ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2011 року N П-9-7

Про справедливе оподаткування

Сьогодні в Україні відбувається реформування соціально-економічних відносин, метою якого є побудова сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, підвищення добробуту українських громадян.

Насамперед за активної участі Федерації профспілок України проведено перший етап податкової реформи, результатом якої стало ухвалення Податкового кодексу України.

Податковий кодекс містить низку позитивних новацій - зокрема, знижено ставки податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість, скорочено кількість податків і зборів, зменшено податковий тиск на окремі категорії громадян, вирішено низку проблемних питань з оподаткування профспілкових організацій.

Однак Податковий кодекс не забезпечив справедливості в оподаткуванні, що вимагає проведення другого етапу податкової реформи. Справедливе оподаткування в умовах загострення в Україні соціально-економічної ситуації, наслідком якої є зростання бідності серед працюючого населення, має стати суттєвим важелем впливу на збільшення доходів громадян.

ФПУ підтримує урядову ініціативу про запровадження податку на багатство та водночас вважає, що наступним важливим кроком у напрямі справедливого оподаткування має стати гармонізація в оподаткуванні доходів громадян і підприємств шляхом запровадження неоподатковуваного мінімуму доходів на рівні прожиткового мінімуму для всіх громадян та усунення дискримінації в оподаткуванні трудових доходів у вигляді заробітної плати та інших доходів. ФПУ виступає за введення знижених ставок ПДВ на продукти харчування та житлово-комунальні послуги, звільнення від оподаткування коштів, сплачених платником податку за дошкільну, середню освіту, навчання в аспірантурі, медичні послуги. Окремої уваги потребує недопущення обмежень чи протидії діяльності профспілкових організацій.

У подальшій роботі над удосконаленням податкового законодавства для забезпечення справедливості в оподаткуванні профспілки застосовуватимуть усі форми соціального діалогу, зокрема через роботу представників профспілок в громадських радах при Міністерстві фінансів України, Державній податковій службі України, співпрацюючи з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, з питань соціальної політики та праці, а також шляхом консолідації зусиль громадських організацій України.

З метою виконання вищезазначених завдань президія Федерації профспілок України постановляє:

1. Зазначити, що Податковий кодекс України не вирішив усіх проблем в оподаткуванні юридичних і фізичних осіб та не забезпечив реалізації принципу соціальної справедливості в оподаткуванні.

2. Керівництву ФПУ, членським організаціям ФПУ домагатися реалізації принципових профспілкових пропозицій стосовно справедливого оподаткування, зокрема щодо:

- відновлення дії державної соціальної гарантії неоподатковуваного мінімуму для всіх громадян на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- встановлення рівня податкового навантаження на доходи від трудової діяльності, зокрема у вигляді заробітної плати на рівні не вищому, ніж рівень оподаткування інших доходів (дивідендів, процентів від депозитних вкладів, прибутків від оренди та продажу майна тощо);

- звільнення від оподаткування коштів, сплачених платником податку за дошкільну, середню освіту, навчання в аспірантурі, медичні послуги;

- запровадження диференційованих ставок ПДВ - зниження ставки на продукти харчування (крім алкогольних напоїв) і звільнення від ПДВ житлово-комунальних послуг і санаторно-курортних путівок;

- вирішення питань щодо віднесення на витрати підприємств відрахувань на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу та звільнення від оподаткування профспілкових виплат;

- спрощення порядку подання профспілковими організаціями податкової звітності.

3. Керівництву ФПУ звернутися до:

- Федерації незалежних профспілок Росії з пропозицією організації обміну досвідом з питання реформування податкової системи для забезпечення справедливості в оподаткуванні з метою викорінення бідності і подолання надмірної диференціації доходів населення;

- Загальної конфедерації профспілок щодо розгляду питання про забезпечення справедливості податкових систем країн СНД під час чергового засідання комісії ЗКП із захисту соціально-економічних інтересів трудящих і правових питань;

- Міжнародної організації праці з ініціативою розглянути пропозицію щодо підготовки рекомендацій МОП з питань соціальної справедливості в оподаткуванні як одного з чинників забезпечення гідної праці;

- Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України та Харківського соціально-економічного інституту щодо проведення аналізу стану забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні в Україні та в країнах СНД і ЄС; міжнародного досвіду в оподаткуванні профспілкових організацій.

4. Рекомендувати членським організаціям ФПУ продовжити роботу для формування суспільної думки на підтримку позиції ФПУ щодо необхідності забезпечення справедливого оподаткування, зокрема справедливого перерозподілу податкового навантаження між працею та капіталом, трудовими і не трудовими доходами.

5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови ФПУ Кондрюка С. М.

 

Голова ФПУ

Ю. М. Кулик

 

Додаток
до постанови президії ФПУ
23.12.2011 N П-9-7

Інформаційна записка "Про справедливе оподаткування"

Минув майже рік, як в Україні набув чинності Податковий кодекс України. Частину профспілкових ініціатив вдалося реалізувати під час підготовки Податкового кодексу. Це, зокрема, стосується надання пільг для сімей з дітьми, удосконалення порядку надання податкового кредиту (знижки), звільнення від оподаткування вартості орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, незначних дарунків, розширення переліку доходів профспілок, що звільнені від оподаткування шляхом включення до цього переліку вартості майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця відповідно до статті 42 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", часткового вирішення питання включення до складу витрат коштів, які роботодавці зобов'язані перераховувати первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу (відповідно до ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"), відновлення штрафних санкцій за порушення законодавчо встановлених строків відшкодування ПДВ.

Через домовленості з ДПА України вдалося врегулювати питання оподаткування профспілкових виплат - підписано спільний лист ДПА України (16.02.2011 N 4284/7/17-0717) та ФПУ (15.02.2011 N 58/01-16/330) (Лист N 4284/7/17-0717, 58/01-16/330).

У рамках інформаційно-роз'яснювальної кампанії ФПУ підготовлено Бібліотечку голови профспілкового комітету "Новації Податкового кодексу України" (N 3 (135), 2011 р.), а також проведено низку обговорень та навчальних семінарів для членських організацій щодо висвітлення основних положень Податкового кодексу України.

З основних проблем, які найбільш хвилюють профспілки, у березні ц. р. ФПУ було підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (щодо забезпечення умов діяльності профспілок" (реєстр. N 8206 від 09.03.2011), який внесено до Верховної Ради народним депутатом України Хара В. Г. За підтримкою цього законопроекту ФПУ зверталася до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, ДПА України. ФПУ неодноразово надсилала звернення до Голови Верховної Ради України Литвина В. М. з пропозицією включити соціально значущий законопроект N 8206 до порядку денного Верховної Ради України.

На порушення окремими положеннями Податкового кодексу прав та гарантій профспілок та соціальну важливість законопроекту N 8206 звернуто також увагу в скарзі ФПУ до Комітету зі свободи об'єднання Міжнародної організації праці, а також зазначено 12 жовтня ц. р. під час слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці на тему "Про дотримання органами державної влади прав профспілок". Однак, на жаль, зазначені дії не привели до вирішення проблем в оподаткуванні профспілок.

Суттєвим негативним моментом стало прийняття парламентом Постанови Верховної Ради України "Про зняття з розгляду деяких законопроектів з питань оподаткування" (N 4027-VI від 15 листопада 2011 року) (Постанова N 4027-VI), згідно з якою передбачено зняття з розгляду в т. ч. і профспілкового законопроекту N 8206. Напередодні прийняття цієї постанови ФПУ закликала членські організації звернутися до Голови Верховної Ради України Литвина В. М., керівників фракцій, лідерів місцевих осередків політичних партій з вимогою про ухвалення поправок до Податкового кодексу, які унеможливлять податковий тиск і обмеження діяльності профспілок.

Отже, Податковий кодекс не забезпечив повноцінної соціальної справедливості в оподаткуванні, що передбачено пп. 4.1.6 п. 4.1 статті 4 Податкового кодексу.

Сьогодні ФПУ продовжує роботу з метою повноцінного забезпечення справедливості в оподаткуванні і важливим напрямом роботи повинно стати напрацювання міжнародного досвіду з цього питання.

Основні завдання для забезпечення справедливого оподаткування:

1. Гармонізація в оподаткуванні доходів громадян і підприємств шляхом запровадження неоподатковуваного мінімуму доходів на рівні прожиткового мінімуму для всіх громадян. Сутність цієї вимоги полягає в тому, що заробітна плата, як і дохід підприємства, повинна складатися з двох частин: частина, яка не обкладається податком (неоподатковуваний мінімум), та частина, яка підлягає оподаткуванню, - адже обкладатися податком повинен прибуток від праці. За таких умов, наприклад, при заробітній платі дві тисячі гривень громадянин сплатить в 2 рази менше податку, в умовах 2011 року економія склала б 148 грн.

Запровадження неоподатковуваного мінімуму навіть за умови збереження єдиної ставки податку забезпечує дійсну диференціацію в оподаткуванні:

Розмір заробітної плати (грн.)

Ефективна ставка податку, % (розмір податку / розмір зар. плати)

В діючих умовах

За умови запровадження неоподатковуваного мінімуму на рівні прожиткового мінімуму

941

6,96

0,00

1320

9,11

3,77

1321

14,46

3,77

1882

14,46

6,96

3000

14,46

9,76

5000

14,46

11,64

10000

14,57

13,05

15000

15,20

13,54

20000

15,65

13,91

Крім того, при такому підході нівелюються недоліки нинішнього порядку застосування податкової соціальної пільги, коли фізична особа з зарплатою 1321 грн. отримує "на руки" майже на 70 грн. менше, ніж із зарплатою 1320 грн.

2. Усунення дискримінації в оподаткуванні трудових доходів у вигляді заробітної плати і нетрудових доходів (дивіденди, проценти за депозитними вкладами, прибуток від продажу рухомого та нерухомого майна тощо). Крім цього, профспілки наполягають, щоб, як і у випадку із заробітною платою, при продажу рухомого та нерухомого майна оподаткуванню підлягав не дохід (як це відбувається зараз), а прибуток.

Відповідно до Податкового кодексу ставки оподаткування окремих доходів від нетрудової діяльності є в кілька разів меншими (1 %, 5 %), ніж ставки оподаткування доходів від трудової діяльності у вигляді заробітної плати: 10 % (для шахтарів), 15 % (до 10 мінімальних заробітних плат), 17 % (понад 10 мінімальних заробітних плат). Більше того, деякі нетрудові доходи взагалі не обкладаються податком: проценти, нараховані на цінні папери, емітовані Мінфіном, а проценти за депозитними вкладами будуть обкладатися податком лише з 1 січня 2015 р. за ставкою 5 %.

ФПУ наполягає на забезпеченні оподаткування трудових доходів за ставками принаймні не вищими, ніж нетрудові доходи, що, в свою чергу, сприятиме стимулюванню людини праці, оскільки значну частину доходів громадян становлять саме трудові доходи у вигляді заробітної плати. І це справедливо, оскільки "надбагаті" живуть аж ніяк не на зарплату, а на дивіденди від акцій, які обкладаються лише податком за ставкою 5 %, тобто вони платять в рази менше, ніж громадяни, які заробляють своєю працею. Таким чином, мільйонери просто "випадають" із системи реального оподаткування, незважаючи на те що чисельність їх за останній рік зросла майже на 20 %.

3. Введення знижених ставок ПДВ на продукти харчування (крім алкогольних напоїв) та житлово-комунальні послуги, орієнтуючись на відповідний досвід країн ЄС, що в умовах постійного підвищення цін на продукти харчування і підвищення цін на газ для населення має стати реальним інструментом для недопущення різкого зниження доходів громадян.

Ця пропозиція узгоджується з правовими нормами ЄС (112 Директива ЄС від 28.11.2006 "Про спільну систему податку на додану вартість"), якими передбачено, що, окрім стандартної ставки ПДВ в 15 %, держави - члени ЄС можуть застосовувати одну або дві знижені ставки (не менше 5 %), зокрема, до постачання продуктів харчування, ліків, електроенергії, природного газу, надання медичної допомоги тощо.

Диференційовані ставки цього податку застосовуються в багатьох країнах. Зокрема, в Австрії (20; 12; 10 %); Великобританії (17,5; 8; 4; 0 %); Ірландії (21; 13,5; 0 %); Латвії (18 і 5 %); Польщі (22; 7; 3; 0 %); Португалії (21; 12; 5 %); Словенії (20; 8,5 %); Угорщині (25 і 15 %); Росії (18; 10; 0 %).

Водночас вважаємо за доцільне введення ПДВ на операції з продажу банківських металів, які сьогодні звільнені від оподаткування, - і це є соціально справедливим, враховуючи те, що продукти харчування оподатковуються за ставкою 20 %.

4. Удосконалення порядку надання податкової знижки (до ухвалення Податкового кодексу - податковий кредит) шляхом:

• включення до переліку витрат, які можна відносити до податкової знижки, оплату вартості дошкільної, середньої освіти, навчання в аспірантурі;

• запровадження реального механізму віднесення до податкової знижки витрат на лікування та медичне обслуговування;

• зміни порядку оформлення податкової знижки - оформлення має здійснюватись працедавцем платника податку, а не самим платником податку;

• заміни діючого механізму отримання громадянами податкової знижки зі щорічного на реалізацію такого права щомісяця.

Соціальна держава, яка гарантує своїм громадянам безкоштовне лікування і освіту, як мінімум, не повинна стягувати податки з тих сум, якими населення розраховується за отримані послуги в лікарнях, поліклініках, школах і дитсадках.

Що стосується норми про включення до податкової знижки витрат на лікування та медичне обслуговування, то в Податковому кодексі таку норму передбачено (як і в раніше чинному Законі "Про податок з доходів фізичних осіб"). Проте ось уже сім років ця норма не працює, оскільки введення її в дію передбачається тільки після ухвалення Закону про обов'язкове медичне страхування. Тому доцільно зняти таке обмеження і дозволити відносити на податковий кредит витрати на лікування і медобслуговування в тому ж розмірі, що й витрати на навчання - сьогодні це становить 1320 грн. на місяць.

5. Введення оподаткування наддоходів заможних громадян.

В Україні принцип "багаті повинні платити більше" частково реалізований у Податковому кодексі, зокрема через запровадження податку на нерухомість, щоправда його введення відклали на 1 липня 2012 р., а також через введення збору за першу реєстрацію транспортного засобу для власників літаків, вертольотів, мотоциклів, суден.

Ідею введення оподаткування наддоходу громадян було запропоновано в законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу, внесеного до парламенту народним депутатом Григорович Л. С., який підтримали і профспілки у відповідному зверненні до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці. У проекті пропонується обкладати податком наддоходи громадян, які становлять більш ніж 20 млн. грн. на рік.

Наприкінці листопада ц. р. на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України було розміщено урядові законопроекти "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на багатство" та "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне-пенсійне страхування". Передбачається, що джерелом наповнення бюджету Пенсійного фонду України мають стати кошти, отримані від запровадження податку на багатство та оподаткування офшорних зон.

Підтримуючи ідею запровадження податку на багатство як певний крок до справедливого оподаткування, ФПУ водночас вважає популістською норму щодо введення 20 %-ї ставки податку на заробітну плату, що перевищує 15 мінімальних зарплат, оскільки, за інформацією ДПС України, за I півріччя 2011 р. зарплату від 10 до 20 мінімальних зарплат отримали менше 1 % громадян, тоді як зарплату до 10 мінімальних зарплат отримали 98 %, або 14 млн. громадян.

Також популістським вважаємо запровадження оподаткування офшорів, оскільки в переліку офшорних зон, визначених в проекті розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування", відсутній Кіпр, до якого, за офіційною інформацією станом на 1 жовтня 2011 р., було спрямовано найбільше інвестицій з України - 6,353 мільярдів доларів, або 92,6 % від загального обсягу.

З метою обговорення стану реалізації принципу соціальної справедливості в оподаткуванні, а також законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на багатство" ФПУ 2 грудня ц. р. провела круглий стіл "Податок на багатих: крапка чи тільки кома на шляху до справедливої податкової системи?", в якому взяли участь представники профільних міністерств, ДПС України, профспілок, громадських організацій. За результатами заходу ФПУ направила до Міністерства соціальної політики України профспілкові зауваження та пропозиції щодо подальшого реформування податкової системи для забезпечення справедливості.

6. Забезпечення діяльності профспілкових організацій шляхом:

- включення до переліку операцій, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, надання професійною спілкою путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок у закладах, розташованих в Україні, членам професійної спілки, до якої зараховуються їхні членські внески, та членам їхніх сімей;

- віднесення на витрати підприємств відрахувань на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до ст. 250 Кодексу законів про працю України та ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності";

- виключення встановленого в Податковому кодексі порядку здійснення виплат за рахунок коштів профспілкового бюджету (за рішенням загальних зборів), оскільки це є втручанням у статутну діяльність профспілок;

- запровадження спрощеної податкової звітності для профспілок (за підсумками діяльності за звітний податковий рік);

- встановлення розміру орендної плати для дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України на рівні земельного податку.

 

Соціально-економічний департамент

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали