ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.06.2011 р. N 229

Про стан оплати праці, забезпечення своєчасності виплати заробітної плати та платежів із загальнообов'язкового державного соціального страхування

Середня заробітна плата у розрахунку на одного штатного працівника області за січень - березень 2011 року склала 2372 грн., що становило 99,3 % від середнього її рівня по Україні (2389 грн.).

Слід зазначити, що в поточному році набрала стабільності тенденція, яка намітилася минулого року, щодо перевищення темпів зростання заробітної плати в області за середні по Україні. Так, ці показники по області склали в 2010 році 121,3 % проти 120 % по Україні, а в I кварталі поточного року - 122,4 % і 119,9 % відповідно. В результаті в березні поточного року, вперше за останні три роки, середній рівень заробітної плати по області перевищив на 0,7 % середній показник по державі і склав 2550 грн.

Зростання середнього рівня оплати праці в області відбулося завдяки промисловій галузі, де розміри заробітної плати та темпи її росту випереджають середні показники по Україні. За січень - березень поточного року вони склали в області 3147 грн. і 124,9 %, в Україні - 2863 грн. і 123,9 % відповідно.

Проте, суттєво нижчими порівняно з Україною в області залишалися розміри заробітної плати працівників окремих видів економічної діяльності, таких як: торгівля, ремонт автомобілів і предметів особистого вжитку (у січні - березні 2011 року в області - 1488 грн., по Україні - 2112 грн.), діяльність готелів і ресторанів (1266 грн. і 1608 грн.), транспорт (2312 грн. і 2948 грн.), фінансова діяльність (3586 грн. і 5076 грн.), будівництво (1447 грн. і 1905 грн.) і сільське господарство (1349 грн. і 1456 грн.).

Крім цього, за підсумками I кварталу 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року в області на 0,5 % збільшилася питома вага працівників, яким заробітна плата нараховувалася в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи, і склала 7,7 %.

Нерозв'язаною у поточному році залишилася проблема погашення заборгованості з виплати заробітної плати. За даними органів статистики на 01.05.2011 загальна сума заборгованості з заробітної плати становила 50,7 млн. грн. Хоча у квітні 2011 року вона зменшилася на 13,3 млн. грн., або на 20,7 %, скорочення до початку року склало лише 1,5 млн. грн., або 3 %.

Із загальної суми заборгованості на підприємства державного сектору економіки припадає 34,3 млн. грн., або 67,7 %, приватної форми власності - 14,5 млн. грн., або 28,7 %, комунальної власності - 1,9 млн. грн., або 3,6 %.

За статистичними групами підприємств загальна заборгованість розподіляється між підприємствами, що знаходяться в процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом - 36,1 млн. грн., або 71,2 %, економічно активними підприємствами - 10,4 млн. грн., або 20,4 % та економічно неактивними підприємствами - 4,2 млн. грн., або 8,4 %.

Борги перед працівниками економічно активних підприємств на 01.05.2011 становили 10,4 млн. грн., що на 12,6 млн. грн. (на 54,9 %) менше в порівнянні з березнем і на 2,3 млн. грн. (на 18,4 %) - з початком року.

У квітні порівняно з березнем поточного року зросла заборгованість економічно активних підприємств комунальної форми власності, сума якої на 01.05.2011 склала 1,4 млн. грн. Утворено борги перед працівниками комунальних підприємств у м. Енергодарі, Токмацькому та Мелітопольському районах області. Залишилась не виплаченою заробітна плата працівникам 7 структурних підрозділів КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради на загальну суму 1,2 млн. грн. і ГКП ВКГ "Міськводоканал" Пологівської міської ради.

Борги підприємств, що перебувають у процедурах відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом, з початку 2011 року зросли на 1,3 млн. грн., або на 3,7 %. Найбільшими боржниками серед них є підприємства державного сектору економіки: ЗДП "Радіоприлад" (13 млн. грн.), ЗДП "Кремнійполімер" (8,7 млн. грн.), Бердянський державний завод скловолокна (3 млн. грн.), ВАТ "Вуглецевий композит" (1,9 млн. грн.). Питома вага заборгованості цих підприємств складає 85,8 % від суми боргів підприємств-банкрутів області.

Залишається значною заборгованість підприємств області зі сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, сума якої на 01.05.2010 становить 64,4 млн. грн.

У структурі загальної суми боргу майже 77 % (49,4 млн. грн.) обліковується за 169 платниками, щодо яких порушено провадження в справі про банкрутство або визнано банкрутами.

Заборгованість економічно активних підприємств, що зобов'язані забезпечувати в повному обсязі пенсійні права своїх працівників, з початку поточного року зменшилась на 3,8 млн. грн., однак залишається значною - 13,1 млн. грн., що складає 20,3 % від загальної суми.

Наявність заборгованості з заробітної плати негативно впливає на стан надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У поточному році 1080 платниками області накопичено понад 5,6 млн. грн. грн. заборгованості з його сплати.

Крім цього, аналіз повного ринку праці свідчить про існування в області значних обсягів "тіньової" зайнятості населення. Відтік робочої сили у нелегальну сферу підтверджується й даними Пенсійного фонду України, згідно з якими за січень-квітень 2011 року чисельність застрахованих в системі державного соціального страхування в області скоротилася на 21,3 тис. осіб і на 01.05.2011 склала 573,5 тис. осіб.

У цілому зазначені процеси свідчать про недостатню роботу органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення дотримання законодавства про оплату праці суб'єктами господарювання. Потребує удосконалення робота щодо координації дій з цього питання контролюючих, правоохоронних органів, органів Державної податкової адміністрації, Пенсійного фонду України, організацій роботодавців та профспілок.

Керуючись статтями 16, 24, 28 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення додержання законодавства про оплату праці та державне соціальне страхування, передусім в частині державних гарантій в оплаті праці, легалізації заробітної плати та погашення заборгованості з неї, а також закріплення позитивних тенденцій в сфері оплати праці області, враховуючи результати розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації:

1. Першому заступнику голови облдержадміністрації Литвину О. О., заступникам голови облдержадміністрації: Гончаруку П. А., Мефьодовій Л. С., Ярмощуку М. А. згідно з розподілом обов'язків організувати та особисто очолити роботу галузевих управлінь і структурних підрозділів облдержадміністрації щодо сприяння підвищенню рівня заробітної плати в галузях економіки області, додержання чинного законодавства з оплати праці, погашення заборгованості з неї; легалізації зайнятості та заробітної плати, погашення боргів із обов'язкових платежів до Пенсійного фонду України та інших фондів державного соціального страхування, а також заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування суб'єктами господарювання області.

2. Затвердити завдання з погашення заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України до кінця поточного року (додається).

3. Головам районних державних адміністрацій:

3.1. особисто очолити роботу щодо забезпечення додержання суб'єктами господарської діяльності законодавства про оплату праці, насамперед: в частині дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, своєчасності виплати заробітної плати, погашення заборгованості з неї; детінізації трудових відносин і заробітної плати, а також ліквідації боргів з обов'язкових платежів до Пенсійного фонду України;

3.2. забезпечити координацію дій органів місцевої виконавчої влади, контролюючих, податкових і правоохоронних органів з метою встановлення дієвого контролю за суб'єктами господарювання з вищезазначених питань на відповідних територіях, зокрема, організувати проведення спільних перевірок, у межах повноважень і компетенції, всіх підприємств, що утворили заборгованість із заробітної плати, або не виконують графіки з її погашення у поточному році, та забезпечити вжиття відповідних заходів реагування до керівників таких підприємств;

3.3. розглянути на засіданнях колегій, розширених нарадах за участю соціальних партнерів питання про стан оплати праці, погашення заборгованості з заробітної плати та боргів із обов'язкових платежів до Пенсійного фонду України за підсумками I півріччя поточного року;

3.4. організувати роботу з роботодавцями, перш за все, з власниками малого та середнього бізнесу щодо підвищення рівня офіційної заробітної плати у цій сфері до рівня не нижчого за середній по території, а у сферах торгівлі, діяльності готелів та ресторанів і транспортних послуг до рівнів не нижчих за середні по Україні у відповідних галузях;

3.5. на підставі даних органів державної статистики, Державної податкової адміністрації та Пенсійного фонду України в містах і районах області проаналізувати стан повного ринку праці на відповідних територіях з метою визначення орієнтовних обсягів "тіньової" зайнятості. Результати проведеного аналізу застосувати при організації виконання Плану заходів щодо детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення на 2010 - 2011 роки, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 31.08.2010 N 281;

3.6. організувати роботу щодо забезпечення виконання завдання з погашення заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України та недопущення появи боргів по єдиному внеску; організувати складення графіків погашення заборгованості по кожному підприємству-боржнику. Інформацію про стан погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України надавати щомісяця до 10 числа Головному управлінню Пенсійного фонду України в Запорізькій області;

3.7. передбачити кошти на погашення боргів перед Пенсійним фондом України підприємств - сільгосптоваровиробників при затвердженні хлібофуражного балансу на 2011 рік;

3.8. організувати коригування на існуючих і складення на нових підприємствах-боржниках економічно обґрунтованих графіків погашення заборгованості з заробітної плати та взяти на постійний контроль їх виконання. Зведені по територіям графіки, погоджені з територіальними координаційними комітетами профспілок та організаціями роботодавців, надати для узагальнення Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації до 20.06.2011;

3.9. забезпечити проведення щотижневого моніторингу своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї на підприємствах, розташованих на відповідних територіях, результати якого щочетверга надавати Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації для узагальнення;

3.10. тримати на особистому контролі стан виплати заробітної плати працівникам підприємств комунальної форми власності, вживати заходів щодо погашення існуючих боргів і запобігання їх утворенню на цих підприємствах;

3.11. вжити заходів щодо підвищення результативності діяльності територіальних комісій з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), звернувши особливу увагу на визначення більш конкретних завдань щодо забезпечення вирішення цієї проблеми та встановлення дієвого контролю за їх виконанням;

3.12. організувати постійне висвітлення цієї роботи у засобах масової інформації з метою формування негативної громадської думки стосовно роботодавців, які є порушниками законодавства про працю;

3.13. подавати інформацію про хід виконання пункту 3 розпорядження Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Рекомендувати міським головам міст обласного значення забезпечити виконання п. 3 цього розпорядження.

5. Головним управлінням облдержадміністрації: промисловості та розвитку інфраструктури, економіки продовжити роботу із центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться підприємства державного сектору економіки: ЗДП "Кремнійполімер", ЗДП "Радіоприлад", Бердянський державний завод скловолокна, ВАТ "Вуглецевий композит", ДП "Запорізький облавтодор" тощо, щодо забезпечення стабілізації економічної діяльності цих підприємств та погашення заборгованості з заробітної плати перед їх працівниками.

Інформацію про результати проведеної роботи надавати до Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

6. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації на підставі аналізу стану фінансово-економічної діяльності та причин виникнення заборгованості з заробітної плати на КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради до 20.06.2011 внести до обласної ради рекомендації щодо шляхів виведення цього підприємства з кризового стану, погашення заборгованості та забезпечення своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємства в подальшому.

7. Забезпечити проведення щотижневого моніторингу своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, на підставі даних якого вживати заходів оперативного реагування до підприємств-боржників, та надання щоп'ятниці до Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації даних моніторингу для узагальнення, в тому числі щодо:

7.1. промислових підприємств державного сектору економіки (підприємства, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 %) - Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації;

7.2. підприємств сільського господарства - Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації;

7.3. підприємств, до яких застосовуються процедури відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом, державного сектору економіки (підприємства, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 %) - Головному управлінню економіки облдержадміністрації;

7.4. бюджетних установ та організацій, при цьому передавати негайно інформацію про факти виявлення несвоєчасної виплати або заборгованості з заробітної плати за рахунок бюджетних коштів - Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації;

7.5. підприємств житлово-комунальної галузі - управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

8. Запропонувати Державній податковій адміністрації у Запорізькій області та Головному управлінню Пенсійного фонду України в Запорізькій області з метою забезпечення збільшення обсягів надходжень до місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України:

8.1. активізувати взаємодію з територіальною державною інспекцією праці у Запорізькій області, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за додержанням законодавства з оплати праці та державного соціального страхування, проведення роботи з виявлення та легалізації неоформлених працівників у суб'єктів господарювання, які застосовують найману працю;

8.2. надавати Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації дані для проведення спеціального моніторингу погашення державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями заборгованості з заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 N 370;

8.3. доручити територіальним органам у містах і районах області надавати райдержадміністраціям і міськвиконкомам міст обласного значення інформацію про рівень середньої заробітної плати у розрізі видів економічної діяльності та окремих підприємств, а також про підприємства, де виявляються ознаки мінімізації витрат на виплату заробітної плати, для організації перевірок і розгляду стану справ на таких підприємствах на засіданнях територіальних робочих груп (комісій) з питань легалізації зайнятості та заробітної плати.

9. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації:

9.1. здійснювати моніторинг показників заробітної плати у розрізі видів економічної діяльності та територій області;

9.2. проводити моніторинг своєчасності виплати заробітної плати, погашення заборгованості з неї та додержання суб'єктами господарювання мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також спеціальний моніторинг погашення державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями заборгованості з заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів;

9.3. забезпечити узагальнення та аналіз даних моніторингових досліджень, надання відповідної інформації Міністерству соціальної політики України, структурним підрозділам облдержадміністрації, контролюючим і правоохоронним органам, сторонам соціального діалогу, органам місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування для вжиття відповідних заходів;

9.4. щопонеділка інформувати мене особисто про стан виплати заборгованої заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області.

10. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області, Державною податковою адміністрацією у Запорізькій області та територіальною державною інспекцією праці у Запорізькій області на підставі вивчення досвіду організації роботи щодо легалізації зайнятості та заробітної плати в Донецькій області внести до 01.08.2011 пропозиції щодо удосконалення організації цієї діяльності в області.

11. Запропонувати виконавчому комітету Запорізької міської ради за сприянням Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до 01.08.2011 провести розширену нараду з питань погашення заборгованості з заробітної плати та обов'язкових платежів до Пенсійного фонду України на підприємствах державного сектору економіки з запрошенням представників органів центральної виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться ці підприємства.

12. Рекомендувати Головному управлінню Пенсійного фонду України в Запорізькій області:

12.1. здійснювати постійний моніторинг підприємств - боржників із внесків на державне пенсійне страхування, готувати матеріали щодо розірвання контрактів із керівниками цих підприємств і подавати до правоохоронних органів матеріали щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності;

12.2. забезпечити організацію роботи щодо проведення розстрочення заборгованості зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, зі сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 01.01.2011;

12.3. доручити управлінням Пенсійного фонду України в містах і районах області щомісяця надавати інформацію щодо підприємств-боржників із заробітної плати райдержадміністраціям і міськвиконкомам міст обласного значення;

12.4. подавати мені особисто щомісяця до 20 числа узагальнену інформацію про хід виконання завдань із погашення заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.

13. Обласній комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - обласна комісія), яка створена відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 13.10.2009 N 344 (зі змінами):

13.1. розглянути на засіданнях протягом червня-жовтня поточного року стан організації роботи щодо легалізації трудових відносин, заробітної плати та зайнятості населення на всіх територіях області;

13.2. регулярно заслуховувати на засіданнях інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення контролю за додержанням законодавства з оплати праці, про проведену роботу та її результати;

13.3. проводити аналіз стану розгляду прийнятих у 2011 році рішень і вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які не забезпечили їх належний розгляд.

14. Рекомендувати територіальній державній інспекції праці у Запорізькій області передбачати у щомісячних планах роботи перевірку не менше третини всіх розташованих в області підприємств-боржників із заробітної плати та попередньо погоджувати їх з заступником голови облдержадміністрації Ярмощуком М. А.

Про результати перевірок і вжиті до керівників цих підприємств заходи впливу інформувати Головне управління. праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

15. Запропонувати відділу з питань банкрутства в Запорізькій області:

15.1. за рішеннями обласної комісії та поданнями Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проводити перевірки підприємств-банкрутів і подавати пропозиції Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо скасування ліцензій арбітражних керуючих, які не вживають достатніх заходів для погашення заборгованості з заробітної плати та обов'язкових платежів до Пенсійного фонду України;

15.2. надавати щокварталу інформацію про виконання пп. 13.1 до Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

16. Рекомендувати відділу Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області посилити контроль за своєчасним і повним виконанням рішень судів про стягнення заборгованості з юридичних і фізичних осіб до Пенсійного фонду України та із виплати заробітної плати.

17. Першому заступнику голови, заступникам голови облдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації щотижня інформувати мене особисто на оперативних нарадах про проведену роботу та її результати.

18. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:

18.1. від 11.06.2009 N 194 "Про стан оплати праці в області та виконання завдань щодо забезпечення погашення заборгованості з заробітної плати";

18.2. від 02.07.2010 N 200 "Про погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам області" (Розпорядження N 200).

19. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації подати узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження голові облдержадміністрації до 15.03.2012.

20. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова державної
адміністрації обласної

Б. Ф. Петров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
20.06.2011 N 229

Завдання
з погашення заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України до кінця поточного року

N з/п

Назви районів і міст

Завдання з погашення заборгованості (тис. грн.)

1

Жовтневий

507,8

2

Заводський

1245,4

3

Комунарський

418,9

4

Ленінський

429,0

5

Орджонікідзевський

1509,3

6

Хортицький

102,7

7

Шевченківський

972,1

8

м. Бердянськ

421,3

9

м. Енергодар

172,4

10

м. Мелітополь

345,0

11

м. Токмак

20,5

12

Бердянський

95,5

13

Василівський

812,0

14

Великобілозерський

0,0

15

Веселівський

1000,0

16

Вільнянський

195,9

17

Гуляйпільський

22,5

18

Запорізький

300,4

19

Кам'янсько-Дніпровський

129,0

20

Куйбишевський

124,0

21

Мелітопольський

150,7

22

Михайлівський

36,5

23

Новомиколаївський

33,4

24

Оріхівський

86,2

25

Пологівський

35,2

26

Приазовський

7,5

27

Приморський

55,4

28

Розівський

18,7

29

Токмацький

410,9

30

Чернігівський

132,5

31

Якимівський

635,4

 

Всього по області

10426,1

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. В. Лимарчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали