ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

25.11.2010 р.

N К-12544/08

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді-доповідача Усенко Є. А., суддів - Костенка М. І., Маринчак Н. Є., Островича С. Е., Степашка О. І., розглянувши відповідно до пункту 2 частини 1 ст. 222 КАС України у письмовому провадженні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська на ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 23.06.2008 у справі N А36/197-07 господарського суду Дніпропетровської області за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Дніпровська хвиля" до Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська про скасування податкових повідомлень-рішень, встановив:

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 26.04.2007, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 23.06.2008, позов задоволений, скасовані податкові повідомлення-рішення ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська від 27.07.2006 N 0000732301/0, від 20.09.2006 N 0000732301/1, від 25.10.2006 N 0000732301/2 (вих. N 35631 від 25.10.2006) та N 0000732301/2 (вих. N 39875 від 05.12.2006).

В касаційній скарзі ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська просить скасувати ухвалені у справі судові рішення, відмовити в задоволенні позову, посилаючись на порушення судами норм матеріального права: підпункту 1.5.1 пункту 1.5 ст. 1, підпунктів 4.1.1, 4.1.3 пункту 4.1 ст. 4, підпункту 7.6.1 пункту 7.6 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 N 334/94-ВР (далі - Закон N 334/94-ВР).

Заперечуючи проти касаційної скарги, ТОВ "Видавничий дім "Дніпровська хвиля" просить залишити скаргу без задоволення як безпідставну.

Перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська проведена виїзна планова документальна перевірка ТОВ "Видавничий дім "Дніпровська хвиля" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2005 по 31.03.2006, за результатами якої складений акт перевірки від 14.07.2006 N 428/231/32965259/04-046 та прийняте податкове повідомлення-рішення від 27.07.2006 N 0000732301/0 про визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 1710000,00 грн. (в т. ч. 900000,00 грн. - основний платіж та 810000,00 грн. - штрафні (фінансові) санкції).

За результатами адміністративного оскарження відповідачем прийняті податкові повідомлення-рішення від 20.09.2006 N 0000732301/1, від 25.10.2006 N 0000732301/2 (вих. N 35631 від 25.10.2006) та N 0000732301/2 (вих. N 39875 від 05.12.2006) про визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 1710000,00 грн. (в т. ч. 900000,00 грн. - основний платіж та 810000,00 грн. - штрафні (фінансові) санкції).

Згідно акта перевірки позивач порушив підпункти 4.1.1, 4.1.3 пункту 4.1 ст. 4, підпункт 7.6.1 пункту 7.6 ст. 7 Закону N 334/94-ВР внаслідок не включення у III кварталі 2005 року до складу скоригованого валового доходу 3600000,00 грн., отриманих від продажу товарних деривативів.

Суд встановив, що 27.05.2005 між позивачем (емітент) та ТОВ "Фінансова група Дженерал Чейз Банку" (генеральний менеджер) укладений договір доручення Е 01/27/05/, відповідно до якого ТОВ "Фінансова група Дженерал Чейз Банку" зобов'язується провести розміщення опціонів всіх випусків з дотриманням, зокрема, умов щодо здійснення розміщення опціонів на Придніпровській фондовій біржі, укладення від імені та за рахунок довірителя біржових контрактів купівлі-продажу опціонів з покупцем.

03.08.2005 між Брокерською конторою ФБ N 36 ТОВ "Фінансова група Дженерал Чейз Банку" (продавець) та Брокерською конторою ПФБ N 20 ТОВ фондова компанія "Лівадія" (покупець), ТОВ "Дніпролісзбут" (довіритель покупця) укладений біржовий контракт N 26/Д, на виконання якого продавець передав, а довіритель покупця прийняв та оплатив опціони з характеристиками "опціони класу С серії 3 "Фінансова енциклопедія" кількістю 75000 шт. за ціною 48 грн./шт.". ТОВ "Дніпролісзбут" в оплату за придбані опціони перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "Видавничий дім "Дніпровська хвиля" грошові кошти в сумі 3600000,00 грн. (платіжне доручення від 10.08.2005 N 2).

Згідно з пунктом 4.1 ст. 4 Закону N 334/94-ВР валовий доход - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Валовий доход включає: загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (за винятком операцій з їх первинного випуску (розміщення), операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації) та операцій з консолідованим іпотечним боргом відповідно до закону); доходи від операцій, передбачених статтею 7 цього Закону (підпункти 4.1.1, 4.1.3 пункт 4.1 ст. 4 Закону N 334/94-ВР).

Закон N 334/97-ВР не містить визначення поняття "розміщення цінних паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів". Визначення поняття "розміщення цінних паперів" наведено в ст. 1 Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15.03.2001 N 2299-III, згідно з яким розміщення цінних паперів - це відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів. Стосовно деривативів розміщення також слід розуміти як таку операцію.

За змістом пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Опціон, згідно ізпідпунктом 1.5.3 пунктом 1.5 ст. 1 Закону N 334/94-ВР це стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту. Опціон є різновидом деривативу.

Покупець опціону стає власником права на здійснення певної операції, але разом з тим опціон звільняє його від обов'язку реалізувати придбане таким чином право у разі якщо ситуація складеться для нього несприятливо. Продавець опціону, отримуючи грошові кошти, бере на себе зобов'язання у будь-який момент до закінчення обумовленого терміну поставити товар або прийняти його поставку (залежно від виду опціону). Таким чином, у позивача збільшення активів не відбулось, оскільки виникли зобов'язання за опціонами на відповідну суму.

Законодавець прямо передбачив, що операції з первинного розміщення деривативів не включаються до валового доходу, оскільки фактично не відбувається збільшення активів чи то зменшення зобов'язань, у зв'язку з чим суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку про відсутність законних підстав для донарахування позивачу суми податкового зобов'язання з податку на прибуток.

Наведене спростовує доводи касаційної скарги про невідповідність оскаржуваних судових рішень нормам матеріального права.

Відповідно до частини 1 статті 224 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись ст. ст. 220, 222, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, ухвалив:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська залишити без задоволення.

Постанову господарського суду Дніпропетровської області від 26.04.2007, ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 23.06.2008 - без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, але може бути переглянута Верховним Судом України з підстав та в порядку, передбачених статтями 236 - 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

Є. А. Усенко

Судді:

М. І. Костенко

 

Н. Є. Маринчак

 

С. Е. Острович

 

О. І. Степашко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали