МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 грудня 2011 року N 810

Про складання і затвердження річних звітів і балансів за 2011 рік

Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419, та з метою своєчасного й якісного складання і надання річних фінансових звітів наказую:

1. Керівникам і головним бухгалтерам державних підприємств, установ, організацій та їх об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі - підприємства):

1.1. Забезпечити складання та подання Міненерговугілля річних фінансових звітів за 2011 рік в обсязі, встановленому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та у терміни, зазначені у додатку 1 до цього наказу.

1.2. Додавати до річних фінансових звітів розшифровки статей балансу та звіту про фінансові результати, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств відповідно до Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2006 N 170, за формами, наданими в електронному вигляді за макетом У-49, формами статистичної звітності за макетом У-72.

1.3. Забезпечити подання до Міненерговугілля разом із річною фінансовою звітністю пояснювальної записки до річного фінансового звіту та розрахунку частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

1.4. У разі прийняття рішення про внесення в 2012 році змін та доповнень до розпорядчого документа про облікову політику підприємства, подавати їх на погодження до Міненерговугілля відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 р. N 1213.

1.5. Забезпечити достовірність звітних даних, повноту відображення за звітний період усіх господарських операцій, розрахунків і результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

1.6. Відрядити до Міненерговугілля терміном до 4-х днів головних бухгалтерів підприємств для здавання річної фінансової звітності.

2. Рекомендувати керівникам і головним бухгалтерам підприємств, відповідно до письмового повідомлення Міненерговугілля, установити винагороди відповідальним працівникам за своєчасне і якісне складання річних звітів і балансів та здавання їх у встановлені терміни.

3. Керівникам і головним бухгалтерам національних акціонерних компаній забезпечити складання та подання Міненерговугілля у термін до 13 квітня 2012 року:

3.1 Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (Омеляновський П. Й.) - зведеної річної фінансової звітності;

3.2 Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Бакулін Е. М.) - консолідованої річної фінансової звітності.

4. Керівникам і головним бухгалтерам підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" провести інвентаризацію обліку та обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння станом на 01.01.2012 та інформацію щодо проведення інвентаризації надати Міністерству до 1 березня 2012 року за формами, що додаються (додатки 2, 3).

5. Департаменту бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.):

5.1. Забезпечити приймання фінансової звітності від підприємств у встановлені терміни згідно з додатком 1.

5.2. Скласти і надати зведені фінансові звіти і баланси Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Державній казначейській службі та Рахунковій палаті України у визначені ними терміни.

6. Адміністративно-господарському управлінню (Дячук Г. І.) забезпечити вхід до адміністративних будівель по вул. Хрещатик, 30 та вул. Б. Хмельницького, 4 та необхідними умовами для опрацювання звітності працівників, які прибули у відрядження для здавання річних звітів.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

Додаток 1
до наказу Міністерства палива та енергетики України
08.12.2011 N 810

ГРАФІК
подання річної фінансової звітності за 2011 рік

 

Підприємства

Термін надання звітності в 2012 році

 

Підприємства електроенергетичної та нафтової галузі

 

1.

ДП "Кримські генеруючі системи"

16 лютого 2021 р.

2.

ДП "Лисичанська ТЕЦ"

21 лютого 2012 р.

3.

ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"

20 лютого 2012 р.

4.

ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"

17 лютого 2012 р.

5.

ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ"

20 лютого 2012 р.

6.

ДП "Криворізька теплоцентраль"

20 лютого 2012 р.

7.

Державний концерн "Ядерне паливо"

10 лютого 2012 р.

8.

Національна енергетична компанія "Укренерго"

28 лютого 2012 р.

9.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

28 лютого 2012 р.

10.

ДП "Східно-Кримська ВЕС"

8 лютого 2012 р.

11.

ДП "Донузлавська ВЕС"

7 лютого 2012 р.

12.

ДП "Дніпровибухпром"

1 лютого 2012 р.

13.

ДП "Науково-виробниче впроваджувальне державне підприємство "Енергоелектроніка"

26 січня 2012 р.

14.

ДП "Укренерготехцентр"

26 січня 2012 р.

15.

ДП "Управління відомчої воєнізованої охорони"

30 січня 2012 р.

16.

ДП "Магніт"

2 лютого 2012 р.

17.

ДП "Науково-виробничий центр "Укренергоінформатизація"

2 лютого 2012 р.

18.

ДП "Український галузевий науково-інженерний центр "Укренергодіагностика"

2 лютого 2012 р.

19.

ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

23 лютого 2012 р.

20.

ДП "Придніпровський хімічний завод"

23 лютого 2012 р.

21.

ДП "Придніпровський завод кольорових металів"

23 лютого 2012 р.

22.

ДП "Придніпровський гідрометалургійний завод"

16 лютого 2012 р.

23.

ДП "Поліхім"

9 лютого 2012 р.

24.

ДП "Смоли"

9 лютого 2012 р.

25.

Державне науково-виробниче підприємство "Цирконій"

16 лютого 2012 р.

26.

Центральне підприємство переробки радіоактивних відходів

16 лютого 2012 р.

27.

ДП "Медико-технічний центр "МедАтом"

17 лютого 2012 р.

28.

ДП "Укрпроменерго"

9 лютого 2012 р.

29.

ДП "Екоенергопром"

2 лютого 2012 р.

30.

ДП "Твел"

2 лютого 2012 р.

31.

Державне підприємство по впровадженню технічних засобів, що працюють від нетрадиційних джерел "Південне"

26 січня 2012 р.

32.

Запорізьке державне науково-виробниче підприємство "Система"

26 січня 2012 р.

33.

Державне підприємство з науково-технічних робіт по енергозбереженню в електроенергетиці "Укренергоефективність"

26 січня 2012 р.

34.

Державне підприємство з впровадження та налагодження засобів електронних вимірювань "Укренергоналадкавимірювання"

30 січня 2012 р.

35.

ДП "Науково-дослідний проектний і впроваджувальний центр організації праці в енергетиці та енергобудівництві Укренергопраця" (НДПІВЦ "Укренергопраця")

9 лютого 2012 р.

36.

Спеціалізований центр підготовки кадрів

26 січня 2012 р.

37.

Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні

30 січня 2012 р.

38.

Державне науково-виробниче підприємство "Вітроенергосервіс"

28 січня 2012 р.

39.

ДП "Виробниче конструкторсько-технічне підприємство "Ремтехнологія"

2 лютого 2012 р.

40.

ДП "Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень"

16 лютого 2012 р.

41.

ДП "Кримський науково-інженерний центр"

9 лютого 2012 р.

42.

ДП "Інженерно-технічний центр підготовки кадрів для атомної енергетики"

6 лютого 2012 р.

43.

ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" (ДНІЦ СКАР)

6 лютого 2012 р.

44.

ДП "Львівське конструкторське бюро"

6 лютого 2012 р.

45.

ДП "Державний науково-дослідний інститут теплоенергетики" (НДІТЕ)

6 лютого 2012 р.

46.

ДП "Зуївська експериментальна теплоцентраль"

8 лютого 2012 р.

47.

ДП "Донбаське підприємство по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій та мереж" (ДонОРГРЕС)

8 лютого 2012 р.

48.

ДП "Науково-дослідний інститут високих напруг"

9 лютого 2012 р.

49.

ДП "Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації"

9 лютого 2012 р.

50.

ДП "Науково-дослідний та проектний інститут "Укрдіпрогазоочистка"

3 лютого 2012р.

51.

Державне міжгалузеве науково-технічне підприємство "Центр промислових технологій" (ДМНТП "Центр промислових технологій")

26 січня 2012 р.

52.

Виробниче підприємство "Укркотлоочистка"

26 січня 2012 р.

53.

ДП "Науково-виробничий комплекс "Автоматика та машинобудування"

13 лютого 2012 р.

54

ДП "Державна будівельно-промислова компанія "Атомспецбуд"

9 лютого 2012 р.

55.

ДП "Чорнобильпроменергобуд"

15 лютого 2012 р.

56.

Державне підприємство з комплектної поставки устаткування "Укренергокомплект"

2 лютого 2012 р.

57.

ДП "Машкомплект"

26 січня 2012 р.

58.

ДП "Державний науково-дослідний, проектно-вишукувальний, технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива"

17 лютого 2012 р.

59.

ДП "Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут "Укрсільенергопроект"

15 лютого 2012 р.

60.

ДП "Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут "Укренергомережпроект"

16 лютого 2012 р.

61.

Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології

9 лютого 2012 р.

62.

Український проектний і конструкторсько-технологічний інститут "Атоменергобудпроект"

7 лютого 2012 р.

63.

ДП "Київський державний інститут вишукувань і досліджень "Енергопроект"

16 лютого 2012 р.

64.

Об'єднання енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики"

7 лютого 2012 р.

65.

ДП "Придніпровське житлово-комунальне об'єднання"

16 лютого 2012 р.

66.

ДП "38 відділ інженерно-технічних частин"

22 лютого 2012 р.

67.

ДП "Сенсоркомплект"

27 січня 2012 р.

68.

ДП "Бар'єр"

23 лютого 2012 р.

69.

ДП "Регіональні електричні мережі"

23 лютого 2012 р.

70.

ДП "Спеціалізований консалтинговий центр"

21 лютого 2012 р.

71.

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

11 лютого 2012 р.

72.

ВАТ "Нафтовик"

14 лютого 2012 р.

73.

Штаб воєнізованих газорятувальних частин

15 лютого 2012 р.

74.

ДП "Постійно діючі курси підвищення кваліфікації кадрів"

11 лютого 2012 р.

75.

Державне науково-виробниче підприємство фірма "ПолімерСервісМаш"

16 лютого 2012 р.

76.

Державне науково-технічне підприємство "Бурова техніка"

16 лютого 2012 р.

77.

ДП "Термодинамічний центр"

16 лютого 2012 р.

78.

ДП "Український науково-дослідний інститут організації управління, стандартизації, науково-технічної та економічної інформації нафтової промисловості "УкрНДІнафтогазінформ"

16 лютого 2012 р.

79.

ДП "Державний проектний інститут "Укрдіпронафтотранс"

17 лютого 2012 р.

80.

ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості НДІНП "Масма"

17 лютого 2012 р.

81.

ДП "Лисичанське управління магістральних нафтопродуктопроводів"

10 лютого 2012 р.

82.

ДП "Феодосійське підприємство з забезпечення нафтопродуктами"

15 лютого 2012 р.

83.

Спеціалізоване управління з ремонту засобів автоматизації і систем управління "Орггазремавтоматика"

10 лютого 2012 р.

84.

ДП "Дашавський завод композиційних матеріалів"

16 лютого 2012 р.

85.

ДП "Українське об'єднання по переробці нафти "Укрнафтохімпереробка"

16 лютого 2012 р.

86.

ДП "Полтавське управління геофізичних робіт"

17 лютого 2012 р.

87.

ДП "Львівський державний інститут по проектуванню нафтопереробних та нафтохімічних підприємств" ("Львівдіпронафтохім")

17 лютого 2012 р.

88.

ДП "Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості "Масма-Сепро"

17 лютого 2012 р.

89.

ДП "Лубенське районне управління магістральних нафтопродуктопроводів"

17 лютого 2012 р.

90.

ДП "Октан"

17 лютого 2012 р.

91.

ДП "Бориспільське підприємство магістральних нафтопродуктопроводів"

16 лютого 2012 р.

92.

ДП "Газсільбуд"

16 лютого 2012 р.

93.

Державне Львівське будівельно-монтажне управління "Газмашбуд"

16 лютого 2012 р.

94.

ДП "Державні нафтогазова інспекція"

9 лютого 2012 р.

95.

ДП "Інтергазбуд"

9 лютого 2012 р.

96.

ДП "Дніпропетровський завод прецизійних труб"

22 лютого 2012 р.

97.

Державне підприємство по газопостачанню та газифікації "Ланівцігаз"

22 лютого 2012 р.

98.

Державне підприємство по газопостачанню та газифікації "Шумськгаз"

22 лютого 2012 р.

99.

Державне підприємство по газопостачанню та газифікації "Підгайцігаз"

22 лютого 2012 р.

100.

Державна виробнича фірма технологічного зв'язку "Укрнафтозв'язок"

17 лютого 2012 р.

101.

ДП "Дирекція з організації будівництва західно-українського нафтомаслозаводу"

9 лютого 2012 р.

102.

ДП "Укртранснафтопродукт"

20 лютого 2012 р.

103.

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"

23 лютого 2012 р.

104.

ВАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

17 лютого 2012 р.

105.

ВАТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторськмй інститут "Енергопроект"

17 лютого 2012 р.

106.

ДП "Аграрний цех "Жовторічанський"

22 лютого 2012 р.

107.

ДП "Аграрний цех "Саксаганський"

22 лютого 2012 р.

108.

ДП "Кременчуцьке управління магістральних нафтопродуктопроводів"

10 лютого 2012 р.

109.

Державний концерн "Укрторф"

21 лютого 2012 р.

 

Директор Департаменту
бухгалтерського обліку і звітності

С. Л. Пержинська

 

Підприємства вугільної галузі

Вид діяльності: Вугілля

110.

ДП "Донецька вугільна енергетична компанія"

28 лютого 2012 р

111.

ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське N 1"

16 лютого 2012 р

112.

ПАТ "Шахтоуправління "Донбас"

22 лютого 2012 р

113.

ДП "Макіїввугілля"

28 лютого 2012 р

114.

ДП "Селидіввугілля"

23 лютого 2012 р

115.

ДП "Красноармійськвугілля"

23 лютого 2012 р.

116.

ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська"

22 лютого 2012 р.

117.

ДП "Артемвугілля"

23 лютого 2012 р.

118.

ДП "Дзержинськвугілля"

22 лютого 2012 р.

119.

ДП "Орджонікідзевугілля"

23 лютого 2012 р.

120.

ДП "Шахтарськантрацит"

23 лютого 2012 р.

121.

ДП "Торезантрацит"

23 лютого 2012 р.

122.

ДП "Сніжнеантрацит"

22 лютого 2012 р.

123.

ДП "Шахта імені Максима Горького"

16 лютого 2012 р.

124.

ДП "Шахта N 17-17 "біс"

16 лютого 2012 р.

125.

ДП "Шахта ім. Ю. О. Гагаріна"

16 лютого 2012 р.

126.

ДП "Луганськвугілля"

28 лютого 2012 р.

127.

ДП "Первомайськвугілля"

27 лютого 2012 р.

128.

ВАТ "Лисичанськвугілля"

27 лютого 2012 р.

129.

ДП "Донбасантрацит"

22 лютого 2012 р.

130.

ДП "Антрацит"

27 лютого 2012 р.

131.

ДП "Ровенькиантрацит"

27 лютого 2012 р.

132.

ДП "Свердловантрацит"

27 лютого 2012 р.

133.

ДП "Львіввугілля"

28 лютого 2012 р.

134.

ДВАТ "Шахта "Надія"

16 лютого 2012 р.

135.

ДП "Волиньвугілля"

22 лютого 2012 р.

136.

ДВАТ "ГЗФ "Білоріченська" ДП ДХК "Лугансьвуглепереробка"

16 лютого 2012 р.

137.

ВАТ "ЦЗФ "Нагольчанська" ДП ДХК "Лугансьвуглепереробка"

16 лютого 2012 р.

138.

ДВАТ "Шахта "Білоріченська"

16 лютого 2012 р.

139.

ДВАТ "Шахта "Рассвет" ДП ДХК "Жовтеньвугілля"

16 лютого 2012 р.

140.

ДП "Шахта імені 50-річчя Радянської України"

16 лютого 2012 р.

Вид діяльності: Наука

141.

Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор"

15 лютого 2012 р.

142.

ДП "Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і експериментальний інститут комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш"

14 лютого 2012 р.

143.

ДП "Донецький науково-дослідний вугільний інститут" (ДонВУГІ)

8 лютого 2012 р.

144.

ДП "Макіївський державний науково-дослідний інститут по безпеці робіт в гірничій промисловості" (МакНДІ)

14 лютого 2012 р.

145.

ДП "Інститут комплексної механізації очисних та підготовчих робіт"

8 лютого 2012 р.

146.

ПАТ "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут з автоматизації вугільної промисловості "НДПІвуглеавтоматизація"

8 лютого 2012 р.

147.

ДП "Донецький науково-дослідний, проектний і впроваджувальний центр організації праці" (ЦОП)

14 лютого 2012 р.

148.

ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по збагаченню та брикетуванню вугілля" (УкрНДІвуглезбагачення)

14 лютого 2012 р.

149.

ДП "Укрвуглеперспектива"

8 лютого 2012 р.

150.

ДП "Державний науково-дослідний проектно-конструкторський і проектний інститут" (УкрНДІпроект)

15 лютого 2012 р.

151.

ДП "Центральне бюро науково-технічної інформації вугільної промисловості" (ЦБНТІ)

14 лютого 2012 р.

152.

ДП "Центр альтернативних видів палива"

14 лютого 2012 р.

153.

ДП "Науково-технічний центр проблем енергозбереження" м. Донецьк

7 лютого 2012 р.

154.

ВАТ "Донецький проектно-конструкторський технологічний інститут" (ДонПКТІ)

24 січня 2012 р.

155.

ДП "Науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва" м. Харків (НДІОМШБ)

7 лютого 2012 р.

156.

ВАТ Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

7 лютого 2012 р.

157.

ДП "Науково-медичний шахтарський центр"

24 січня 2012 р.

158.

ДП "Донбаський науково-дослідний і проектно-конструкторський вугільний інститут" (ДонНДІ)

14 лютого 2012 р.

159.

ДП "Науково-технічний центр "Вуглеіновація"

7 лютого 2012 р.

160.

ВАТ "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Вуглемеханізація"

15 лютого 2012 р.

Вид діяльності: Будівництво

161.

ВАТ "Донбасшахтобуд"

21 лютого 2012 р.

162.

ВАТ "Трест Красноармійськшахтобуд"

6 лютого 2012 р.

163.

ВАТ "Трест Артемшахтобуд"

6 лютого 2012 р.

164.

ВАТ "Проектно-технологічний трест "Оргтехшахтобуд"

26 січня 2012 р.

165.

ВАТ "Донецькшахтобуд"

21 лютого 2012 р.

166.

ВАТ "Трест Донецькшахтопроходка"

21 лютого 2012 р.

167.

ДВАТ "Шахтобудіндустрія" ДП ДХК "Луганськвуглебуд"

24 січня 2012 р.

168.

ДВАТ "Шахтобудівельник" ДП ДХК "Луганськвуглебуд"

24 січня 2012 р.

169.

ДВАТ "Луганське спеціалізоване шахтопрохідницьке управління" ДП ДХК "Луганськвуглебуд"

24 січня 2012 р.

170.

ВАТ "Трест Свердловськшахтобуд" ДП "ДХК "Луганськшахтобуд"

21 лютого 2012 р.

171.

ДХК "Луганськшахтобуд"

26 січня 2012 р.

172.

ВАТ "Трест Краснодоншахтобуд"

21 лютого 2012 р.

173.

ДАК "Донбасвуглеавтоматика"

21 лютого 2012 р.

174.

ВАТ ДХК "Спецшахтобуріння" у складі:

22 лютого 2012 р.

175.

ДВАТ "Донецьке шахтопрохідницьке управління" ДП ДХК "Спецшахтобуріння"

 

176.

ДВАТ "Свердловське шахтопрохідницьке управління" ДП ДХК "Спецшахтобуріння "

 

177.

ДВАТ "Торезьке шахтопрохідницьке управління" ДП ДХК "Спецшахтобуріння"

 

178.

ВАТ ДХК "Трест Горлівськвуглебуд" у складі:

22 лютого 2012 р.

179.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 4 " ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд "

 

180.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 9" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд "

 

181.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 10" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд "

 

182.

ДВАТ "Будинок відпочинку "Горизонт " ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"

 

183.

ДВАТ "Шахтопроходка"

24 січня 2012 р.

184.

ДВАТ Трест "Донецькшахтобуд"

21 лютого 2012 р.

185.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 5" м. Добропілля

24 січня 2012 р.

186.

ДП "Спеціалізований центр "Вуглеізотоп"

7 лютого 2012 р.

187.

ВАТ "Укрзахідвуглебуд"

21 лютого 2012 р.

188.

ДП "Червоноградське шахтне ремонтно-будівельне управління"

23 січня 2012 р.

189.

ДВАТ "Антрацитівське шахтобудівельне монтажне управління"

23 січня 2012 р.

190.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 6" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"

24 січня 2012 р.

191.

ВАТ "Шахтобудівне управління N 2" м. Кіровське

23 січня 2012 р.

192.

Державне відкрите акціонерне Луганське ремонтно-будівельне товариство

24 січня 2012 р.

193.

ДП "Укрдонбасекологія"

30 січня 2012 р.

194.

ДВАТ "Макіїввуглебуд"

21 лютого 2012 р.

195.

ВАТ "Первомайське шахтобудівельне управління"

26 січня 2012 р.

196.

ДП "Управління по бурінню технічних свердловин"

26 січня 2012 р.

197.

ДП "Трест Олександріярозрізобуд"

20 лютого 2012 р.

198.

ДП "Ремонтно-будівельне управління Ханжонківське"

23 січня 2012 р.

199.

ВАТ "Свердловськінвестбуд"

1 лютого 2012 р.

200.

ВАТ "Горлівське управління шахтобудмеханізації"

7 лютого 2012 р.

201.

ДВАТ "Вуглебуд" м. Димитров

23 січня 2012 р.

202.

ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 1 ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"

23 січня 2012 р.

203.

ДП "Луганське шахтобудівельне управління"

23 січня 2012 р.

204.

ДХК "Луганськвуглебуд"

23 січня 2012 р.

205.

ДВАТ "Першотравенське шахтобудівельне управління N 4" ДП ДХК "Дніпрошахтобуд"

23 січня 2012 р.

206.

ДВАТ "Трест "Стахановвуглебуд"

7 лютого 2012 р.

207.

ДП "Шахтобудівельне управління" м. Первомайськ

23 січня 2012 р.

 

Вид діяльності: Постачання і збут

 

208.

ДВАТ "Управління матеріально-технічного постачання" ДП "ДХК "Луганськшахтобуд"

23 січня 2012 р.

209.

ДП "Укрвуглекомплект"

23 січня 2012 р.

210.

ДП "Краснолучвуглепоставка"

23 січня 2012 р.

211.

ДВАТ "Червоноградська матеріально-технічна база"

23 січня 2012 р.

212.

ДП "Фірма матеріально-технічного забезпечення по збуту продукції"

23 січня 2012 р.

213.

ДП "Жовтеньвуглезбут"

19 січня 2012 р.

214.

ДП "Донбасантрацитвуглезбут"

19 січня 2012 р.

215.

ДП "Вугілля України"

21 лютого 2012 р.

216.

Державне підприємство по збуту вугільної продукції "Бурвуглезбут" ВО "Бурвуглекомплекс"

19 січня 2012 р.

217.

ДП "Управління матеріально-технічного постачання "Кальміуське"

19 січня 2012 р.

218.

ДВАТ "Управління матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції" Донецьквуглезбагачення"

8 лютого 2012 р.

219.

ДВАТ "Донецьке управління комплектації і матеріально-технічного постачання" дочірнє підприємство ВАТ ДХК "Спецшахтобуріння"

19 січня 2012 р.

 

Вид діяльності: Проектно-вишукувальна

 

220.

ДП "Львівсько-Волинська геолого-розвідувальна експедиція"

14 лютого 2012 р.

221.

ДВАТ "Проектно-конструкторське бюро" м. Димитров

26 січня 2012 р.

222.

ДВАТ "Дніпродіпрошахт"

14 лютого 2012 р.

223.

ПАТ "Дондіпрошахт"

8 лютого 2012 р.

224.

ПАТ "Луганськдіпрошахт"

14 лютого 2012 р.

225.

ВАТ "Південдіпрошахт"

8 лютого 2012 р.

226.

ДП "Державна інвестиційна експертиза вугільної галузі "Укрвуглеінвестекспертиза"

24 січня 2012 р.

227.

Виробниче об'єднання шахтної геології та технічного буріння "Укрвуглегеологія"

20 лютого 2012 р.

 

Вид діяльності: Інші види діяльності

 

228.

ДП "Шахта "Північна"

7 лютого 2012 р.

229.

ДП "Шахта N 13-біс"

6 лютого 2012 р.

230.

ДП "Шахта "Комсомолець"

6 лютого 2012 р.

231.

ДП "Комбінат комунальних підприємств N 3 м. Українськ" ДХК "Селидіввугілля"

19 січня 2012 р.

232.

ВО "Донецьквугілля"

19 січня 2012 р.

233.

ДП "Вугільна компанія "Куйбишевська"

15 лютого 2012 р.

234.

ДП "Донецький регіональний учбовий центр"

6 лютого 2012 р.

235.

ДХК "Жовтеньвугілля"

19 січня 2012 р.

236.

ДВАТ "Енергетичне управління" ДП ДХК "Жовтеньвугілля"

24 січня 2012 р.

237.

ДХК "Луганськвугілля"

19 січня 2012 р.

238.

ДВАТ "ГЗФ "Луганська" ДП ДХК "Луганськвугілля"

6 лютого 2012 р.

239.

ДВАТ "ЦЗФ "Маяк"

6 лютого 2012 р.

240.

ДВАТ "Стаханівське енергоуправління" ДП ДХК "Луганськвугілля"

24 січня 2012 р.

241.

ДВАТ "Стаханівський ремонтно-механічний завод"

6 лютого 2012 р.

242.

ДХК "Луганськвуглепереробка"

2 лютого 2012 р.

243.

ДХК "Первомайськвугілля"

19 січня 2012 р.

244.

ДВАТ "Шахта ім. Менжинського" ДП ДХК "Первомайськвугілля"

19 січня 2012 р.

245.

ДП "Шахта "Голубівська"

2 лютого 2012 р.

246.

ДХК "Лисичанськвугілля"

19 січня 2012 р.

247.

ВАТ "Сокальське шахтоспецмонтажно-налагоджувальне підприємство"

26 січня 2012 р.

248.

ВАТ ДХК "Олександріявугілля"

26 січня 2012 р.

249.

ДП "Дирекція з реструктуризації шахтного фонду"

20 лютого 2012 р.

250.

ДП "Брянківське УЖКГ" ВО "Стахановвугілля"

19 січня 2012 р.

251.

ДП "Шахта "Перевальська"

15 лютого 2012 р.

252.

ДП "Шахта ім. Ю. О. Гагаріна - нова"

19 січня 2012 р.

253.

ДП "Бурвугілля"

15 лютого 2012 р.

254.

Виробниче об'єднання по видобутку бурого вугілля та його переробці "Бурвуг-лекомплекс"

24 січня 2012 р.

255.

ДП "Рембудтранс" ВО "Бурвуглекомплекс"

24 січня 2012 р.

256.

ДП "З ліквідації збиткових вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств "Укрвуглеторфреструктуризація"

20 лютого 2012 р.

257.

ДП Донецька обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств "Донвуглереструктуризація"

20 лютого 2012 р.

258.

ДП "Луганська обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств "Луганськвуглереструктуризація"

20 лютого 2012 р.

259.

ДП "Луганськвуглебудреструктуризація"

19 січня 2012 р.

260.

ДВАТ "Управління комп'ютерно-інформаційного забезпечення "Антрацитвуглесервіс"

26 січня 2012 р.

261.

ДП "Кіровський ремонтно-механічний завод"

18 січня 2012 р.

262.

Центральний штаб Державної воєнізованої гірничо-рятувальна служби у вугільній промисловості (ЦШ ДВГРС)

20 лютого 2012 р.

263.

ДП "Регіональний медико-реабілітаційний центр"

2 лютого 2012 р.

264.

ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр" м. Димитров

2 лютого 2012 р.

265.

ДП "Димитровський учбово-курсовий комбінат"

2 лютого 2012 р.

266.

ДП "Управління житлово-комунального господарства" м. Кіровське

24 січня 2012 р.

267.

ДП "Редакція газети Сбойка"

2 лютого 2012 р.

268.

ДП "Вісник шахтаря" м. Павлоград

18 січня 2012 р.

269.

Мале державне підприємство "Шляховик"

26 січня 2012 р.

270.

Мале державне підприємство "Камелія"

2 лютого 2012 р.

271.

ДП "Металіст"

18 січня 2012 р.

272.

ДВАТ "Цегельний завод"

24 січня 2012 р.

273.

ДВАТ "Шахта "Бутівка-Донецька"

15 лютого 2012 р

274.

ДП "Шахта "Петровська"

15 лютого 2012 р

275.

ДП "Шахтоуправління Зуєвське"

25 січня 2012 р.

276.

ДП "Шахта "Жовтнева"

16 січня 2012 р.

277.

ДП "Шахта N 12 "Наклонна"

16 січня 2012 р.

278.

ДП "Шахта "Лісова"

16 січня 2012 р.

279.

ДП "Шахта "Донецька"

16 січня 2012 р.

280.

ДП "Шахта "Об'єднана"

16 січня 2012 р.

281.

ДП "Шахта "Ремівська"

16 січня 2012 р.

282.

ДП "Шахта "Міуська"

16 січня 2012 р.

283.

ДП "Шахта "Схід"

16 січня 2012 р.

284.

ДП "Шахта "Сніжнянська"

16 січня 2012 р.

285.

ДП "ЦЗФ "Сніжнянська"

16 січня 2012 р.

286.

ДВАТ "Шахта "Шахтарська"

16 січня 2012 р.

287.

ДВАТ "ЦЗФ "Сердитянська"

16 січня 2012 р.

288.

ДП "Шахта "Червоний Профінтерн"

16 січня 2012 р.

289.

ДП "Шахта "Червоний Жовтень"

16 січня 2012 р.

290.

ДП "Шахта "Гірник"

16 січня 2012 р.

291.

ДП "Шахта "Луганська"

16 січня 2012 р.

292.

ДП "Шахта "Бежанівська"

16 січня 2012 р.

293.

ДВАТ "Шахта "Райдуга"

16 січня 2012 р.

294.

ДП "Шахта ім. В. Володарського"

16 січня 2012 р.

295.

ДВАТ "Шахта "Майська"

16 січня 2012 р.

296.

ДВАТ "Шахта "Радянська"

16 січня 2012 р.

297.

ДВАТ "Шахта "Новогродівська" N 2

17 січня 2012 р.

298.

ДП "Шахта "Московська"

17 січня 2012 р.

299.

ДП "Шахта "Юний Комунар"

17 січня 2012 р.

300.

ДП "Шахта N 3 ш/у "Олександрівське"

17 січня 2012 р.

301.

ДП "Шахта "Алмазна"

17 січня 2012 р.

302.

ДВАТ "Шахта "Родіна"

17 січня 2012 р.

303.

ДП "Шахта ім. Ф. П. Лютикова"

17 січня 2012 р.

304.

ДП "Шахта "Краснополіївська"

17 січня 2012 р.

305.

ДП "Шахта "Україна"

17 січня 2012 р.

306.

ДП "Шахта "Новомиргородська"

17 січня 2012 р.

307.

ДВАТ "Шахта "Комісарівська"

31 січня 2012 р.

308.

ДП "Шахта N 71 Індустрія"

17 січня 2012 р.

309.

ДВАТ "Шахта N 5 "Великомостівська"

17 січня 2012 р.

310.

ДП "Шахта "Ленінська"

17 січня 2012 р.

311.

ДП "Шахта "Донецька" м. Торез

17 січня 2012 р.

312.

ДП "Шахта "Ленінка"

17 січня 2012 р.

313.

ДП "Шахтоуправління ім. Газети "Правда"

17 січня 2012 р.

314.

ДП "Шахта "Мушкетівська"

17 січня 2012 р.

315.

ДАК "Вугілля України"

17 січня 2012 р.

316.

ДП "Вуглезбагачення"

31 січня 2012 р.

317.

ДВАТ "ЦЗФ "Суходільська"

18 січня 2012 р.

318.

ДП "Шахта "Розсипнянська N 2"

17 січня 2012 р.

319.

ДП "Донецьквуглепереробка"

25 січня 2012 р.

320.

ДП "Шахта "Річна"

17 січня 2012 р.

321.

ДП "Центр підготовки і перепідготовки кадрів"

2 лютого 2012 р.

322.

ДХК "Селидіввугілля"

18 січня 2012 р.

323.

ДВАТ "ЦЗФ "Селидівська" ДП ДХК "Селидіввугілля"

18 січня 2012 р.

324.

 ДП "Центрально-західна компанія "Вуглеторфреструктуризація"

20 лютого 2012 р.

325.

ДП "Укршахтгідрозахист"

20 лютого 2012 р.

326.

ДХК "Шахтарськантрацит"

18 січня 2012 р.

327.

ДВАТ "Шахта ім. 60-річчя Радянської України"

14 лютого 2012 р.

328.

ДП "Шахта імені Д. С. Коротченка"

14 лютого 2012 р.

329.

ДП "Укрвуглеякість"

14 лютого 2012 р.

330.

ДП "Шахта "Ведмежоярська"

18 січня 2012 р.

331.

ДП "Шахта N 3-біс"

8 лютого 2012 р.

332.

ДХК "Донбасантрацит"

25 січня 2012 р.

333.

ДП "Пансіонат "Ізумруд"

15 лютого 2012 р.

334.

ДВАТ "ЦЗФ "Янівська" ДП ДХК "Донбасантрацит"

26 січня 2012 р.

335.

ДП "Шахта "Нова"

18 січня 2012 р.

336.

ДВАТ "ЦЗФ "Моспинська" ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення"

18 січня 2012 р.

337.

ДВАТ "Луганський ремонтно-механічний завод" ДП ДХК "Лугансьвуглепереробка"

9 лютого 2012 р.

338.

ДВАТ "Учбово-курсовий комбінат" (ДП ДХК "Луганськшахтобуд")

25 січня 2012 р.

339.

ДП "Стаханівське управління житлово-комунального господарства" виробничого об'єднання "Стахановвугілля"

26 січня 2012 р.

340.

ДП "Шахта ім. 60-річчя Великої Жовтневої Соціалістичної Революції"

18 січня 2012 р.

341.

ДП "Шахта "Глибока"

9 лютого 2012 р.

342.

ДП "Шахта "Слов'яносербська"

25 січня 2012 р.

343.

ДП "Шахта "Бендюзька"

25 січня 2012 р.

344.

ДП "Шахта "Житомирська"

18 січня 2012 р.

345.

ДП "Шахта "Постніківська"

14 лютого 2012 р.

346.

ДП "Шахта "Олександр-Захід"

25 січня 2012 р.

347.

ДП "Шахта "Вінницька"

25 січня 2012 р.

348.

ДП "Шахта N 9 "Капітальна"

18 січня 2012 р.

349.

ДП "Шахта "Тернопільська"

18 січня 2012 р.

350.

ДП "Шахта імені Сергія Мироновича Кірова"

18 січня 2012 р.

351.

ДП "Шахта імені Артема"

18 січня 2012 р.

352.

ДП "Шахта Кіровська" м. Донецьк

18 січня 2012 р.

353.

ДП "Шахта Кіровська" м. Кіровське Донецької обл.

18 січня 2012 р.

354.

ДП "Луганська вугільна компанія"

18 січня 2012 р.

355.

ВАТ ДХК "Донбасвуглезбагачення"

15 лютого 2012 р.

356.

ДВАТ "ЦЗФ "Дзержинська" ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення"

15 лютого 2012 р.

357.

ДВАТ "ЦЗФ "Горлівська" ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення"

15 лютого 2012 р.

358.

ВАТ "ЦЗФ "Добропільська" ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення"

25 січня 2012 р.

359.

ВАТ "ЦЗФ "Октябрьська" ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення"

25 січня 2012 р.

360.

ДВАТ "ЦЗФ "Криворізька" ДП ДХК "Лугансьвуглепереробка"

15 лютого 2012 р.

361.

ДВАТ "ГЗФ "Михайлівська" ДП ДХК "Лугансьвуглепереробка"

25 січня 2012 р.

362.

ДП "Добропіллявугілля"

20 лютого 2012 р.

 

Вид діяльності: Торгівля

 

363.

ДП "Управління робітничого постачання підприємств вугільної галузі Луганської області"

9 лютого 2012 р.

364.

ДП "Горлівський торгівельно-виробничий комплекс "

25 січня 2012 р.

365.

ДП "Сніжнянський комбінат харчування та торгівлі"

25 січня 2012 р.

366.

ДП "Макіївський виробничо-торгівельний комплекс"

25 січня 2012 р.

367.

ДП "Краснолуцький відділ робітничого постачання"

8 лютого 2012 р.

368.

Державне підприємство підземного харчування м. Стаханов

25 січня 2012 р.

369.

ДП "Дзержинський відділ робітничого постачання"

26 січня 2012 р.

 

Вид діяльності: Капітальне будівництво

 

370.

ДП "Дирекція по будівництву об'єктів" м. Червоноград

14 лютого 2012 р.

371.

ДП "Передпускова дирекція шахти N 10 "Нововолинська"

14 лютого 2012 р.

 

Вид діяльності: Транспорт та зв'язок

 

372.

ДП "Ватутінське вантажно-транспортне управління"

1 лютого 2012 р.

373.

ДВАТ "Олександрійська автобаза"

26 січня 2012 р.

374.

ПАТ "Вантажно-транспортне управління "Шахтарськвантажтранс"

9 лютого 2012 р.

375.

ДВАТ "Стахановпромтранс"

9 лютого 2012 р.

376.

ВАТ "Червоноградська автобаза"

1 лютого 2012 р.

377.

ПАТ ВТЗ "Укрвуглетелеком"

13 лютого 2012 р.

378.

ДП "Макіїввантажтранс"

26 січня 2012 р.

379.

ДП "Донецьквантажтранс"

9 лютого 2012 р.

380.

ДП "Артемвантажтранс"

9 лютого 2012 р.

381.

ДП "Дзержинськвантажтранс"

13 лютого 2012 р.

382.

ДП "Первомайськвантажтранс"

13 лютого 2012 р.

383.

ДВАТ "Луганська автобаза" ДП ДХК "Луганськвуглепереробка"

1 лютого 2012 р.

384.

ДВАТ "Вуглеавтотранс" (ДХК "Луганськвуглебуд")

26 січня 2012 р.

385.

ПАТ "Стаханівський вузол виробничо-технологічного зв'язку"

1 лютого 2012 р.

386.

ДВАТ "Краснодонська автобаза" ДП "ДХК "Луганськшахтобуд"

1 лютого 2012 р.

 

Вид діяльності: Машинобудування

 

387.

ВАТ ДХК "Луганськвуглеремонт"

13 лютого 2012 р.

388.

ЗАТ "Антрацитівське управління по ремонту та налагодженню гірничошахтного устаткування" ДП ДХК "Луганськвуглеремонт"

13 лютого 2012 р.

389.

ДП "Свердловський ремонтно-механічний завод"

13 лютого 2012 р.

390.

ВАТ "Горлівський завод "Реммаш" ДП ДХК "Донвуглереммаш"

18 січня 2012 р.

391.

ДП "Петровський завод вугільного машинобудування"

13 лютого 2012 р.

392.

ДП "Нововолинський ремонтно-механічний завод"

13 лютого 2012 р.

 

Директор Департаменту
бухгалтерського обліку і звітності

С. Л. Пержинська

 

Додаток 2
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
08.12.2011 N 810

Інформація про результати проведення інвентаризації обліку та обігу дорогоцінних металів станом на 01.01.2012 року
по __________
(назва підприємства)

грам в перерахунку на масу дорогоцінного металу в чистоті

Наіменування дорогоцінних металів

Рядок

Здано на переробні підприємства у 2011 році, г

Перераховано у 2011 році до державного бюджету, за здані дорогоцінні метали, грн.

Наявність на 01.01.2012, г

Золото, всього

10

 

 

 

у т. ч. в сировині

11

 

 

 

у виробах

12

 

 

 

в обладнанні

13

 

 

 

у брухті і відходах

14

 

 

 

Срібло, всього

20

 

 

 

у т. ч. в сировині

21

 

 

 

у виробах

22

 

 

 

в обладнанні

23

 

 

 

у брухті і відходах

24

 

 

 

Платина, всього

30

 

 

 

у т. ч. в сировині

31

 

 

 

у виробах

32

 

 

 

в обладнанні

33

 

 

 

у брухті і відходах

34

 

 

 

Паладій, всього

40

 

 

 

у т. ч. в сировині

41

 

 

 

у виробах

42

 

 

 

в обладнанні

43

 

 

 

у брухті і відходах

44

 

 

 

Іридій, всього

50

 

 

 

у т. ч. в сировині

51

 

 

 

у виробах

52

 

 

 

в обладнанні

53

 

 

 

у брухті і відходах

54

 

 

 

Родій, всього

60

 

 

 

у т. ч. в сировині

61

 

 

 

у виробах

62

 

 

 

в обладнанні

63

 

 

 

у брухті і відходах

64

 

 

 

Рутеній, всього

70

 

 

 

у т. ч. в сировині

71

 

 

 

у виробах

72

 

 

 

в обладнанні

73

 

 

 

у брухті і відходах

74

 

 

 

Осмій, всього

80

 

 

 

у т. ч. в сировині

81

 

 

 

у виробах

82

 

 

 

в обладнанні

83

 

 

 

у брухті і відходах

84

 

 

 

Всього

200

ХХХХХХХХХ

 

ХХХХХХХХ

 

Додаток 3
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
08.12.2011 N 810

Інформація про результати проведення інвентаризації обліку та обігу дорогоцінного каміння станом на 01.01.2012 року
по _____
(назва підприємства)

грам - для дорогоцінного каміння оргогагенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Наіменування дорогоцінного каміння

Рядок

Здано на переробні підприємства у 2011 році, кар/г

Перераховано у 2011 році до державного бюджету, за здане дорогоцінне каміння, грн.

Наявність на 01.01.2011, кар/г

Дорогоцінне каміння, всього

10

 

 

 

у т. ч. в сировині

11

 

 

 

у виробах

12

 

 

 

в обладнанні

13

 

 

 

у брухті і відходах

14

 

 

 

у т. ч.

 

 

 

 

алмази, всього

20

 

 

 

у т. ч. в сировині

21

 

 

 

у виробах

22

 

 

 

в обладнанні

23

 

 

 

у брухті і відходах

24

 

 

 

Дорогоцінне каміння органогенного утворення,всього

30

 

 

 

у т. ч. в сировині

31

 

 

 

у виробах

32

 

 

 

в обладнанні

33

 

 

 

у брухті і відходах

34

 

 

 

у т. ч.

 

 

 

 

бурштин, всього

40

 

 

 

у т. ч. в сировині

41

 

 

 

у виробах

42

 

 

 

в обладнанні

43

 

 

 

у брухті і відходах

44

 

 

 

Напівдорогоцінне каміння, всього

50

 

 

 

у т. ч. в сировині

51

 

 

 

у виробах

52

 

 

 

в обладнанні

53

 

 

 

у брухті і відходах

54

 

 

 

Всього

100

ХХХХХХХХХ

 

ХХХХХХХХ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали