ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.06.2010 р. N 569

Про стан погашення заборгованості із заробітної плати в області за січень - квітень 2010 року

З метою забезпечення конституційного права працівників на своєчасність виплати заробітної плати в області проводилася певна робота. Однак дана проблема залишається актуальною.

Заборгованість по заробітній платі в області на 01 травня 2010 року по статистичному колу підприємств становить 26413,4 тис. грн., збільшено на 4108,3 тис. грн., або на 18,4 %, на економічно активних підприємствах - на 1872,6 тис. грн., або на 11,1 %, на підприємствах-банкрутах - 1217,7 тис. грн., або на 24,6 %, на економічно неактивних - на 1018 тис. грн., або в 2 рази.

Скорочено суму заборгованості по заробітній платі до початку року в таких районах: Верхньорогачицькому - на 264,3 тис. грн. (50,1 %), Генічеському - на 6,9 тис. грн., (9 %), Каланчацькому - на 312,4 тис. грн. (61,5 %).

У квітні 2010 року скорочені борги в Генічеському районі на 16,8 тис. грн., (19,4 %), Голопристанському - на 38,2 тис. грн., (6,6 %), Каланчацькому - на 15,0 тис. грн. (7,1 %), Скадовському районі - на 17,5 тис. грн. (18,1 %), м. Нова Каховка - на 220,9 тис. грн. (13,4 %).

На підприємствах семи районів області (Великолепетиського, Високопільского, Горностаївського, Нижньосірогозького, Каховського, Чаплинського й Новотроїцького) відсутня заборгованість по заробітній платі.

Аналіз стану погашення заборгованості із заробітної плати в районах і містах області свідчить про низьку ефективність здійснених заходів щодо погашення боргів.

На 1 травня 2010 року порівняно з попереднім місяцем зросла заборгованість із заробітної плати в Бериславському (на 36,6 тис. грн., або на 22,8 %), Білозерському (на 217,9 тис. грн., або на 48,9 %), Великоолександрівському (на 21,8 тис. грн., або на 5,1 %), Нововоронцовському (на 24,0 тис. грн., або на 3,4 %), Цюрупинському (на 87,6 тис. грн., або на 29,2 %) районах, містах: Херсон (на 286,6 тис. грн., або на 1,9 %), Каховка (на 174,0 тис. грн., або на 3,0 %).

Зростання боргів по заробітній платі до початку року відбулося в таких районах: Бериславському, Білозерському, Великоолександрівському, Голопристанському, Нововоронцовському, Скадовському, Цюрупинському, містах Херсоні, Каховці й Новій Каховці.

Станом на 01 травня 2010 року в співвідношенні до попереднього місяця зросла заборгованість по заробітній платі на найбільших підприємствах- боржниках: ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" - на 283,7 тис. грн. (3281,4 тис. грн.), КП "Радгосп-завод "Янтарний" - на 171,7 тис. грн. (997,7 тис. грн.), ВАТ "Херсонський хлібокомбінат" - на 5,6 тис. грн. (893,3 тис. грн.), ВАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування" - на 87,9 тис. грн. (5485,9 тис. грн.). На ЗАТ "Красень" борги залишилися без змін у сумі 1291,7 тис. грн.. Незначною мірою скоротили заборгованість ЗАТ "Таврійська будівельна компанія" - на 146,5 тис. грн. (311,8 тис. грн.), ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод" - на 22,1 тис. грн. (548,7 тис. грн.).

Враховуючи викладене, з метою розв'язання найбільш гострих соціально-економічних проблем та встановлення дієвого контролю за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, керуючись статтею 6, пунктом 10 частини першої статті 13, пунктом 10 статті 16, пунктом 1 статті 24, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Відмітити:

1.1. Стабільність у роботі щодо недопущення заборгованості із заробітної плати протягом січня - квітня 2010 року у Великолепетиському, Високопільському, Горностаївському, Нижньосірогозькому, Каховському, Чаплинському та Новотроїцькому районах.

1.2. Цілеспрямовану скоординовану роботу в Каланчацькому районах щодо зменшення заборгованості із заробітної плати за квітень 2010 року.

2. Попередити про персональну відповідальність керівництво районних державних адміністрацій: Бериславської, Білозерської, Великоолександрівської, Голопристанської, Нововоронцовської, Скадовської, Цюрупинської, а також Херсонського, Каховського та Новокаховського міськвиконкомів.

3. Зобов'язати голів районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам міст обласного значення:

3.1. Негайно проаналізувати разом з керівниками підприємств-боржників, профспілковими організаціями причини існуючої заборгованості по заробітній платі, надати до обласної державної адміністрації конкретні пропозиції про погашення боргів на кожному підприємстві та вжити невідкладних заходів для їхньої ліквідації до 1 вересня 2010 року.

3.2. У межах своїх повноважень вжити жорстких заходів впливу відповідно до діючого законодавства до керівників підприємств-боржників комунальної форми власності, які безпідставно не виплачують заробітну плату найманим робітникам строком більше одного місяця.

3.3. Розглянути на засіданнях колегій, сесіях міських рад питання про виконання керівниками підприємств, що входять до сфери управління місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, умов контрактів у частині своєчасної виплати заробітної плати на комунальних підприємствах. При необхідності ініціювати питання про розірвання контрактів з керівниками, що допускають порушення трудового законодавства.

3.4. Організувати до 30 червня 2010 року перевірку підприємств з питання нарахування заробітної плати працівникам у розмірах, не нижче встановленої мінімальної заробітної плати. Результати перевірок розглянути на засіданнях тимчасових комісій з питань погашення заборгованості по заробітній платі (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, залучаючи до участі в них представників органів місцевого самоврядування, правоохоронних і контролюючих органів, для прийняття невідкладних дієвих рішень.

3.5. Забезпечити:

- аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, які мають заборгованість із заробітної плати, за результатами внести зміни до фінансових планів на 2010 рік, передбачивши зменшення невиробничих адміністративно-господарських витрат, витрат на благодійність, утримання легкового автотранспорту та скорочення кількості адміністративно-господарського персоналу тощо, із спрямуванням вивільнених коштів на погашення заборгованості із заробітної плати.

Інформацію про вжиті заходи надати Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації до 10 липня 2010 року;

- уточнення зведених графіків погашення заборгованості із заробітної плати працівникам у розрізі підприємств, установ і організацій, що знаходяться у сфері управління, які повинні передбачати скорочення заборгованості до 1 липня 2010 року не менше як на 10 відсотків, у III кварталі 2010 року - не менше як на 15 відсотків проти заборгованості на початок кварталу, в IV кварталі 2010 року - не менше як на 20 відсотків проти заборгованості на початок кварталу.

Надавати Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації:

до 17 червня 2010 року - копію зведеного уточненого графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

щомісяця до 1 числа, починаючи з липня 2010 року, - інформацію щодо його виконання;

- протягом місяця провести детальний аналіз фінансово-господарської діяльності неактивних державних та комунальних підприємств і підприємств, щодо яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, на яких заборгованість із виплати заробітної плати набула постійного характеру, визначити шляхи та терміни відновлення їх господарської діяльності, приватизації або ліквідації.

Інформацію про заплановані заходи та терміни їх виконання надати Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації до 15 липня 2010 року;

- щомісячне проведення засідань тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, створених при місцевих державних адміністраціях, міськвиконкомах, на яких заслуховувати звіти керівників підприємств, установ і організацій щодо вжитих заходів із погашення заборгованості із заробітної плати.

Копію рішення тимчасової комісії надсилати до 1 числа щомісяця, починаючи з липня 2010 року, до Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

4. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації разом із Херсонським обласним сектором з питань банкрутства, головами районних державних адміністрацій, міськими головами міст обласного значення протягом місяця:

4.1. Здійснити аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах державної та комунальної власності та вжити негайних заходів щодо поліпшення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності та бюджетами усіх рівнів.

4.2. Розглянути питання про дотримання ліцензійних умов арбітражними керуючими та поліпшення ними виконанням обов'язків стосовно захисту прав працівників із виплати заборгованості із заробітної плати на підприємствах, щодо яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

4.3. Розглянути питання про можливість реалізації майна та земельних ділянок підприємств, які мають заборгованість із заробітної плати, що не використовуються для організації виробничого процесу, та вжити в установленому порядку заходів щодо їх реалізації і спрямування коштів для погашення заборгованості із заробітної плати.

Інформацію про розгляд цих питань з наведенням конкретних даних щодо досягнутих результатів з погашення заборгованості із заробітної плати надавати Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації до 5 липня, 5 жовтня та 5 грудня 2010 року.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації забезпечити підготовку узагальненої інформації про стан погашення заборгованості із заробітної плати для направлення Міністерству праці та соціальної політики України до 8 липня, 8 жовтня і 08 грудня 2010 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Граділя А. І.

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. П. Гриценко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали