ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

26.05.2011 р.

N 2а-2644/11/2670

За позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "Укргаз"

До

Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області"

Про

скасування рішень N 2560 від 25.10.2010 р., N 2920 від 03.12.2010 р. та N 40 від 05.01.2011 р.

Суддя

Смолій І. В.

Секретар судових засідань

Колесник І. Ю.

За участю представників:

 

Від позивача

ОСОБА_3 - п/к (довіреність N 194 від 27.11.2007 р.);

Від відповідача

ОСОБА_4 - п/к (довіреність N 20-122/10-10570 від 10.11.2010 р.).

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 26.05.2011 р. проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області" про скасування рішень N 2560 від 25.10.2010 р., N 2920 від 03.12.2010 р. та N 40 від 05.01.2011 р.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.03.2011 р. відкрито провадження по справі та призначено справу до розгляду по суті на 17.03.2011 р.

В судових засіданнях 17.03.2011 р., 14.04.2011 р. та 12.05.2011 р. оголошувались перерви для витребування та приєднання до матеріалів справи усіх доказів по справі, необхідних для повного та всебічного з'ясування усіх обставин справи, а також забезпечення явки у судове засідання учасників судового розгляду.

В судових засіданнях представник позивача в повній мірі підтримав заявлений позов. В обґрунтування позовних вимог послався на обставини, викладені в позовній заяві та поданих додаткових поясненнях, просив позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача в судових засіданнях позовні вимоги заперечив в повному обсязі, в обґрунтування заперечень зіслався на обставини, викладені у письмових запереченнях на позов.

Розглянувши подані позивачем і відповідачем документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд м. Києва встановив:

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю "Укргаз" листами від 15.10.2010 р. за N 607/10 та від 25.11.2010 р. за N 762/11 звернувся до Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області" з проханням провести технічну інвентаризацію господарсько-побутової каналізації (загальна довжина - 6831), зовнішнього газопостачання (протяжність мережі низького тиску - 578,0 м, високого тиску - 996,0 м), мережі водопостачання (загальна довжина - 8501 м), дощової каналізації D - 225 мм довжиною 621,5 м, D - 315 мм довжиною 857,0 м, D - 500 мм довжиною 177,0 м, D - 800 мм довжиною 29,5 м, D - 1500 мм довжиною 1014,7 м, D - 1000 мм довжиною 630,0 м, електротехнічної частини (позаплощадкові мережі 10 кВ та внутрішньоплощадкові мережі 0,4 кВ) та теплової мережі довжиною 2391,0 м (далі по тексту - об'єкти), а 16.12.2010 р. з листом за N 809/12 про реєстрацію права власності на об'єкти.

Листами від 25.10.2010 р. за N 2560, від 03.12.2010 р. за N 2920 та 05.01.2011 р. за N 40 КП "Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області" відмовлено позивачу як у проведенні інвентаризації, так і у реєстрації права власності.

Позивач із вказаними листами-відмовами не погоджується з обставин, викладених у позовній заяві та поданих письмових поясненнях.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд прийшов до переконання про безпідставність позовних вимог виходячи з наступних міркувань.

Діяльність КП "Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області" врегульована Конституцією України, Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 07.02.2002 року за N 7/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 липня 2010 р. за N 582/17877 (із змінами та доповненнями) та Порядком ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2010 р. за N 925/18220, Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженою від 24 травня 2001 року N 127.

Судом встановлено, що листами від 15.10.2010 р. за N 607/10 та від 25.11.2010 р. за N 762/11 позивач звернувся з проханням провести технічну інвентаризацію об'єктів, а саме господарсько-побутової каналізації (загальна довжина - 6831), зовнішнього газопостачання (протяжність мережі низького тиску - 578,0 м, високого тиску - 996,0 м), мережі водопостачання (загальна довжина - 8501 м), дощової каналізації D - 225 мм довжиною 621,5 м, D - 315 мм довжиною 857,0 м, D - 500 мм довжиною 177,0 м, D - 800 мм довжиною 29,5 м, D - 1500 мм довжиною 1014,7 м, D - 1000 мм довжиною 630,0 м, електротехнічної частини (позаплощадкові мережі 10 кВ та внутрішньоплощадкові мережі 0,4 кВ) та теплової мережі довжиною 2391,0 м.

Так, зокрема, у відповідності до п. 1.6 Інструкції про порядок технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 р. за N 127, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 р. за N 582/5773, до об'єктів що підлягають технічній інвентаризації, в тому числі належать будинки і споруди громадського та виробничого призначення, інженерні мережі, елементи благоустрою, тощо.

При цьому пп. 3.1 цієї ж Інструкції встановлено, що технічній інвентаризації підлягають об'єкти (згідно з розділом 2) всіх форм власності, розташовані на земельних ділянках (за окремими поштовими адресами), незалежно від того, побудовані вони за відповідно оформленими документами чи самочинно: будинки, включаючи прибудови та надбудови, громадські та виробничі будинки, господарські будівлі та споруди, а також вбудовані та окремо розташовані захисні споруди.

З наявних матеріалів справи та пояснень представника позивача, наданих в судовому засіданні, судом встановлено, що при подачі до відповідача звернень щодо проведення технічної інвентаризації об'єктів позивачем всупереч зазначеній вище нормі, яка регулює порядок проведення технічної інвентаризації на об'єкти нерухомого майна, не було зазначено окремої поштової адреси об'єктів, щодо яких відповідачу слід провести технічну інвентаризацію, натомість у зверненнях від 15.10.2010 р. за N 607/10 та від 25.11.2010 р. за N 762/11 міститься прохання щодо проведення технічної інвентаризації об'єктів, що знаходять в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області.

З поданих позивачем до Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області" листів про проведення технічної інвентаризації неможливо встановити, де саме в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області знаходять об'єкти, щодо яких слід провести технічну інвентаризацію, за таких обставин суд приходить до висновку, що позивачем при зверненні з листами про проведення технічної інвентаризації не дотримано вимог зазначеної вище Інструкції, за таких обставин відповідачем правомірно відмовлено у проведенні такої.

Що стосовно позовних вимог в частині скасування рішення відповідача від 05.01.2011 р. за N 40, яким позивачу відмовлено у реєстрації права власності на об'єкти, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до п. 3.5.6 Розділу 3 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 07.02.2002 року за N 7/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2010 р. за N 582/17877, реєстратор БТІ відмовляє у проведенні державної реєстрації прав, якщо не проведено технічну інвентаризацію об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або вона проведена не тим БТІ, що здійснює свою діяльність на території, у межах якої розташований такий об'єкт.

Як з наявних матеріалів справи, так і з змісту позовних вимог вбачається, що технічна інвентаризація господарсько-побутової каналізації (загальна довжина - 6831), зовнішнього газопостачання (протяжність мережі низького тиску - 578,0 м, високого тиску - 996,0 м), мережі водопостачання (загальна довжина - 8501 м), дощової каналізації D - 225 мм довжиною 621,5 м, D - 315 мм довжиною 857,0 м, D - 500 мм довжиною 177,0 м, D - 800 мм довжиною 29,5 м, D - 1500 мм довжиною 1014,7 м, D - 1000 мм довжиною 630,0 м, електротехнічної частини (позаплощадкові мережі 10 кВ та внутрішньо площадкові мережі 0,4 кВ) та теплової мережі довжиною 2391,0 м відповідачем не проводилась. Більш того, як вже встановлено судом вище, відповідачем правомірно відмовлено у проведенні такої.

Враховуючи наведені обставини справи, а також норми чинного законодавства, суд приходить до переконання щодо правомірності дій відповідача при наданні відмови в реєстрації права власності за позивачем на об'єкти нерухомого майна, що підлягають обов'язковій технічній інвентаризації без проведення такої.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

В судових засіданнях відповідачем в повній мірі доведено правомірність дій та спростовано доводи позивача, за таких обставин суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 69, 70, 71, 158 - 163, 167 КАС України, Окружний адміністративний суд м. Києва постановив:

В задоволенні позову відмовити повністю.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 КАС України.

 

Суддя

І. В. Смолій

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали