РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 16 червня 1979 р. N 304

Київ

Про стан і заходи по підвищенню технічного рівня підприємств протезної промисловості і поліпшенню якості протезно-ортопедичних виробів і засобів пересування для інвалідів Великої Вітчизняної війни та інвалідів праці

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що Міністерство соціального забезпечення УРСР здійснило ряд заходів по зміцненню виробничо-технічної бази підприємств протезної промисловості, поліпшенню якості протезно-ортопедичних виробів і підвищенню рівня обслуговування інвалідів.

За останні роки збудовано 7 протезних підприємств, створено науково-дослідний інститут протезування, протезобудування, експертизи та відновлення працездатності інвалідів, визначено оцінку якості виробів, що випускаються. Для первинного і складного протезування організовано стаціонари на 232 ліжко-місця. Створено 26 медико-технічних бригад для подання допомоги інвалідам за місцем їх проживання, розширено мережу по ремонту і продажу малоскладних протезно-ортопедичних виробів.

Разом з тим Міністерство соціального забезпечення УРСР і республіканське об'єднання протезної промисловості недостатньо вживають заходів до поліпшення організації виробництва і підвищення його технічного рівня. На більшості виробництв переважає ручна праця, значна кількість протезів виробляється з порушенням встановлених строків, застарілих конструкцій, незручних у користуванні та низької якості. Недостатньо розробляються нові,більш досконалі конструкції протезів, повільно впроваджуються у виробництво наявні розробки. Деякі вироби виготовляються без нормативно-технічної документації. Майже на 50 процентів протезних виробів немає повного комплекту креслень. У виробництві використовуються матеріали, що не відповідають технічний умовам для виготовлення цих виробів.

На підприємствах Міністерства соціального забезпечення УРСР немає спеціалізованих цехів по виготовленню технологічної оснастки, нестандартизованого обладнання та інших пристроїв. Існуючі на трьох підприємствах протезної промисловості конструкторські бюро малочисельні і не забезпечують підвищення технічного рівня виробництва.

У ряді областей протезні підприємства розташовані в тісних малопридатних для обслуговування інвалідів приміщеннях і не забезпечені спеціалізованим автотранспортом.

З метою поліпшення протезно-ортопедичної допомоги населенні) та дальшого зміцнення виробничо-технічної бази підприємств протезної промисловості Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати Міністерство соціального забезпечення УРСР, облвиконкоми та Київський міськвиконком:

вжити заходів до підвищення рівня роботи підприємств протезної промисловості, їх технічного оснащення, зміцнення кваліфікованими кадрами, значно поліпшити якість протезно-ортопедичних виробів і культуру обслуговування інвалідів;

забезпечити в 1981 - 1985 роках будівництво у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Ровенській, Херсонській, Чернігівській і Чернівецькій областях протезних цехів площею 500 - 700 кв. метрів та реконструкція Донецького протезного заводу.

Держплану УРСР передбачати виділення Міністерству соціального забезпечення УРСР у 1981 - 1985 роках лімітів проектно-розвідувальних робіт і капіталовкладень на будівництво зазначених протезних цехів.

Держбуду УРСР за замовленням Міністерства соціального забезпечення УРСР забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протезного цеху за індивідуальним проектом.

2. Міністерству соціального забезпечення УРСР:

прискорити впровадження у виробництво і розробку нових, більш досконалих конструкцій протезів Українським науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування, експертизи та відновлення працездатності інвалідів /УкрНДІ протезування/. Протягом 1979 - 1982 років забезпечити проведення наукових досліджень по уніфікації вузлів і деталей протезів та впровадження їх на протезно-ортопедичних підприємствах.

Для виконання зазначених робіт збільшити на 1979 рік Міністерству соціального забезпечення УРСР обсяг бюджетних витрат на 40 тис. крб., в тому числі фонд заробітної плати на 30 тис. крб. за рахунок резерву Ради Міністрів УРСР по обсягу витрат і фонду заробітної плати на науково-дослідні роботи;

створити на базі експериментального конструкторського бюро Київського експериментального виробничого об'єднання протезно-ортопедичних виробів галузеве експериментальне конструкторсько-технологічне бюро при республіканському промисловому об"єднанні протезної промисловості /на госпрозрахунку/ в межах фонду заробітної плати і граничних асигнувань на утримання апарату управління, встановлених Міністерству;

організувати у м. Харкові філіал республіканських курсів по підвищенню кваліфікації спеціалістів протезної промисловості /на госпрозрахунку/ при УкрНДІ протезування.

3. Держплану УРСР та Держпостачу УРСР передбачати у 1980 - 1982 роках виділення за заявками Міністерства соціального забезпечення УРСР устаткування і машин для технічного переоснащення підприємств протезної промисловості та вантажних автомобілів УАЗ для забезпечення медично-технічних виїзних бригад по обслуговуванню інвалідів за місцем проживання згідно з додатком.

4. Облвиконкомам і Київському міськвиконкому:

визначити промислові підприємства для подання шефської допомоги підприємствам протезної промисловості у механізації виробничих процесів, удосконаленні технології виробництва, виготовленні найбільш складних вузлів, деталей для протезів і технологічної оснастки;

виділяти за поданням Міністерства соціального забезпечення УРСР в обласних центрах та інших населених пунктах приміщення площею не менше 40 кв. метрів для створення ательє по ремонту малоскладних протезно-ортопедичних виробів.

5. Доручити Міністерству торгівлі УРСР і Міністерству соціального забезпечення УРСР організувати в містах Донецьку і Дніпропетровську в порядку досліду спеціалізовані магазини або відділи у взуттєвих магазинах по продажу малоскладного ортопедичного взуття.

6. Академії наук УРСР передбачати в тематичних планах відповідних інститутів на 1980 - 1985 роки науково-дослідні роботи по створенню нових матеріалів для виготовлення протезів, маючи на увазі підвищення їх якості.

Міністерству соціального забезпечення УРСР до 1 серпня 1979 р. подати Академії наук УРСР технічне завдання на розробку нових матеріалів для протезобудування.

7. Міністерству легкої промисловості УРСР разом з Міністерством соціального забезпечення УРСР розробити та подати на затвердження у встановленому порядку державний стандарт на шкіряні матеріали, які використовуються для виготовлення протезно-ортопедичних виробів, і встановити суворий контроль за постачанням підприємствам протезної промисловості матеріалів, що відповідали б технічкам умовам по виготовленню цих виробів.

8. Міністерству соціального забезпечення УРСР разом з Міністерством охорони здоров'я УРСР проаналізувати обсяг роботи лікарів і техніків-протезистів на підприємствах протезної промисловості та визначити обгрунтовані норми навантаження, що сприятимуть поліпшенню обслуговування інвалідів.

9. Держплану УРСР починаючи з 1981 року включати в проект плану економічного і соціального розвитку Української РСР по Міністерству соціального забезпечення УРСР тільки продукцію профільного призначення.

10. Міжвідомчій комісії при Держплані УРСР з питань застосування нових методів планування і економічного стимулювання при розробці нормативів відрахувань від прибутку у фонди заохочення на 1981 - 1985 роки по Міністерству соціального забезпечення УРСР передбачити збереження розмірів цих фондів на одного працюючого на рівні 1980 року.

11. Міністерству соціального забезпечення УРСР і Держплану УРСР про хід виконання цієї постанови доповісти Раді Міністрів УРСР у березні 1981 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 38

 

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 16 червня 1979 р. N 304

ВІДОМІСТЬ
устаткування, машин і вантажних автомобілів, що підлягають виділенню Міністерству соціального забезпечення УРСР в 1980 - 1982 роках

/Одиниць/

Найменування

Кількість - всього

в тому числі по роках:

1980

1981

1982

Металорізальні верстати

82

32

25

25

Ковальсько-пресові машини

2

2

-

-

Деревообробні верстати

11

6

3

2

Устаткування для виробництва шкіряного взуття

133

58

40

35

Швейне устаткування

68

68

-

-

Вантажні автомобілі УАЗ

75

25

25

25

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали