ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

12.10.2011 р.

Справа N 2а/2470/1817/11

Чернівецький окружний адміністративний суд в складі: головуючого - судді Огородника А. П., при секретарі судового засідання - Григорійчуку Я. В. розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Малого підприємства "Чернівецький завод медичних виробів" до Новоселицької міжрайонної державної податкової інспекції про скасування податкової консультації.

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Про час складення постанови у повному обсязі повідомлено після проголошення вступної та резолютивної частини постанови в судовому засіданні з урахуванням вимог ст. 167 КАС України.

Обставини справи:

МП "Чернівецький завод медичних виробів" звернулось до суду із адміністративним позовом до Новоселицької міжрайонної державної податкової інспекції по скасування податкової консультації та зобов'язання відповідача надати нову податкову консультацію.

Свої позовні вимоги обгрунтовує тим, що 14.07.2011 р. відповідачем було надано податкову консультацію на звернення позивача від 08.07.2011 р., яка не містить відповіді на жодне з поставлених питань, які зазначені у запиті, а тому не відповідає нормам чинного законодавства.

Новоселицька МДПІ подала письмові заперечення на позовну заяву. Вважає, що позовні вимоги є безпідставними, оскільки розгляд справи здійснюється судом у випадку, коли має місце порушення прав, свобод та інтересів конкретної особи, проте позивачем не наведено доказів порушення його прав та інтересів з боку Новоселицької МДПІ при наданні податкової консультації.

Позивач до судового засідання подав клопотання про розгляд справи без його участі та не заперечував про вирішення спору по суті.

В судовому засідання представник відповідача адміністративний позов не визнала, просила відмовити у задоволенні позовних вимог на підставі доводів, викладених в запереченні.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника відповідача, суд встановив:

8 липня 2011 року Мале підприємство "Чернівецький завод медичних виробів" звернулось до Новоселицьої МДПІ у Чернівецькій області із запитом (лист N 160) про надання податкової консультації.

У відповідь на вказаний запит Новоселицька МДПІ надіслала на адресу позивача лист N 790/10/15 від 14.07.2011 року "Про надання роз'яснення податкового законодавства" із посиланням на норми Податкового кодексу України.

Суд зазначає, що відповідно до положень ст. ст. 52,53 ПК України за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. За вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі.

Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби, або вищим митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Платник податків може оскаржити до суду як правовий акт індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу, викладену в письмовій або електронній формі, яка, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

Зі змісту податкової консультації, наданої позивачу Новоселицькою МДПІ листом N 790/10/15 від 14.07.2011 року, не вбачається тверджень, які б суперечили нормам або змісту податку відповідно до Податкового кодексу України.

Статтею 53 Податкового кодексу України не передбачено визнання судом податкової консультації недійсною, яка, на думку платника податків, не містить конкретної відповіді на поставлене питання. Дана норма передбачає визнання судом податкової консультації недійсною лише в тому випадку, коли податкова консультація суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору, що позивачем в судовому засіданні доведено не було.

Суд зазначає, що жоден нормативно-правовий акт не позбавляє права позивача ще раз звернутися із запитом, у якому викласти більш конкретні питання у сфері податкового законодавства, які залишилися незрозумілими. Поряд з цим суд звертає увагу на те, що позивач не здійснив ніяких дій по поданню до відповідача повторної заяви щодо уточнення та конкретизації відповіді, наданої в оскаржуваній податковій консультації.

Щодо позовної вимоги про зобов'язання відповідача надати позивачу нову податкову консультацію, то суд зазначає, що відповідач виконав вимоги ст. 52 ПК України та надав позивачу податкову консультацію. Зобов'язання судом щодо надання платнику податків органом ДПС повторної податкової консультації за цим самим питанням, що і попередня податкова консультація, нормами Податкового кодексу України та іншими нормативно-правовими актами не передбачено.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Враховуючи вищевикладене та положення статті 19 Конституції України, яка передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, суд дійшов висновку, що в діях відповідача відсутні порушення норм чинного законодавства, позовні вимоги МП "Чернівецький завод медичних виробів" нормативно та документально необгрунтовані, а тому не підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 69 - 72, 76, 79, 86, 94, 158 - 163, 167, 254 КАС України, суд постановив:

1. У задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Відповідно до частини першої статті 185 КАС України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції повністю або частково, крім випадків, встановлених КАС України.

Відповідно до статті 186 КАС України апеляційна скарга подається до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Чернівецький окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова складена у повному обсязі 17 жовтня 2011 р.

 

Суддя

А. П. Огородник

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали