ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

08.09.2011 р.

N К/9991/27878/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі суддів - Васильченко Н. В., Леонтович К. Г., Сіроша М. В., Цуркана М. І., Харченка В. В., розглянувши у попередньому розгляді справу за касаційною скаргою Міністерства палива та енергетики України на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 4 березня 2009 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 27 серпня 2009 року у справі N 2а-2690/09/1270 за позовом закритого акціонерного товариства "Янівське" до Міністерства палива та енергетики України, Державного підприємства "Енергоринок" про скасування наказу, встановила:

У березні 2007 року закрите акціонерне товариство "Янівське" звернулося в суд з позовом до Міністерства палива та енергетики України, Державного підприємства "Енергоринок", в якому просило:

- скасувати наказ Міністерства палива та енергетики України N 191 від 30 травня 2006 року, в частині виключення ЗАТ "Янівське", з Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" від 23 червня 2005 року N 2711-IV;

- зобов'язати ДП "Енергоринок" звернутися до Міністерства палива та енергетики України з поданням про включення ЗАТ "Янівське" до Переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

- зобов'язати Міністерство палива та енергетики України поновити ЗАТ "Янівське" в Переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

- зобов'язати ДП "Енергоринок" поновити ЗАТ "Янівське" у Реєстрі підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 4 березня 2009 року, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 27 серпня 2009 року, позовні вимоги задоволені.

Не погоджуючись з ухваленими по справі рішеннями Міністерство палива та енергетики України звернулося до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення судів першої і апеляційної інстанцій та направити справу на новий судовий розгляд, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правову оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, проаналізувавши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що відсутні підстави для скасування судових рішень, а касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, закрите акціонерне товариство "Янівське" є юридичною особою, включене до ЄДРПОУ, діє на підставі статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів 1 квітня 2004 року, який пройшов державну реєстрацію 28 квітня 2004 року.

На підставі наказу Міністерства палива та енергетики України N 568 від 10 листопада 2005 року підприємство з 28 листопада 2005 року включене до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, що прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості та відповідають вимогам Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" від 23 червня 2005 року N 2711-IV, що підтверджується випискою розрахункового центру "Енергоринок" від 28 листопада 2005 року.

Наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2006 року N 191 зазначене підприємство виключене з Переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, що прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості та відповідають вимогам Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" з посиланням на підпункт 3.5.1 пункту 3.5 статті 3 зазначеного Закону.

На виконання вищезазначеного Закону Міністерством палива та енергетики України наказом від 22 грудня 2005 року N 612 був затверджений Порядок надання звітності підприємствами, внесеними до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості. Зазначеним порядком були затверджені форми звітності та порядок її подання. Пунктом 2.4 даного Порядку передбачено, що звітність може надаватися розрахунковому центру уповноваженою особою підприємства ПЕК, яка внесена до реєстру, або рекомендованим поштовим листом із повідомленням. До звітності додається супровідний лист, який містить перелік документів. Зазначений порядок затверджений на підставі повноважень, визначених законом, та у межах повноважень відповідача, підлягає застосуванню у межах спірних відносин відповідно до пунктів 1, 3 статті 9 КАС України.

Пунктами 2.2 - 2.4,2.7,2.8 Порядку надання звітності встановлено, що підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, складають звітність щомісяця. Звітним періодом вважається строк від першого до останнього числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього Порядку. Звітність надається на паперових та електронних носіях до 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом. До звітності додається супровідний лист, який містить перелік документів, а датою надання звітності вважається день її фактичного надходження до розрахункового центру. У разі невідповідності звітності встановленій формі, у тому числі електронній, розрахунковий центр відмовляє в її прийнятті, про що у дводенний строк повідомляє підприємство.

Судами встановлено, що звіти за встановленими формами були направлені до Розрахункового центру у березні, квітні та травні 2006 року, та отримані ДП "Енергоринок" 27 березня 2006 року, 25 квітня 2006 року, та 25 травня 2006 року, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення, з підписом уповноваженої особи Рудченко.

Згідно з порядком участі підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, визначеним статтею 3 Закону N 2711-IV, виключення з Реєстру підприємства паливно-енергетичного комплексу здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.

Відповідно до підпунктів 3.5.1, 3.5.2 пункту 3.5 статті 3 Закону N 2711-IV такими випадками є: ненадання звітності за результатами проведених розрахунків із застосуванням механізмів, визначених цим Законом, протягом трьох місяців з дня видання Мінпаливенерго відповідного наказу, а також подання до розрахункового центру рішення підприємства паливно-енергетичного комплексу про припинення участі підприємства у процедурі погашення заборгованості.

Аналіз правових норм дає підстави дійти висновку, що порушення підприємством при наданні звітності за результатами проведених розрахунків строків, встановлених Порядком, не тягне за собою виключення підприємства з Реєстру, оскільки відповідно до Закону N 2711-IV підставою для цього є ненадання вказаної звітності протягом трьох місяців з дня видання Мінпаливенерго відповідного наказу.

Суди попередніх інстанцій дійшли до вірного висновку, що ЗАТ не порушувало порядку участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, визначеного Законом N 2711-IV, а тому оспорюване рішення Міністерства палива та енергетики України є помилковим і таким, що не відповідає нормам законодавства, яке регулює спірні правовідносини.

Враховуючи викладене, суди першої і апеляційної інстанцій обґрунтовано задовольнили позовні вимоги закритого акціонерного товариства "Янівське".

Згідно ч. 3 ст. 2201 КАС України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

Відповідно до ст. 224 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Колегія суддів вважає, що доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судами норм матеріального чи процесуального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи.

З урахуванням викладеного, судами першої і апеляційної інстанцій винесені законні і обґрунтовані рішення, постановлені з дотриманням норм матеріального та процесуального права і підстав для їх скасування не вбачається.

Керуючись ст. ст. 220, 2201, 223, 224, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України, ухвалила:

Касаційну скаргу Міністерства палива та енергетики України - відхилити.

Постанову Луганського окружного адміністративного суду від 4 березня 2009 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 27 серпня 2009 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту ухвалення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав передбачених ст. ст. 237 - 239 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Суддя

К. Г. Леонтович

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали