ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.01.2011 р. 

N К-19940/08 

Вищий адміністративний суд України у складі: судді - Костенко М. І. (головуючий), суддів - Голубєва Г. К., Степашко О. І., Острович С. Е., Усенко Є. А., розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Донецької області (далі - Слов'янська ОДПІ) на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 08.05.2008 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 30.09.2008 у справі N 2-а-8406/08(22-а-9127/08) за позовом дочірнього підприємства "Агрофірма "Шахтар" орендного підприємства "Шахта ім. О. Ф. Засядька" (далі - Підприємство) до Слов'янської ОДПІ про скасування податкового повідомлення-рішення та зобов'язання вчинити певні дії, за результатами розгляду касаційної скарги Вищий адміністративний суд України встановив:

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 08.05.2008, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 30.09.2008, позов задоволено повністю; визнано протиправним податкове повідомлення-рішення від 20.03.2008 N 0000082342/0 та зобов'язано відповідача надати до управління Державного казначейства в м. Слов'янську висновок із зазначенням суми у розмірі 600000 грн., що підлягає відшкодуванню позивачеві за грудень 2007 року. У прийняття названих судових актів попередні судові інстанції виходили з того, що Підприємством правомірно включено до податкового кредиту за загальною декларацією суму ПДВ, сплачену у складі вартості придбаних комбікормів та солі.

У касаційній скарзі до Вищого адміністративного суду України Слов'янська ОДПІ просить скасувати ухвалені у справі рішення та повністю відмовити у задоволенні позову, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права. Так, в обґрунтування касаційних вимог скаржник зазначає, що сума ПДВ, сплачена сільськогосподарським підприємством у складі вартості товарно-матеріальних цінностей, придбаних, зокрема, для виробництва молочної продукції та м'ясопродуктів (тобто для здійснення операцій, облік яких здійснюється за скороченою декларацією), не підлягає включенню до загальної декларації з ПДВ, а також відображається у скороченій декларації, що, в свою чергу, виключає можливість включення таких сум податку до розрахунку бюджетного відшкодування ПДВ.

Представники сторін у судове засідання не з'явились.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги Слов'янської ОДПІ з урахуванням такого.

Судовими інстанціями у справі з'ясовано, що в ході проведеної Слов'янською ОДПІ виїзної позапланової перевірки Підприємства з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ за грудень 2007 року, оформленої актом від 20.03.2008 N 1753/23-4-25330750, було виявлено факт включення позивачем до податкового кредиту загальної декларації з ПДВ (за якою позивачем здійснюються розрахунки з бюджетом) суми податку, сплаченого у складі вартості придбаних позивачем комбікормів та солі, які використовуються для вирощування худоби та птиці. На підставі висновку про належність цих операцій до операцій спеціального режиму, який передбачено пунктом 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість", а відтак і про необхідність відображення сплачених у складі вартості цих товарно-матеріальних цінностей сум ПДВ у скороченій декларації контролюючим органом було прийнято оспорюване податкове повідомлення-рішення, відповідно до якого Підприємству визначено суму завищення бюджетного відшкодування з ПДВ у розмірі 600000 грн.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо порядку формування податкового кредиту сільськогосподарським товаровиробником за наслідками виконання господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовуються ним для вирощування птиці та худоби.

Абзацом другим пункту 11.21 статті 11 "Прикінцеві положення" Закону України "Про податок на додану вартість"(у редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) передбачено, що сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва.

Пунктом 11.29 цієї ж статті Закону до 01.01.2008 зупинено дію пункту 7.7 статті 7, пунктів 10.1 і 10.2 статті 10 цього Закону в частині сплати до бюджету податку на додану вартість щодо операцій з поставки товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, за винятком операцій з поставки переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства. Зазначені кошти залишаються в розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів вони стягуються до Державного бюджету України в безспірному порядку. Порядок акумуляції та використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 1.2 розділу 1 "Загальні положення" Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 N 166 (у редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин), платники податку, в яких згідно із чинним законодавством (пункти 11.21, 11.29 Закону України "Про податок на додану вартість") суми ПДВ повністю залишаються в розпорядженні для цільового використання, подають податкову декларацію з ПДВ (скорочену). До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціальних режимів, установлених зазначеними пунктами.

Згідно з пунктом 4 Порядку акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками - платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини (далі - Порядок акумуляції та використання коштів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.99 року N 271, на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарський товаровиробник складає декларацію з ПДВ з реалізованої продукції, товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, крім операцій з продажу переробним підприємством молока та м'яса живою вагою, і в терміни, передбачені законодавством для звітності, подає її до органів державної податкової служби. Одночасно з декларацією з ПДВ за відповідний звітний період сільськогосподарські товаровиробники подають до органу державної податкової служби за місцем реєстрації довідку про цільове використання сум ПДВ за попередній звітний період, форма та зміст якої визначаються Державною податковою адміністрацією України за погодженням із Міністерством аграрної політики. Залишок податкових зобов'язань відповідно до декларації з ПДВ з реалізованої продукції, товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, тобто різниця між сумою ПДВ, одержаною сільськогосподарськими товаровиробниками від покупців, та сумою ПДВ, сплаченою ними постачальникам, перераховується сільськогосподарськими товаровиробниками з поточного рахунка на окремий рахунок у терміни, передбачені для перерахування суми ПДВ до бюджету. Не перераховані на окремий рахунок зазначені кошти вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням, і підлягають стягненню до державного бюджету в безспірному порядку. Зазначений окремий рахунок сільськогосподарський товаровиробник повинен відкрити протягом одного звітного періоду. Залишок податкового кредиту відповідно до згаданої декларації, тобто від'ємна різниця між сумою ПДВ, одержаною сільськогосподарськими товаровиробниками від покупців, та сумою ПДВ, сплаченою ними постачальникам, зараховується сільськогосподарським товаровиробникам на зменшення податкових зобов'язань наступних звітних періодів.

Із наведеного випливає, що при визначенні об'єкта оподаткування платник ПДВ, який підпадає під дію пункту 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість", і податкове зобов'язання, і податковий кредит декларує за спеціальною (скороченою) податковою декларацією. Оскільки позивач, реалізовуючи продукцію, на підставі зазначеної норми не сплачує цей податок до бюджету, а декларує податкові зобов'язання за спеціальною податковою декларацією, використовуючи кошти відповідно до Порядку акумуляції та використання коштів, то й податковий кредит із ПДВ, сформований за операціями із придбання товарно-матеріальних цінностей і послуг, має включатися до тієї самої декларації та відповідно зменшувати суму, що залишається в його розпорядженні.

Отже, висновок судів попередніх інстанцій щодо обґрунтованості включення Підприємством сум ПДВ у складі вартості придбаних комбікормів та солі до загальної декларації із цього податку є безпідставним.

Відповідна правова позиція викладена і у постанові Верховного Суду України від 24.02.2009 N 09/81.

Що ж до позовної вимоги про зобов'язання відповідача надати органу державного казначейства висновок відносно суми, яка підлягає відшкодуванню з бюджету, то в цій частині провадження у справі підлягало закриттю у зв'язку з тим, що така вимога не є способом захисту прав платника ПДВ і не підлягає розгляду в суді. У разі невідшкодування бюджетної заборгованості з ПДВ право платника порушується внаслідок неодержання коштів з бюджету, тому способом захисту цього права має бути вимога про стягнення зазначених коштів (відшкодування заборгованості).

З урахуванням викладеного ухвалені у справі рішення місцевого та апеляційного судів підлягають скасуванню із закриттям провадження у справі в частині задоволення позовної вимоги про зобов'язання відповідача надати висновок органу державного казначейства та із прийняттям рішення про відмову в позові стосовно решти позовних вимог.

З огляду на наведене Вищий адміністративний суд України не приймає подану скаржником відмову від касаційної скарги, позаяк за даних обставин така відмова порушує права і охоронювані законом інтереси держави, а відтак не може бути визнана законною.

Керуючись статтями 160, 167, 220, 221, 223, 228, 229, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України постановив:

1. Касаційну скаргу Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Донецької області задовольнити частково.

2. Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 08.05.2008 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 30.09.2008 у справі N 2-а-8406/08(22-а-9127/08) скасувати.

3. Провадження у справі в частині позовних вимог про зобов'язання Слов'янську об'єднану державну податкову інспекцію Донецької області надати управлінню Державного казначейства в м. Слов'янську висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету, у розмірі 600000 грн. закрити.

4. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку статей 236 - 238 Кодексу адміністративного судочинства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали