ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

01.11.2011 р.

N К-18633/07

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого Шипуліної Т. М., суддів: Голубєвої Г. К., Костенка М. І., Рибченка А. О., Федорова М. О., розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим на постанову господарського суду Автономної Республіки Крим від 02.04.2007 року та ухвалу Севастопольського апеляційного господарського суду від 20.08.2007 року по справі N 2-27/3800-2007А за позовом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим про скасування рішення та спонукання до вчинення певних дій.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т. М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія встановила:

Постановою господарського суду Автономної Республіки Крим від 02.04.2007 року, залишеною без змін ухвалою Севастопольського апеляційного господарського суду від 20.08.2007 року, позовні вимоги Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим (далі - позивач) до Державної податкової інспекції у м. Сімферополя Автономної Республіки Крим (далі - ДПІ у м. Сімферополі АРК., відповідач) задоволено. Скасовано рішення ДПІ у м. Сімферополі АРК N 937/1/15-5 від 01.12.2006 про відмову у включенні позивача до Реєстру неприбуткових організацій (установ). Зобов'язано відповідача внести Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Автономної Республіки Крим до Реєстру неприбуткових організацій (установ) з 10.10.2006.

Судові рішення мотивовано тим, що діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим не носить характеру підприємницької діяльності, не спрямована на досягнення економічних і соціальних результатів та не ставить за мету одержання прибутку, тому згідно до підпункту 7.11.1 абзацу "ж"; підпункту 7.11.5; підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" позивач повинен бути зареєстрований в податкових органах як неприбуткова організація та включена до Реєстру неприбуткових організацій у відповідності до Положення "Про реєстр неприбуткових організацій та установ", затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України.

Не погоджуючись із зазначеними судовими рішеннями, відповідач 19.09.2007 року звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який своєю ухвалою від 29.10.2008 року прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просив скасувати постанову господарського суду Автономної Республіки Крим від 02.04.2007 року та ухвалу Севастопольського апеляційного господарського суду від 20.08.2007 року, в задоволенні позовних вимог відмовити.

В обґрунтування своїх вимог відповідач посилається на порушення судом норм матеріального права, зокрема пп. 7.11.1, пп. 7.11.5, пп. 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Перевіривши матеріалами справи, наведені у скарзі доводи, колегія суддів, дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій було встановлено, що рішенням від 01.12.2006 ДПІ у м. Сімферополі АРК позивачеві було відмовлено у включенні до Реєстру неприбуткових організацій (установ). Своє рішення відповідач обґрунтував тим, що позивачем до заяви про включення організації до реєстру неприбуткових організацій було додано Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затверджене Указом Президента України від 05.05.93 N 155/93, яке не передбачає джерел формування доходів позивача та порядок використання таких доходів. Вказаним Положенням також не передбачено порядок ліквідації позивача та передачі у разі ліквідації активів іншій неприбутковій організації або зарахування до бюджету. За думкою відповідача, зазначене виключає можливість віднесення позивача до організацій, ознаки яких передбачені пп. "г" пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а тому і реєстрації в Реєстрі неприбуткових організацій.

Відповідно до підпункту 7.11.10 п. 7.11 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з метою оподаткування центральний податковий орган веде реєстр всіх неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями цієї статті.

Пунктом 1.1 Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 N 232 (в редакції, яка діяла на момент виникнення спірних правовідносин), передбачено, що реєстр неприбуткових організацій та установ - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації та установи, які згідно із пунктом 7.11 статті 7 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" звільняються від сплати податку на прибуток.

До Реєстру заносяться неприбуткові організації та установи, які згідно із пунктом 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" звільняються від сплати податку на прибуток (п. 2.1 вищезазначеного Положення).

Відповідно до положень п. 2.2 та п. 2.3 цього ж Положення для внесення до Реєстру організація або установа повинні подати (надіслати) до податкового органу за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до цього Положення, а також копію статутних і установчих документів.

Органи державної податкової служби можуть проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.

Згідно з абзацом "г" пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлено, що до неприбуткових установ і організацій відносяться інші, ніж визначені у абзаці "б" цього підпункту, юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів. Від оподаткування звільняються доходи таких неприбуткових організацій, отримані, зокрема, у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

Відповідно до пп. 7.11.5 п. 7.11 ст. 7 вищезазначеного Закону від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абз. "г" пп. 7.11.1, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

Судом встановлено, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Автономної Республіки Крим діє на підставі Закону України "Про адвокатуру" та Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.93 N 155/93.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України "Про адвокатуру" для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у республіки Крим, областях, м. Києві і Севастополі утворюються строком на 3 роки кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Ці комісії утворюються у складі двох палат - атестаційної і дисциплінарної.

Відповідно до п. 3 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.93 N 155/93, основними завданнями кваліфікаційно-дисциплінарної комісії є визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю та вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів.

Повноваження та обов'язки кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та її палат викладені в п. п. 13-1, 14, 15-1 вказаного Положення, які містять вичерпний перелік повноважень позивача, серед яких відсутні повноваження щодо здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до п. 4 Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій), затвердженого наказом ДПАУ N 355 від 03.07.2000, такі організації як кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури мають ознаку 0011 - інші, ніж визначені в абзаці "б", юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів.

Джерелом надходження коштів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, відповідно до рішення ВККА N IV/3-2 від 23.04.2004, є внески на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА від осіб, які звернулися з заявами про допуск до кваліфікаційних іспитів з метою отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

З аналізу вказаних норм вбачається, що діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не носить характеру підприємницької діяльності, тобто не спрямована на досягнення економічних і соціальних результатів і не ставить за мету одержання прибутку, а тому згідно до пп. 7.11.1 пп. "ж"; пп. 7.11.5; пп. 7.11.13 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" позивач повинен бути зареєстрований в податкових органах як неприбуткова організація та включена до Реєстру неприбуткових організацій у відповідності до Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого наказом ДПАУ N 232 від 11.07.97.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами попередніх інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Керуючись ст. ст. 210, 2201, 223, 224, 230, 231, ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія ухвалила:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим залишити без задоволення, постанову господарського суду Автономної Республіки Крим від 02.04.2007 року та ухвалу Севастопольського апеляційного господарського суду від 20.08.2007 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали