ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.01.2012 р.

Справа N 5002-11/3745-2011

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Дунаєвської Н. Г. - головуючого, Мележик Н. І., Подоляк О. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві касаційну скаргу Фермерського господарства "ЮНН" на постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 24 листопада 2011 року у справі N 5002-11/3745-2011 Господарського суду Автономної Республіки Крим за позовом Фермерського господарства "ЮНН", Нижньогірський район, АР Крим, до Публічного акціонерного товариства "Крименерго", м. Сімферополь, про скасування оперативно-господарської санкції (за участю представників сторін: позивача - Юдін М. М. (директор), ОСОБА_5 (дов. N 27 від 06.04.2010); відповідача - ОСОБА_6 (дов. N 013-Д від 03.01.2012), встановив:

У серпні 2011 року позивач Фермерське господарство "ЮНН" пред'явив у господарському суді позов до відповідача ПАТ "Крименерго" про скасування оперативно-господарської санкції.

Вказував, що 30.10.2006 між ним (споживачем) та ВАТ "Крименерго" (постачальником) був укладений договір про постачання електричної енергії N 175, згідно якого постачальник зобов'язався здійснювати постачання йому електричної енергії, а він - сплачувати вартість спожитої електричної енергії та інших платежів на умовах, визначених договором.

Зазначав, що 12.03.2010 уповноваженими представниками відповідача було проведено обстеження його об'єкту, що розташований під N 25 по вул. Садовій в с. Ємельянівка, та виявлено порушення ним Правил користування електричною енергією шляхом фальсифікації пломб держповірки, про що складено акт N 106637.

22.03.2010 рішенням комісії ВАТ "Крименерго" з розгляду акта N 106637 від 12.03.2010, оформленим протоколом N 5101, здійснено розрахунок вартості необлікованої електричної енергії, внаслідок порушення ним Правил користування електричною енергією, та виставлено рахунок N 175 від 25.03.2010 на суму 340952,03 грн.

Посилаючись на безпідставне застосування до нього оперативно-господарської санкції, на підставі рішення комісії відповідача від 22.03.2010, позивач просив скасувати зазначене рішення ВАТ "Крименерго" з розгляду акта N 106637 від 12.03.2010.

Рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим від 3 жовтня 2011 року (суддя Потопальський С. С.), позов задоволено.

Постановлено скасувати оперативно-господарську санкцію - рішення комісії ВАТ "Крименерго" від 22.03.2010 з розгляду акта N 106637 від 12.03.2010, оформлене протоколом N 5101.

Рішення мотивоване посиланнями на ту обставину, що за відсутності доказів складання акта про опломбування приладу обліку, встановленого на об'єкті позивача, що є порушенням вимог п. 3.3 Правил користування електричною енергією, та за відсутності доказів проведення експертизи приладу обліку, як того вимагає п. 3.1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, відсутні правові підстави до застосування відповідачем до позивача спірної оперативно-господарської санкції.

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 24 листопада 2011 року (колегія суддів у складі: Голика В. С. - головуючого, Сотула В. В., Черткової І. В.), рішення скасовано, постановлено нове рішення про відмову в позові.

Постанова обґрунтована тим, що згідно приписів ст. ст. 235 - 237 ГК України до суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором, а укладений між сторонами договір про постачання електричної енергії N 175 не містить положень про застосування оперативно-господарських санкцій, тому рішення відповідача про донарахування позивачу вартості необлікованої електроенергії не має ознак оперативно-господарської санкції та не підлягає регулюванню положеннями глави 26 ГК України.

У касаційній скарзі Фермерське господарство "ЮНН", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, а саме: ст. ст. 235, 237 ГК України, п. п. 6.42, 7.5 Правил користування електричною енергією та ст. 43 ГПК України, просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Розглянувши матеріали справи та доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права у вирішенні даного спору, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як встановлено судами попередніх інстанцій та вбачається з матеріалів справи, 30.10.2006 між ВАТ "Крименерго" (постачальником) та Фермерським господарством "ЮНН" (споживачем) був укладений договір про постачання електричної енергії N 175, згідно якого постачальник зобов'язався здійснювати постачання споживачу електричної енергії, а споживач - сплачувати вартість спожитої електричної енергії та інших платежів на умовах, визначених договором.

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про електроенергетику" та п. 5.1 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28, споживання електроенергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником.

12.03.2010 уповноваженими представниками відповідача було проведено обстеження об'єкту позивача, що розташований під N 25 по вул. Садовій в с. Ємельянівка, та виявлено порушення ним Правил користування електричною енергією шляхом фальсифікації пломб держповірки, про що складено акт N 106637.

Зазначений акт не містить посилань на пункти Правил, які були порушені споживачем.

Пунктом 6.41 Правил користування електричною енергією встановлено, що у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється двосторонній акт порушень.

В акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, яких необхідно вжити для усунення допущених порушень.

У разі виявлення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії пошкоджень чи зриву пломб, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів обліку, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 N 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за N 782/12656 (п. 6.40 Правил користування електричною енергією).

На підставі акта порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії під час засідань комісії з розгляду актів про порушення, визначаються обсяг та сума завданих споживачем збитків (п. 6.42 Правил користування електричною енергією).

22.03.2010 рішенням комісії ВАТ "Крименерго" з розгляду акта N 106637 від 12.03.2010, оформленим протоколом N 5101, здійснено розрахунок вартості необлікованої електричної енергії, внаслідок порушення ним Правил користування електричною енергією, та виставлено рахунок N 175 від 25.03.2010 на суму 340952,03 грн.

Пунктами 3.31 - 3.33 Правил користування електричною енергією встановлено, що розрахунковий засіб обліку електричної енергії має бути опломбований на кріпленні кожуха лічильника пломбою з тавром Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, а на затискній кришці - пломбою електропередавальної організації.

При пломбуванні оформляється акт про пломбування. У акті про пломбування мають бути зазначені: місце встановлення кожної пломби, сторона, яка її встановила, сторона, відповідальна за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб на них.

Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.

Між тим, судами не встановлено, а матеріали справи не містять доказів складання акта про пломбування приладу обліку електричної енергії, що знаходиться на об'єкті позивача, а відтак - висновки місцевого господарського суду про недотримання відповідачем положень п. 3.3 Правил користування електричною енергією, є такими, що відповідають зазначеним вимогам Правил.

Відповідно до п. 1.2 ст. 1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією остання застосовується постачальником електричної енергії за регульованим тарифом електропередавальною організацією при визначенні обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення Правил користування електричною енергією та/або виявлення фактів крадіжки електричної енергії, самовільного підключення до об'єктів електроенергетики і споживання електричної енергії без приладів обліку.

Методика застосовується на підставі акта про порушення, складеного в порядку, установленому цією Методикою, з урахуванням вимог ПКЕЕ та в разі виявлення таких порушень ПКЕЕ, зокрема, пошкодження приладів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо), інших дій споживача, які призвели до зміни показів приладів обліку (фіксація індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів (у разі підтвердження факту встановлення та передачі на збереження споживачу цього індикатора), використання фазозсувного трансформатора тощо).

У разі незгоди споживача із зафіксованим в акті порушень фактом пошкодження пломб та/або засобів обліку факт пошкодження установлюється експертизою, проведеною відповідно до законодавства. До отримання енергопостачальною компанією результатів експертизи Методика не застосовується (п. 2.1 Методики).

Факт втручання споживача в роботу приладів обліку, факт пошкодження пломб та/або приладів обліку має бути підтверджений експертизою (п. 3.1 Методики).

Судом першої інстанції встановлено, що в порушення п. 3.1 Методики, для підтвердження факту пошкодження пломб держповірки, експертиза не проводилась.

Крім того, як встановлено місцевим господарським судом, в протоколі N 5101, яким оформлено рішення комісії ВАТ "Крименерго" від 22.03.2010 з розгляду акта N 106637 від 12.03.2010, зазначено про те, що порушення позивачем Правил користування електричною енергією відбулося шляхом встановлення додаткового несанкціонованого пристрою для заниження показників обліку, а не шляхом фальсифікації пломб держповірки, як зазначено в акті N 106637.

При цьому, акт про встановлення додаткового несанкціонованого пристрою для заниження показників обліку, відповідачем не складався.

З огляду на викладене, надавши правову оцінку встановленим обставинам справи в їх сукупності, у відповідності з вимогами ст. 43 ГПК України, суд першої інстанції дійшов огрунтованих висновків про відсутність правових підстав до застосування відповідачем до позивача спірної оперативно-господарської санкції.

Разом з тим, скасовуючи рішення місцевого суду та постановляючи нове рішення про відмову в позові, суд апеляційної інстанції виходив з того, що згідно приписів ст. ст. 235 - 237 ГК України до суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором, а укладений між сторонами договір про постачання електричної енергії N 175 не містить положень про застосування оперативно-господарських санкцій, тому рішення відповідача про донарахування позивачу вартості необлікованої електроенергії не має ознак оперативно-господарської санкції та не підлягає регулюванню положеннями глави 26 ГК України.

Дані висновки суду апеляційної інстанції не можна вважати законними та обґрунтованими, оскільки відповідно до приписів ст. 27 Закону України "Про електроенергетику" правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність.

Правопорушеннями в електроенергетиці є:, зокрема, крадіжка електричної і теплової енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку; пошкодження приладів обліку; порушення Правил користування енергією.

Оскарження дій щодо накладення штрафів провадиться у судовому порядку.

Відповідальність за порушення Правил користування енергією встановлюється законом (ч. 5 ст. 277 ГК України).

Крім того, п. 2 договору сторони погодили, що при виконанні умов договору про постачання електричної енергії N 175 від 30.10.2006, сторони керуються діючим законодавством України, зокрема, Законом України "Про електроенергетику" та Правилами користування електричною енергією.

Враховуючи викладене, постанова апеляційного господарського суду, як така, що винесена з порушенням норм матеріального та процесуального права, підлягає скасуванню, а законне та обґрунтоване рішення суду першої інстанції, слід залишити в силі.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу Фермерського господарства "ЮНН" задовольнити.

2. Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 24 листопада 2011 року у справі N 5002-11/3745-2011 скасувати.

3. Рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим від 3 жовтня 2011 року у справі N 5002-11/3745-2011 залишити в силі.

 

Головуючий, суддя

Н. Г. Дунаєвська

Судді:

Н. І. Мележик

 

О. А. Подоляк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали