ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

31.03.2011 р.

N К-36619/09

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі суддів - Харченка В. В., Гордійчук М. П., Конюшка К. В., Сіроша М. В., Бим М. Є., розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Приватного підприємства "Францішек" на постанову господарського суду Хмельницької області від 25 липня 2008 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 23 липня 2009 року у справі за позовом Приватного підприємства "Францішек" до Хмельницької регіональної митниці про скасування податкових повідомлень, встановила:

Постановою господарського суду Хмельницької області від 25 липня 2008 року, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 23 липня 2009 року, в задоволенні позовних вимог Приватному підприємству "Францішек" відмовлено.

На рішення судів першої та апеляційної інстанції надійшла касаційна скарга в якій Приватне підприємство "Францішек", просить ухвалені судові рішення скасувати та ухвалити нову постанову, якою задовольнити позовні вимоги, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши доповідь судді Вищого адміністративного суду України, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

3 квітня 2008 року Хмельницькою митницею проведено камеральну перевірку позивача на підставі наказу N 233 від 26 березня 2008 року.

За результатами перевірки складено акт про проведення камеральної перевірки N К/0001/8/400000000/0030876471 від 03.04.2008 р.

Згідно висновку акта перевірки виявлено порушення вимог ст. 8 Закону України "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.92 р. N 2097-XII, п. 7 Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України, затвердженого постановою КМУ від 12.12.2002 р. N 1864, та встановлено податкове зобов'язання ПП "Францішек", с. Лісові Гринівці в розмірі 56243,66 грн., з яких: 46869,72 грн. - мито, 9373,94 грн. -ПДВ.

На підставі акта перевірки від 03.04.2008 р. Хмельницькою митницею прийнято наступні податкові повідомлення:

N 4 від 23 квітня 2008 р., яким визначено сума податкового зобов'язання по ввізному миту в розмірі 46869,72 грн. та застосовано 2343,49 грн. штрафних санкцій;

N 5 від 23 квітня 2008 р., яким визначено сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість в сумі 9373,94 грн. та застосовано 486,70 грн. штрафних санкцій;

N 6 від 27.05.2008 р., яким визначена сума податкового зобов'язання по антидемпінговому миту в розмірі 52236,81 грн., та застосовано 2661,84 грн. штрафних санкцій;

N 7 від 20.06.2008 р., яким визначена сума податкового зобов'язання по податку на додану вартість в розмірі 10647,37 грн., та застосовано 532,37 грн. штрафних санкцій.

Не погоджуючись із прийнятими податковими повідомленнями, а саме - N 4, N 5 від 23.04.2008 р. позивач оскаржив їх в порядку адміністративного оскарження, направивши на адресу Державної митної служби України скаргу.

Відповідач, розглянувши вищевказану скаргу залишив її без розгляду у зв'язку із тим, що вона була подана із порушенням порядку та термінів, визначених підпунктом 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Порядку розгляду митними органами скарг платників податків на податкові зобов'язання, нараховані митними органами і тому вона не підлягає розгляду органами Державної митної служби.

Переміщення товару через митний кордон України, а саме трикотажного ворсового пофарбованого полотна з поліестеру підтверджується наявними в матеріалах справи копіями вантажно-митних декларацій типу ІМ-40 (далі - ВМД).

Як вбачається із наданих в матеріали справи ВМД позивачем, в графі 16 та 17 відсутні дані щодо країни походження та країни призначення відповідно.

Листом від 19.02.2008 р. N 14/240 Державною митною службою України, на підставі листа Генеральної адміністрації нагляду за якістю, експертизи та карантину Китайської Народної Республіки від 09.11.2007 р. N (27) 045 Хмельницькій митниці повідомлено, що сертифікат про походження товару N С107/015025/1351 від 11.04.2007 р. не видавався і є фальсифікованим.

Крім того, у заяві Shanghai Flying Horse IMP.&.EXP.CORP.LTD надалі (Компанія) (згідно додатку до листа Державної митної служби N 14/511 від 08.04.2008 р.) повідомляється про те, що даною компанією сертифікат N С107/015025/1351 від 11.04.2007 р. не змінювався. Натомість Компанією у заяві вказується на те, що позивач підробив оригінал сертифікату та надав фальшивий сертифікат походження Українській митниці для оформлення.

В матеріалах справи наявна копія заяви про те, що сертифікат N С107/015025/1351 від 11.04.2007 р. Hao Jey Company LTD та компанією Shanghai Flying Horse IMP.&.EXP.CORP.LTD не застосовувався.

Пунктом 6.1 ст. 6 вказаного Закону передбачено, що у разі, коли сума податкового зобов'язання розраховується контролюючим органом відповідно до ст. 4 цього Закону, такий контролюючий орган надсилає платнику податків податкове повідомлення, в якому зазначаються підстава для такого нарахування, посилання на норму податкового закону, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок податкових зобов'язань, сума податку чи збору (обов'язкового платежу), належного до сплати, та штрафних санкцій за їх наявності, граничні строки їх погашення, а також попередження про наслідки їх несплати в установлений строк та граничні строки, передбачені законом для оскарження нарахованого податкового зобов'язання (штрафних санкцій за їх наявності).

Відповідно до п. 1.9 Закону податкове повідомлення - це письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити суму податкового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Законом.

Відповідно до ст. 276 Митного кодексу України (далі - МКУ) країна походження товару визначається з метою застосування тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару на митну територію України та вивезення товару з цієї території, а також забезпечення обліку товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.

У разі виникнення сумнівів з приводу достовірності сертифіката чи відомостей, що в ньому містяться, включаючи відомості про країну походження товару, митний орган може звернутися до органу, що видав сертифікат, або до компетентних організацій країни, зазначеної як країна походження товару, з проханням про надання додаткових відомостей.

Згідно ст. 283 МК України товар не вважається таким, що походить з відповідної країни, доти, доки митні органи у випадках, встановлених цим Кодексом, не одержать належним чином оформлений сертифікат про походження товару або затребувані ними додаткові відомості.

Відповідно до ч. 2 ст. 283 МК України неподання належним чином оформленого сертифіката чи відомостей про походження товару не є підставою для відмови у митному оформленні та випуску товару з метою його переміщення через митний кордон України.

Згідно ст. 282 Митного кодексу України сертифікат про походження товару подається обов'язково на товари, ввезення яких з відповідної країни регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Ч. 3 ст. 284 МК України встановлено, що товари, походження яких достовірно не встановлено, випускаються митним органом за умови сплати мита за повними ставками.

До заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності відносяться, зокрема, заходи оперативного регулювання, що здійснюються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі,

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі:

- здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до законодавства України;

- приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів.

Крім того, повноваження Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі визначені в Законі України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту".

Рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 23.02.2001 р. N АД-І 5/2001/52-54 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну хутра штучного та полотна ворсового походженням з Республіки Бєларусь" встановлено розмір ставки остаточного антидемпінгового мита для хутра штучного та виробів з нього на рівні 179,70 % та полотна трикотажного ворсового та полотна махрового, які класифікуються за кодом УКТЗЕД 6001 - 53,29 %.

Пунктом 8.4 зазначеного рішення заборонено ввезення на митну територію України хутра штучного та полотна ворсового без сплати остаточного антидемпінгового мита.

Відповідно до п. 8.5.4 рішення на Держмитслужбу покладено обов'язок забезпечити контроль за впровадженням справляння остаточного антидемпінгового мита на зазначені види товарів.

Оскільки на товар, ввезений позивачем, сертифікат про походження товару мав подаватися обов'язково (ст. 282 МКУ), будь-які інші відомості (документи) про походження товару в даному випадку не мають юридичного значення та не можуть бути прийняті з метою підтвердження країни походження товару.

Листом від 19.02.2008 р. N 14/240 Державною митною службою України, на підставі листа Генеральної адміністрації нагляду за якістю, експертизи та карантину Китайської Народної Республіки від 09.11.2007 р. N (27) 045 Хмельницькій митниці повідомлено, що сертифікат про походження товару N С107/015025/1351 від 11.04.2007 р. не видавався і є фальсифікованим.

Таким чином, країна походження товару "трикотажне полотно ворсове з поліестеру пофарбоване, в рулонах" в силу ч. 5 ст. 283 МК України та п. 7 Порядку визначення країни походження товару, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою КМ України від 12.12.2002 р. N 1864 (далі - Порядок) є невідомою.

Разом із тим, за результатом перевірки сертифікатів про походження товарів, наданих позивачем, останнім не підтверджено походження товару не з Республіки Білорусь.

Управлінням митно-тарифного регулювання Держмитслужби України підтверджено правомірність у даному випадку стягнення Хмельницькою митницею антидемпінгового мита (лист ДМС України від 20.05.2008 р. N 14/668-ЕП).

За таких обставин відповідачем правомірно оформлено за повними ставками мита товар, що був ввезений позивачем, а відтак доведено правомірність прийняття спірних податкових повідомлень та відповідність їх вимогам чинного законодавства.

Твердження позивача про те, що сертифікат N С107/015025/1351 від 11.04.2007 йому надавався продавцем спростовується результатами перевірки даного сертифікату (копії листів ДМСУ від 19.02.2008 N 14/240 та від 08.04.2008 N 14/511).

Аналізуючи вищезазначені норми чинного законодавства суд приходить до висновку, що спірні податкові повідомлення відповідають вимогам Закону.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судом при розгляді справи порушено норми процесуального права.

Суд касаційної інстанції залишає без задоволення касаційну скаргу, а рішення - без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

Керуючись ст. ст. 222, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України ухвалила:

Касаційну скаргу Приватного підприємства "Францішек" залишити без задоволення, а постанову господарського суду Хмельницької області від 25 липня 2008 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 23 липня 2009 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали