Додаткова копія: Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 27 квітня 2018 року N 234-рш

Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України" та статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільності діяльності банків України Правління Національного банку України вирішило:

1. Схвалити Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 грудня 2017 року N 803-рш (Методика N 803-рш), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Рішення набирає чинності з 30 квітня 2018 року.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

СХВАЛЕНО
Рішення Правління Національного банку України
27 квітня 2018 року N 234-рш

Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (Методика N 803-рш)

1. У розділі I:

1) пункт 1 після слова "року" доповнити словом "за";

2) у підпункті 31 пункту 2 слово "пасивів" замінити словом "зобов'язань".

2. У розділі II:

1) в абзаці другому пункту 5 літери та слова "МСФЗ та уцінки фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю" замінити літерами та словами "МСФЗ; уцінки фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю; очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів)";

2) у пункті 6:

абзац п'ятий доповнити словами, літерою та цифрами "із значенням "1" параметра аналітичного обліку S245:";

абзаци дев'ятий - одинадцятий викласти в такій редакції:

"Рпс - це частина суми сформованого резерву, очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів, уцінки/дооцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, що відноситься до нарахованих доходів, які не отримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув (які включаються до показника Нд/3), та нарахованих доходів, строк сплати яких згідно з договором минув (які включаються до показника Пнд).

Сума сформованого резерву; сума очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів; сума уцінки/дооцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, за кожним фінансовим активом під час розрахунку економічних нормативів розподіляється банком за рахунками з обліку резервів, дисконтів та переоцінки з урахуванням значень складових параметра аналітичного обліку R110 (R011, R013).

Порядок розподілу суми сформованих резервів, відображених за рахунками дисконтів очікуваних кредитних збитків, та уцінки/дооцінки за обсягом суми основної заборгованості та суми нарахованих за нею доходів визначається банком у внутрішніх положеннях щодо методики оцінки очікуваних кредитних збитків, методики визначення справедливої вартості фінансових інструментів.";

абзац дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим;

таблицю 3 абзацу дванадцятого викласти в такій редакції:

"

Таблиця 3

N з/п

Значення складової R011 параметра аналітичного обліку R110 за рахунками з обліку резервів; очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів; уцінки/дооцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, у частині нарахованих доходів, що включаються до показника Нд/3 та Пнд (крім нарахованих доходів за цінними паперами зі ступенем ризику 0 відсотків)

1

2

1

1405/R011(5,9,B) АП, 1416/R011(5,9,B)П, 1419/R011(5,9,B)КА, 1426/R011(5,9,B)П, 1429/R011(5,9,B)КА, 1509/R011(1,2,3,4,5,6)КА, 1516/R011(1,2)П, 1519/R011(1,2)КА,1526/R011(1,2,3,4,5,6)П, 1529/R011(1,2,3,4,5,6)КА, 1535/R011(1,2,3,4)АП, 1546/R011(1,2,3,4)П, 1549(1,2,3,4)КА, 1609/R011(3)КА, 2016/R011(1,2)П, 2019/R011(1,2)КА, 2026/R011(1)П, 2029/R011(1)КА, 2036/R011(1)П, 2039/R011(1)КА, 2046/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9)П, 2049/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9)АП, 2066/R011(1,2,3)П, 2069/R011(1,2,3)КА, 2076/R011(1) П, 2079/R011(1)КА, 2086/R011(1,2)П, 2089/R011(1,2)КА, 2106/R011(1,2,3) П, 2109/R011(1,2,3)КА, 2116/R011(1,2) П, 2119/R011(1,2)КА, 2126/R011(1,2,3) П, 2129/R011(1,2,3)КА, 2136/R011(1,2) П, 2139/R011(1,2)КА, 2146/R011(1,2,3,4,5,6,7,8, 9,A)П, 2149/R011(1,2,3,4,5,6,7,8, 9,A) АП, 2206/R011(1) П, 2209/R011(1)КА, 2216/R011(1) П, 2219/R011(1)КА, 2226/R011(1) П, 2229/R011(1)КА, 2236/R011(1,2,3) П, 2239/R011(1,2,3) КА, 2246/R011(1,2,3,4,5,6) П, 2249/R011(1,2,3,4,5,6)АП, 2306/R011(1,2,3,4) П, 2309/R011(1,2,3,4)АП, 2316/R011(1,2,3,4) П, 2319/R011(1,2,3,4) АП, 2326/R011(1,2) П, 2329/R011(1,2)АП, 2336/R011(1,2)П, 2339/R011(1,2)АП, 2346/R011(1,2) П, 2349/R011(1,2)АП, 2356/R011(1,2,3,4)П, 2359/R011(1,2,3,4)АП, 2366/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C) П, 2369/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C)АП, 2376/R011(1,2,3,4,5,6,7,8) П, 2379/R011(1,2,3,4,5,6,7,8)АП, 2387/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9,A)АП, 2397/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9) АП, 2406/R011(1,2)П, 2409/R011(1,2)АП, 2416/R011(1,2) П, 2419/R011(1,2)АП, 2426/R011(1,2)П, 2429/R011(1,2)АП, 2436/R011(1,2,3,4,5,6) П, 2439/R011(1,2,3,4,5,6)АП, 2457/R011(1,2,3,4,5,6)АП, 2609КА, 2629КА, 2659КА, 3007/R011(6,B)АП, 3015/R011(5,9,B,E,F,O)АП, 3116/R011(5,7,B,E,F,L) П, 3119/R011(5,7,B,E,F,L)КА, 3216/R011(2,3,6,9,A,C) П, 3219/R011(2,3,6,9,A,C)КА, 3566/R011(1,3) П, 3569/R011(1,3)КА, 3599/R011(1)КА

";

таблицю 4 абзацу тринадцятого викласти в такій редакції:

"

Таблиця 4

N з/п

Значення складових R011 параметра аналітичного обліку R110 за рахунками з обліку резервів; очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів; уцінки/дооцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, у частині нарахованих доходів за цінними паперами зі ступенем ризику 0 відсотків, що включаються до показника Пнд

1

2

1

1405/R011(1,2,3,4,6,7,8,A,C,D,E) АП, 1416/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E) П, 1419/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E) КА, 1426/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E) П, 1429/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E) КА, 1455/R011(1,2) АП, 3015/R011(2,8,A,J,K,N) АП, 3116/R011(2,6,A,C,D,K) П, 3119/R011(2,6,A,C,D,K) КА, 3216/R011(1,4,5,7,8,B) П, 3219/R011(1,4,5,7,8,B) КА

";

3) у пункті 10:

в абзаці другому підпункту 1 цифри та літери "3007/R011(1)/R013(V)" замінити цифрами та літерами "3007/R011(1)/R013(1,4)";

в абзаці другому підпункту 3 цифри та літери "3007/R011(2,7)/R013(V)АП" замінити цифрами та літерами "3007/R011(2,7)/ R013(1,4)АП";

в абзаці другому підпункту 5:

цифри та літери "3566/R011(2,4)/R013(V)" замінити цифрами та літерами "3566/R011(2,4)/R013(1,4,5)";

цифри та літери "3216/R011(D)/R013(V)" замінити цифрами та літерами "3216/R011(D)/R013(1,4,5)";

в абзаці другому підпункту 6:

цифри та літери "3007/R011(3,8)/R013(V)АП" замінити цифрами та літерами "3007/R011(3,8)/R013(1,4)АП";

цифри та літери "3015/R011(3,6,C,L)/R013(V)АП" замінити цифрами та літерами "3015/R011(3,6,C,L)/R013(1,4)АП";

цифри та літери "3116/R011(3,8,G,I)/R013(V)АП" замінити цифрами та літерами "3116/R011(3,8,G,I)/R013(1,4,5)АП";

в абзаці другому підпункту 7:

цифри та літери "3007/R011(4,9)/R013(V)АП" замінити цифрами та літерами "3007/R011(4,9)/R013(1,4)АП";

цифри та літери "3015/R011(1,4,7,D,M)/R013(V)АП" замінити цифрами та літерами "3015/R011(1,4,7,D,M)/R013(1,4)АП";

цифри та літери "3116/R011(1,4,9,H,J)/R013(V)АП" замінити цифрами та літерами "3116/R011(1,4,9,H,J)/R013(1,4,5)АП";

в абзаці другому підпункту 8 цифри та літери "3007/R011(5,A)/R013(V)АП" замінити цифрами та літерами "3007/R011(5,A)/R013(1,4) АП".

3. У розділі III:

1) у пункті 14:

в абзаці першому слова "активними банківськими операціями" замінити словами "фінансовими активами";

в абзаці десятому:

після літери та цифр "S580" доповнити словами та цифрою ", визначеним у колонці 5 цього додатка,";

цифри та літеру "2622R013(1)" замінити цифрами та літерою "2622/R013(1)";

2) у підпункті 1 пункту 15:

в абзаці п'ятому:

після цифр "181" доповнити цифрами ", 189";

після цифр "280" доповнити цифрами ", 289";

в абзаці десятому цифри та літери "1405/R011(1,C)АП" замінити цифрами та літерами "1405/R011(1,C)/R013(4)АП";

в абзаці чотирнадцятому:

після цифр "256" доповнити цифрами ", 257";

цифри "292," виключити;

після цифр "367" доповнити цифрами ", 369";

3) доповнити Методику після пункту 15 новим пунктом 151 такого змісту:

"151. Показник НКР визначається згідно з розділом II цієї Методики".

4. У розділі V:

1) абзац третій пункту 20 після слова "файлів" доповнити цифрами "01,";

2) в абзаці другому пункту 22 цифри та літери "1455/R011(1)АП" замінити цифрами та літерами "1455/R011(1)/R013(4)АП";

3) в абзаці другому пункту 23:

цифри та літери "2602/R011(6)/R013(9)" замінити цифрами та літерами "2602/R011(6)/R013(2,9)";

цифри та літери "2622/R011(4)/R013(9)" замінити цифрами та літерами "2622/R011(4)/R013(2,9)";

4) у пункті 25 слова та цифри "(рахунки 9804, 9806 та 9807)" замінити словами та цифрами "за рахунками 9804, 9806 та 9807".

5. У розділі VI:

1) у пункті 34 літери "А, Зп" замінити літерами та цифрою "Ал, З1";

2) в абзаці другому пункту 38:

цифри та літери "1405/R011(C,D)АП" замінити цифрами та літерами "1405/R011(C,D)/R013(4)АП";

цифри та літери "1416/R011(D)АП" замінити цифрами та літерами "1416/R011(D)/R013(4,5)АП";

цифри та літери "1426/R011(D)АП" замінити цифрами та літерами "1426/R011(D)/R013(4,5)АП";

цифри та літери "1455/R011(1)АП" замінити цифрами та літерами "1455/R011(1)/R013(4)АП";

3) в абзаці другому підпункту 2 пункту 40:

цифри та літери "1516АП" замінити цифрами та літерами "1516/R013(4,5)АП";

цифри та літери "1526/R011(2,4,5,6)АП" замінити цифрами та літерами "1526/R011(2,4,5,6)/R013(4,5)АП";

цифри та літери "1535/R011(2,3,4)АП" замінити цифрами та літерами "1535/R011(2,3,4)/R013(4)АП";

цифри та літери "1546/R011(2,3,4)АП" замінити цифрами та літерами "1546/R011(2,3,4)/R013(4,5)АП";

4) у пункті 42 слова та цифри "(рахунки 9804, 9806 та 9807)" замінити словами та цифрами "за рахунками 9804, 9806 та 9807";

5) абзац третій пункту 49 викласти в такій редакції:

"розмір резерву, очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів, та уцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю, за окремою активною операцією не повинен перевищувати суми інших складових балансової вартості цієї операції, уключених до розрахунку показників Зс/Зв/Зін.".

6. Пункт 51 розділу VIII після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Розрахунок показника СТ здійснюється за даними файлів 01 та C5".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим.

7. У пункті 53 розділу IX:

1) після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Розрахунок показника СКін здійснюється за даними файла 01.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

2) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Розрахунок показника СТ здійснюється за даними файлів 01 та C5;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим.

8. У розділі X:

1) пункт 55 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розрахунок показника Вкл.ф. здійснюється за даними файлів 01 та C5.";

2) друге речення пункту 56 доповнити словами та цифрами "за даними файла 01".

9. У розділі XI:

1) пункт 58 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розрахунок показника Сдов здійснюється за даними файлів 01 та C5.";

2) пункт 59 доповнити словами, літерою та цифрою "за даними файла C5".

10. Розділ XII доповнити новим пунктом такого змісту:

"63. Показник РК визначається згідно з розділом II цієї Методики.".

11. У таблиці додатка 1 до Методики:

1) рядок 4 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

4

кошти в Національному банку України

1200/S245(0)
1203/S245(0)
1207/S245(1,2)
1208/S245(1)
1211/S245(1)
1212/S245(1)
1216/S245(1)АП
1218/S245(1)
1502/R011(4,5)/S245(1)
1508/R011(4,5)/S245(1)АП
1509/R011(4,5)/S245(1)КА
2800/R011(2)/S245(1)
2890/R011(2)/S245(1)КА
3540/R011(1)/S245(1)А
3599/R011(2)/R013(5)/S245(1)КА
9200/R013(3)/S245(1,2)

C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

";

2) у рядку 7 колонки 3:

цифри та літери "9000/R011(1)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9000/R011(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9001/R011(3)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9001/R011(3)/S245(1,2)";

цифри та літери "9002/R011(5)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9002/R011(5)/S245(1,2)";

цифри та літери "9003/R011(7)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9003/R011(7)/S245(1,2)";

цифри та літери "3690/R011(1,3,5,7)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "3690/R011(1,3,5,7)/S245(1,2)П";

цифри та літери "9100/R011(1)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9000/R011(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "3692/R011(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "3692/R011(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9200/R013(8,A)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9200/R013(8,A)/S245(1,2)";

цифри та літери "9201/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9201/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9202/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9202/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9204/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9204/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9206/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9206/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9207/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9207/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9208/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9208/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9300/R013(3)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9300/R013(3)/S245(1,2)";

цифри та літери "9350/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9350/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9351/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9351/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9352/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9352/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9353/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9353/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9354/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9354/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9356/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9356/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9357/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9357/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9358/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9358/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "9359/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "9359/R013(1)/S245(1,2)";

3) у рядку 8 колонки 3:

цифри та літери "2069/R011(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2069/R011(2)/S245(1)КА";

цифри та літери "2396/R011(1,8)/S245(1) замінити цифрами та літерами "2396/R011(1,8)/S245(1)АП";

цифри та літери "2397/R011(1,8)/S245(1) замінити цифрами та літерами "2397/R011(1,8)/S245(1)АП";

4) у рядку 9 колонки 3 цифри та літери "9129/R011(4)/R013(9)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9129/R011(4)/R013(9)/S245(1,2)";

5) у рядку 10 колонки 3 цифри та літери "9203/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9203/S245(1,2)";

6) у рядку 14 колонки 3 цифри та літери "1416/R011(5)АП" замінити цифрами та літерами "1416/R011(5)/S245(1)АП";

7) у рядку 19 колонки 3 цифри та літери "9200/R013(4)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9200/R013(4)/S245(1,2)";

8) у рядку 21 колонки 3:

цифри та літери "2236/R011(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2236/R011(2)/S245(1)АП";

цифри та літери "2239/R011(2)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2239/R011(2)/S245(1)КА";

9) у рядку 25 колонки 3:

цифри та літери "2139/R011(1)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2139/R011(2)/S245(1)КА";

цифри та літери "2377/R011(2,4,6,8)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2377/R011(2,4,6,8)/S245(1)АП";

10) у рядку 26 колонки 3:

цифри та літери "1502/K180(1,2)/R011(4)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1502/K180(1,2)/R011(2)/S245(1)";

цифри та літери "1508/K180(1,2)/R011(4)/S245(1)АП" замінити цифрами та літерами "1508/K180(1,2)/R011(2)/S245(1)АП";

цифри та літери "1509/K180(1,2)/R011(4)/S245(1)КА" замінити цифрами та літерами "1509/K180(1,2)/R011(2)/S245(1)КА";

11) у рядку 27 колонки 3:

цифри та літери "9100/R011(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9100/R011(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "3692/R011(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "3692/R011(2)/S245(1,2)";

12) у рядку 28 колонки 3:

цифри та літери "9201/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9201/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9202/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9202/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9206/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9206/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9207/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9207/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9208/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9208/R013(2)/S245(1,2)";

13) у рядку 29 колонки 3:

цифри та літери "9350/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9350/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9351/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9351/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9352/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9352/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9353/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9353/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9354/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9354/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9356/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9356/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9357/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9357/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9358/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9358/R013(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9359/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9359/R013(2)/S245(1,2)";

14) у рядку 30 колонки 3 цифри та літери "9200/R013(5,6)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9200/R013(5,6)/S245(1,2)";

15) у рядку 31 колонки 3 цифри та літери "1529/K180(2)/R011(2)/S181(1)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "1529/K180(2)/R011(2)/S181(1)/S245(1)КА";

16) у рядку 32 колонки 3 цифри та літери "9204/R013(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9204/R013(2)/S245(1,2)";

17) у рядку 33 колонки 3:

цифри та літери "2236/R011(1)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2236/R011(1)/S245(1)АП";

цифри та літери "2239/R011(1)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2239/R011(1)/S245(1)КА";

18) у рядку 36 колонки 3 цифри та літери "1509/K180(2)/R011(6)/S245(1)КА" замінити цифрами та літерами "1509/K180(2)/R011(6) /S181(1)/S245(1)КА";

19) у рядку 39 колонки 3 цифри та літери "1529/K180(2)/R011(2,3,4,6)/S181(1)/S245(1)КА" замінити цифрами та літерами "1529/K180(2)/R011(3,4,6)/S181(1)/S245(1)КА";

20) рядки 40, 41 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

40

довгострокові кредити, що надані іншим банкам

1524/K180(1,2)/R011(6)/S181(2)/S245(1)
1526/K180(1,2)/R011(6)/S181(2)/S245(1)АП
1528/K180(1,2)/R011(6)/S181(2)/S245(1)
1529/K180(1,2)/R011(6)/S181(2)/S245(1)КА
1533/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)
1535/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)АП 1536/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)АП
1538/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)
1543/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)
1545/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)АП
1546/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)АП
1548/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1) 1549/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)КА

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

41

фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

1520/K180(1,2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)
1526/K180(1,2)/R011(1)/S245(1)АП
(крім МБРР, ЄБРР, МФК)
1528/K180(1,2)/R011(1)/S245(1)
(крім МБРР, ЄБРР, МФК)
1529/K180(1,2)/R011(1)/S245(1)КА
(крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26
26
26
26

5
5
5
5

";

21) у рядку 42:

у колонці 3:

цифри та літери "2396/R011(2,3,4,5,6,7,9)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2396/R011(2,3,4,5,6,7,9)/S245(1)АП";

цифри та літери "2397/R011(2,3,4,5,6,7,9)/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2397/R011(2,3,4,5,6,7,9)/S245(1)АП";

цифри та літери "2600A/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2600/S245(1)А";

цифри та літери "2605A/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2605/S245(1)А";

рядок після цифр та літер "2609/S245(1)КА" доповнити цифрами та літерами "2650/S245(1)А";

цифри та літери "2655A/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2655/S245(1)А";

колонку 4 доповнити літерою та цифрою "C5";

колонку 5 доповнити цифрою "5";

22) у рядку 44 колонки 3 цифри та літери "2920/S245(0)А" замінити цифрами та літерами "2920/S245(1,2)А";

23) у рядку 48 колонки 3:

цифри та літеру "3400/S245(0)" замінити цифрами та літерою "3400/S245(1,2)";

цифри та літеру "3402/S245(0)" замінити цифрами та літерою "3402/S245(1,2)";

цифри та літеру "3403/S245(0)" замінити цифрами та літерою "3403/S245(1,2)";

цифри та літеру "3407/S245(0)" замінити цифрами та літерою "3407/S245(1,2)";

цифри та літеру "3408/S245(0)" замінити цифрами та літерою "3408/S245(1,2)";

цифри та літеру "3409/S245(0)" замінити цифрами та літерою "3409/S245(1,2)";

24) у рядку 49 колонки 3 цифри та літеру "4409/S245(0)" замінити цифрами та літерами "4409/S245(0)КА";

25) у рядку 51 колонки 3:

цифри та літери "9000/R011(2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9000/R011(2)/S245(1,2)";

цифри та літери "9001/R011(4)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9001/R011(4)/S245(1,2)";

цифри та літери "9002/R011(6)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9002/R011(6)/S245(1,2)";

цифри та літери "9003/R011(8)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9003/R011(8)/S245(1,2)";

цифри та літери "3690/R011(2,4,6,8)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "3690/R011(2,4,6,8)/S245(1,2)П";

26) у рядку 52 колонки 3:

цифри та літери "9122/R011(3)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9122/R011(3)/S245(1,2)";

цифри та літери "3692/R011(3)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "3692/R011(3)/S245(1,2)П";

27) у рядку 53 колонки 3 цифри та літери "9300/R013(1,2)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9300/R013(1,2)/S245(1,2)П";

28) у рядку 54 колонки 3:

цифри та літери "9129/R011(4)/R013(1)/S245(0)" замінити цифрами та літерами "9129/R011(4)/R013(1)/S245(1,2)";

цифри та літери "3692/R011(4)/R013(1)/S245(0)П" замінити цифрами та літерами "3692/R011(4)/S245(1,2)П";

29) рядок 55 колонки 3 після цифр "50" доповнити словами, літерами та цифрами "(крім рахунків 1207, 2920А, 3400, 3402, 3403, 3407, 3408, 3409, 3690П, 3692П, 9000, 9001, 9002, 9003, 9100, 9122, 9129, 9200, 9201, 9202, 9204, 9206, 9207, 9208, 9300, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9356, 9357, 9358, 9359)".

12. У додатку 2 до Методики порядок розрахунку показників А, Ал викласти в такій редакції:

"(1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 - 1090КА) + (1101 + 1102 + 1107 - 1190КА) + 1200 + 1207/R013(1) + 1211 + 1212 ± 1216АП + 1400/R011(C,D) + 1401/R011(E) + 1402 + 1403 + 1404 ± 1405/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E)/R013(4)АП ± 1406/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,C, D,E)АП + (1410/R011(D) + 1411/R011(E) + 1412 + 1413 + 1414 ± 1415/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,D,E)АП ± 1416/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,D, E)/R013(4,5)АП - 1419/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,D,E)/R013(4)КА) + (1420/R011(D) + 1421/R011(E) + 1422 + 1423 + 1424 ± 1426/R011(4,5,6,7,8,9, A,B,D,E)/R013(4,5)АП - 1429/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,D,E)/R013(4)КА) + 1430/R011(1) ± 1435/R011(1)АП ± 1436/R011(1)АП + 1440/R011(1) ± 1446/R011(1)АП + 1450/R011(1) ± 1455/R011(1)/R013(4)АП ± 1456/R011(1)АП) + (1520 ± 1526/R011(1)/R013(4,5)АП - 1529/R011(1)/R013(4)КА) + (2010/R011(2) ± 2016/R011(2)/R013(4,5)АП - 2019/R011(2)/R013(4)КА) + (2020 ± 2026/R013(4,5)АП - 2029/R013(4)КА) + (2030 ± 2036/R013(4,5)АП - 2039/R013(4)КА) + (2040/R011(2) А + 2041 + 2042 + 2043 + 2044 + 2045 ± 2046/R011(2,3,4,5,6,7,8,9)/R013(4,5)АП - 2049/R011(2,3,4,5,6,7,8,9)/R013(4)АП) + (2060 + 2063 ± 2066/R013(4,5)АП - 2069/R013(4)КА) + (2071 ± 2076/R013(4,5)АП - 2079/R013(4)КА) + (2083 ± 2086/R013(4,5)АП - 2089/R013(4)КА) + (2103 ± 2106/R013(4,5)АП - 2109/R013(4)КА) + (2113 ± 2116/R013(4,5)АП - 2119/R013(4)КА) + (2123 ± 2126/R013(4,5)АП - 2129/R013(4)КА) + (2133 ± 2136/R013(4,5)АП - 2139/R013(4)КА) + (2140 + 2141 + 2142 + 2143 ± 2146/R013(4,5)АП ± 2149/R013(4)АП) + 2203 ± 2206/R013(4,5)АП - 2209/R013(4)КА) + (2211 ± 2216/R013(4,5)АП - 2219/R013(4)КА) + (2220 ± 2226/R013(4,5)АП - 2229/R013(4)КА) + (2233 ± 2236/R013(4,5)АП - 2239/R013(4)КА) + (2240 + 2241 + 2242 + 2243 ± 2246/R013(4,5)АП ± 2249/R013(4)АП) + (2301 + 2303 ± 2306/R013(4,5)АП ± 2307АП ± 2309/R013(4)АП) + (2310/R011(2) + 2311/R011(4) ± 2316/R011(2,4)/R013(4,5)АП ± 2317/R011(2,4)АП ± 2319/R011(2,4)/R013(4)АП) + (2320 + 2321 ± 2326/R013(4,5)АП ± 2327АП ± 2329/R013(4)АП) + (2330 + 2331 ± 2336/R013(4,5)АП ± 2337АП ± 2339/R013(4)АП) + (2340 + 2341 ± 2346/R013(4,5)АП ± 2347АП ± 2349/R013(4)АП) + (2351 + 2353 ± 2356/R013(4,5)АП ± 2357АП ± 2359/R013(4)АП) + (2360 + 2361 + 2362 + 2363 ± 2366/R013(4,5)АП ± 2367АП ± 2369/R013(4)АП) + (2370 + 2371 + 2372 + 2373 ± 2376/R013(4,5)АП ± 2377АП ± 2379/R013(4)АП) + (2380 + 2381 + 2382 + 2383 ± 2386АП ± 2387/R013(4)АП) + (2390 + 2391/R011(4) + 2392 + 2393 + 2394 + 2395 ± 2396/R011(1,2,4,5,6,7,8,9)АП + 2397/R011(1,2,4,5,6,7, 8,9)/R013(4)АП) + (2401 + 2403 ± 2406/R013(4,5)АП ± 2407АП ± 2409/R013(4)АП) + (2410 + 2411 ± 2416/R013(4,5)АП ± 2417АП ± 2419/R013(4)АП) + (2420 + 2421 ± 2426/R013(4,5)АП ± 2427АП ± 2429/R013(4)АП) + (2431 + 2433 ± 2436/R013(4,5)АП ± 2437АП ± 2439/R013(4)АП) + (2450 + 2451 + 2452 + 2453 ± 2456АП ± 2457/R013(4)АП) + (2600А + 2605А - 2609/R013(4)КА) + (2620А + 2625А - 2629/R013(4)КА) + (2650А + 2655А - 2659/R013(4)КА) + активне сальдо (2920А - 2920П) + активне сальдо (2924А - 2924П) + (3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 ± 3015/R013(4)АП ± 3016АП) + 3040 + 3041 + 3042 + 3043 + 3044 + 3049 + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 ± 3115АП ± 3116/R013(4,5)АП - 3119/R013(4)КА) + 3140 + 3141 + 3142 + 3143 + 3144 + (3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 ± 3216/R013(4,5)АП - 3219/R013(4)КА) + активне сальдо (3739А - 3739П) + 3412 + 3413 + 3415 + 3422 + 3423 + 3425 + 3560 ± 3566/R013(4,5)АП - 3569КА + активне сальдо [(1500 А + 1502 - 1509/R013(4)КА + 1510 + 1513 ± 1516/R013(4,5)АП - 1519/R013(4)КА + 1521 + 1522/R011(4) + 1524 ± 1526/R011(2,4,5,6)/R013(4,5)АП - 1529/R011(2,4,5,6)/R013(4)КА + 1532/R011(2) + 1533 ± 1535/R011(2,3,4)/R013(4)АП ± 1536/R011(2,3,4)АП + 1542/R011(2) + 1543 ± 1545/R011(2,3,4)АП ± 1546/R011(2,3,4)/R013(4,5)АП - 1549/R011(2,3,4)/R013(4)КА + 1600А - 1609/R013(4)КА) - (1500П + 1600П + 1602/R011(5) + 1610 + 1613 - 1616АП + 1621 + 1622 + 1623 - 1626АП)] + 9500/R013(3).".

13. У додатку 3 до Методики в порядку розрахунку показників Зп, З1:

цифри та літеру "2602/R013(9)" замінити цифрами та літерою "2602/R013(2, 9)";

цифри та літеру "2622/R013(9)" замінити цифрами та літерою "2622/R013(2, 9)";

цифри та літери "1516АП" замінити цифрами та літерами "1516/R013(4,5)АП";

цифри та літери "1526/R011(2,4,5,6)АП" замінити цифрами та літерами "1526/R011(2,4,5,6)/R013(4,5)АП";

цифри та літери "1535/R011(2,3,4)АП" замінити цифрами та літерами "1535/R011(2,3,4)/R013(4)АП";

цифри та літери "1546/R011(2,3,4)АП" замінити цифрами та літерами "1546/R011(2,3,4)/R013(4,5)АП".

14. У додатку 4 до Методики таблицю "Рахунки для визначення показників Зс/Зв/Зін" викласти в такій редакції:

"

N з/п

Рахунки з урахуванням складових R011, R013 параметра аналітичного обліку R110 та параметра аналітичного обліку S245

1

2

1

1502/R011(2,3,6)А

2

1508/R011(2,3,6)/R013(2)АП

3

1509/R011(2,3,6)/R013(2,4)КА

4

1510А

5

1513А

6

1516/R013(2,4)П

7

1518R013(2)АП

8

1519/R013(2,4)КА

9

1520А

10

1521А

11

1522А

12

1524А

13

1526/R013(2,4)П

14

1528/R013(2)А

15

1529/R013(2,4)КА

16

1532А

17

1533А

18

1535/R013(2,4)АП

19

1538/R013(2)А

20

1542А

21

1543А

22

1545АП

23

1546/R013(2,4)П

24

1548/R013(2)А

25

1549/R013(2,4)КА

26

1600А

27

1607/R013(2)А

28

1609/R013(2,4)КА

29

1811А

30

1819А

31

1890КА

32

2010А

33

2016/R013(2,4)П

34

2018/R013(2)А

35

2019/R013(2,4)КА

36

2020А

37

2026/R013(2,4)П

38

2028/R013(2)А

39

2029/R013(2,4)КА

40

2030А

41

2036/R013(2,4)П

42

2038/R013(2)А

43

2039/R013(2,4)КА

44

2040А

45

2041А

46

2042А

47

2043А

48

2044А

49

2045А

50

2046/R013(2,4)П

51

2048/R013(2)А

52

2049/R013(2,4)АП

53

2060А

54

2063А

55

2066/R013(2,4)П

56

2068/R013(2)А

57

2069/R013(2,4)КА

58

2071А

59

2076/R013(2,4)П

60

2078/R013(2)А

61

2079/R013(2,4)КА

62

2083А

63

2086/R013(2,4)П

64

2088/R013(2)А

65

2089/R013(2,4)КА

66

2103А

67

2106/R013(2,4)П

68

2108/R013(2)А

69

2109/R013(2,4)КА

70

2113А

71

2116/R013(2,4)П

72

2118/R013(2)А

73

2119/R013(2,4)КА

74

2123А

75

2126/R013(2,4)П

76

2128/R013(2)А

77

2129/R013(2,4)КА

78

2133А

79

2136/R013(2,4)П

80

2138/R013(2)А

81

2139/R013(2,4)КА

82

2140А

83

2141А

84

2142А

85

2143А

86

2146/R013(2,4)П

87

2148/R013(2)А

88

2149/R013(2,4)АП

89

2203А

90

2206/R013(2,4)П

91

2208/R013(2)А

92

2209/R013(2,4)КА

93

2211А

94

2216/R013(2,4)П

95

2218/R013(2)А

96

2219/R013(2,4)КА

97

2220А

98

2226/R013(2,4)П

99

2228/R013(2)А

100

2229/R013(2,4)КА

101

2233А

102

2236/R013(2,4)П

103

2238/R013(2)А

104

2239/R013(2,4)КА

105

2240А

106

2241А

107

2242А

108

2243А

109

2246/R013(2,4)П

110

2248/R013(2)А

111

2249/R013(2,4)АП

112

2301А

113

2303А

114

2306/R013(2,4)П

115

2307АП

116

2308/R013(2)А

117

2309/R013(2,4)АП

118

2310А

119

2311А

120

2316/R013(2,4)П

121

2317АП

122

2318/R013(2)А

123

2319/R013(2,4)АП

124

2320А

125

2321А

126

2326/R013(2,4)П

127

2327АП

128

2328/R013(2)А

129

2329/R013(2,4)АП

130

2330А

131

2331А

132

2336/R013(2,4)П

133

2337АП

134

2338/R013(2)А

135

2339/R013(2,4)АП

136

2340А

137

2341А

138

2346/R013(2,4)П

139

2347АП

140

2348/R013(2)А

141

2349/R013(2,4)АП

142

2351А

143

2353А

144

2356/R013(2,4)П

145

2357АП

146

2358/R013(2)А

147

2359/R013(2,4)АП

148

2360А

149

2361А

150

2362А

151

2363А

152

2366/R013(2,4)П

153

2367АП

154

2368/R013(2)А

155

2369/R013(2,4)АП

156

2370А

157

2371А

158

2372А

159

2373А

160

2376/R013(2,4)П

161

2377АП

162

2378/R013(2)А

163

2379/R013(2,4)АП

164

2380А

165

2381А

166

2382А

167

2383А

168

2387/R013(2,4)АП

169

2388/R013(2)А

170

2390А

171

2391А

172

2392А

173

2393А

174

2394А

175

2395А

176

2397/R013(2,4)АП

177

2398/R013(2)А

178

2401А

179

2403А

180

2406/R013(2,4)П

181

2407АП

182

2408/R013(2)А

183

2409/R013(2,4)АП

184

2410А

185

2411А

186

2416/R013(2,4)П

187

2417АП

188

2418/R013(2)А

189

2419/R013(2,4)АП

190

2420А

191

2421А

192

2426/R013(2,4)П

193

2427АП

194

2428/R013(2)А

195

2429/R013(2,4)АП

196

2431А

197

2433А

198

2436/R013(2,4)П

199

2437АП

200

2438/R013(2)А

201

2439/R013(2,4)АП

202

2450А

203

2451А

204

2452А

205

2453А

206

2457/R013(2,4)АП

207

2458/R013(2)А

208

2600А

209

2605А

210

2607/R013(2)А

211

2609/R013(2,4)КА

212

2620А

213

2625А

214

2627/R013(2)А

215

2629/R013(2,4)КА

216

2650А

217

2655А

218

2657/R013(2)А

219

2659/R013(2,4)КА

220

2800А

221

2801А

222

2805А

223

2806А

224

2809А

225

2890КА

226

3003/R011(6)/R013(9)А

227

3005/R011(B)/R013(9)А

228

3007/R011(6,B)/R013(2,4)АП

229

3008/R011(6,B)/R013(2)А

230

3010/R011(2)/R013(9)А

231

3011/R011(5)/R013(9)А

232

3012/R011(8,9)/R013(9)А

233

3013/R011(A,B,E,F,J,K)/R013(9)А

234

3014/R011(N,O)/R013(9)А

235

3015/R011(2,8,A,J,K,N)/R013(1)/S245(1)АП

236

3015/R011(2,8,A,J,K,N)/R013(4)АП

237

3015/R011(5, 9,B,E,F,O)/R013(2,4)АП

238

3018/R011(2,8,A,J,K,N)/R013(9)/S245(1)А

239

3018/R011(5,9,B,E,F,O)/R013(2)А

240

3040/R011(2,4)А

241

3041А

242

3042А

243

3043А

244

3044А

245

3049А

246

3103/R011(2,5)/R013(9)А

247

3105/R011(6,9)/R013(9)А

248

3107/R011(2,5,6,9)/R013(9)АП

249

3108/R011(2,5,6,9)/R013(2)А

250

3110/R011(2)/R013(9)А

251

3111/R011(5)/R013(9)А

252

3112/R011(6,7)/R013(9)А

253

3113/R011(A,B,C,D,E,F)/R013(9)А

254

3114/R011(K,L)/R013(9)А

255

3115/R011(2,5,6,7,A,B,C,D,E,F,K,L)/R013(9)АП

256

3116/R011(2,6,A,C,D,K)/R013(1)/S245(1)П

257

3116/R011(2,6,A,C,D,K)/R013(4)П

258

3116/R011(5,7,B,E,F,L)/R013(2,4)П

259

3118/R011(2,6,A,C,D,K)/R013(9)/S245(1)А

260

3118/R011(5,7,B,E,F,L)/R013(2)А

261

3119/R011(2,6,A,C,D,K)/R013(1)/S245(1)КА

262

3119/R011(2,6,A,C,D,K)/R013(4)КА

263

3119/R011(5,7,B,E,F,L)/R013(2,4)КА

264

3140А

265

3141А

266

3142А

267

3143А

268

3144А

269

3210/R011(1)А

270

3211/R011(2)А

271

3212/R011(3,4)А

272

3213/R011(5,6,7,8,9,A)А

273

3214/R011(B,C)А

274

3216/R011(1,4,5,7,8,B)/R013(1)/S245(1)П

275

3216/R011(1,4,5,7,8,B)/R013(4)П

276

3216/R011(2,3,6,9,A,C)/R013(2,4)П

277

3218/R011(1,4,5,7,8,B)/R013(9)/S245(1)А

278

3218/R011(2,3,6,9,A,C)/R013(2)A

279

3219/R011(1,4,5,7,8,B)/R013(1)/S245(1)КА

280

3219/R011(1,4,5,7,8,B)/R013(4)КА

281

3219/R011(2,3,6,9,A,C)/R013(2,4)КА

282

3510А

283

3511А

284

3519А

285

3590КА

286

3540А

287

3541А

288

3542А

289

3548А

290

3599/R011(2)/R013(9)КА

291

3578/R011(1)/R013(2)А

292

3599/R011(1)/R013(2)КА

293

3560/R011(1,3)А

294

3566/R011(1,3)/R013(2,4)П

295

3568/R011(1,3)/R013(2)А

296

3569/R011(1,3)/R013(2,4)КА

297

9000А

298

9001А

299

9002А

300

9003А

301

3690П

302

9100А

303

9122А

304

9129/R013(1)А

305

3692П

".

15. Додаток 5 до Методики в порядку розрахунку показника П після цифр "3690" доповнити знаком та цифрами "+ 3692".

16. У додатку 6 до Методики в порядку розрахунку показника СА:

цифри та літери "1416 АП" замінити цифрами та літерами "1416/R013(5) АП";

цифри та літери "1426 АП" замінити цифрами та літерами "1426/R013(5) АП";

цифри та літери "1516 АП" замінити цифрами та літерами "1516/R013(5) АП";

цифри та літери "1526 АП" замінити цифрами та літерами "1526/R013(5) АП";

цифри та літери "1546 АП" замінити цифрами та літерами "1546/R013(5) АП";

цифри "2016" замінити цифрами та літерами "2016/R013(5)АП";

цифри та літери "2026 АП" замінити цифрами та літерами "2026/R013(5)АП";

цифри та літери "2036 АП" замінити цифрами та літерами "2036/R013(5)АП";

цифри та літери "2046 АП" замінити цифрами та літерами "2046/R013(5)АП";

цифри та літери "2066 АП" замінити цифрами та літерами "2066/R013(5)АП";

цифри та літери "2076 АП" замінити цифрами та літерами "2076/R013(5)АП";

цифри та літери "2086 АП" замінити цифрами та літерами "2086/R013(5)АП";

цифри та літери "2106 АП" замінити цифрами та літерами "2106/R013(5)АП";

цифри та літери "2116 АП" замінити цифрами та літерами "2116/R013(5)АП";

цифри та літери "2126 АП" замінити цифрами та літерами "2126/R013(5)АП";

цифри та літери "2136 АП" замінити цифрами та літерами "2136/R013(5)АП";

цифри та літери "2146 АП" замінити цифрами та літерами "2146/R013(5)АП";

цифри та літери "2206 АП" замінити цифрами та літерами "2206/R013(5)АП";

цифри та літери "2216 АП" замінити цифрами та літерами "2216/R013(5)АП";

цифри та літери "2226 АП" замінити цифрами та літерами "2226/R013(5)АП";

цифри та літери "2236 АП" замінити цифрами та літерами "2236/R013(5)АП";

цифри та літери "2246 АП" замінити цифрами та літерами "2246/R013(5)АП";

цифри та літери "2306 АП" замінити цифрами та літерами "2306/R013(5)АП";

цифри та літери "2316 АП" замінити цифрами та літерами "2316/R013(5)АП";

цифри та літери "2326 АП" замінити цифрами та літерами "2326/R013(5)АП";

цифри та літери "2336 АП" замінити цифрами та літерами "2336/R013(5)АП";

цифри та літери "2346 АП" замінити цифрами та літерами "2346/R013(5)АП";

цифри та літери "2356 АП" замінити цифрами та літерами "2356/R013(5)АП";

цифри та літери "2366 АП" замінити цифрами та літерами "2366/R013(5)АП";

цифри та літери "2376 АП" замінити цифрами та літерами "2376/R013(5)АП";

цифри та літери "2406 АП" замінити цифрами та літерами "2406/R013(5)АП";

цифри та літери "2416 АП" замінити цифрами та літерами "2416/R013(5)АП";

цифри та літери "2426 АП" замінити цифрами та літерами "2426/R013(5)АП";

цифри та літери "2436 АП" замінити цифрами та літерами "2436/R013(5)АП";

цифри та літери "3116 АП" замінити цифрами та літерами "3116/R013(5)АП";

цифри та літери "3216 АП" замінити цифрами та літерами "3116/R013(5)АП";

цифри та літери "3566 АП" замінити цифрами та літерами "3566/R013(5)АП".

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Національного банку України

Я. В. Смолій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали