ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

11.11.2010 р.

N 2а-9372/10/2670

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 3 лютого 2011 року) (Ухвала N 2-а-9372/10/2670)

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 19 липня 2011 року) (Ухвала N К/9991/12093/11)

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого, судді - Клочкова Н. В., суддів: Пилипенко О. Є., Огурцова О. П., при секретарі судового засідання Попадин О. Б., вирішив адміністративну справу за позовом Акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго" до Національної комісії регулювання електроенергетики України про скасування постанови про накладення штрафу від 27.05.2010 р. N 630 (за участю представників сторін: представник позивача - Капічев Ю. Г., представник відповідача - Саківська А. Ю., <тип представника>, <П. І. Б. представника>, довіреність N <Текст>, від <Дата>), на підставі частини 3 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 11 листопада 2010 року проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Обставини справи:

17 червня 2010 року акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго" (надалі - позивач або АЕК "Київенерго", ліцензіат) звернулась із позовом до Національної комісії регулювання електроенергетики України (надалі - відповідач) про скасування постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.05.2010 р. N 630.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 червня 2010 року відкрито провадження в адміністративній справі N 2а-9372/10/2670.

Позивач 23 червня 2010 року через канцелярію суду подав клопотання про забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії постанови НКРЕ України від 27.05.2010 N 630 до винесення рішення по суті справи.

В судовому засіданні 31 серпня 2010 року представник позивача вказане клопотання підтримав. Представник відповідача проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи на відсутність підстав для забезпечення позову.

Ухвалою від 31 серпня 2010 року суд відмовив у задоволенні клопотання про забезпечення позову.

На виконання вимог ухвали в судовому засіданні 11 листопада 2010 року позивач надав необхідні документи для прийняття судового рішення. Позивач вважає, що постанова НКРЕ від 27.05.2010 N 630 є незаконною, оскільки винесена без дослідження всіх фактичних обставин справи, суперечить нормам чинного законодавства України у сфері постачання електричної енергії, у зв'язку з чим підлягає скасуванню виходячи з наступних підстав:

- висновки, що зроблені в акті позапланової перевірки від 21.05.2010 N 37 є вільним тлумаченням Київським територіальним відділенням Національної комісії регулювання електроенергетики України норм Умов та правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами;

- відповідач, приймаючи постанову від 27.05.2010 N 630, не врахував суттєвої обставини, що питання щодо укладення договору на передачу електричної енергії з суб'єктом підприємницької діяльності перебуває на розгляді в судовому порядку;

- висновок, зроблений НКРЕ у оскаржуваній постанові про порушення АЕК "Київенерго" п. 2.7 та 2.10 Умов та правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами є хибним, оскільки в діях позивача відсутні ознаки таких протиправних дій;

- передоговірне листування, врегулювання розбіжностей в порядку, визначеному Цивільним, Господарським кодексом та актами НКРЕ з питань укладення договорів на передачу електричної енергії не може бути зловживанням монопольним становищем, як це визначено в оскаржуваній постанові НКРЕ.

Відповідач надав суду письмові заперечення, в яких містяться обґрунтування постанови НКРЕ від 27.05.2010 N 630, яка прийнята в межах компетенції НКРЕ та на підставі Закону України "Про електроенергетику" та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Розглянувши подані документи і матеріали, і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, встановив:

Відповідно до пункту 3 Положення про Національну Комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95 (в редакції Указу Президента від 21.04.98 N 335/98) (далі - Положення про НКРЕ), одними з основних завдань Комісії, зокрема, є: державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці сприяння конкуренції у сфері постачання електричної енергії: видача суб'єкта підприємницької діяльності ліцензій на передачу та постачання електричної енергії; контроль за додержанням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності.

Для реалізації покладених завдань Комісія розробляє і затверджує обов'язкові для виконання нормативні акти з питань, що належать до її компетенції (пункт 4 Положення про НКРЕ).

Статті 14 Закону України "Про природні монополії" передбачає, що національні комісії регулювання природних монополій приймають в межах своєї компетенції у порядку, встановленому положеннями про комісії, рішення, що є обов'язковими для виконання суб'єктами природних монополій.

Згідно постанови НКРЕ від 13.06.96 N 15 затверджені Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі - Ліцензійні умови з передачі), дотримання яких є обов'язковою вимогою ведення ліцензіатом господарської діяльності з передачі електричної енергії.

Згідно з положеннями статті 11 Закону України "Про електроенергетику" державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться НКРЕ шляхом надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці, встановлення порядку здійснення контролю за діяльністю суб'єктів електроенергетики.

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про основні засади державного контролю) заходи державного нагляду (контролю) здійснюються шляхом проведення планових та позапланових перевірок, ревізій, оглядів, обстежень.

Положеннями статті 5 та статті 6 Закону про основні засади державного контролю встановлено, що планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, а позапланові заходи мають бути проведені органами державного контролю лише за наявності підстав, зокрема на підставі звернення юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства та на підставі перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю).

Згідно з абзацом другим пункту 4 Ліцензійних умов з передачі контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата в порядку, установленому НКРЕ.

Положеннями пункту 2 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та за нерегульованим тарифом, з виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, оптового постачання електричної енергії та передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затвердженого постановою НКРЕ від 13.04.2006 N 457, визначено, що планові перевірки ліцензованої діяльності ліцензіатів проводяться не частіше одного разу на календарний рік відповідно до затвердженого річного графіка планових перевірок, а позапланові перевірки проводяться, зокрема, на підставі надходження до НКРЕ або відповідного ТП НКРЕ у письмовій формі обґрунтованих заяви, повідомлення, скарги або звернення споживачів, щодо фактів порушення ліцензіатами Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання рішень НКРЕ щодо діяльності відповідних ліцензіатів.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до наданих повноважень НКРЕ, як державний орган, що здійснює державний нагляд за здійсненням господарської діяльності у сфері електроенергетики, проводить планові перевірки дотримання ліцензійних умов відповідно до затвердженого графіка, а позапланові - за наявності підстав, передбачених чинним законодавством.

Як вбачається з наданих відповідачем заперечень, протягом 2010 року НКРЕ було проведено чотири заходи державного контролю АЕК "Київенерго", пов'язаних із врегулюванням відносин між ліцензіатом та ТОВ "Енергоінвест" і ТОВ "Енергоінвестпроект": три позапланових, проведених на підставі звернень суб'єктів підприємницької діяльності стосовно порушення АЕК "Київенерго" Ліцензійних умов з передачі та на підставі перевірки виконання останнім постанов НКРЕ, та один плановий захід, що відбувся відповідно до плану заходів із здійснення державного контролю ліцензіатів.

Так, перший позаплановий захід перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства, за результатами якого був складений Акт від 12.02.2010 N 12, був проведений Київським ТП НКРЕ згідно наказу НКРЕ від 05.02.2010 N 67 та у зв'язку із зверненнями постачальників електричної енергії за нерегульованим, які надійшли на адресу НКРЕ від ТОВ "Енергоінвест" листом від 21.10.2009 N 547 та від ТОВ "Енергоінвестпроект" листом від 16.12.2009 N 572 щодо безпідставного зволікання АЕК "Київенерго" з укладанням договору на передачу електричної енергії.

Відповідно пункту 3.8.3 Ліцензійних умов з передачі ліцензіат протягом 15 днів з моменту отримання заяви на передачу електричної енергії повинен направити заявнику проект відповідного договору, підписаний зі своєї сторони.

При цьому, невиконання вищезазначеної норми тягне за собою порушення пункту 3.5.1 Ліцензійних умов з передачі електроенергії, відповідно до якого ліцензіат повинен діяти згідно із законодавством України та нормативними документами.

В результаті проведення позапланового заходу контролю щодо дотримання АЕК "Київенерго" законодавства про електроенергетику та ліцензійних умов було встановлено, що ТОВ "Енергоінвестпроект" вперше звернулося до АЕК "Київенерго" із заявою про укладення договору про передачу електричної енергії листом від 16.03.2009 N 24. Починаючи з цього часу між АЕК "Київенерго" та ТОВ "Енергоінвестпроект" триває листування щодо укладення вищезгаданого договору.

Листом від 15.09.2009 N 99 ТОВ "Енергоінвестпроект" надало до АЕК "Київенерго" для підписання та скріплення печаткою проект договору на передачу (разом із додатками) у власній редакції, але АЕК "Київенерго" листом від 05.10.2009 N 048/6807 повернула непідписаний проект договору, підкресливши, що зауваження ТОВ "Енергоінвестпроект" до проекту договору про передачу електричної енергії у редакції ліцензіата, який надсилався листом АЕК "Київенерго" від 26.05.2009, викладені у формі листа, що не відповідає положенням статті 181 Господарського кодексу України (далі - ГКУ).

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 181 ГКУ проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвестпроект" як вбачається з листа від 30.11.2009 N 122 звернулося до АЕК "Київенерго" із черговою заявою щодо укладення договору про передачу електричної енергії.

АЕК "Київенерго" встановлено термін дії договору про передачу електричної енергії ТОВ "Енергоінвестпроект" до 31.01.2010 листом від 17.12.2009 N 048/8835. Тому, відповідач вважає дії АЕК "Київенерго" по відношенню до ТОВ "Енергоінвестпроект" свідчать про порушення ліцензіатом пункту 2.7 Ліцензійних умов в частині безпідставної протидії ТОВ "Енергоінвестпроект" займатись ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії, а також такі дії мають ознаки зловживання АЕК "Київенерго" монопольним (домінуючим) становищем, що є порушенням пункту 2.10 Ліцензійних умов з передачі.

Під час проведення позапланового заходу контролю, Київським ТП НКРЕ з'ясовано, що листом від 16.09.2009 N 427 підтверджується доказом направлення на адресу АЕК "Київенерго" проекту договору про передачу електричної енергії, підписаний зі свого боку, у відповідь на який АЕК "Київенерго" з посиланням на пункт 3.8.2 та 3.8.3 Ліцензійних умов з передачі запропонувало заявнику надати належним чином оформлені копії правовстановлюючих документів з метою підготовки проекту договору про передачу.

Після надання належним чином оформлених копій документів ТОВ "Енергоінвест" про що свідчить лист від 16.11.2009 N 514 у АЕК "Київенерго" прийшла до висновку, що "ліцензія на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом від 10.11.2009 АБ N 220676, видана ТОВ "Енергоінвест" не відповідає вимогам чинного законодавства", про що ТОВ "Енергоінвест" повідомило листом АЕК "Київенерго" від 08.12.2009 N 048/8545, а також листом від 10.02.2010 N 048/827 проінформовано Київське ТП НКРЕ.

Відповідно до положень статті 13 Закону України "Про електроенергетику" діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії в Україні здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії. Ліцензія на здійснення діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії видається Національною комісією регулювання електроенергетики України. Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до інструкції, умов і правил здійснення окремих видів діяльності, що затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Отже, питання видачі, дії та відповідності ліцензій вимогам чинного законодавства належать до компетенції НКРЕ і жодним чином не потребують правової оцінки будь-якого ліцензіата, зокрема, АЕК "Київенерго".

Таким чином, дії АЕК "Київенерго" по відношенню до ТОВ "Енергінвест" свідчать про створення АЕК "Київенерго" перешкод доступу на ринок електричної енергії для здійснення ТОВ "Енергоінвест"діяльності з постачання електричної енергії та містять ознаки зловживання ліцензіатом монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що в свою чергу свідчить про порушення АЕК "Київенерго" положень пункту 2.7 та пункту 2.10 Ліцензійних умов з передачі.

Враховуючи вищевикладене, за результатами проведення позапланової перевірки було складено Акт від 12.02.2010 N 12, на підставі якого на відкритому засіданні Комісії постановою НКРЕ від 18.02.2010 N 148 АЕК "Київенерго" було зобов'язано до 19.03.2010 усунути порушення пункту 2.7 та пункту 2.10 Ліцензійних умов з передачі електроенергії в частині безпідставної протидії суб'єктам підприємницької діяльності займатись ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії та не зловживати своїм монопольним становищем, для чого здійснити всі можливі заходи для укладання договорів на передачу електроенергії з ТОВ "Енергоінвест" та ТОВ "Енергоінвестпроект", про що письмово повідомити НКРЕ, а також застережено щодо недопущення в подальшому порушень пунктів 2.7 та 2.10 Ліцензійних умов з передачі електроенергії.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 13 Положення про НКРЕ Комісія в межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства приймає рішення у вигляді постанов і розпоряджень.

Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, які здійснюють діяльність на оптовому ринку електроенергії, ринках газу, нафти та нафтопродуктів.

Таким чином, АЕК "Київенерго", як ліцензіат НКРЕ, зобов'язаний виконати рішення НКРЕ щодо усунення порушень Ліцензійних умов при здійсненні господарської діяльності у сфері з передачі електричної енергії.

Натомість, за результатами планової перевірки дотримання АЕК "Київенерго" ліцензійних умов Актом від 26.03.2010 N 24 Київським ТП НКРЕ встановлено, що ліцензіат (АЕК "Київенерго") не виконав вимоги постанови НКРЕ від 18.02.2010 N 148 в частині здійснення всіх можливих заходів для укладення договорів на передачу електричної енергії з ТОВ "Енергоінвест" та ТОВ "Енергоінвестпроект".

Як наслідок, НКРЕ постановою від 01.04.2010 N 332 накладено штраф на АЕК "Київенерго" у розмірі 10 тис. грн. та повторно зобов'язано усунути порушення ліцензійних умов, зокрема пункту 3.4.1 Ліцензійних умов передачі щодо дотримання законодавства України та інших нормативних документів в частині невиконання вимог пункту 1 постанови НКРЕ від 18.02.2010 N 148, для чого до 30.04.2010 здійснити всі можливі заходи для укладення договорів на передачу електричної енергії з ТОВ "Енергоінвест" та ТОВ "Енергоінвестпроект", про що письмово повідомити НКРЕ.

З метою перевірки виконання постанови НКРЕ від 01.04.2010 Київським ТП НКРЕ на підставі наказу НКРЕ від 14.05.2010 N 223 повторно проведено позапланову перевірку ліцензованої діяльності АЕК "Київенерго", за результатами якої складено акт дотримання ліцензіатом законодавства про електроенергетику та Ліцензійних умов від 21.05.2010 N 37 (копія акта наявна в матеріалах справи)

Вказаним актом, зокрема, зафіксовано порушення АЕК "Київенерго" пункту 3.5.1 Ліцензійних умов шляхом невиконання ліцензіатом постанови НКРЕ від 01.04.2010 N 331 щодо усунення виявлених порушень та здійснення всіх можливих заходів для укладення договорів про передачу електричної енергії з ТОВ "Енергоінвестпроект" та ТОВ "Енергоінвест".

Під час перевірки було з'ясовано, що ТОВ "Енергоінвестпроект" листом від 22.02.2010 N 19 (копія акта наявна в матеріалах справи) направлено до АЕК "Київенерго" заяву на передачу електричної енергії мережами з додатками, включаючи копії правовстановлюючих документів, який було отримано АЕК "Київенерго" 12.03.2010.

Натомість дослідивши лист від 12.03.2010 N 048/1704 вбачається, що АЕК "Київенерго" просить ТОВ "Енергоінвестпроект" надати підтвердження чинності правовстановлюючих документів та належним чином оформлену копію чинної ліцензії.

Після цього, АЕК "Київенерго" листом від 26.03.2010 N 048/2122 (копія листа була надана позивачем, який значиться в додатку під номером 12) направлено ТОВ "Енергоінвестпроект" два примірники проекту договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами з додатками.

В цих примірниках як вбачається з листа ТОВ "Енергоінвестпроект" від 02.04.2010 N 26 відсутній номер, дата підпису уповноваженої особи та печатки АЕК "Київенерго". При цьому, відповідно до положень пункту 3.8.3 Ліцензійних умов з передачі протягом 15 днів з моменту отримання заяви на передачу електричної енергії ліцензіат повинен направити Заявнику проект відповідного договору, підписаний зі своєї сторони.

АЕК "Київенерго" листом від 30.04.2010 N 048/3146 повідомила ТОВ "Енергоінвестпроект", що направлення на адресу останнього незавіреного належним чином проекту договору пов'язано з неузгодженням сторонами всіх істотних умов.

Тому як вбачається з матеріалів справи, ще до проведення Київським ТП НКРЕ першої позапланової перевірки в лютому місяці 2010 року, ТОВ "Енергоінвестпроект" надсилало на адресу АЕК "Київенерго" завірений зі своєї сторони проект договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

Під час проведення позапланової перевірки Актом від 21.05.2010 N 37 встановлено, що АЕК "Київенерго"продовжує створювати перешкоди ТОВ "Енергоінвест" щодо здійснення останнім ліцензійної діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом шляхом неукладення договору про передачу.

Через три дні після складання Акта планової перевірки від 26.03.2010 N 24, яким зафіксовано порушення ліцензіатом Ліцензійних умов з передачі, а також невиконання пункту 1 постанови НКРЕ від 18.02.2010 N 148 в частині здійснення всіх можливих заходів для укладення договору на передачу електричної енергії з ТОВ "Енергоінвест" подає до суду позовну заяву щодо спонукання ТОВ "Енергоінвест" укласти договір про передачу електричної енергії (справа N 14/64-10 за позовом АЕК "Київенерго" до ТОВ "Енергоінвест" щодо спонукання укладення договору на передачу електричної енергії Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 31.05.2010)

Згідно з положеннями статті 27 Закону України "Про електроенергетику" суб'єкти електроенергетики несуть відповідальність за порушення умов ліцензій.

Національна комісія регулювання електроенергетики України на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, за наявності порушень видає у межах своєї компетенції суб'єктам господарської діяльності постанови про накладення штрафів за встановленою формою.

Відповідно до пункту 41 Регламенту Національної комісії регулювання електроенергетики України, затвердженого постановою НКРЕ від 29.11.2007 N 1662 (далі - Регламент НКРЕ) питання про порушення ліцензійних умов, чинного законодавства та питання застосування санкцій до ліцензіатів у разі невиконання ними ліцензійних умов та порушення чинного законодавства розглядаються на відкритих засіданнях Комісії.

Постанова НКРЕ від 27.05.2010 N 630 "Про накладення штрафу на АЕК "Київенерго" за порушення Ліцензійних умов з передачі" була прийнята в результаті розгляду (обговорення) на відкритому засіданні 27.05.2010 акта позапланової перевірки дотримання АЕК "Київенерго" Ліцензійних умов від 21.05.2010 N 37, що підтверджується витягом з протоколу N 22 відкритого засідання НКРЕ від 27.05.2010 (додається). Тому, твердження позивача, що НКРЕ при розгляді акта від 21.05.2010 N 630 взято за основу висновки Київського ТП НКРЕ без врахування наданих представником АЕК "Київенерго" наданих пояснень, як це зазначено в позовній заяві, є необгрунтованим та безпідставним.

Так, за результатами розгляду акта позапланової перевірки дотримання АЕК "Київенерго" Ліцензійних умов від 21.05.2010 N 37, проведеної Київським ТП НКРЕ на підставі постанови НКРЕ від 01.04.2010 N 332 і відповідно до наказу НКРЕ від 14.05.2010 N 223 було встановлено, що АЕК "Київенерго" порушила пункти 2.7, 2.10 Ліцензійних умов з передачі, а також пункт 3.5.1 Ліцензійних умов у частині дотримання законодавства України та інших нормативних документів, зокрема вимог абзацу шостого пункту 2 постанови НКРЕ від 01.04.2010 N 332 щодо здійснення всіх можливих заходів для укладення договорів на передачу електроенергії з ТОВ "Енергоінвест" та ТОВ "Енергоінвестпроект".

Крім того, постановою НКРЕ від 27.05.2010 N 630 АЕК "Київенерго" зобов'язано сплатити штраф у розмірі 20000 гривень та до 19.06.2010 усунути порушення пункту 3.5.1 Ліцензійних умов з передачі електроенергії шляхом усунення порушень пункту 2.7 та пункту 2.10 Ліцензійних умов з передачі, для чого здійснити всі можливі заходи для укладення договорів на передачу електроенергії з ТОВ "Енергоінвест" та ТОВ "Енергоінвестпроект".

Відповідно до частини 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Згідно із частиною 1 статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Відповідно до пункту 1.10 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910) (далі - Правила), електропередавальна організація не має права відмовити в передачі електричної енергії постачальникам електричної енергії, за умови утримання ними вимог законодавства України, забезпечує передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та технологічними електричними мережами інших власників, які не мають ліцензій на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

Отже позивач мав укласти з відповідачем договір на основі примірного договору схваленого постановою НКРЕ від 19.10.2005 року N 934.

Однак позивач сам не надіслав примірник договору відповідачу, а договір який надіслав йому відповідач він проігнорував, замість того, щоб надіслати відповідачу протокол розбіжностей, порушивши встановлений нормами ГК України порядок укладення договорів та звернення до суду, зокрема щодо терміну складання та направлення протоколу розбіжностей враховуючи, що в силу ч. 7 ст. 181 ГК України пропозиції щодо укладення договору є прийнятими, у позивача відсутні підстави для вирішення спору у судовому порядку, а відтак для задоволення цих вимог.

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 28-26.13/53-07 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" (м. Київ, код ЄДРПОУ 00131305), розпочатої за заявами постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом: товариства з обмеженою відповідальністю "Центральна енергетична компанія" (м. Київ, код ЄДРПОУ 34191239), товариства з обмеженою відповідальністю "Укренерготранзит" (м. Київ, код ЄДРПОУ 33261582), товариства з обмеженою відповідальністю "ЕнергоЛюкс-79" (м. Київ, код ЄДРПОУ 34289331), товариства з обмеженою відповідальністю "Енком Трейд Груп" (м. Київ, код ЄДРПОУ 35033600), товариства з обмеженою відповідальністю "Енергоінвестпроект" (м. Харків, код ЄДРПОУ 313397), та подання від 07.07.2010 N 28-26.13/53-07/194-спр у зазначеній справі постановив визнати, що акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго" (м. Київ) за результатами господарської діяльності у 2006 - 2009 роках та першому півріччі 2010 року займала монопольне (домінуюче) становище на ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами в межах міста Києва, де розміщені належні їй електричні мережі пунктом 2 визнати, що АК "Київенерго"протягом 2006 - першого півріччя 2010 років, перевищивши нормативно встановлені терміни розгляду заяв постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом про укладення договорів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та недотримуючись встановленої процедури укладення цих договорів, що унеможливлювало здійснення цими постачальниками діяльності з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом споживачам міста Києва, вчинила порушення, передбачене пунктом 2 статті 50 та пунктом 7 частини другої статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами міста Києва, шляхом створення перешкод доступу інших суб'єктів господарювання на ринок постачання електричної енергії та за вчинені порушення, зазначені у пункті 2 цього рішення, накласти на акціонерну енергопостачальну компанію "Київенерго" штраф у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 69, 70, 71, 136, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

1. В задоволені позову Акціонерної енергетичної компанії "Київенерго" до Національної комісії регулювання електроенергетики України про скасування постанови про накладення штрафу від 27.05.2010 р. N 630 відмовити повністю.

2. Судові витрати з відповідача стягненню не підлягають.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку скаргу не було подано. Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Постанову складено в повному обсязі та підписано 11 листопада 2010 року.

 

Головуючий

Н. В. Клочкова

Судді:

О. Є. Пилипенко

 

О. П. Огурцов

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали