МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 березня 2012 року N 199

Про складання і затвердження квартальних звітів і балансів на 2012 рік

Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419, та з метою своєчасного й якісного складання і надання квартальних фінансових звітів наказую:

1. Керівникам і головним бухгалтерам державних підприємств, установ, організацій та їх об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі - підприємства):

1.1. Забезпечити складання та подання Міненерговугілля квартальних фінансових звітів у 2012 році у терміни, зазначені у додатку 1 до цього наказу, в обсязі і за формами, встановленими для відповідних видів діяльності.

1.2. Додавати до квартальних фінансових звітів розшифровки статей балансу та звіту про фінансові результати за формами, наданими на електронних носіях за макетом U-49 та за формами статистичної звітності за макетами U-72.

1.3. Відрядити до Міненерговугілля терміном на два дні головних бухгалтерів, начальників фінансових і планових відділів для здавання квартальних звітів.

2. Керівникам і головним бухгалтерам національних акціонерних компаній, щодо яких Міністерство здійснює функції з управління державними корпоративними правами, забезпечити складання та подання Міненерговугілля не пізніше 40 днів після закінчення звітного кварталу:

2.1. Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (Омельяновський П. Й.) - зведеної квартальної фінансової звітності;

2.2. Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Бакулін Е. М.) - консолідованої квартальної фінансової звітності.

3. Керівникам і головним бухгалтерам підприємств, Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" провести інвентаризацію обліку та обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння станом на 01.07.2012. Інформацію щодо проведення інвентаризації надати Міністерству у терміни, визначені для подання квартальної звітності, та за формами згідно з додатками 2, 3 до цього наказу.

4. Департаменту бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.):

4.1. Забезпечити приймання фінансової звітності від підприємств у встановлені терміни згідно з додатком 1.

4.2. Скласти і подати зведені фінансові звіти Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Державній казначейській службі та Рахунковій палаті України у визначені ними терміни.

5. Адміністративно-господарському управлінню (Дячук Г. І.) забезпечити вхід до адміністративних будівель по вул. Хрещатик, 30 та вул. Б. Хмельницького, 4 та необхідними умовами для опрацювання звітності працівників, які прибули у відрядження для здавання квартальних звітів.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

Додаток 1
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
28.03.2012 N 199

ГРАФІК
подання квартальної фінансової звітності за 2012 рік

 

Підприємства

Термін надання звітності в 2012 році (число, що настає за звітним кварталом)

1.

ДП "Кримські генеруючі системи"

19

2.

ДП "Лисичанська ТЕЦ"

20

3.

ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"

20

4.

ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"

20

5.

ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ"

19

6.

ДП "Криворізька теплоцентраль"

19

7.

Державний концерн "Ядерне паливо"

19

8.

Національна енергетична компанія "Укренерго"

27

9.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

27

10.

ДП "Східно-Кримська ВЕС"

20

11.

ДП "Донузлавська ВЕС"

18

12.

ДП "Дніпровибухпром"

16

13.

ДП "Науково-виробниче впроваджувальне державне підприємство "Енергоелектроніка"

13

14.

ДП "Укренерготехцентр"

13

15.

ДП "Управління відомчої воєнізованої охорони"

13

16.

ДП "Магніт"

13

17.

ДП "Науково-виробничий центр "Укренергоінформатизація"

13

18.

ДП "Український галузевий науково-інженерний центр "Укренергодіагностика"

13

19.

ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

20

20.

ДП "Придніпровський хімічний завод"

20

21.

ДП "Придніпровський завод кольорових металів"

20

22.

ДП "Придніпровський гідрометалургійний завод"

18

23.

ДП "Смоли"

18

25.

Державне науково-виробниче підприємство "Цирконій"

20

25.

Центральне підприємство переробки радіоактивних відходів

16

26.

ДП "Медико-технічний центр "МедАтом"

13

27.

ДП "Укрпроменерго"

13

28.

ДП "Екоенергопром"

13

29.

ДП "Твел"

14

30.

Державне підприємство по впровадженню технічних засобів, що працюють від нетрадиційних джерел "Південне"

12

31.

Запорізьке державне науково-виробниче підприємство "Система"

16

32.

Державне підприємство з науково-технічних робіт по енергозбереженню в електроенергетиці "Укренергоефективність"

18

33.

Державне підприємство з впровадження та налагодження засобів електронних вимірювань "Укренергоналадкавимірювання"

18

34.

ДП "Науково-дослідний проектний і впроваджувальний центр організації праці в енергетиці та енергобудівництві "Укренергопраця" (НДПІВЦ "Укренергопраця")

16

35.

Спеціалізований центр підготовки кадрів

13

36.

Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні

13

37.

Державне науково-виробниче підприємство "Вітроенергосервіс"

13

38.

ДП "Виробниче конструкторсько-технічне підприємство "Ремтехнологія"

13

39.

ДП "Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень"

16

40.

ДП "Кримський науково-інженерний центр"

16

41.

ДП "Інженерно-технічний центр підготовки кадрів для атомної енергетики"

16

42.

ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" (ДНІЦ СКАР)

19

43.

ДП "Львівське конструкторське бюро"

13

44.

ДП "Державний науково-дослідний інститут теплоенергетики" (НДІТЕ)

13

45.

ДП "Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль"

19

46.

ДП "Донбаське підприємство по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій та мереж" (ДонОРГРЕС)

16

47.

ДП "Науково-дослідний інститут високих напруг"

13

48.

ДП "Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації"

13

49.

ДП "Науково-дослідний та проектний інститут "Укрдіпрогазоочистка"

18

50.

Державне міжгалузеве науково-технічне підприємство "Центр промислових технологій" (ДМНТП "Центр промислових технологій")

16

51.

ДП "Науково-виробничий комплекс "Автоматика та машинобудування"

16

52.

ДП "Державна будівельно-промислова компанія "Атомспецбуд"

18

53.

ДП "Чорнобильпроменергобуд"

16

54.

Державне підприємство з комплектної поставки устаткування "Укренергокомплект"

13

55.

ДП "Машкомплект"

13

56.

ДП "Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут "Укрсільенергопроект"

19

57.

ДП "Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут "Укренергомережпроект"

20

58.

ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології"

16

59.

Український проектний і конструкторсько-технологічний інститут "Атоменергобудпроект"

16

60.

ДП "Київський державний інститут вишукувань і досліджень "Енергопроект"

19

61.

Об'єднання енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики"

13

62.

ДП "Придніпровське житлово-комунальне об'єднання"

16

63.

ДП "38 відділ інженерно-технічних частин"

16

64.

ДП "Сенсоркомплект"

16

65.

ДП "Бар'єр"

13

66.

ДП "Регіональні електричні мережі"

23

67.

ДП "Спеціалізований консалтинговий центр"

13

68.

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

13

69.

ВАТ "Нафтовик"

19

70.

Штаб воєнізованих газорятувальних частин

13

71.

Державне науково-виробниче підприємство фірма "ПолімерСервісМаш"

13

72.

Державне науково-технічне підприємство "Бурова техніка"

19

73.

ДП "Термодинамічний центр"

13

74.

ДП "Український науково-дослідний інститут організації управління, стандартизації, науково-технічної та економічної інформації нафтової промисловості "УкрНДІнафтогазінформ"

13

75.

"Державний проектний інститут "Укрдіпронафтотранс"

18

76.

ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості НДІНП "Масма"

19

77.

ДП "Лисичанське управління магістральних нафтопродуктопроводів"

19

78.

ДП "Феодосійське підприємство з забезпечення нафтопродуктами"

20

79.

Спеціалізоване управління з ремонту засобів автоматизації і систем управління "Орггазремавтоматика"

19

80.

ДП "Дашавський завод композиційних матеріалів"

13

81.

ДП "Українське об'єднання по переробці нафти "Укрнафтохімпереробка"

20

82.

ДП "Полтавське управління геофізичних робіт"

20

83.

ДП "Львівський державний інститут по проектуванню нафтопереробних та нафтохімічних підприємств" ("Львівдіпронафтохім")

20

84.

ДП "Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості "Масма-Сепро"

13

85.

ДП "Лубенське районне управління магістральних нафтопродуктопроводів"

13

86.

ДП "Октан"

16

87.

ДП "Бориспільське підприємство магістральних нафтопродуктопроводів"

16

88.

ДП "Газсільбуд"

16

89.

Державне Львівське будівельно-монтажне управління "Газмашбуд"

16

90.

ДП "Державна нафтогазова інспекція"

16

91.

ДП "Інтергазбуд"

18

92.

ДП "Дніпропетровський завод прецизійних труб"

13

93.

Державне підприємство по газопостачанню та газифікації "Ланівцігаз"

20

94.

Державне підприємство по газопостачанню та газифікації "Шумськгаз"

20

95.

Державне підприємство по газопостачанню та газифікації "Підгайцігаз"

20

96.

Державна виробнича фірма технологічного зв'язку "Укрнафтозв'язок"

13

97.

ДП "Дирекція з організації будівництва західно-українського нафтомаслозаводу"

13

98.

ДП "Укртранснафтопродукт"

19

99.

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"

23

100.

ВАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

20

101.

ВАТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

20

102.

ДП "Аграрний цех "Жовторічанський"

20

103.

ДП "Аграрний цех "Саксаганський"

20

108.

ДП "Кременчуцьке управління магістральних нафтопродуктопроводів"

17

109.

Державний концерн "Укрторф"

23

110.

ДП "Житомирторф"

 

111.

ДП "Київторф"

 

112.

ДП "Рівнеторф"

 

113.

ДП "Сумиторф"

 

114.

ДП "Поділляторф"

 

115.

ДП "Чернігівторф "

 

116.

ДП "Волиньторф"

 

117.

ДП "Торфодобувне підприємство "Клесівторф"

 

118.

Українська інспекція по контролю якості торф'яної продукції і паливних брикетів "Укрінспаливо"

 

119.

ДП "Торфодобувне підприємство "Журавичі"

 

120.

ДП Коростишівський завод "Реммашторф"

 

121.

ДП "Торфодобувне підприємство "Киселівка"

 

122.

ДП "Торфодобувне підприємство "Літин"

 

Підприємства вугільної галузі

 

Вид діяльності: Вугілля

 

1.

ДП "Донецька вугільна енергетична компанія"

29

2.

ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське N 1"

21

3.

ПАТ "Шахтоуправління "Донбас"

22

4.

ДП "Макіїввугілля"

29

5.

ДП "Селидіввугілля"

23

6.

ДП "Красноармійськвугілля"

23

7.

ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська"

22

8.

ДП "Артемвугілля"

26

9.

ДП "Дзержинськвугілля"

22

10.

ДП "Орджонікідзевугілля"

23

11.

ДП "Шахтарськантрацит"

29

12.

ДП "Торезантрацит"

26

13.

ДП "Сніжнеантрацит"

25

14.

ДП "Шахта імені Максима Горького"

22

15.

ДП "Шахта N 17 - 17 "біс"

23

16.

ДП "Шахта ім. Ю. О. Гагаріна"

21

17.

ДП "Луганськвугілля"

29

18.

ДП "Первомайськвугілля"

26

19.

ВАТ "Лисичанськвугілля"

26

20.

ДП "Донбасантрацит"

27

21.

ДП "Антрацит"

26

22.

ДВАТ "ГЗФ "Білоріченська" ДП ДХК "Лугансьвуглепереробка"

20

23.

ВАТ "ЦЗФ "Нагольчанська" ДП ДХК "Лугансьвуглепереробка"

19

24.

ДВАТ "Шахта "Білоріченська" ДП ДХК "Луганськвугілля"

20

25.

ДП "Львіввугілля"

29

26.

ДВАТ "Шахта "Надія"

19

27.

ДП "Волиньвугілля"

27

 

Вид діяльності: Наука

 

28.

ДП "Державний науково-дослідний проектно-конструкторський і проектний інститут" (УкрНДІпроект)

20

29.

ДП "Донбаський науково-дослідний і проектно-конструкторський вугільний інститут" (ДонНДІ)

16

30.

ВАТ "Донецький проектно-конструкторський технологічний інститут" (ДонПКТІ)

16

31.

ДП "Донецький науково-дослідний вугільний інститут" (ДонВУГІ)

16

32.

ДП "Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і експериментальний інститут комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш"

19

33.

ВАТ "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

15

34.

ДП "Макіївський державний науково-дослідний інститут по безпеці робіт в гірничій промисловості" (МакНДІ)

16

35.

ДП "Донецький науково-дослідний, проектний і впроваджувальний центр організації праці" (ЦОП)

15

36.

Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор"

22

37.

ДП "Інститут комплексної механізації очисних та підготовчих робіт"

15

38.

ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по збагаченню та брикетуванню вугілля" (УкрНДІвуглезбагачення)

15

39.

ДП "Науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва" м. Харків (НДІОМШБ)

15

40.

ПАТ "НДПІвуглеавтоматизація"

15

41.

ДП "Науково-технічний центр проблем енергозбереження" м. Донецьк

15

42.

ДП "Центральне бюро науково-технічної інформації вугільної промисловості" (ЦБНТІ)

15

43.

ДП "Науково-медичний шахтарський центр"

15

44.

ДП "Центр альтернативних видів палива"

16

45.

ДП "Укрвуглеперспектива"

16

46.

ДП "Науково-технічний центр "Вуглеіновація"

20

 

Вид діяльності: Будівництво

 

47.

ПАТ "Донбасшахтобуд"

21

48.

ВАТ "Трест Донецькшахтопроходка"

21

49.

ВАТ "Донецькшахтобуд"

21

50.

ВАТ "Проектно-технологічний трест "Оргтехшахтобуд"

21

51.

ВАТ "Трест Артемшахтобуд"

21

52.

ВАТ "Трест Красноармійськшахтобуд"

21

53.

ДХК "Луганськшахтобуд"

18

54.

ВАТ "Трест Краснодоншахтобуд"

21

55.

ВАТ "Трест Свердловськшахтобуд" ДП "ДХК "Луганськшахтобуд"

21

56.

ПАТ ДХК "Спецшахтобуріння" у складі:

29

 

ДВАТ "Донецьке шахтопрохідницьке управління" ДП ДХК "Спецшахтобуріння"

 

 

ДВАТ "Свердловське шахтопрохідницьке управління" ДП ДХК "Спецшахтобуріння"

 

57.

ДВАТ "Торезьке шахтопрохідницьке управління" ДП ДХК "Спецшахтобуріння"

29

58.

ДВАТ Трест "Донецькшахтобуд"

16

59.

ВАТ "Шахтобудівне управління N 2" м. Кіровське

16

60.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 5" м. Добропілля

16

61.

ВАТ "Горлівське управління шахтобудмеханізації"

17

62.

ВАТ "Первомайське шахтобудівельне управління"

17

63.

ДВАТ "Антрацитівське шахтобудівельне монтажне управління"

14

64.

ВАТ "Свердловськінвестбуд"

17

65.

ДВАТ "Шахтопроходка"

17

66.

ДВАТ "Вуглебуд" м. Димитров

16

67.

ДВАТ "Шахтобудіндустрія" ДП ДХК "Луганськвуглебуд"

16

68.

ДВАТ "Шахтобудівельник" ДП ДХК "Луганськвуглебуд"

16

69.

ДВАТ "Луганське спеціалізоване шахтопрохідницьке управління" ДП ДХК "Луганськвуглебуд"

17

70.

ВАТ ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"

20

71.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 4" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"

20

72.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 9" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"

19

73.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 10" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"

19

74.

ДВАТ "Будинок відпочинку "Горизонт" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"

18

75.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 6" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"

16

76.

ДВАТ "Макіїввуглебуд"

18

77.

ПАТ "Укрзахідвуглебуд"

17

78.

ДАК "Донбасвуглеавтоматика"

22

79.

ВАТ ДХК "Луганськвуглебуд"

14

80.

ДП "Укрдонбасекологія"

17

81.

ДП "Ремонтно-будівельне управління Ханжонківське"

11

82.

Державне відкрите акціонерне Луганське ремонтно-будівельне товариство

15

83.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 1 ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"

17

84.

ДВАТ "Першотравенське шахтобудівельне управління N 4" ДП ДХК "Дніпрошахтобуд"

11

85.

ДП "Червоноградське шахтне ремонтно-будівельне управління"

12

86.

ДП "Спеціалізований центр "Вуглеізотоп"

17

87.

ДП "Трест Олександріярозрізобуд"

17

88.

ДП "Управління по бурінню технічних свердловин"

17

89.

ДП "Луганське шахтобудівельне управління"

15

90.

ДВАТ "Трест "Стахановвуглебуд"

15

91.

ДП "Шахтобудівельне управління" м. Первомайськ

16

92.

ДВАТ "Краснодонвуглебуд"

17

 

Вид діяльності: Постачання і збут

 

93.

ДП "Фірма матеріально-технічного забезпечення по збуту продукції"

17

94.

ДП "Жовтеньвуглезбут"

17

95.

ДП "Донбасантрацитвуглезбут"

16

96.

ДВАТ "Донецьке управління комплектації і матеріально-технічного постачання" дочірнє підприємство ВАТ ДХК "Спецшахтобуріння"

17

97.

ДП "Вугілля України"

22

98.

ДП "Управління матеріально-технічного постачання "Кальміуське"

15

99.

ДП "Укрвуглекомплект"

15

100.

ДВАТ "Червоноградська матеріально-технічна база"

15

101.

ДВАТ "Управління матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції "Донецьквуглезбагачення"

15

102.

ДП "Краснолучвуглепоставка"

17

103.

Державне підприємство по збуту вугільної продукції "Бурвуглезбут" ВО "Бурвуглекомплекс"

15

104.

ДВАТ "Управління матеріально-технічного постачання" ДП "ДХК "Луганськшахтобуд"

15

 

Вид діяльності: Проектно-вишукувальна

 

105.

Виробниче об'єднання шахтної геології та технічного буріння "Укрвуглегеологія"

20

106.

ДП "Львівсько-Волинська геологорозвідувальна експедиція"

16

107.

ПАТ "Дондіпрошахт"

18

108.

ПАТ "Луганськдіпрошахт"

17

109.

ДП "Південдіпрошахт"

17

110.

ДП "Дніпродіпрошахт"

17

111.

ДВАТ "Проектно-конструкторське бюро" м. Димитров

15

112.

ДП "Галузева державна інвестиційна експертиза "Укрвуглеінвестекспертиза"

17

 

Вид діяльності: Інші види діяльності

 

115.

ВО "Донецьквугілля"

11

116.

ДП "Вугільна компанія "Куйбишевська"

18

115.

ВАТ ДХК "Селидіввугілля"

17

116.

ДВАТ "ЦЗФ "Селидівська" ДП ДХК "Селидіввугілля"

20

117.

ДП "Комбінат комунальних підприємств N 3 м. Українськ" ДХК "Селидіввугілля"

17

118.

ДП "Донецький регіональний учбовий центр"

18

119.

ДХК "Шахтарськантрацит"

13

120.

ДХК "Жовтеньвугілля"

13

121.

ДВАТ "Енергетичне управління" ДП ДХК "Жовтеньвугілля"

13

122.

ДХК "Луганськвугілля"

13

123.

ДВАТ "ГЗФ "Луганська" ДП ДХК "Луганськвугілля"

20

124.

ДВАТ "ЦЗФ "Маяк"

20

125.

ДВАТ "Стаханівське енергоуправління" ДП ДХК "Луганськвугілля"

13

126.

ДВАТ "Стаханівський ремонтно-механічний завод"

13

127.

ДП "Шахта "Північна"

20

128.

ДХК "Луганськвуглепереробка"

17

129.

ВАТ ДХК "Первомайськвугілля"

17

130.

ДВАТ "Шахта ім. Менжинського" ДП ДХК "Первомайськвугілля"

19

131.

ДП "Шахта "Голубівська"

18

132.

ДХК "Лисичанськвугілля"

13

133.

ВАТ "Сокальське шахтоспецмонтажно-налагоджувальне підприємство"

13

134.

ДХК "Донбасантрацит"

12

135.

ДВАТ "ЦЗФ "Янівська" ДП ДХК "Донбасантрацит"

12

136.

ВАТ ДХК "Олександріявугілля"

16

137.

ДП "Дирекція з реструктуризації шахтного фонду"

20

138.

ДП "Брянківське УЖКГ" ВО "Стахановвугілля"

11

139.

ДП "Бурвугілля"

17

140.

ВО "Бурвуглекомплекс"

12

141.

ДП "Рембудтранс" ВО "Бурвуглекомплекс"

12

142.

ДВАТ "ЦЗФ "Суходільська"

12

143.

ДП "З ліквідації збиткових вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств "Укрвуглеторфреструктуризація"

24

144.

ДП Донецька обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств "Донвуглереструктуризація"

24

145.

ДП "Луганська обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств "Луганськвуглереструктуризація"

24

146.

ДП "Луганськвуглебудреструктуризація"

16

147.

ДП "Донецьквуглепереробка"

17

148.

ДВАТ "Управління комп'ютерно-інформаційного забезпечення "Антрацитвуглесервіс"

14

149.

ДП "Кіровський ремонтно-механічний завод"

15

150.

Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості (ЦШ ДВГРС) у складі:

23

 

Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

Перший воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

Другий воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

Третій воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

Четвертий воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

П'ятий воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

Шостий воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

Сьомий воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

Восьмий воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

Десятий воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

Львівсько-Волинський воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

Учбово-оперативний воєнізований гірничорятувальний загін

 

 

ДП "Механічні майстерні з ремонту гірничорятувального оснащення" Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

 

151.

ДП "Регіональний медико-реабілітаційний центр"

14

152.

ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр" м. Димитров

17

153.

ДП "Центр підготовки і перепідготовки кадрів"

17

154.

ДП "Димитровський учбово-курсовий комбінат"

17

155.

ДП "Центрально-західна компанія "Вуглеторфреструктуризація"

24

156.

ДП "Управління житлово-комунального господарства" м. Кіровське

16

157.

ДП "Укршахтгідрозахист"

19

158.

ДП "Укрвуглеякість"

19

159.

ДП "Пансіонат "Ізумруд"

21

160.

ДП "Редакція газети Сбойка"

17

161.

ДП "Вісник шахтаря" м. Павлоград

15

162.

Мале державне підприємство "Шляховик"

13

163.

Мале державне підприємство "Камелія"

13

164.

ДП "Металіст"

13

165.

ДВАТ "Цегельний завод"

13

166.

ДВАТ "Шахта "Бутівка-Донецька"

16

167.

ДП "Шахта "Петровська"

17

168.

ДП "Шахтоуправління Зуєвське"

17

169.

ДП "Шахта N 3-біс"

16

170.

ДП "Шахта "Річна"

16

171.

ДП "Шахта "Ведмежоярська"

15

172.

ДП "Шахта "Жовтнева"

13

173.

ДП "Шахта N 12 "Наклонна"

13

174.

ДП "Шахта "Розсипнянська N 2"

13

175.

ДП "Шахта "Лісова"

11

176.

ДП "Шахта "Донецька"

11

177.

ДП "Шахта "Об'єднана"

11

178.

ДП "Шахта "Ремівська"

11

179.

ДП "Шахта "Міуська"

11

180.

ДП "Шахта "Схід"

11

181.

ДП "Шахта "Сніжнянська"

11

182.

ДП "ЦЗФ "Сніжнянська"

11

183.

ДВАТ "Шахта "Шахтарська"

12

184.

ДВАТ "ЦЗФ "Сердитянська"

12

185.

ДП "Шахта "Червоний Профінтерн"

12

186.

ДП "Шахта "Червоний Жовтень"

12

187.

ДП "Шахта "Бежанівська"

12

188.

ДВАТ "Шахта "Райдуга"

12

189.

ДП "Шахта ім. В. Володарського"

12

190.

ДВАТ "Шахта "Майська"

13

191.

ДВАТ "Шахта "Радянська"

13

192.

ДВАТ "Шахта "Новогродівська" N 2

13

193.

ДП "Шахта "Московська"

13

194.

ДП "Шахта "Юний Комунар"

13

195.

ДП "Шахта N 3 ш/у "Олександрівське"

13

196.

ДП "Шахта "Алмазна"

13

197.

ДВАТ "Шахта "Родіна"

13

198.

ДП "Шахта ім. Ф. П. Лютикова"

14

199.

ДП "Шахта "Краснополіївська"

14

200.

ДП "Шахта "Україна"

14

201.

ДП "Шахта "Новомиргородська"

14

202.

ДВАТ "Шахта "Комісарівська"

14

203.

ДП "Шахта N 71 Індустрія"

17

204.

ДВАТ "Шахта N 5 "Великомостівська"

14

205.

ДП "Шахта "Ленінська"

14

206.

ДП "Шахта "Донецька" м. Торез

14

207.

ДВАТ "ЦЗФ "Моспинська" ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення"

13

208.

ДВАТ "Луганський ремонтно-механічний завод" ДП ДХК "Лугансьвуглепереробка"

15

209.

ДВАТ "Учбово-курсовий комбінат" (ДП ДХК "Луганськшахтобуд")

13

210.

ДП "Шахтоуправління ім. Газети "Правда"

11

211.

ДП "Шахта "Мушкетівська"

11

212.

ДП "Стаханівське управління житлово-комунального господарства" виробничого об'єднання "Стахановвугілля"

11

213.

ДВАТ "Шахта ім. 60-річчя Радянської України"

16

214.

ДП "Шахта ім. 60-річчя Великої Жовтневої Соціалістичної Революції"

11

215.

ДП "Шахта "Нова"

12

216.

ДП "Шахта "Глибока"

16

217.

ДП "Шахта "Слов'яносербська"

16

218.

ДП "Шахта "Бендюзька"

16

219.

ДП "Шахта "Житомирська"

11

220.

ДП "Шахта "Постніківська"

16

221.

ДП "Шахта "Олександр-Захід"

11

222.

ДП "Шахта "Вінницька"

15

223.

ДП "Шахта "Ленінка"

15

224.

ДП "Шахта N 9 "Капітальна"

13

225.

ДП "Шахта "Тернопільська"

13

226.

ДП "Шахта імені Сергія Мироновича Кірова"

13

227.

ДП "Шахта імені Д. С. Коротченка"

17

228.

ДП "Шахта N 13-біс"

16

229.

ДП "Шахта "Комсомолець"

20

230.

ДП "Шахта імені Артема"

11

231.

ДП "Шахта Кіровська" м. Донецьк

11

232.

ДП "Шахта Кіровська" м. Кіровське Донецької обл.

11

233.

ДАК "Вугілля України"

10

234.

ДП "Луганська вугільна компанія"

10

235.

ДП "Ровенькиантрацит"

26

236.

ДП "Свердловантрацит"

28

237.

ДП "Добропіллявугілля"

25

238.

ДП "Шахта ім. Ю. О. Гагаріна - нова"

22

239.

ДВАТ "ЦЗФ "Дзержинська" ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення"

19

240.

ДВАТ "ЦЗФ "Горлівська" ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення"

19

241.

ВАТ "ЦЗФ "Добропільська" ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення"

18

242.

ВАТ "ЦЗФ "Октябрьська" ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення"

18

243.

ДП "Вуглезбагачення"

17

244.

ДВАТ "Шахта "Рассвєт" ДП ДХК "Жовтеньвугілля"

17

245.

ДВАТ "ЦЗФ "Криворізька" ДП ДХК "Лугансьвуглепереробка"

16

246.

ДВАТ "ГЗФ "Михайлівська" ДП ДХК "Лугансьвуглепереробка"

16

247.

ДП "Шахта "Перевальська"

15

248.

ДП "Шахта імені 50-річчя радянської України"

15

249.

ДП "Шахта "Гірник"

14

250.

ДП "Шахта "Луганська"

13

 

Вид діяльності: Торгівля

 

251.

ДП "Управління робітничого постачання підприємств вугільної галузі Луганської області"

15

252.

ДП "Горлівський торгівельно-виробничий комплекс"

15

253.

ДП "Сніжнянський комбінат харчування та торгівлі"

15

254.

ДП "Макіївський виробничо-торгівельний комплекс"

15

255.

ДП "Краснолуцький відділ робітничого постачання"

15

256.

Державне підприємство підземного харчування м. Стаханов

15

257.

ДП "Дзержинський відділ робітничого постачання"

15

 

Вид діяльності: Капітальне будівництво

 

258.

ДП "Дирекція по будівництву об'єктів" м. Червоноград

18

259.

ДП "Передпускова дирекція шахти N 10 "Нововолинська"

18

 

Вид діяльності: Транспорт та зв'язок

 

260.

ДП "Ватутінське вантажно-транспортне управління"

17

261.

ДВАТ "Олександрійська автобаза"

16

262.

ПАТ "Вантажно-транспортне управління "Шахтарськвантажтранс"

18

263.

ДВАТ "Стахановпромтранс"

17

264.

ВАТ "Червоноградська автобаза"

17

265.

ПАТ ВТЗ "Укрвуглетелеком"

20

266.

ДП "Макіїввантажтранс"

23

267.

ДП "Донецьквантажтранс"

17

268.

ДП "Артемвантажтранс"

17

269.

ДП "Дзержинськвантажтранс"

17

270.

ДП "Первомайськвантажтранс"

17

271.

ДВАТ "Луганська автобаза" - дочірнє підприємство ДХК "Луганськвуглепереробка"

19

272.

ДВАТ "Вуглеавтотранс" (ДХК "Луганськвуглебуд")

19

273.

ПАТ "Стаханівський вузол виробничо-технологічного зв'язку"

15

274.

ДВАТ "Краснодонська автобаза" ДП "ДХК "Луганськшахтобуд"

19

 

Вид діяльності: Машинобудування

 

275.

ВАТ ДХК "Луганськвуглеремонт"

20

276.

ВАТ "Антрацитівське управління по ремонту та налагодженню гірничошахтного устаткування" ДП ДХК "Луганськвуглеремонт"

20

277.

ДП "Свердловський ремонтно-механічний завод"

19

278.

ВАТ "Горлівський завод "Реммаш" ДП ДХК "Донвуглереммаш"

19

279.

ДП "Петровський завод вугільного машинобудування"

19

280.

ДП "Нововолинський ремонтно-механічний завод"

19

 

Підприємства, що згідно з чинним законодавством повинні представляти звітність до відома:

 

281.

Дочірнє підприємство "Управління комунальних котелень та теплових мереж" ДХК " Первомайськвугілля"

12

282.

ДП "Перевальське ремонтно-будівельне управління N 2"

12

283.

ДВАТ "Вузол виробничо-технологічного зв'язку" м. Селидове

11

284.

ДВАТ "Вахрушевський ремонтно-механічний завод" - дочірнє підприємство ДХК Антрацитвуглесервіс"

11

285.

ДВАТ "Завод по ремонту гірничошахтного обладнання "Супутник" - дочірнє підприємство ДХК "Луганськвугілля"

9

286.

ВАТ "Павлоградський завод Буддеталь"

9

287.

ВАТ "Брянківський рудоремонтний завод" дочірнє підприємство ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт"

10

288.

ДВАТ "Спецтампонажгеологія"

10

289.

ДВАТ "Вузол виробничо-технологічного зв'язку" м. Олександрія

13

 

ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр" м. Олександрія

13

290.

ДВАТ "Луганськвуглересурси"

14

291.

ДП "Ремонтно-експлуатаційне підприємство житлово-комунального господарства"

14

292.

ДП "Управління житлово-комунального господарства" ВО "Красноармійськвугілля"

8

293.

ДВАТ "Автобаза "Антрацитвуглесервіс" дочірнє підприємство ДХК "Антрацитвуглесервіс"

8

294.

ВАТ ДХК "Краснодонвугілля"

8

295.

ДП "Регіональне виробниче об'єднання "Укрвуглеекологія"

9

 

ДП "Краснолуцька проектна контора"

9

296.

ДП "Ремонтно-будівельне управління" м. Лисичанськ

11

297.

ДВАТ "Підприємство по збуту вугільної продукції "Жовтеньвуглепостачання" дочірнє підприємство ДХК "Жовтеньвугілля"

11

298.

ДВАТ "Підприємство по ремонту та наладжуванню ГШО" дочірнє підприємство ДХК "Жовтеньвугілля"

10

299.

ДВАТ "Вуглебуд" м. Макіївка

10

300.

ДП "Експертно-аналітичний центр сприяння технічному переозброєнню галузі"

12

301.

ДХК "Луганськвуглезбагачення-сервіс"

12

302.

ДВАТ "Тернівське шахтобудівельне управління N 3" дочірнє підприємство ДХК "Дніпрошахтобуд"

13

303.

ДВАТ "ЦЗФ "Киселівська"

13

304.

ДП "Пролетарське УЖКГ" ВО "Донецьквугілля"

14

305.

ДВАТ "Донецькшахтобудтранс"

14

306.

ДВАТ "Техпром"

15

307.

ДП "Управління матеріально-технічного постачання" ДХК "Шахтарськантрацит"

15

308.

ДП "Підприємство комунальних котелень та теплових мереж"

16

309.

ДП "Сніжнянське управління житлово-комунального господарства"

16

310.

ДП "Куйбишевське управління житлово-комунального господарства"

14

311.

ДП "Червоногвардійське управління житлово-комунального господарства"

13

312.

ДВАТ "АСУвуглеавтоматика"

12

313.

ДП "Донтепломаш"

11

314.

Дочірнє підприємство "Міське житлово-експлуатаційне управління м. Новогродівка" ДХК "Селидіввугілля"

10

315.

ДП "Шахта N 6 "Червона Зірка"

10

316.

ДП "Управління по профілактиці, гасінню породних відвалів та рекультивації земель"

11

317.

ДВАТ "Автобаза" дочірнє підприємство ДХК "Жовтеньвугілля"

12

318.

ДП "Сніжневуглезбут"

13

319.

Дочірнє підприємство "Комбінат комунальних підприємств N 4 м. Селидове" ДХК "Селидіввугілля"

13

320.

ДП "Центр" м. Димитров

14

321.

ДП "Управління матеріально-технічного постачання" м. Сніжне

14

322.

ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення"

15

323.

Державна виробнича фірма "Добропілляшахтобуд"

15

324.

ДП "Сніжнянські центральні електромеханічні майстерні"

9

325.

ДВАТ "Автобаза "Донецьквуглезбагачення" дочірнє підприємство ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення"

9

326.

ДВАТ "Вуглемеханізація"

10

 

Директор Департаменту
бухгалтерського обліку і звітності

С. Л. Пержинська

 

Додаток 2
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
28.03.2012 N 199

Інформація
про результати проведення інвентаризації обліку та обігу дорогоцінних металів станом на 01.07.2012 року
по _
(назва підприємства)

грам в перерахунку на масу дорогоцінного металу в чистоті

Найменування дорогоцінних металів

Рядок

Здано на переробні підприємства у 2012 році, г

Перераховано у 2012 році до державного бюджету, за здані дорогоцінні метали, грн.

Наявність на 01.07.2012, г

Золото, всього

10

 

 

 

у т. ч. в сировині

11

 

 

 

у виробах

12

 

 

 

в обладнанні

13

 

 

 

у брухті і відходах

14

 

 

 

Срібло, всього

20

 

 

 

у т. ч. в сировині

21

 

 

 

у виробах

22

 

 

 

в обладнанні

23

 

 

 

у брухті і відходах

24

 

 

 

Платина, всього

30

 

 

 

у т. ч. в сировині

31

 

 

 

у виробах

32

 

 

 

в обладнанні

33

 

 

 

у брухті і відходах

34

 

 

 

Паладій, всього

40

 

 

 

у т. ч. в сировині

41

 

 

 

у виробах

42

 

 

 

в обладнанні

43

 

 

 

у брухті і відходах

44

 

 

 

Іридій, всього

50

 

 

 

у т. ч. в сировині

51

 

 

 

у виробах

52

 

 

 

в обладнанні

53

 

 

 

у брухті і відходах

54

 

 

 

Родій, всього

60

 

 

 

у т. ч. в сировині

61

 

 

 

у виробах

62

 

 

 

в обладнанні

63

 

 

 

у брухті і відходах

64

 

 

 

Рутеній, всього

70

 

 

 

у т. ч. в сировині

71

 

 

 

у виробах

72

 

 

 

в обладнанні

73

 

 

 

у брухті і відходах

74

 

 

 

Осмій, всього

80

 

 

 

у т. ч. в сировині

81

 

 

 

у виробах

82

 

 

 

в обладнанні

83

 

 

 

у брухті і відходах

84

 

 

 

Всього

200

ХХХХХХХХХ

 

ХХХХХХХХ

 

Додаток 3
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
28.03.2012 N 199

Інформація
про результати проведення інвентаризації обліку та обігу дорогоцінного каміння станом на 01.07.2012 року
по _________
(назва підприємства)

грам - для дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Найменування дорогоцінного каміння

Рядок

Здано на переробні підприємства у 2012 році, кар./г

Перераховано у 2012 році до державного бюджету, за здане дорогоцінне каміння, грн.

Наявність на 01.07.2012, кар./г

Дорогоцінне каміння, всього

10

 

 

 

у т. ч. в сировині

11

 

 

 

у виробах

12

 

 

 

в обладнанні

13

 

 

 

у брухті і відходах

14

 

 

 

у т. ч.

 

 

 

 

алмази, всього

20

 

 

 

у т. ч. в сировині

21

 

 

 

у виробах

22

 

 

 

в обладнанні

23

 

 

 

у брухті і відходах

24

 

 

 

Дорогоцінне каміння органогенного утворення, всього

30

 

 

 

у т. ч. в сировині

31

 

 

 

у виробах

32

 

 

 

в обладнанні

33

 

 

 

у брухті і відходах

34

 

 

 

у т. ч.

 

 

 

 

бурштин, всього

40

 

 

 

у т. ч. в сировині

41

 

 

 

у виробах

42

 

 

 

в обладнанні

43

 

 

 

у брухті і відходах

44

 

 

 

Напівдорогоцінне каміння, всього

50

 

 

 

у т. ч. в сировині

51

 

 

 

у виробах

52

 

 

 

в обладнанні

53

 

 

 

у брухті і відходах

54

 

 

 

Всього

100

ХХХХХХХХХ

 

ХХХХХХХХ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали