо кількості осіб на АРТ, з розбивкою за віком та джерелам фінансування

Щомісячно (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

5.5.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України інформації про проведення профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції (ПВТ) антиретровірусними препаратами, згідно з додатком 8

Щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5.6.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України інформації про проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції за рахунок лікарських засобів, наданих шляхом централізованого постачання, згідно з додатком 9

Щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

5.7.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України інформації про проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань, в тому числі вірусних гепатитів, у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за рахунок лікарських засобів наданих шляхом централізованого постачання (окремо за джерелами фінансування), згідно з додатком 10

Щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

6.

Заходи щодо забезпечення цільового використання та предметно-кількісного обліку лікарських засобів, виробів медичного призначення (тест-систем, реагентів, витратних матеріалів, тощо), наданих шляхом централізованого постачання:

 

6.1

Забезпечити подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України уточнених даних про осіб відповідальних за предметно-кількісний облік та подання звітності про використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти держбюджету, Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією або інших джерел фінансування для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, із зазначенням П. І. Б., посади, контактного телефону, номера факсу та адреси електронної

III - IV квартали 2009 р.

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

6.2.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України та Державного підприємства для постачання медичних установ "Укрмедпостач", інформації про отримання, використання та залишки лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, згідно з додатком 11

Щомісячно (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

6.3.

Забезпечити проведення інвентаризації та звірки залишків лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з Державним підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" та Українським центром профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України

Щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою), ДП "Укрмедпостач".

6.4.

Забезпечити проведення інвентаризації залишків антиретровірусних препаратів, закуплених за кошти державного бюджету, та подання актів інвентаризації, із зазначенням кількості кожної серії препарату і терміну його придатності, до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України

Щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

6.5.

Забезпечити інформування Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України про кількість лікарських засобів, виробів медичного призначення, наданих шляхом централізованого постачання, які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності, за три місяці до його закінчення

Щокварталу, протягом 2009 р.

Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою), ДП "Укрвакцина", ДП "Укрмедпостач"

6.6.

Забезпечити раціональний розподіл та використання антиретровірусних препаратів з метою здійснення безперервного лікування до моменту наступної поставки відповідно до потреби регіонів

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

6.7.

Забезпечити запас (від 3 до 12 місяців, в залежності від дати чергової поставки) повних схем антиретровірусних препаратів з розрахунку на ту кількість хворих, які отримують АРТ і заплановані на введення в терапію до моменту наступної поставки, та забезпечити збереження окремих препаратів до моменту можливості формування повних схем АРТ

III - IV квартали 2009 р.

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

6.8.

Передбачити створення резерву лікарських засобів Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом на випадок оперативного забезпечення позапланових обґрунтованих потреб регіонів

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України

6.9.

Забезпечити оперативну видачу лікарських засобів з резерву Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України згідно з обґрунтованими запитами регіонів

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України

7.

Заходи щодо розширення доступу до паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД:

 

7.1.

Сприяти розвитку системи надання паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

7.2.

Забезпечити навчання з питань надання паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД медичних працівників лікувально-профілактичних закладів регіону, які надають медичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД

Постійно

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

7.3.

Забезпечити збір даних та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України інформації про кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які отримали паліативну допомогу в лікувально-профілактичних закладах регіону

Щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

7.4.

Розробити механізми надання та розширення доступу до паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям України, визначити медичні заклади для надання відповідної допомоги дітям на регіональному рівні

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

7.5.

Організувати роботу щодо вивчення потреб у наданні паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

7.6.

Сприяти подальшій децентралізації допомоги ВІЛ-інфікованим дітям з використанням мобільних клінік у 4 пілотних регіонах (АР Крим, Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська області) та Центрі "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" при Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, Головне управління охорони здоров'я Донецької, Дніпропетровської, Управління охорони здоров'я Миколаївської обласних державних адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України

7.7.

Сприяти розвитку інтегрованих медичних послуг та розробці механізмів залучення лікарів сімейної медицини для розширення доступу до АРТ родинам, які живуть з ВІЛ-інфекцією

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров'я України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

8.

Заходи щодо проведення лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності АРТ:

 

8.1.

Забезпечити функціонування мережі лабораторій центрів профілактики і боротьби зі СНІДом з метою проведення діагностики ВІЛ-інфекції, лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу та лабораторного супроводу АРТ

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

8.2.

Забезпечити проведення лабораторного супроводу хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, включаючи пацієнтів Державного департаменту України з питань виконання покарань, які отримують АРТ в рамках програми 6-го раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією, відповідно до Клінічних протоколів з АРТ ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (наказ МОЗ України від 04.10.2006 N 658), з антиретровірусного лікування та здійснення медичного спостереження за дітьми, хворими на ВІЛ-інфекцію (наказ МОЗ України від 13.04.2007 N 182), з попередження передачі ВІЛ від матері до дитини (наказ МОЗ України від 14.11.2007 N 716), методичних рекомендацій щодо лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією та АРТ (наказ МОЗ від 12.12.2003 N 580)

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

8.3.

Забезпечити проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей віком до 6 місяців, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, для встановлення їх інфекційного статусу, згідно з наказом МОЗ України від 25.12.2007 N 740, та контроль за охопленням дітей ранньою діагностикою ВІЛ-інфекції

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

8.4.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України звіту про кількість проведених досліджень (вірусне навантаження ВІЛ-1, CD4, біохімічні, гематологічні, виявлення провірусної ДНК ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями) згідно з додатком 12

Щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

8.5.

Забезпечити проведення аналізу причин невідповідності надісланих на дослідження в лабораторію зразків біоматеріалу вимогам якості та вжити заходи щодо їх усунення

Щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

8.6.

Забезпечити подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України інформацію про отримання, використання та залишки тест-систем, реактивів, реагентів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією або інших джерел фінансування (за вимогою) згідно додатку 13

Щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

8.7.

Організувати та забезпечити роботу щодо вивчення поширеності та оцінки частоти виникнення мутацій резистентності ВІЛ серед нещодавно інфікованих пацієнтів в Донецькій, Херсонській, Одеській областях та м. Києві

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Головне управління охорони здоров'я Донецької, Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, Управління охорони здоров'я Херсонської обласних державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрацій

8.8.

Організувати та забезпечити роботу щодо вивчення мутацій резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують схеми АРТ першого ряду протягом 12 місяців в АР Крим, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та м. Києві

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, головні управління охорони здоров'я Донецької, Дніпропетровської, Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, Управління охорони здоров'я Миколаївської обласних державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації

8.9.

Проводити моніторинг лабораторної інфраструктури центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, визначити потреби лабораторій в обладнанні та реагентах

Щокварталу 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

9.

Заходи щодо забезпечення доступу уразливих груп населення до діагностики та лікування ІПСШ:

 

9.1.

Сприяти розвитку заходів щодо забезпечення доступу представників уразливих груп до діагностики і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом (далі - ІПСШ), в тому числі в рамках програми 6-го раунду, яка реалізується за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Головний позаштатний спеціаліст за спеціальністю "Дерматовенерологія" МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, лікувально-профілактичні заклади, які співпрацюють з неурядовими організаціями по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом

9.2.

Забезпечити проведення наради фахівців дерматовенерологічної, акушерсько-гінекологічної служб, служби СНІДу та інших лікувально-профілактичних закладів щодо стану забезпечення доступу представників уразливих груп населення до діагностики та лікування ІПСШ в рамках виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки

IV квартал 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Департамент розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, лікувально-профілактичні заклади, які співпрацюють з неурядовими організаціями по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом

9.3.

Забезпечити проведення тренінгу для працівників лікувально-профілактичних закладів та неурядових організацій щодо моделей організації надання послуг з діагностики та лікування ІПСШ у представників уразливих груп населення

IV квартал 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, лікувально-профілактичні заклади, які співпрацюють з неурядовими організаціями по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом

9.4.

Забезпечити проведення тренінгу для працівників лікувально-профілактичних закладів та неурядових організацій з питань заповнення форм звітної документації по лікуванню ІПСШ у представників уразливих груп населення

IV квартал 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, лікувально-профілактичні заклади, які співпрацюють з неурядовими організаціями по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом

9.5.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України інформації про отримання, використання та залишки лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією, для проведення лікування ІПСШ у представників уразливих груп населення

Щомісячно (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, лікувально-профілактичні заклади, які співпрацюють з неурядовими організаціями по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом

9.6.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України інформації про проведення лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у представників уразливих груп населення

Щомісячно (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, лікувально-профілактичні заклади, які співпрацюють з неурядовими організаціями по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом

9.7.

Передбачити створення резерву лікарських засобів для лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом, у представників уразливих груп населення в Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом на випадок оперативного забезпечення позапланових обґрунтованих потреб лікувально-профілактичних закладів, які співпрацюють з неурядовими організаціями по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України

9.8.

Забезпечити оперативну видачу препаратів з резерву Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України згідно з обґрунтованими запитами лікувально-профілактичних закладів, які співпрацюють з неурядовими організаціями по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом

III - IV квартали 2009 р.

Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України

10.

Забезпечити проведення перевірки стану виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки та програми 6-го раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією "Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування і догляд для найуразливіших верств населення в Україні" у 2009 році

III - IV квартали 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

11.

Організувати та провести семінар-нараду головних лікарів регіональних центрів профілактики та боротьби зі СНІДом з питань забезпечення виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки

IV квартал 2009 р.

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 1
до п. 2, пп. 2.1, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

План введення в АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в другому півріччі 2009 року

 

За кошти Глобального фонду (6-ий раунд)

За кошти державного бюджету

Загальний план введення в АРТ на 2009 рік

Станом на 01.01.2009

Станом на 01.04.2009.

Станом на 01.07.2009

Станом на 01.10.2009

Станом на 01.01.2010

Станом на 01.01.2009

Станом на 01.04.2009

Станом на 01.07.2009

Станом на 01.10.2009

Станом на 01.01.2010

Станом на 01.01.2009

Станом на 01.04.2009

Станом на 01.07.2009

Станом на 01.10.2009

Станом на 01.01.2010

Україна

669

864

1103

1203

1403

9960

11020

12089

12830

13426

10629

11884

13192

14033

14829

АР Крим

54

58

63

71

81

892

930

968

998

1022

946

988

1031

1069

1103

Вінницька

20

26

44

46

54

189

206

223

237

245

209

232

267

283

299

Волинська

13

15

20

24

32

88

103

118

131

140

101

118

138

155

172

Дніпропетровська

56

104

153

161

182

1073

1325

1577

1777

1927

1129

1429

1730

1938

2109

Донецька

105

122

140

144

151

1730

1982

2234

2314

2384

1835

2104

2374

2458

2535

Житомирська

5

6

7

8

10

54

69

84

96

103

59

75

91

104

113

Закарпатська

0

0

0

0

0

8

10

12

14

16

8

10

12

14

16

Запорізька

12

12

13

19

33

200

241

282

317

347

212

253

295

336

380

Івано-Франківська

0

4

11

13

15

97

100

103

105

107

97

104

114

118

122

Київська

30

32

38

40

45

231

252

273

288

300

261

284

311

328

345

Кіровоградська

4

4

5

5

6

50

67

84

92

98

54

71

89

97

104

Луганська

34

41

48

50

53

275

320

365

400

430

309

361

413

450

483

Львівська

6

6

6

7

12

36

52

68

81

91

42

58

74

88

103

Миколаївська

80

83

86

95

115

878

893

908

922

933

958

976

994

1017

1048

Одеська

31

34

38

42

48

1241

1299

1357

1407

1447

1272

1333

1395

1449

1495

Полтавська

23

23

23

25

29

202

221

240

255

265

225

244

263

280

294

Рівненська

0

4

9

11

16

24

40

56

67

75

24

44

65

78

91

Сумська

8

10

14

15

16

68

79

89

97

102

76

89

103

112

118

Тернопільська

0

2

4

5

6

28

31

34

38

40

28

33

38

43

46

Харківська

12

16

20

22

25

182

208

234

252

269

194

224

254

274

294

Херсонська

22

23

25

27

31

154

186

218

248

272

176

209

243

275

303

Хмельницька

21

21

21

23

25

108

125

142

156

167

129

146

163

179

192

Черкаська

21

21

21

23

28

90

109

128

144

157

111

130

149

167

185

Чернівецька

3

4

5

7

11

33

40

47

54

60

36

44

52

61

71

Чернігівська

7

7

7

10

15

55

83

111

134

154

62

90

118

144

169

м. Київ

42

87

132

137

147

985

1002

1019

1032

1043

1027

1089

1151

1169

1190

м. Севастополь

30

33

37

42

50

236

253

269

274

279

266

286

306

316

329

НДСЛ Охматдит

0

0

11

14

20

72

74

76

80

83

72

74

87

94

103

ІЕІХ АМН України (за згодою)

30

66

102

117

147

681

720

770

820

870

711

786

872

937

1017

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 2
до п. 2, пп. 2.2, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Інформація про установи та організації, які будуть залучені до проведення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

N п/п

Населений пункт

Заклад охорони здоров'я*

Зберігання препаратів

НУО - партнер (якщо такий є)*

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


* Додати інформацію про кадрове забезпечення проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (далі - АРТ) на регіональному та місцевому рівнях.

1. У графі 2 вказати регіон, населений пункт, в якому планується проведення АРТ.

2. У графі 3 вказати заклад охорони здоров'я регіонального та місцевого рівнів, в яких проводиться або планується проведення АРТ. Для кожного закладу вказати його адресу, П. І. Б. керівника закладу, контактну інформацію (телефон, факс, адреса електронної пошти), П. І. Б. керівника структурного підрозділу, в якому проводиться або планується організувати проведення АРТ, контактну інформацію.

3. У графі 4 вказати назву закладу, у якому планується зберігати препарати, адресу закладу, П. І. Б. особи, яка відповідає за збереження, облік та видачу препаратів АРТ, контактну інформацію. Зазначену інформацію вказати для кожного закладу охорони здоров'я, зазначеного у графі 3.

4. У графі 5 вказати назву неурядової організації (далі - НУО), з якою співпрацює заклад охорони здоров'я, його адресу, П. І. Б. керівника, контактну інформацію, функції НУО щодо проведення АРТ (соціальний супровід, формування прихильності до АРТ, інформування з питань ВІЛ/СНІДу, тощо). Зазначену інформацію вказати для кожного закладу охорони здоров'я, зазначеного у графі 3.

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 3
до п. 2, пп. 2.4, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Базовий стандарт щодо організації впровадження (розширення) АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в регіоні

1. Організаційне забезпечення впровадження (розширення) АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

В межах існуючої системи організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД в регіоні координатором відповідальним за координацію впровадження (розширення) АРТ є головний лікар регіонального центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Для здійснення координації впровадження та проведення АРТ необхідно забезпечити умови роботи регіонального центру профілактики та боротьби зі СНІДом стосовно:

- кадрового забезпечення;

- навчання персоналу;

- наявності клінічної та лабораторної бази;

- належних умов збереження та обліку препаратів;

- організації взаємодії з протитуберкульозною, наркологічною службами та загальною мережею закладів охорони здоров'я для надання широкого спектру медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД;

- забезпечення співпраці з закладами Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, неурядовими організаціями з питань догляду, підтримки та соціально-психологічного супроводу хворих, які отримують АРТ з метою формування їх прихильності до терапії.

Надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД здійснювати відповідно до діючих нормативно-правових актів, національних клінічних протоколів.

Визначити спеціалізовані заклади охорони здоров'я, які безпосередньо проводитимуть АРТ на місцях. Забезпечити взаємодію між визначеними закладами охорони здоров'я на амбулаторно-поліклінічному та стаціонарному етапах АРТ. Забезпечити умови для амбулаторного лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусними препаратами цільового призначення з видачею препаратів хворому відповідно до клінічного протоколу АРТ ВІЛ-інфекції з розрахунку на 4 тижні лікування, при отриманні АРТ пацієнтом не менш, ніж 6 місяців та високій прихильності до АРТ - з розрахунку на 12 тижнів лікування.

З метою забезпечення безперервності АРТ при зміні місця диспансерного нагляду пацієнтом:

1. Інформувати лікувально-профілактичний заклад, в який переводиться пацієнт, про його схему АРТ з метою продовження терапії.

2. При необхідності видавати антиретровірусні препарати пацієнту з розрахунку забезпечення АРТ на 3 місяці.

2. Кадрове забезпечення проведення АРТ

АРТ проводять лікарі, які мають спеціалізацію з інфекційних хвороб або терапії, та пройшли тематичне удосконалення "Антиретровірусна терапія та інші аспекти лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу" на базі НМАПО ім. П. Л. Шупика.

АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД проводиться з використанням командного підходу, що передбачає тісну співпраця лікаря, який проводить АРТ, медичної сестри та соціального працівника (за згодою пацієнта) з дотриманням принципів конфіденційності та особистих прав і свобод громадян, визначених чинним законодавством України.

3. Навчання персоналу

Організувати систему навчання (регулярні тренінги, семінари) та наставництво на робочих місцях для лікарів, медичних сестер та соціальних працівників, які надаватимуть допомогу, здійснюватимуть соціально-психологічний супровід хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з питань АРТ, формування прихильності до АРТ, клінічного перебігу ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування і профілактики опортуністичних інфекцій, профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, ВІЛ-інфекції у жінок, ВІЛ-інфекції у дітей, паліативної допомоги при ВІЛ-інфекції.

Рекомендується забезпечити навчання персоналу, який залучено до АРТ, в Національному тренінговому та ресурсному центрах на базі відділення СНІДу ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського", який на сьогодні має забезпечити єдину уніфіковану навчальну програму, погоджену з МОЗ України, Українським центром профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України, КМАПО та ВООЗ, з сертифікацією КМАПО, систему наставництва, можливість контролю якості навчання.

4. Лабораторний моніторинг

Лабораторний моніторинг ВІЛ-інфекції і АРТ забезпечується відповідно до клінічного протоколу АРТ ВІЛ-інфекції, і включає:

- серологічне обстеження на ВІЛ-інфекцію;

- загальний аналіз крові (гемоглобін, еритроцити, тромбоцити, загальна кількість лейкоцитів і лейкоцитарна формула);

- біохімічний аналіз крові (білірубін, АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина, загальний білок і альбумін, глюкоза);

- визначення рівня CD4;

- визначення рівня вірусного навантаження.

Якщо регіональний центр профілактики та боротьби зі СНІДом не має власної лабораторної бази, здатної забезпечити дослідження всіх стандартних лабораторних показників, здійснення цих досліджень забезпечується шляхом взаємодії з лабораторіями інших закладів охорони здоров'я.

5. Система зберігання та обліку антиретровірусних препаратів

Зберігання антиретровірусних препаратів здійснюється відповідно до встановлених вимог, які регламентуються наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584 "Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах".

Місце зберігання антиретровірусних препаратів визначається з урахуванням мінімальних вимог до приміщення:

- сухе,

- вентильоване,

- чисте, з фарбуванням поверхонь фарбою (як правило, масляною) для обробки їх дезінфікуючими засобами,

- устатковане стелажами (шафами), холодильником (при необхідності), термометром та гігрометром,

- достатній рівень захисту від можливих несанкціонованих проникнень (металеві двері, вікна з решітками, сигналізація (при можливості), охорона, черговий (при відсутності сигналізації).

Доступ в приміщення, де зберігаються лікарські засоби, мають тільки відповідальні особи.

Система предметно-кількісного обліку антиретровірусних препаратів повинна відповідати цьому наказу та діючим нормативно-правовим актам.

6. Комплексність медичного догляду та послуг

Організувати взаємодію з протитуберкульозною службою та загальною системою охорони здоров'я з метою забезпечення наступних досліджень, оглядів, консультацій фахівців, організації лікування супутніх захворювань:

- Рентгенографія органів грудної клітки

+

- Туберкулінова проба

+

- Серологічне обстеження на сифіліс

+

- Огляд акушер-гінеколога

При необхідності

- Огляд невропатолога

При необхідності

- Огляд офтальмолога

При необхідності

- Огляд дерматовенеролога

При необхідності

- Огляд отоларинголога

При необхідності

- Огляд фтизіатра

При необхідності

- Огляд психіатра

При необхідності

- Інші діагностичні дослідження в залежності від наявності конкретних скарг або симптомів

При необхідності

Організувати профілактику, діагностику та лікування опортуністичних інфекцій, включення вагітних жінок в програму профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.

Забезпечити координацію з закладами, що надають послуги до- та післятестового консультування та тестування, профілактики та лікування хвороб, що передаються статевим шляхом, з метою покращення виявлення пацієнтів для проведення АРТ.

7. Організація співпраці з закладами Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді (за згодою) та неурядовими організаціями (за згодою)

Організувати співробітництво з закладами Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді (за згодою) та неурядовими організаціями (за згодою) з метою соціально-психологічного супроводу АРТ для забезпечення високого рівня прихильності до лікування, належного догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

8. Моніторинг ефективності АРТ

Диспансерне спостереження та обстеження пацієнтів здійснюється відповідно до клінічних протоколів АРТ ВІЛ-інфекції. Дослідження кількості лімфоцитів CD4+ проводяться в лабораторіях Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом та регіональних центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, які мають проточні цитофлюориметри.

Дослідження вірусного навантаження здійснюється на базі Українського центра профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України та регіональних центрів, що мають відповідне обладнання.

Ефективність лікування здійснюється шляхом когортного аналізу груп пацієнтів у термін 6, 12 та 24 місяці з початку лікування відповідно до обліково-звітних форм, затверджених наказом МОЗ України від 07.04.2008 N 187.

9. Моніторинг побічних реакцій антиретровірусних препаратів

Тактика ведення пацієнтів при виникненні найбільш частих та важких побічних реакцій антиретровірусних препаратів проводиться відповідно до клінічного протоколу АРТ ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (таблиці 5 та 6), клінічного протоколу АРТ ВІЛ-інфекції у дітей.

Інформація про будь-які побічні реакції чи випадки відсутності ефективності лікарського засобу подається на Державне підприємство "Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров'я України" за формою N 137/о "Карта-повідомлення про побічну реакцію чи відсутність ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні" відповідно до наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування" від 27.12.2006 N 898.

10. Моніторинг прихильності до АРТ

Моніторинг прихильності до АРТ здійснюється відповідно до клінічного протоколу АРТ ВІЛ-інфекції у дорослих, підлітків та дітей. Рекомендується організувати співпрацю з закладами Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді та неурядовими організаціями з метою забезпечення максимального рівня прихильності хворих до АРТ і проведення моніторингу діяльності в цій сфері.

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 4
до п. 2, пп. 2.7, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Інформація про кадрове забезпечення проведення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

N п/п

Заклад охорони здоров'я*

Лікар

Медична сестра

Соціальний працівник

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. У графі 2 вказати назву закладу охорони здоров'я та структурного підрозділу відповідно до графи 3 таблиці додатка 3 "Інформація про установи та організації, які будуть залучені до проведення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД".

2. У графі 3 для кожного закладу вказати П. І. Б. лікаря(ів), який(і) безпосередньо проводять або проводитимуть АРТ, контактну інформацію (телефон, факс, адреса електронної пошти).

3. У графі 4 для кожного закладу вказати П. І. Б. медсестри(ер), яка(і) бере або братиме участь у проведенні АРТ, контактну інформацію.

4. У графі 5 для кожного закладу вказати П. І. Б. соціального працівника(ів), який(і) забезпечують або забезпечуватимуть супровід АРТ, місце роботи, контактну інформацію (телефон, факс, адреса електронної пошти).

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 5
до п. 2, пп. 2.8, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Узагальнений регіональний план введення в АРТ на друге півріччя 2009 року


(за кошти державного бюджету, за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією (VI раунд))

N п/п

Населений пункт

Заклад охорони здоров'я

Кількість осіб на АРТ станом на 01.01.2009 р.

Кількість пацієнтів на АРТ

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Абс. приріст за квартал

Станом на 01.04.2009

Абс. приріст за квартал

Станом на 01.07.2009

Абс. приріст за квартал

Станом на 01.10.2009

Абс. приріст за квартал

Станом на 01.01.2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього в регіоні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В регіоні складаються окремі плани помісячного введення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в АРТ в розрізі джерел постачання АРВ-препаратів, а саме за кошти: Державного бюджету, Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією (VI раунд), на підставі яких складається узагальнений регіональний план введення в АРТ на 2009 рік.

У графах 2 та 3 вказати назви населених пунктів та закладів охорони здоров'я згідно з графами 2 та 3 додатку 2 "Інформація про установи та організації, які будуть залучені до впровадження антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД". Кількість нових пацієнтів на АРТ станом на 1 число наступного кварталу визначена для кожного регіону в Плані введення в АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в 2009 році (додаток 1).

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 6
до п. 3, пп. 3.4, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Інформація про проведення профілактики та лікування туберкульозу у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за друге півріччя 2009 року

_
(назва адміністративної території, установи, закладу)

Кількість осіб, які отримують або отримали профілактику туберкульозу протягом звітного року (код Т8)

Кількість осіб, які продовжують отримувати лікування туберкульозу станом на 31.12.2009
(код Т5)

Кількість осіб, які завершили повний курс лікування туберкульозу протягом звітного року
(код Т6)

Кількість хворих, які протягом звітного року розпочали лікування туберкульозу серед тих, хто отримував АРТ у звітному році
(коди Т5 та Т6)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформацію по пп. 1 - 3 надавати на основі колонок 10 - 11 "Журналу реєстрації ВІЛ-інфікованих, що перебувають під диспансерним наглядом у лікувальному закладі" та колонок 13 - 14 "Журналу реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі".

Інформацію по п. 4 надавати на основі колонки 14 "Журналу реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі".

Коди вказані відповідно до "Пояснення до кодів" вказаних журналів.

Керівник закладу ___
                                          (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

Виконавець ________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 7
до п. 3, пп. 3.5, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Інформація про кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, інфікованих вірусними гепатитами, станом на 01.01.2010

_
(назва адміністративної території)

Кількість осіб, інфікованих вірусом гепатиту C
(код Г3)

Кількість осіб з активним гепатитом C, які потребують лікування
(код Г4)

Кількість осіб, інфікованих вірусом гепатиту B
(код Г6)

Кількість осіб з активним гепатитом B, які потребують лікування
(код Г7)

Кількість осіб, які отримують АРТ з препаратами TDF/FTC та інфіковані вірусним гепатитом B
(коди Г6, Г7, Г8)

Кількість осіб, які отримують АРТ з препаратами TDF/3TC та інфіковані вірусним гепатитом B
(коди Г6, Г7, Г8)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Інформацію по пп. 1 - 4 надавати на основі колонки 13 "Журналу реєстрації ВІЛ-інфікованих, що перебувають під диспансерним наглядом у лікувальному закладі" та колонки 16 "Журналу реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі". Коди вказані відповідно до "Пояснення до кодів" вказаних журналів.

Інформацію по п. 5 - 6 надавати на основі колонок 16 - 22 "Журналу реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі".

Коди вказані відповідно до "Пояснення до кодів" вказаних журналів.

Керівник закладу ___
                                          (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

Виконавець ________
                                    (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 8
до п. 5, пп. 5.5, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Інформація про проведення профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції (ПВТ) антиретровірусними препаратами за квартал ____ 20__ року

__________
(назва адміністративної території, установи, закладу)

Таблиця 1. Профілактичні схеми для жінок

Профілактичні схеми

В звітному періоді (з першого до останнього дня звітного кварталу)

Всього на кінець звітного періоду, кумулятивні дані з початку звітного року

Кількість вагітних, які продовжують отримувати курс ПВТ

Кількість вагітних, які отримали курс ПВТ

Кількість вагітних, які отримали курс ПВТ

початок з 24 - 26 тижня

початок після 24 - 26 тижня

Разом

початок з 24 - 26 тижня

початок після 24 - 26 тижня

Разом

початок з 24 - 26 тижня

початок після 24 - 26 тижня

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зидовудин, капс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зидовудин + Невірапін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема АРТ (вказати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невірапін, табл.*

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Профілактичні схеми для дітей

Профілактичні схеми

В звітному періоді (з першого до останнього дня звітного кварталу)

Всього на кінець звітного періоду, кумулятивні дані з початку звітного року

Кількість дітей, які продовжують отримувати ПВТ

Кількість дітей, які отримали курс ПВТ

Кількість дітей, які отримали курс ПВТ

28 денний курс

7 денний курс

Разом

28 денний курс

7 денний курс

Разом

28 денний курс

7 денний курс

Разом

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зидовудин, сусп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зидовудин + Ламівудин + Невірапін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу ___
                                         (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

Виконавець ________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 9
до п. 5, пп. 5.6, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Інформація про проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції
за _____ квартал 20__ року

_________
(назва адміністративної території, установи, закладу)

Кількість осіб, які отримали травми з ризиком інфікування ВІЛ за квартал

 


(вказати кількість осіб)

Схема постконтактної профілактики (ПКП)

Кількість осіб, які отримали неповний курс ПКП (менше 28 днів)

Кількість осіб, які отримали повний курс ПКП (28 днів)

держ. бюджет

інші

Разом

держ. бюджет

інші

Разом

AZT/3TC

 

 

 

 

 

 

AZT/3TC + LPV/rtv

 

 

 

 

 

 

Інші (вказати)

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу ___
                                          (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

Виконавець ________
                                    (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 10
до п. 5, пп. 5.7, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Інформація про проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за ____ квартал 20__ року

_
(назва адміністративної території, установи, закладу)

Загальна кількість осіб, які отримали лікування опортуністичної інфекції або супутнього захворювання

 


(вказати кількість осіб)

Загальна кількість осіб, які отримали профілактику сульфаметоксазолом/ триметопримом

 


(вказати кількість осіб)

Таблиця 1

Назва лікарського засобу, форма випуску

Назва опортуністичної інфекції або супутнього захворювання

Кількість випадків профілактики/лікування за джерелами фінансування

Разом

Державний бюджет (централізована поставка)

Глобальний фонд

Світовий банк

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Даний звіт подається щоквартально, до 10 числа наступного за звітним місяця. До звіту слід включати інформацію по проведенню профілактикилікування опортуністичних інфекцій або супутніх захворювань (далі ОІ) тільки за звітний квартал та здійснену лікарськими засобами, що поставлені централізовано за кошти державного бюджету, Глобального фонду чи Світового банку. У пункті 1 вказується загальна кількість осіб, які завершили отримувати лікування ОІ протягом звітного кварталу незалежно від джерела фінансування. У пункті 2 вказується загальна кількість осіб, які завершили профілактику сульфаметоксазоломтриметопримом протягом звітного кварталу незалежно від джерела фінансування. В таблиці 1 графі 1 вказується торгова назва препарату і форма випуску. У графі 2 вказується назва опортуністичної інфекції або супутнього захворювання для лікування якого призначався лікарський засіб. Відповідно до джерела фінансування у графах 3, 4, 5 вказується кількість випадків завершення профілактики/лікування ОІ лікарським засобом. У графі 6 підсумовуються значення 3, 4 та 5 граф.

Таблиця 2 Лікування вірусного гепатиту C

Кількість осіб, які отримують лікування на кінець звітного періоду

Завершено лікування, під спостереженням

Перервано лікування по причині:

Виражені побічні ефекти

Відсутність відповіді на терапію

Вибув

Смерть хворого

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Даний звіт подається щоквартально, до 10 числа наступного за звітним місяця. До звіту слід включати інформацію по проведенню лікування вірусного гепатиту C, графи 2 - 6 - кумулятивно з моменту отримання препаратів.

Керівник закладу ___
                                          (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

Виконавець ________
                                    (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 11
до п. 6, пп. 6.2, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Інформація про отримання, використання та залишки лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією

                              за 200__ року станом на 200__ р.
                                              (вказати період: місяць, рік)

_______
(назва закладу-отримувача)

Найменування (повна торгова назва), форма випуску

Серія

Наказ МОЗ, лист про розподіл

Отримано по накладній

Од. виміру

Ціна вказана в накладній, грн.

Залишок на початок звітного періоду

Отримано за звітний період

Фактично використано за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

N

Дата

N

Дата

Кількість

Кількість

Сума, грн.

Кількість

Сума, грн.

Кількість

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Для надання антиретровірусної терапії (АРТ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Всього

 

Всього

Для надання профілактики передачі від матері до дитини (ППМД)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Всього

 

Всього

Для надання післяконтактної профілактики (ПКП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Всього

 

Всього

Для надання лікування та профілактики опортуністичних інфекцій (ОІ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Керівник закладу _________
                                                             (вказати підпис та прізвище повністю)

                            Головний бухгалтер________
                                                                    (вказати підпис та прізвище повністю)

                            М. П.

Виконавець ________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

Заповнення та подання "Інформації про отримання, використання та залишки лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією" (далі - Інформація) поширюється на всі лікувально-профілактичні заклади (далі - ЛПЗ), які отримують лікарські засоби (далі - ЛЗ), для надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД.

Інформація складається з урахуванням цілей використання лікарських засобів. Для надання: антиретровірусної терапії (АРТ), профілактики передачі від матері до дитини (ППМД), післяконтактної профілактики (ПКП), лікування та профілактики опортуністичних інфекцій (ОІ), молочні суміші тощо. Цілі використання прописуються в рядках. Кількість рядків визначається переліком найменувань ЛЗ, який відповідає цілям використання.

Звітним періодом є місяць, рік (календарний або програмний). Інформація заповнюється станом на перше число місяця наступного за звітним.

У графі 1 вказується найменування (повна торгова назва) лікарського засобу, форма випуску.

У графі 2 прописується серія лікарського засобу.

У графах 3 - 4 вказується N та дата наказу МОЗ, листа-погодження про розподіл лікарського засобу тощо.

У графах 5 - 6 зазначається N та дата прибуткового документу (накладна тощо) відповідно до якого отримано лікарський засіб.

У графі 7 прописується одиниця виміру лікарського засобу, відповідно до прибуткового документу (упаковка - уп., флакон - фл., таблетка - таб., капсула - кап. тощо). У графі 8 ставиться цифровим способом ціна лікарського засобу відповідно до прибуткового документу.

У графі 9 вказується цифровим способом кількість лікарського засобу, що є у залишку на початок звітного періоду.

У графах 10 - 11 вказується інформація про отримання лікарського засобу за звітний період: кількість, сума.

У графах 12 - 13 прописується інформація про фактичне використання лікарського засобу за звітний період: кількість, сума.

У графах 14 - 15 прописується інформація про залишок лікарського засобу на кінець звітного періоду.

У випадку повного використання лікарського засобу, коли залишок на кінець звітного періоду дорівнює 0, у Інформації, якщо звітним періодом є місяць, в наступному звітному місяці цей лікарський засіб не зазначається.

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 12
до п. 8, пп. 8.4, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Звіт про проведення досліджень

                                 у __ за ____ квартал 2009 р.

(назва закладу та лабораторії)

Таблиця 1. Визначення рівня вірусного навантаження (РНК ВІЛ-1)

Назва регіону

Всього проведено досліджень

Кількість обстежених осіб

Всього

У тому числі:

Вагітні без АРТ

Особи, які готуються до АРТ

Особи, які знаходяться на АРТ

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Назва регіону

Кількість обстежених осіб, які знаходяться на АРТ

Всього

У тому числі з результатом ВН, РНК копій/мл:

< 40

40 - 1000

> 1000

1

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Дата 20__
           (цифровим способом)

М. П.

Керівник закладу __
                                 (підпис)

______
(прізвище, ініціали)

Виконавець ______
                                              (прізвище, номер телефону виконавця)

Таблиця 2. Імунологічні, біохімічні, гематологічні дослідження

Назва регіону

Кількість зразків, що надійшла, всього

Проведено досліджень

Обстежено осіб на СД4

CD лімфоцити

Біохі-
мічні

Гемато-
логічні

Всього

У тому числі:

Дорослі

Діти

Вагітні

Отримують АРТ

Не отримують АРТ

Отримують АРТ

Не отримують АРТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 20__
            (цифровим способом)

М. П.

Керівник закладу __
                                                    (підпис)

______
(прізвище, ініціали)

Виконавець ______
                                                    (прізвище, номер телефону виконавця)

Таблиця 3. Виявлення провірусної ДНК ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

Назва регіону

Кількість зразків що надійшла, всього

Всього проведено досліджень

Всього обстежено дітей

У тому числі:

Обстежено двічі

Обстежено тричі

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Дата 20__
                 (цифровим способом)

М. П.

Керівник закладу __
                                                    (підпис)

______
(прізвище, ініціали)

Виконавець ______
                                                    (прізвище, номер телефону виконавця)

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 

Додаток 13
до п. 8, пп. 8.6, до наказу МОЗ "Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в другому півріччі 2009 року"

Інформація
про отримання, використання та залишки тест-систем, реактивів, реагентів, виробів медичного призначення тощо для проведення
_____
(назва дослідження)
ВІЛ-інфікованим та хворих на СНІД, що отримано за рахунок
__
(джерело фінансування)

за 200__ року
(вказати період: місяць, рік)

станом на 200__ р.

_____
(назва закладу-отримувача)

Найменування товару

Наказ МОЗ, лист про розподіл

Одиниця виміру

Отримано всього

Ціна за одиницю, грн.

Використано
за 200__ р.

Залишок станом
на 200__ р.

N

Дата

1

2

3

4

5

6

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу _________
                                  (вказати підпис та прізвище повністю)

Головний бухгалтер________
                                      (вказати підпис та прізвище повністю)

                                                        М. П.

Виконавець ________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

 

В. о. голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам

О. Г. Єщенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали