ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.09.2011 р. N 469

Про складання проекту обласного бюджету на 2012 рік та прогнозу обласного бюджету на 2013 - 2014 роки

Відповідно до статей 21, 75 Бюджетного кодексу України, Постанови Верховної Ради України від 13 травня 2011 року N 3358-VI "Про Основні напрямки бюджетної політики на 2012 рік" (Постанова N 3358-VI), розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року N 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту обласного бюджету на 2012 рік:

1. Затвердити план заходів з підготовки проекту обласного бюджету на 2012 рік, що додається.

2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Зубань І. В.):

2.1. Забезпечити організацію роботи з формування обласного бюджету на 2012 рік згідно з чинним законодавством та основними напрямами бюджетної політики на 2012 рік.

2.2. Здійснити формування видаткової частини бюджету на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів.

2.3. Повідомити головним розпорядникам коштів обласного бюджету обсяги розрахункових показників до проекту бюджету на 2012 рік у тижневий термін після доведення Міністерством фінансів України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на 2012 рік.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Гижко А. П.) надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації:

3.1. Прогнозні показники програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік у розрізі основних галузей економіки, а також основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку області на наступні три роки з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки й соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій, зміни впливу цих факторів у перспективі.

3.2. Проект програми капітального будівництва за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2012 рік та наступні три роки.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Новіцький О. А.):

4.1. Здійснити суцільну інвентаризацію бази даних громадян, які отримують пільги за рахунок бюджетних коштів.

4.2. Надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації інформацію щодо прогнозного контингенту отримувачів пільг, житлових субсидій і допомоги сім'ям з дітьми та уточнену потребу в обсягах субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм соціального захисту населення з урахуванням поетапного підвищення в 2012 році державних соціальних стандартів.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації - головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

5.1. Подати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації у визначені ним терміни:

5.1.1. Бюджетні запити з урахуванням повідомлених Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації прогнозних обсягів видатків на 2012 рік та з обґрунтуванням необхідності додаткової потреби у них;

5.1.2. Розрахунки витрат на фінансування окремих програм розвитку галузей, видатки на які відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

5.1.3. Розрахунки до прогнозу обласного бюджету на 2013 - 2014 роки відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України.

5.2. Під час складання бюджетних запитів на 2012 рік:

5.2.1. Провести інвентаризацію видатків відповідних бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами тільки тих видатків, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників коштів;

5.2.2. Організувати роботу з розроблення програм оптимізації видатків відповідних бюджетів та розпорядників їх коштів, у тому числі шляхом зменшення не першочергових видатків, виконання яких з місцевих бюджетів не мають чіткої законодавчої і нормативної регламентації за результатами згідно з проведеною інвентаризацією видатків;

5.2.3. Забезпечити першочергове фінансування тих видатків, метою яких є основні функції і завдання відповідних головних розпорядників коштів;

5.2.4. Подати пропозиції щодо передачі повноважень з їх виконання іншим головним розпорядникам коштів або зупинити їх виконання у 2012 році у разі прийняття рішення про недоцільність забезпечення фінансування окремих видів видатків;

5.2.5. Обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання регіональних програм та провести оцінку їх ефективності за конкретними індикаторами результативності;

5.2.6. Не передбачати кошти на фінансування видатків бюджету, повноваження з виконання яких не визначені Бюджетним кодексом України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

5.2.7. Обмежити видатки на придбання нових транспортних засобів, мобільних телефонів, меблів, іншого обладнання та устаткування тощо.

6. Головному управлінню Держкомзему у Вінницькій області (Коник О. М.) надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації інформацію щодо коштів необхідних для завершення проведення грошової оцінки земель у розрізі районів і міст обласного значення, як основи для подальшого нарахування земельного податку.

7. Рекомендувати Головному управлінню статистики у Вінницькій області (Ігнатов С. Н.) надавати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації статистичну інформацію, необхідну у процесі роботи над формуванням проекту обласного бюджету на 2012 рік.

8. Керівникам територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, на які згідно з чинним законодавством покладено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджетів усіх рівнів, забезпечити подання до 20 жовтня 2011 року Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, районним державним адміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення розрахунків прогнозних надходжень доходів місцевих та державного бюджетів на 2012 рік.

9. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення забезпечити безумовне виконання вимог статей 92, 93, 101 Бюджетного кодексу України в частині укладання угод про передачу міжбюджетних трансфертів між відповідними місцевими радами.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Барецького В. І.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
01.09.2011 N 469

ПЛАН
заходів з підготовки проекту обласного бюджету на 2012 рік

N
з/п

Заходи

Виконавці

Орієнтовний термін виконання

1.

Розроблення інструкцій з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2012 рік по головних розпорядниках коштів обласного бюджету

Головне фінансове управління облдержадміністрації

05.10.2011

2.

Доведення інструкції з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2012 рік

Головне фінансове управління облдержадміністрації

10.10.2011

3.

Очікувані за 2011 рік та прогнозні показники надходжень податків і зборів до обласного бюджету на 2012 рік:
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету;
- збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
- надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності;
- екологічний податок;
- плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- податок на доходи фізичних осіб в цілому по області;
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
- плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади;
- плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
- плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- збір за спец. використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
- збір за спеціальне використання води;
- плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
- плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів;
- інші надходження;
- плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в розрізі районів області;
- власні надходження бюджетних установ і організацій з розподілом по групах і кодах

Управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, регіональне відділення Фонду державного майна України у Вінницькій області, Державна податкова адміністрація у Вінницькій області, регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України у Вінницькій області, структурні підрозділи облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій області, Головне управління Держкомзему у Вінницькій області, Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг

20.10.2011

4.

Попередня інформація про соціально-економічний стан області і прогноз її розвитку на 2012 рік, 2012 - 2014 роки

Головне управління економіки облдержадміністрації

21.10.2011

5.

Очікувані надходження за 2011 рік та прогноз надходжень на 2012 рік податків і зборів до Державного бюджету України на території області, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання, що надходить до бюджету області з Державного бюджету України

Державна податкова адміністрація у Вінницькій області; Вінницька митниця

20.10.2011

6.

Перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди

Головне управління економіки облдержадміністрації

26.10.2011

7.

Попередній прогноз доходів та видатків обласного бюджету на 2011 рік

Головне фінансове управління облдержадміністрації

28.10.2011

8.

Прогноз показників обласного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди

Структурні підрозділи облдержадміністрації

28.10.2011

9.

Підготовка бюджетних запитів на 2012 рік головними розпорядниками коштів обласного бюджету

Структурні підрозділи облдержадміністрації

04.11.2011

10.

Аналіз бюджетних запитів

Структурні підрозділи облдержадміністрації

16.11. - 18.11.2011

11.

Узгодження пропозицій проекту обласного бюджету з головними розпорядниками коштів

Структурні підрозділи облдержадміністрації

23.11. - 25.11.2011

12.

Включення бюджетного запиту до пропозицій проекту обласного бюджету

Структурні підрозділи облдержадміністрації

02.12.2011

13.

Формування бюджетних призначень головним розпорядникам коштів обласного бюджету за бюджетною класифікацією

Структурні підрозділи облдержадміністрації

08.12.2011

14.

Формування бюджетних призначень по міжбюджетних трансфертах

Структурні підрозділи облдержадміністрації

08.12.2011

15.

Пропозиції до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації та проекту рішення обласної Ради (план заходів із збільшення надходжень до бюджету та ефективності використання бюджетних коштів; заходи щодо приведення потреби у видатках до граничного обсягу)

Структурні підрозділи облдержадміністрації - головні розпорядники коштів

12.12.2011

16.

Підготовка інформації про хід виконання обласного бюджету у поточному бюджетному році

Головне фінансове управління облдержадміністрації

12.12.2011

17.

Підготовка інформацій про соціально-економічний стан області і прогноз її розвитку на 2012 рік, які покладено в основу проекту обласного бюджету

Головні управління облдержадміністрації: економіки та фінансове

12.12.2011

18.

Узагальнення поданих матеріалів, формування необхідних документів та підготовка їх до розгляду облдержадміністрацією

Головні управління облдержадміністрації: економіки та фінансове

14.12.2011

19.

Підготовка проекту рішення обласної Ради про обласний бюджет на 2012 рік

Головні управління облдержадміністрації: економіки та фінансове

15.12.2011

20.

Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту обласного бюджету на 2012 рік

Структурні підрозділи облдержадміністрації - головні розпорядники коштів

16.12.2011

21.

Підготовка пояснювальної записки до проекту рішення обласної Ради "Про обласний бюджет на 2012 рік" та доповіді начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації про проект обласного бюджету на 2012 рік

Головне фінансове управління облдержадміністрації

19.12.2011

22.

Розгляд проекту рішення "Про обласний бюджет на 2012 рік" облдержадміністрацією

Головне фінансове управління облдержадміністрації

20.12.2011

23.

Подання на розгляд обласної Ради проекту рішення "Про обласний бюджет на 2012 рік" та розгляд проекту у депутатських комісіях

Головне фінансове управління облдержадміністрації

22.12. - 23.12.2011

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали