ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.05.2011 р. N 166

Про стан контрольно-ревізійної роботи, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни в Чернігівській області за підсумками I кварталу 2011 року

Результати контрольно-ревізійної роботи в області за I квартал 2011 року щодо законного та цільового витрачання коштів і матеріальних цінностей, їх збереження, ефективності використання державних активів, наповнення бюджетів різних рівнів, а також вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому, тобто здійснення попереднього, поточного та послідуючого контролю, сприяють забезпеченню належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни в області, наповненню дохідних частин бюджетів і державних цільових фондів.

Разом з цим в ході комплексу заходів контролюючими органами встановлені непоодинокі факти порушень фінансово-бюджетної дисципліни в частині невиконання вимог Бюджетного кодексу України щодо врахування в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та реєстрації зобов'язань, фінансових зобов'язань, прийняття до виконання платіжних доручень розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, неперерахування до бюджету обов'язкових податків, зборів та інших обов'язкових платежів, порядку розрахунків з Пенсійним фондом. В ході контрольних заходів встановлено факти незаконного, нецільового використання бюджетних коштів та недоотримання бюджетами всіх рівнів фінансових ресурсів.

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення фінансово-бюджетної дисципліни у використанні бюджетних коштів та майна установами, організаціями в районах та містах області:

1. З метою недопущення порушень фінансово-бюджетної дисципліни під час виконання місцевих бюджетів, забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, розрахунків за спожиті енергоносії зобов'язати голів райдержадміністрацій, головних розпорядників коштів обласного бюджету, рекомендувати міським головам Чернігова, Ніжина, Прилук:

1.1. Вжити заходів щодо якісного виконання доходної частини місцевих бюджетів і ефективного та цільового використання бюджетних коштів.

1.2. Утримувати чисельність працівників і здійснювати фактичні видатки на заробітну плату в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

1.3. Посилити фінансово-кошторисну дисципліну бухгалтерських служб бюджетних установ при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, не допускаючи переплат та недоплат.

1.4. Здійснювати жорсткий контроль за дотриманням встановлених лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах в межах асигнувань, передбачених на проведення розрахунків за природний газ, теплову та електричну енергію, послуги водопостачання та водовідведення, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг.

1.5. З урахуванням збільшення у 2011 році обсягів надходжень до бюджетів розвитку та місцевих природоохоронних фондів забезпечити спрямування коштів за пріоритетними напрямами, визначеними програмами соціально-економічного розвитку, та їх ефективне використання.

2. З метою недопущення фінансових порушень, що призводять до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, бюджетного законодавства головам районних державних адміністрацій та виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук:

2.1. Посилити контроль за станом фінансово-бюджетної дисципліни, бухгалтерського обліку, фінансової звітності та виконанням вимог Бюджетного кодексу України.

2.2. Проаналізувати кадрове забезпечення бухгалтерських служб, не допускати укомплектування посад бухгалтерських працівників фахово непідготовленими кадрами та постійно проводити роботу щодо підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб установ і організацій.

3. Головному фінансовому управлінню Чернігівської ОДА (Дудко В. В.) посилити вимогливість та контроль за учасниками бюджетного процесу при плануванні доходної частини бюджетів та витрачанні коштів розпорядниками бюджетних коштів.

4. Контрольно-ревізійному управлінню в Чернігівській області (Євдокімов Ю. І.) в межах наданих законодавством повноважень забезпечити здійснення систематичного контролю за використанням бюджетних коштів, веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності.

5. З метою налагодження партнерських відносин з платниками податків, посилення контролю за дотриманням податкового законодавства, підвищення рівня платежів до бюджету керівникам органів державної податкової служби області:

5.1. Забезпечити вжиття заходів по залученню резервів збільшення платежів до бюджету за рахунок руйнування та ліквідації схем ухилення від оподаткування, припинення фактів протиправної дії платників, які мінімізують податкові зобов'язання.

5.2. Оптимізувати кількість перевірок шляхом відбору платників податків з високим ступенем ризику недекларування (неповного декларування) або несплати податків та зборів, невиконання інших вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

6. Головному управлінню Пенсійного фонду України в області (Кулініч П. І.) посилити контроль за наповненням бюджету Пенсійного фонду та цільовим використанням коштів.

7. Головному управлінню Державного казначейства у Чернігівській області (Літош А. Б.) з метою недопущення порушень бюджетного законодавства покращити стан роз'яснювальної роботи з учасниками бюджетного процесу по вивченню нормативно-законодавчих документів.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Білоус Н. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали