КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 лютого 2012 р. N 79-р

Київ

Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013 - 2017 роки

1. Схвалити Концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013 - 2017 роки, що додається.

Визначити Державне космічне агентство державним замовником Програми.

2. Державному космічному агентству разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013 - 2017 роки.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. N 79-р

КОНЦЕПЦІЯ
Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013 - 2017 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Забезпечення розвитку сучасних космічних технологій в Україні є важливим чинником для вирішення стратегічних завдань держави, підвищення ефективності розв'язання проблем сталого розвитку, забезпечення інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони, природокористування, запобігання стихійним і техногенним катастрофам, підвищення якості життя громадян.

За роки незалежності в Україні забезпечено розв'язання таких невідкладних проблем розвитку космічної діяльності, як збереження наукового і виробничого потенціалу, вихід на світовий ринок космічних послуг та формування відповідного внутрішнього ринку.

Разом з тим вплив космічної діяльності на вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного, наукового та освітнього розвитку суспільства, забезпечення інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони не відповідає наявному потенціалу космічної галузі.

Проблемою, на розв'язання якої спрямована Програма, є значна диспропорція між рівнем космічного потенціалу та його впливом на вирішення актуальних загальнодержавних і суспільних завдань.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Основні причини виникнення проблеми пов'язані з тривалою відсутністю ефективної державної підтримки у сфері космічної діяльності, а також необхідністю реформування зазначеної сфери.

На сьогодні космічна галузь функціонує завдяки наявному інноваційному та виробничому потенціалу, але рівень такого потенціалу не дає змоги забезпечити розвиток космічної промисловості за рахунок виключно комерційної діяльності.

Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного, наукового та освітнього розвитку суспільства, забезпечення інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі три варіанти розв'язання проблеми, які передбачають:

перший - збереження наявних підходів до бюджетного фінансування космічної діяльності, що дасть можливість частково задовольнити суспільні потреби у сфері дистанційного зондування Землі, супутникових навігаційних та телекомунікаційних послуг, частково забезпечити присутність України на світовому ринку космічних послуг та участь у виконанні міжнародних програм фундаментальних космічних досліджень, провести невелику кількість прикладних наукових робіт із створення перспективних зразків ракетно-космічної техніки;

другий - різке збільшення обсягу державної підтримки, що дасть можливість забезпечити широкомасштабне розгортання космічної системи спостереження Землі та геофізичного моніторингу "Січ", реалізацію національних телекомунікаційних та наукових проектів, участь в проведенні міжнародних досліджень космічного простору в мирних цілях (зокрема вітчизняних космонавтів-дослідників у космічних експериментах на поверхні Місяця), виконання наукових та освітніх програм, створення ракетно-космічної техніки, забезпечення конкурентоспроможності виробничого потенціалу, але не враховує фінансові можливості держави;

третій, оптимальний - удосконалення механізму надання державної підтримки, забезпечення інвестиційної привабливості космічної діяльності та пропорційного залучення позабюджетних коштів, що дасть можливість створити сприятливі умови для розвитку космічних технологій, сформувати внутрішній ринок космічних послуг і підвищити рівень експортного потенціалу держави.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Розв'язати проблему можливо шляхом удосконалення механізму надання державної підтримки, запровадження державно-приватного партнерства та забезпечення інвестиційної привабливості космічної діяльності в результаті:

задоволення суспільних потреб у сфері дистанційного зондування Землі, супутникових навігаційних та телекомунікаційних послуг;

розширення присутності вітчизняних підприємств на світовому ринку космічних послуг, забезпечення доступу в космос;

проведення наукових космічних досліджень, прикладних наукових робіт із створення перспективних зразків ракетно-космічної техніки, впровадження передових технологій, реалізації національних проектів, а також виконання наукових та освітніх програм;

створення ракетно-космічної техніки та підвищення її конкурентоспроможності;

поглиблення міжнародного співробітництва.

Строк виконання Програми - п'ять років.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:

сформувати космічну систему спостереження Землі та геофізичного моніторингу "Січ" і забезпечити її ефективну експлуатацію;

сприяти створенню, експлуатації та комерційному використанню національної супутникової системи зв'язку "Либідь";

забезпечити експлуатацію і сприяти комерційному використанню системи координатно-часового та навігаційного забезпечення, створити регіональні навігаційно-інформаційні системи;

забезпечити гарантоване оперативне надання органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері національної безпеки та оборони (за їх замовленням), послуг з космічного зв'язку і ретрансляції даних, координатно-часового та навігаційного забезпечення, а також розповсюдження інформації супутників дистанційного зондування, розроблення сучасних технологій її спеціального використання, створення багатофункціональних спеціальних технічних засобів, модернізацію і підтримку експлуатації системи контролю та аналізу космічного простору;

провести наукові космічні дослідження з астрофізики, космічної біології і матеріалознавства у межах національних та міжнародних проектів, а також за ініціативою вітчизняних учених космічний експеримент з дослідження іоносфери "Іоносат" (перший етап), забезпечити участь радіотелескопа РТ-70 у міжнародних наукових експериментах та його модернізацію, виконати наукові та освітні програми із створенням супутника;

забезпечити експлуатацію космічного ракетного комплексу "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара (Федеративна Республіка Бразилія), створити умови для запуску космічних апаратів у рамках виконання космічних програм України, Федеративної Республіки Бразилія та інших країн;

створити новітню ракетно-космічну техніку, зокрема систему виведення вантажів у космічний простір;

провести комплекс робіт із забезпечення розвитку перспективних технологій створення ракетно-космічної техніки та нових матеріалів;

забезпечити реалізацію ефективної кадрової політики, розвиток системи підготовки та перепідготовки кадрів, зокрема системи їх стажування за кордоном;

забезпечити сприяння комерційній експлуатації ракет-носіїв "Циклон-4", "Зеніт-2SLБ", "Зеніт-3SLБ" ("Наземний старт"), "Зеніт-3SL" ("Морський старт"), "Дніпро";

забезпечити розвиток співробітництва з Російською Федерацією, країнами Європейського Союзу, Федеративною Республікою Бразилія, Канадою, Республікою Білорусь, Сполученими Штатами Америки, Республікою Казахстан та країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також активізувати співробітництво з країнами Балтійсько-Чорноморського регіону;

здійснити заходи щодо розширення співпраці України з Європейським космічним агентством, забезпечити активну участь України у роботі міжнародних організацій з питань космічної діяльності;

здійснити комплекс заходів щодо зміцнення позицій вітчизняних експортерів продукції космічної промисловості на світовому ринку космічних послуг;

гармонізувати національні стандарти щодо створення ракетно-космічної техніки з міжнародними та європейськими і запровадити визнані на міжнародному рівні системи сертифікації, метрологічного забезпечення та управління якістю.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інвестицій та інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2,58 млрд. гривень, зокрема з державного бюджету - 1,12 млрд. гривень.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку виходячи з можливостей державного бюджету.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали