Додаткова копія: Про скасування постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N 1725 від 29.09.2016 р.

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

29.06.2017 р.

Справа N 826/16135/16

Київський апеляційний адміністративний суд в складі: головуючого, судді - Лічевецького І. О., суддів: Мельничука В. П., Мацедонської В. Е., при секретарі - Шевчук А. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні за апеляційною скаргою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 квітня 2017 року (Постанова N 826/16135/16) адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Енергія-Новояворівськ" до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про скасування постанови, встановив

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Енергія-Новояворівськ" (надалі за текстом - "ТОВ "Енергія-Новояворівськ") звернулось до суду з позовом про скасування постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі за текстом - "НКРЕКП") N 1725 від 29.09.2016 р. "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 22 грудня 2015 року N 3025" (Постанова N 1725).

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 квітня 2017 року (Постанова N 826/16135/16) адміністративний позов задоволено частково, визнано протиправною постанову N 1725 від 29.09.2016 р. (Постанова N 1725) В іншій частині позову відмовлено.

В апеляційній скарзі відповідач, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи, просить скасувати вказане судове рішення та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позову.

Перевіривши повноту встановлення окружним адміністративним судом фактичних обставин справи та правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, Київський апеляційний адміністративний суд дійшов наступного.

Судом першої інстанції встановлено, що 22 грудня 2015 р. НКРЕКП прийнято постанову N 3025 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Постанова N 3025).

Пунктом 1 цієї постанови (Постанова N 3025) позивачеві установлено тариф на відпуск електричної енергії у розмірі 263,95 коп. за 1 кВт·год. (без ПДВ).

Згідно пункту 2 названої постанови (Постанова N 3025) тарифи ТОВ "Енергія-Новояворівськ" на виробництво теплової енергії, що використовується:

для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання становлять 410,24 грн. за 1 Гкал (без ПДВ);

іншими споживачами - 1063,57 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

Постановою НКРЕКП від 28 січня 2016 року N 73 (Постанова N 73) з 01 лютого 2016 року внесено зміни до згаданої постанови (Постанова N 3025).

За змістом цих змін ТОВ "Енергія-Новояворівськ" встановлюються тарифи: на відпуск електричної енергії - 259,99 коп. за 1 кВт·год. (без ПДВ); для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання - 416,28 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); для виробництва та надання іншим споживачам послуг з опалення та гарячого водопостачання - 1047,60 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

Згідно постанови НКРЕКП від 28 квітня 2016 року N 693 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 22 грудня 2015 року N 3025" (Постанова N 693) з 01 травня 2016 р. позивачеві встановлено наступні тарифи: на відпуск електричної енергії - 215,42 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ); для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання - 855,02 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); для виробництва та надання іншим споживачам послуг з опалення та гарячого водопостачання - 868,16 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

29 вересня 2016 року відповідачем прийнято постанову N 1725 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 22 грудня 2015 року N 3025".

Цією постановою ТОВ "Енергія-Новояворівськ" з 01 жовтня 2016 року встановлено наступні тарифи: на відпуск електричної енергії - 145,16 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ); для виробництва та надання іншим споживачам послуг з опалення та гарячого водопостачання - 915,80 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

Відповідно до статті 6 Закону України "Про теплопостачання" від 2 червня 2005 р. N 2633-IV державна політика у сфері теплопостачання базується, зокрема, на принципі державного управління і регулювання відносин у сфері теплопостачання.

Статтею 16 Закону України "Про теплопостачання" до повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, віднесено встановлення тарифів на теплову енергію суб'єктам природних монополій у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією.

В силу приписів ст. 5 Закону України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 р. N 575/97-ВР державне регулювання діяльності в електроенергетиці є одним принципів державна політика в електроенергетиці.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про електроенергетику" державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться шляхом формування тарифної політики відповідно до законодавства, надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці, здійснення контролю за діяльністю суб'єктів електроенергетики та інших учасників ринку електричної енергії та встановлення відповідальності за порушення умов і правил здійснення ними діяльності в електроенергетиці та на ринку електричної енергії. Органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Порядок організації діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначається Законом України "Про природні монополії", іншими законами та нормативно-правовими актами.

За змістом частини 4 статті 9 Закону України "Про природні монополії" від 20 квітня 2000 р. N 1682-III порядок оприлюднення інформації та відкритих слухань щодо зміни цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій визначається тими органами, на які відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення" (Закон N 5007-VI) покладається затвердження або регулювання цін (тарифів).

Згідно частини 3 статті 12 Закону України "Про ціни і ціноутворення" від 21 червня 2012 р. N 5007-VI (Закон N 5007-VI) зміна рівня державних регульованих цін здійснюється в порядку і строки, що визначаються органами, які відповідно до цього Закону (Закон N 5007-VI) здійснюють державне регулювання цін.

Процедуру перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії затверджено постановою НКРЕ від 12 жовтня 2005 р. N 898 (надалі за текстом - "Процедура").

Пунктом 1.3 цієї Процедури установлено, що тарифи на електричну та теплову енергію ліцензіату затверджуються, як правило, на термін не менший одного року.

Відповідно до пункту 1.4 Процедури тарифи на електричну та теплову енергію ліцензіату можуть затверджуватися на інші терміни у разі виникнення непередбачених обставин, що викликають або можуть викликати істотну зміну умов здійснення ліцензованої діяльності ліцензіата, у випадку виникнення загрози істотного зниження рівня безпеки експлуатації, а також за ініціативою НКРЕ.

Пунктом 4.4 Процедури передбачено, що підставою для перегляду тарифів за ініціативою НКРЕ можуть бути такі обставини: суттєве скорочення витрат ліцензіата внаслідок виконання завдань щодо зниження витрат на виробництво і підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності; зміна організаційної структури ліцензіата; нецільове використання коштів ліцензіатом згідно з встановленою структурою тарифів; надання ліцензіатом до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності; в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕ; наявність перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності ліцензіата.

Із наведеного випливає, що затверджені тарифи на електричну та теплову енергію можуть бути переглянуті за ініціативою НКРЕКП, однак таке рішення має бути наслідком виникнення певних обставин, вичерпний перелік яких визначено Процедурою.

Водночас, у цій справі судом першої інстанції не встановлено, а відповідачем не доведено існування на день прийняття спірної постанови таких обставин.

Твердження скаржника про те, що внаслідок використання мазуту замість природного газу відбулося суттєве скорочення витрат позивача, обґрунтовано не взято судом до уваги.

Із матеріалів справи вбачається, що у 2016 році ТОВ "Енергія-Новояворівськ" щомісячно подавалась звітність про використання палива ліцензіатом електричної та теплової електроенергії у якій відображалось використання мазуту.

При цьому, до моменту прийняття постанови N 1725 від 29.09.2016 р. (Постанова N 1725) відповідачем постановами від 28 січня 2016 року N 73 (Постанова N 73) та від 28 квітня 2016 року N 693 (Постанова N 693) двічі переглядались тарифи.

Наведене дає підстави для висновку, що використання позивачем мазуту, в якості альтернативи природного газу, та зміна структури витрат раніше вже були враховані НКРЕКП під час попереднього коригування тарифів.

Доводи апеляційної скарги зазначених вище висновків суду попередньої інстанції не спростовують і не дають підстав для висновку, що окружним адміністративним судом при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права, а твердження скаржника про те, що суд першої інстанції необґрунтовано вийшов за межі позовних вимог та визнав спірну постанову протиправною є помилковим, оскільки частиною 2 статті 11 КАС України суду надано право вийти за межі позовних вимог у разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.

За правилами ст. 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись статтями 160, 198, 200, 205 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, ухвалив:

Апеляційну скаргу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 квітня 2017 року (Постанова N 826/16135/16) - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту прийняття, проте може бути оскаржена в касаційному порядку шляхом подачі в 20-ти денний строк з дня складення ухвали в повному обсязі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України, з подачею документа про сплату судового збору, а також копій касаційної скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, та копій оскаржуваних рішень судів першої та апеляційної інстанцій.

 

Головуючий, суддя

І. О. Лічевецький

Судді:

В. П. Мельничук

 

В. Е. Мацедонська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали