ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.01.2012 р. N 17

Про склад Ради Українського козацтва Чернігівської області

Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 N 885 "Про утворення Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні" (Постанова N 885), для сприяння проведення заходів з розвитку козацтва в області та у зв'язку з кадровими змінами:

1. Затвердити склад Ради Українського козацтва Чернігівської області згідно з додатком та Положення про Раду Українського козацтва Чернігівської області (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про Раду Українського козацтва Чернігівської області, затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.11.2006 N 423, додаток 1 до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.06.2011 N 201.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Тканка В. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
26.01.2012 N 17

СКЛАД
Ради Українського козацтва Чернігівської області

(утворена розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністраціївід 24 листопада 2006 року N 423)

Тканко
Віктор Миколайович

заступник голови облдержадміністрації, голова ради;

Болдирев
Сергій Михайлович

начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації;

Бородієнко
Сергій Іванович

начальник штабу Чернігівського обласного козацького товариства Всеукраїнської громадської організації "Українське реєстрове козацтво" (УРК) (за згодою);

Гончар
Станіслав Миколайович

заступник начальника територіального управління "Північ" (за згодою);

Губар
Микола Григорович

кошовий отаман Чернігівського козацького благодійного фонду підтримки національно-патріотичного виховання молоді "Сіверське джерело" (за згодою);

Дурбалов
Олег Дмитрович

представник козацького об'єднаного руху "Північноукраїнське співтовариство "Відродження" ім. Гетьмана Полуботка" (за згодою);

Заліський
Анатолій Андрійович

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації;

Кроха
Ігор Всеволодович

голова Чернігівського окремого козацького полку Георгія Победоносця (за згодою);

Лазаренко
Микола Григорович

начальник відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації;

Левченко
Віктор Іванович

радник верховного отамана, Чернігівський округ Міжнародної громадської організації "Козацтво запорізьке" (за згодою);

Мацерук
Леонід Тимофійович

головний отаман Чернігівського округу Міжнародної громадської організації "Козацтво запорізьке" (за згодою);

Мойсієнко
Сергій Михайлович

начальник Головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації;

Нікулін
Костянтин Олексійович

військовий комісар Чернігівського обласного комісаріату (за згодою);

Подорван
Андрій Федорович

начальник управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації;

Пономаренко
Володимир Миколайович

голова Чернігівського обласного козацького товариства Всеукраїнського Громадського об'єднання "Всеукраїнське козацьке військо" (за згодою);

Сердюк
Оксана Станіславівна

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації;

Степаненко
Олексій Сергійович

начальник відділу у справах релігій облдержадміністрації;

Тельнов
Валерій Михайлович

отаман Чернігівського обласного осередку Українського козацтва (за згодою);

Товстиженко
Михайло Павлович

представник Гетьмана, Чернігівський округ Міжнародної громадської організації "Козацтво запорізьке" (за згодою);

Яхимович
Георгій Валентинович

отаман Чернігівського округу "Козацького Війська Запорозького" (за згодою).

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
26.01.2012 N 17

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду Українського козацтва Чернігівської області

1. Рада Українського козацтва Чернігівської області (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом Чернігівської обласної державної адміністрації, утвореним для сприяння забезпечення координації заходів з розвитку козацтва в області.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

- координація заходів з розвитку козацтва в області між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями, статутна діяльність яких пов'язана з відродженням традицій козацтва в Україні;

- участь у розробленні та реалізації заходів державної політики у сфері розвитку козацтва;

- сприяння розвитку козацького руху в області.

4. Рада, відповідно до покладених на неї завдань:

- здійснює аналіз стану розвитку козацтва в області;

- готує рекомендації щодо тенденцій та напрямків розвитку традицій козацтва;

- бере участь у розробці проектів розпоряджень голови облдержадміністрації щодо розвитку козацького руху в області з питань:

а) відродження та розвитку історичних, патріотичних, військових та культурних традицій козацтва в області;

б) залучення козацтва до військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді;

в) організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи серед молоді;

г) підготовки регіональних програм та надання пропозицій щодо розробки державних програм розвитку козацтва в області;

д) сприяння охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі, відновленню історичних назв, пов'язаних з історією козацтва на Чернігівщині;

- проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо відродження та розвитку історичних, патріотичних, культурних та господарських традицій козацтва в області.

5. Рада має право:

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи за відповідними напрямками (духовно-ідеологічний, культурно-просвітницький, навчально-виховний, фізкультурно-спортивний, соціально-економічний, військово-правоохоронний, природоохоронний тощо).

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, навчальними закладами, науковими установами.

7. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації.

8. Організаційною формою роботи ради є засідання. Засідання Ради проводяться не рідше 1 разу на квартал. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Порядок денний засідання Ради готується з урахуванням пропозицій її членів та затверджується на початку засідання Ради.

За ініціативи більш як половини членів від загального складу Ради може бути проведено позачергове засідання Ради.

Рішення Ради вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Кожен член ради має один голос. Рішення Ради фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим після засідання Ради.

9. Рада утворюється у складі голови Ради, заступника голови Ради, секретаря Ради та членів ради з числа представників обласних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, до функціональних повноважень яких входять питання навчальної та виховної роботи з учнівською та студентською молоддю, просвітницької, культурно-мистецької роботи, військово-патріотичного виховання молоді, представників територіальних підрозділів Збройних Сил України, органів місцевого самоврядування обласного рівня, козацьких громадських організацій, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства та здійснюють свою діяльність на рівні області.

До складу Ради за поданням козацьких громадських організацій обласного рівня також можуть входити особи, які зробили значний внесок у відродження та розвиток Українського козацтва (не більше 3-х).

На засідання Ради з правом дорадчого голосу можуть запрошуватися члени козацьких громадських організацій, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства у містах та районах області. Рішення про їх запрошення до участі у засіданні Ради приймається відповідним рішенням на попередньому засіданні Ради.

10. Для набуття членства у Раді козацька громадська організація, яка зареєстрована органами юстиції області, подає відповідну заяву за підписом керівника організації, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію (легалізацію) козацької громадської організації та прізвище, ім'я, по батькові делегованої до Ради особи із вказівкою її посади (по одному представнику від козацької громадської організації, зареєстрованої органами юстиції області).

11. Персональний склад Ради розглядається на засіданні Ради, оформлюється рішенням Ради та затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

12. Головою Ради є заступник голови облдержадміністрації.

13. Голова Ради:

- здійснює загальне керівництво роботою Ради;

- головує на засіданнях Ради;

- затверджує плани роботи Ради, склад тимчасових та постійних робочих груп у складі Ради.

14. Заступник голови Ради та секретар Ради обираються на засіданні Ради строком на 2 роки з числа представників козацьких громадських організацій шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості членів Ради. Заступник та секретар Ради не можуть бути представниками однієї козацької громадської організації. Рада має право ініціювати переобрання заступника голови Ради та секретаря Ради за поданням більш як половини членів від загального складу Ради. Заступник голови Ради та секретар Ради щорічно звітують про свою роботу на засіданні Ради.

15. Заступник голови Ради:

- спільно з управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації організовує діяльність Ради, формує порядок денний засідань Ради, план роботи Ради;

- забезпечує контроль за виконанням рішень Ради у період між її засіданнями;

- веде облік козацьких громадських організацій, що діють на території області.

16. Секретар Ради:

- веде протоколи засідань Ради;

- узагальнює подані членами Ради пропозиції щодо порядку денного, планів роботи Ради;

- узагальнює подані козацькими громадськими організаціями пропозиції, направлені на вдосконалення нормативно-правової бази у сфері відродження та розвитку козацтва в області та Україні;

- спільно з управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації готує інформаційно-аналітичний матеріал стосовно стану розвитку Українського козацтва в області та здійснює взаємодію з засобами масової інформації щодо висвітлення питань діяльності Ради.

17. Члени Ради:

- особисто беруть участь у засіданні Ради (у разі неможливості взяти участь у засіданні Ради особисто з поважних причин члени Ради можуть делегувати свої повноваження іншій особі - члену відповідної козацької громадської організації, яку він представляє, заступнику керівника структурного підрозділу облдержадміністрації, установи, підприємства чи організації);

- мають право викласти письмово свою окрему думку з розглянутого питання, яка долучається до протоколу засідання Ради.

18. Рада інформує громадськість про свою діяльність, розроблені на засіданнях пропозиції та рекомендації через засоби масової інформації та через офіційний сайт обласної державної адміністрації.

19. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття головою облдержадміністрації відповідного розпорядження, проект якого вносить управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації за погодженням з членами Ради.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали