РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 2 серпня 1978 р. N 379

Київ

Про схему управління галуззю геології та розвідки надр Української РСР

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити розроблену Міністерством геології УРСР відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 1 червня 1978 р. N 433 "Про генеральну схему управління галуззю геології та розвідки надр" схему управління галуззю геології та розвідки надр Української РСР, яка передбачає:

по системі управління галуззю:

перехід на управління галуззю геології та розвідки надр на триланкову систему: Міністерство геології СРСР - Міністерство геології УРСР - виробниче геологічне об'єднання, підприємство, організація;

по основній /первинній/ ланці:

створення в Міністерстві геології УРСР восьми виробничих геологічних об'єднань згідно з додатком N 1;

скорочення загальної кількості самостійних підприємств і організацій з включенням їх як виробничих одиниць до складу виробничих геологічних об'єднань. Міністерству геології УРСР за погодженням з Міністерством геології СРСР визначити кількість підприємств і організацій, що перетворюються у виробничі одиниці об'єднань;

по центральному апарату Міністерства геології УРСР:

удосконалення структури центрального апарату Міністерства і ліквідацію функціональних головних управлінь;

зосередження увага центрального апарату Міністерства на вирішенні корінних питань перспективного розвитку галузі, на підвищенні економічної ефективності геологорозвідувальних робіт, удосконаленні системи планування, методів управління і наукової організації праці, проведенні єдиної технічної політики і прискоренні науково-технічного прогресу в галузі;

створення необхідних умов для впровадження автоматизованої системи управління галуззю.

2. Затвердити структуру центрального апарату Міністерства геології УРСР, погоджену з Міністерством геології СРСР, згідно з додатком N 2.

3. Встановити штатну чисельність центрального апарату Міністерства геології УРСР в кількості 200 одиниць /без персоналу по охороні і обслуговуванню будинків/, в тому числі на бюджеті 160 одиниць, в межах діючої чисельності, фонду заробітної плати і граничних асигнувань, затверджених Міністерству на утримання апарату управління.

4. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 1 червня 1978 р. N 433:

1) У зв'язку з великим розосередженням об'єктів геологорозвідувальних робіт і необхідністю централізації функцій по керівництву різними службами, які входять до складу виробничих геологічних об'єднань /геологічна зйомка, геологорозшукові роботи, буріння нафтових і газових свердловин, прохідка підземних гірничих виробок, обладнання об'єктів робіт тощо/, дозволила Міністерству геології СРСР мати у виробничих геологічних об'єднаннях окремий апарат управління.

2) Доручила Державному комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях разом з ВЦРПС і Міністерством фінансів СРСР встановити за поданням Міністерства геології СРСР умови оплати праці працівників виробничих геологічних об'єднань.

3) Зобов'язала Міністерство геології СРСР в 2-місячний строк розробити і затвердити положення про виробниче геологічне об'єднання стосовно до Положення про виробниче об'єднання /комбінат/, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 27 березня 1974 р. N 212.

5. Міністерству геології УРСР здійснити в 1978 - 1980 роках заходи по посиленню концентрації і розвитку спеціалізації виробництва, дальшому удосконаленню організаційної структури управління і заходи, що сприятимуть підготовці до переходу Міністерства на умови роботи, встановлені Загальним положенням про всесоюзне і республіканське промислові об'єднання, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 2 березня 1973 р. N 140.

6. Взяти до відома повідомлення Міністерства геології УРСР про те, що здійснення заходів по вдосконаленню управління галуззю геології та розвідки надр дозволить одержати в 1979 - 1980 роках економічний ефект в сумі 2,8 млн. карбованців і зменшити чисельність працівників апарату управління на 163 одиниці.

7. Зобов'язати Міністерство геології УРСР закінчити в 1980 році роботу по реалізації заходів, передбачених схемою управління галуззю геології і розвідки надр, і доповісти в квітні 1981 р. Раді Міністрів УРСР про виконання цієї постанови.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 21, 26

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 серпня 1978 р. N 379

ПЕРЕЛІК
виробничих геологічних об'єднань системи Мінгео УРСР

Чернігівське виробниче геологічне об'єднання по розвідці нафти та газу /Чернігівнафтогазгеологія/, м. Чернігівх/

Полтавське виробниче геологічне об'єднання по розвідці нафти та газу /Полтаванафтогазгеологія/, м. Полтавах/

Донбаське виробниче геологічне об'єднання /Донбасгеологія/, м. Артемівськ Донецької областіх/

Північно-Українське виробниче геологічне об'єднання /Північукргеологія/, м. Київх/

Південно-Українське виробниче геологічне об'єднання /Південукргеологія/, м. Дніпропетровськх/

Західно-Українське виробниче геологічне об'єднання /Західукргеологія/, м. Львівх/

Кримське виробниче геологічне об'єднання /Кримгеологія/, м. Сімферопольх/

Українське виробниче геологічне об'єднання по геофізичних роботах /Укргеофізика/, м. Київх/


х/ З окремим апаратом управління.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 серпня 1978 р. N 379

СТРУКТУРА
центрального апарату Мінгео УРСР

Відділ мінеральних ресурсів і перспективного розвитку геологорозвідувальних робіт

Управління розшукових і розвідувальних робіт на нафту і газх/

Управління розшукових і розвідувальних робіт на рудні та нерудні корисні копалини, гідрогеології та геологічного картуваннях/

Відділ розшукових і розвідувальних робіт на тверді горючі копалини

Управління геофізичних робіт /на госпрозрахунку/х

Технічне управління /на госпрозрахунку/х

Управління головного механіка, енергетики, транспорту і зв'язку /на госпрозрахунку/х

Планово-економічне управління

Відділ організації праці, заробітної плати і підготовки робітничих кадрів

Управління бухгалтерського обліку і звітності

Управління матеріально-технічного постачання /на госпрозрахунку/х

Відділ будівництва

Відділ державного геологічного контролю

Відділ кадрів

Відділ охорони праці і техніки безпеки

Відділ морських робіт

Фінансовий відділ

Контрольно-ревізійний відділ


х/ З збереженням умов оплати праці, матеріально-побутового забезпечення і медичного обслуговування працівників, встановлених для працівників колишніх головних управлінь та управлінь

Перший відділ

Другий відділ

Управління по господарському і канцелярському обслуговуванню

Підприємства і організації, безпосередньо підпорядковані Мінгео УРСР

Український науково-дослідний геологорозвідувальний інститут, м. Львів

Інститут мінеральних ресурсів, м. Сімферополь

Чернігівська методична експедиція з геолого-економічних досліджень, м. Чернігів

Київська дослідно-методична експедиція, м. Київ Центральна тематична експедиція, м. Київ

Українська територіальна комісія по запасах корисних копалин, м. Київ

Український територіальний геологічний фонд, м. Київ

Воєнізована частина Українського нафторозвідувального району по попередженню та ліквідації відкритих та газових фонтанів, м. Полтава

Дослідне виробництво нафтогазорозвідувальної техніки, м. Ромни

Дослідне виробництво геологорозвідувальної техніки, м. Ворошиловград

Центральна база матеріально-технічного постачання, м. Київ Управління робітничого постачання, м. Київ

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали