РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР

ПОСТАНОВА

від 26 лютого 1946 р. N 286

Київ

Про спеціальний перелік посад, передбачених ст. 3 постанови Секретаріату ВЦРПС "Про пенсійне забезпечення з державного соціального страхування в західних областях УРСР і БРСР, у Бесарабії і Північній Буковині", затвердженої Раднаркомом Союзу РСР 31 грудня 1940 року

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 19 вересня 1957 року N 1078) (Постанова N 1078)

Відповідно до ст. 3 постанови Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 12 грудня 1940 року "Про пенсійне забезпечення з державного соціального страхування в західних областях УРСР і БРСР, у Бесарабії і Північній Буковині", затвердженої постановою Ради Народних Комісарів Союзу РСР 31 грудня 1940 року N 2710, Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:

Затвердити поданий Народним Комісаріатом Соціального Забезпечення УРСР перелік посад, час перебування на яких не зараховується до стажу роботи, потрібного для призначення пенсії з державного соціального страхування.

 

Голова Ради
Народних Комісарів УРСР

М. ХРУЩОВ

Керуючий Справами
РНК УРСР

В. ВЛАСЕНКО

 

Додаток
до постанови РНК УРСР
від 26 лютого 1946 року N 286

ПЕРЕЛІК
посад та деяких служб, час перебування на яких при Румунському, колишньому Польському і інших капіталістичних урядах - не зараховується до стажу роботи для призначення пенсій порядком державного соціального страхування

I. РАДА /Консіліум/ МІНІСТРІВ:

1. Президент Ради Міністрів

2. Особисті заступники президента

3. Міністри всіх міністерств

4. Державний радник

5. Головний державний контролер

6. Державні контролери всіх класів

7. Шефи /начальники кабінетів/

8. Директори кабінетів і їх заступники

9. Начальники службових відділів секцій та філій

10. Королівські радники, інспектори і контролери.

II. МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

1. Суб-секретар де-стат /заступник міністра/

2. Генеральний секретар

3. Директори кабінетів і їх заступники

4. Начальники відділів, секцій, філій і їх заступники

5. Спеціальні медики /експерти/

6. Секретар внутрішньої адвокатури

7. Президент контрольно-судової адміністрації

8. Юридичні радники

9. Референти

10. Губернатори провінцій

11. Державні інспектори при губернаторствах

12. Директори директоратів адміністрацій при губернаторствах та їх заступники

13. Воєводи і віце-воєводи

14. Президент магістратури /бургомістр/ і віце-президент магістрату.

15. Претори плас /голови волосних управ/

16. Війт гміни і його заступник

17. Примари /голови міськ. і сільуправлінь/.

18. Шефи канцелярій претури і примарії.

19. Секретарі канцелярій і адміністративних відділів претур і примарій.

20. Шефи відділів і філій контрольно-судової адміністрації.

21. Шефи відділів директоратів /генеральної адміністрації місцевої адміністрації, кадрів, фінансів і інших/

22. Префекти повітів /голови повітових управ/

III. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

1. Начальники кабінетів міністерств

2. Генеральний секретар міністерства

3. Шеф кабінета генерального секретаріату

4. Директори і суб-директори судової, облікової і персональної /по кадрам/ дирекції міністерства

5. Генеральні інспектори

6. Шефи і суб-шефи службових відділів і філій дирекцій міністерства

7. Начальники кабінетів судової медицини при міських трибуналах

8. Генеральний президент касаційної палати

9. Всі прокурори і віце-прокурори

10. Президенти секцій касаційної палати

11. Радники

12. Магістрат - асистенти касаційної палати всіх класів

13. Всі судді /незалежно від місця праці/

14. Відповідальний секретар верх. суду

15. Секретар палати верх. суду

16. Секретар апеляційного суду

17. Секретар палати апеляційного суду

18. Відповідальний секретар прокурора апеляційного суду

19. Особисті секретарі прокурорів палат

20. Округові судові слідчі по кримінальних справах

21. Відповідальний секретар округового слідчого

22. Секретар-магістрат

23. Генеральний реєстратор касаційної палати і його помічники

24. Начальники бюро кас. палати

25. Всі президенти

26. Начальники відділів і філій Ради

27. Секретарі прокуратури трибуналів

IV. МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ

1. Міністри і їх заступники

2. Посланики, посли, повірені в справах, министри, резиденти

3. Дипломати

4. Радники посольств

5. Радники легатств /місій/

6. Радники з економіки

7. Секретарі місій всіх класів

8. Аташе місій, військові аташе и їх помічники

9. Генеральні консули

10. Консули

11. Віце-консули

12. Директори департаментів і їх заступники

13. Директори адміністративних служб міністерства

14. Шефи службових відділів і філій міністерства всіх класів.

15. Керівник референтури

16. Керівник канцелярії

17. Консультанти та експерти

18. Референти

19. Дип. кур'єри.

V. МІНІСТЕРСТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Суб-секретар де-стат /заступник міністра/

2. Генеральний секретар міністерства

3. Шеф кабінету міністра

4. Директори, суб-директори, шефи канцелярій службових відділів, секцій і філій дирекцій міністерства

5. Директор

6. Шефи відділів і філій головної дирекції кадрів та адміністрації

7. Директор, суб-директор, спеціальний контролер, адмінвідділу геологічного управління.

8. Керівні чиновники дирекції мобілізації робочої сили.

VI. МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

1. Генеральний секретар міністерства

2. Шеф кабінету міністра

3. Директори, суб-директори, референти, шефи відділів і філій дирекції зовнішніх торговельних зносин

4. Економічні радники, аташе і секретарі торговельних агентств

5. Директори, суб-директори, шефи відділів і філій і контролери дирекцій: експорту, імпорту, сприяння зовнішній торгівлі і інше.

VII. ПОВІТРЯНО-МОРСЬКЕ МІНІСТЕРСТВО

1. Військові чини міністерства та його місцевих органів

2. Керівні чиновники /вільнонайманого складу/ адміністрації торговельних портів і водних комунікацій

3. Службовці відділу Румунської морської служби: директори, суб-директори, шефи відділів і філій, інспектори.

VIII. МІНІСТЕРСТВО ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ І КОМУНІКАЦІЙ

1. Директор кабінету міністра

2. Генеральний секретар міністерства

3. Генеральні інспектори та інспектори

4. Директори відділів і управлінь міністерства

5. Шефи відділів і філій

6. Адміністративний склад головної дирекції шосейних шляхів та її місцевих управлінь

7. Керівний склад головної адміністрації залізничних шляхів та її місцевих адміністрацій

8. Керівний склад головних дирекцій, пошти, телефону і телеграфу.

9. Всі чиновники вищої Ради транспорту і тарифів /за винятком вузьких спеціалістів/.

10. Всі чиновники генеральної дирекції найму та обліку робочої сили і їх місцевих філій /каси труда/

IX. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

1. Суб-секретар де стат.

2. Шеф кабінету міністра

3. Директори, суб-директори, шефи відділів, секретарів, генеральні інспектори та інспектори, адвокати I, II, III, IV і V дирекції міністерства, дирекції найму і дирекції обліку.

4. Головні, округові, провінціальні і повітові інспектори, шефи і суб-шефи їх канцелярій.

5. Директори вищих учбових закладів та їх заступники, ректори університетів.

6. Директори архівів державних та їх заступники

7. Куратор і його заступник /керував політичним напрямом у школах і кадрами вчителів/.

8. Начальник відділу кураторію

9. Візитатор шкіл /за винятком візитаторів шкільної гігієни/

10. Візитатор кураторію, ревізор кураторію.

X. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ

1. Заступник міністра

2. Шеф кабінету міністра

3. Шеф кабінету заступника

4. Генеральний секретар міністерства

5. Директор і суб-директор адміністративного відділу

6. Шефи, суб-шефи адмінфілій і секцій спеціальних дирекцій міністерства

7. Генеральні і фінансові інспектори і контролери по обліку матеріальних цінностей і торгівлі, оподаткуванню і стяганню податків.

7. Фінансові інспектори при губернаторствах і шефи їх канцелярії.

8. Керівний склад повітових казначейств

9. Керівний склад перчепцій /повітове податкове агенство/

10. Директори, заступники директорів банків - державних і приватних.

11. Голова і віце-голова фінансової палати

12. Начальник відділу окружної фінансової палати

13. Голова і віце-голова міської фінансової палати

14. Начальник відділу міської фінпалати

15. Начальник фінвідділу /підлеглий міській або районній палаті/

16. Екзекутор при фінвідділі

17. Інспектор

18. Контролер - начальник.

XI. МІНІСТЕРСТВО ПРОПАГАНДИ

1. Заступник міністра

2. Шеф кабінету міністра

3. Завідуючий протокольною частиною міністерства

4. Референти по інформації

5. Генеральний секретар міністерства

6. Адвокат

7. Шеф і суб-шеф секції регістрації та архіву

8. Шеф секції найму та його заступник

9. Весь склад інспекторського відділу

10. Директори і суб-диреткори генеральної дирекції преси

11. Радник преси

12. Референти і секретар відділу преси

13. Директор і суб-директор генеральної дирекції пропаганди

14. Референти та їх помічники

15. Перекладачі

16. Фото-репортери

17. Директор і суб-директор генеральної дирекції наукової пропаганди

18. Референти

19. Директори і суб-директори генеральної дирекції адміністрації і кадрів

20. Директори і суб-директори, секретарі і інспектори генеральної дирекції туризму, кінематографії і оголошення.

21. Місцеві інспектори і агенти преси

22. Шефи бюро пропаганди та їх секретарі /на периферії/

XII. МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ

1. Заступник міністра

2. Шеф кабінету міністра

3. Генеральний секретар міністерства

4. Генеральний інспектор праці

5. Інспектори генеральної інспекції праці

6. Директори, референти і інспектори, шефи відділів і секцій дирекцій центральної адміністрації

7. Губернські, округові і повітові інспектори праці, шефи їх канцелярії.

8. Директор, суб-директор, шефи відділів і філій центральної каси соціальної допомоги.

XIII. МІНІСТЕРСТВО ОПІКИ

1. Директор департаменту, кабінету, бюро міністерства опіки суспільної.

2. Головний і окружний інспектор праці

3. Директор округового уряду забезпечень

___________

1. Службовці міністерства військових справ та його місцевих управлінь

2. Особи, які перебували в армії по вільному найму

3. Голови і члени правлінь, директори акційних товариств /промислових, торговельних, банкових, залізничних, пароплавних і інших/.

4. Керівники і директори фабрик, заводів, маєтків, торгових підприємств, банків, залізниць, пароплавів та їх заступники.

 

Керуючий Справами
РНК УРСР

В. ВЛАСЕНКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали