МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 червня 2011 року N 197

Про склад та положення Міжвідомчої робочої групи з забезпечення виконання рішення Сторін Орхуської конвенції

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1628-р "Про затвердження плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f" та наказу Мінприроди від 08.04.2011 N 112 (Наказ N 112) наказую:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з забезпечення виконання рішення Сторін Орхуської конвенції (далі - Міжвідомча робоча група) та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. І. Романов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
09.06.2011 N 197

Склад
Міжвідомчої робочої групи з забезпечення виконання рішення Сторін Орхуської конвенції

Романов
Микола Іванович

голова Міжвідомчої робочої групи - перший заступник Міністра екології та природних ресурсів України

Сироватка
Сергій Григорович

заступник голови Міжвідомчої робочої групи - начальник Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю Міністерства екології та природних ресурсів України

Тимочко
Тетяна Валентинівна

заступник голови Міжвідомчої робочої групи - Голова Всеукраїнської екологічної Ліги (за згодою)

Поліщук
Василина Василівна

начальник відділу зв'язків з громадськістю та інформаційного забезпечення Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю Міністерства екології та природних ресурсів України - секретар Міжвідомчої робочої групи

Лутковська
Валерія Володимирівна

Урядовий уповноважений у справах європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України (за згодою)

Пужалов
Віктор Вікторович

заступник директора Департаменту пожежної та загальної безпеки Міністерства інфраструктури України (за згодою)

Меленевський
Микола Антонович

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України (за згодою)

Крючкова
Ірина Володимирівна

заступник Міністра економіки України (за згодою)

Чех
Сергій Михайлович

заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України (за згодою)

Мельник
Сергій Іванович

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України - керівник апарату (за згодою)

Бут
Віталій Петрович

заступник Міністра надзвичайних ситуацій (за згодою)

Семчук
Григорій Михайлович

заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (за згодою)

Григоренко
Алла Анатоліївна

заступник директора Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я (за згодою)

Єришева
Антоніна Іванівна

Голова Громадської ради при Мінприроди (за згодою)

Кравченко
Олена Валеріївна

Виконавчий директор Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина (за згодою)

Голубовська-Онісімова
Ганна Миколаївна

Президент Всеукраїнської екологічної громадської організації "Мама-86" (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
09.06.2011 N 197

Положення про Міжвідомчу робочу групу з забезпечення виконання рішення Сторін Орхуської конвенції

1. Міжвідомча робоча група утворюється з метою забезпечення виконання рішення Сторін Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості у прийнятті рішень та доступу до правосуддя (Орхуська Конвенція) (далі - Робоча Група) є постійним консультативно-дорадчим органом Міністерства екології та природних ресурсів України.

2. Робоча Група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди та іншими нормативно-правовими актами а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої Групи є:

1) сприяння забезпеченню діяльності органів виконавчої влади з питань впровадження Орхуської Конвенції;

2) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері впровадження Орхуської Конвенції;

3) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері впровадження Орхуської Конвенції;

4) підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань впровадження Орхуської Конвенції;

5) підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань впровадження Орхуської Конвенції.

4. Робоча Група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері впровадження Орхуської Конвенції;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань впровадження Орхуської Конвенції;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з питань впровадження Орхуської Конвенції;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань впровадження Орхуської Конвенції.

5. Робоча Група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі комісії;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Робоча Група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Персональний склад Робочої Групи затверджується наказом Мінприроди.

8. Формою роботи Робочої Групи є засідання, що проводяться за рішенням голови Робочої Групи.

Засідання Робочої групи веде голова, а за його відсутності - один із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Робочої групи забезпечує секретар Робочої Групи.

Засідання Робочої Групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

9. На своїх засіданнях Робоча Група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Робочої Групи та Міністерству екології та природних ресурсів.

10. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Робочої Групи здійснює Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю Міністерства екології та природних ресурсів.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали