КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2012 року N 1.1

Про стан провадження буро-вибухових (буропідривних) робіт підприємствами вугільної галузі

За минулий 2011 рік на вугледобувних підприємствах галузі пройдено 319 км гірничих виробок різного призначення, з яких 55 % або 175 км - буро-вибуховим (буропідривним) способом.

При цьому розкривних та підготовчих виробок із застосуванням буро-вибухових (буропідривних) робіт пройдено 41 % або 130 км; інших - 14 % або 45 км.

У 2011 році використано 8 тис. тонн вибухівки та 13,3 млн. од. електродетонаторів. Щодоби на вугільних підприємствах Міненерговугілля витрачається 22 тонни вибухівки.

З початку поточного року на підприємствах, підпорядкованих Міністерству, на 1 березня 2012, допущено 13 випадків смертельного травматизму, зокрема 7 осіб загинули у аварії на шахті "Північна" ДП "Дзержинськвугілля" під час виконання буро-вибухових робіт (далі - БВР).

У 2011 році під час провадження вибухових робіт загинула 1 людина і травмовано 4.

Основні порушення провадження вибухових робіт, внаслідок яких постраждали люди у 2011 році та з початку 2012 року, такі:

1. Недотримання паспорта БВР в частині контролю вмісту газу метану, використання недозволених засобів полум'ягасіння, застосування забороненого методу ведення БВР накладними зарядами.

2. Порушення безпечних відстаней перебування людей від місця підривання, встановлених паспортом БВР; використання тимчасових вибухових магістралей або магістралей, не призначених для провадження БВР, використання заборонених засобів ініціювання вибуху.

3. Спрацювання залишків вибухівки під час подальших робіт (розбурювання, оконтурювання забою ручним інструментом тощо).

4. Невиконання вимог нормативних документів до режиму, порядку, організації провадження БВР; неналежне оформлення облікової документації та зберігання вибухових матеріалів на складах і витратних пунктах; відсутність обладнаних стаціонарних вибухових станцій і магістралей; виконання БВР за тимчасовими паспортами, затримка укладання дозвільних документів на право провадження вибухових робіт.

5. Недосконалість нормативної бази, яка регламентує порядок провадження БВР на підприємствах вугільної галузі.

Для поліпшення організації провадження буро-вибухових (буропідривних) робіт, Міненерговугілля видано наказ від 15.02.2012 N 101 "Про посилення контролю за безпекою провадження вибухових робіт на підприємствах вугільної галузі".

Зазначеним наказом з 9 лютого по 10 березня поточного року запроваджено особливий режим контролю за безпекою буро-вибухових (буропідривних) робіт на підприємствах вугільної галузі. Окремо наголошено на обов'язковому безпосередньому керівництві старшого інженерно-технічного персоналу на місці під час виконання таких робіт.

За період дії особливого режиму на підприємствах галузі здійснено 7123 підривання, під час яких у 4586 випадках безпосередньо на місці перебували старші інженерно-технічні працівники.

За час дії особливого режиму на державних підприємствах виконано низку заходів, спрямованих на поліпшення організації БВР, а саме:

- прокладено 49 км стаціонарних вибухових магістралей, обладнано 112 стаціонарних вибухових станцій, придбано та здійснено перевірку 976 підривних пристроїв, проведено 3455 інструктажів з безпеки робіт.

- укомплектовано засобами протипожежного захисту склади вибухових матеріалів, відновлено електричне освітлення, обладнано трапами гірничі виробки, придбано нові підривні прилади та ін.

На вугледобувних підприємствах здійснено 190 організаційних заходів, видано 158 наказів стосовно порядку БВР, виявлено 976 порушень.

За результатами - притягнуто до відповідальності 350 працівників, з яких 229 інженерного складу; оголошено догану 102 працівникам, з яких - 73 інженерного складу; звільнено 11 працівників, з яких 6 - інженерного складу.

Скликано засідання постійно діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки Міненерговугілля, на якому розглянуто стан організації буро-вибухових (буропідривних) робіт на державних підприємствах та ухвалено відповідні висновки (протокол від 16.02.2012 N 1).

Підсумовуючи викладене та з метою недопущення порушень організації буро-вибухових (буропідривних) робіт на шахтах, колегія вирішила:

1. Взяти до відома рішення постійної комісії з охорони праці та промислової безпеки Міненерговугілля від 16.02.2012 (протокол N 1).

2. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.) - з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 398 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах" (Постанова N 398), зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 N 195 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах" (Постанова N 195):

Термін - 05.04.2012

2.1. Внести зміни до наказів Міненерговугілля від 23.05.2011 N 142 "Про затвердження Методичних рекомендацій відбору вугледобувних підприємств" (Методичні рекомендації N 142) та від 02.06.2011 N 177 "Про створення Комісії з відбору вугледобувних підприємств" (Положення N 177).

Термін - 05.04.2012

2.2. Із залученням відповідних фахівців ДП "МакНДІ" (Брюханов О. М.), НДІГС "Респіратор" (Агєєв В. Г.), ДП "Донвугі" (Грядущий Б. А.) та державних підприємств - надати пропозиції до переліку новітніх приладів контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобів контролю параметрів дегазації, придбання яких передбачається коштами бюджетної програми "Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації" - надати на розгляд і затвердження до секції "Вугільна промисловість" науково-технічної ради Міненерговугілля.

Термін - 15.04.2012

2.3. Із залученням відповідних фахівців ДП "МакНДІ" (Брюханов О. М.), НДІГС "Респіратор" (Агєєв В. Г.), ДП "Донвугі" (Грядущий Б. А.) - розробити методику розподілу між вугледобувними підприємствами Міненерговугілля бюджетних коштів за капітальними витратами.

Термін - 01.05.2012

3. ДП "МакНДІ" (Брюханов О. М.), НДІГС "Респіратор" (Агєєв В. Г.), ДП "Донвугі" (Грядущий Б. А.):

3.1. Надати пропозиції до укладання оновлених Правил безпеки поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, передбачивши відповідні зміни та доповнення.

Термін - 16.04.2012

3.2. Надати обґрунтовані пропозиції Міненерговугілля стосовно необхідності виконання та фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з БВР.

Термін - 16.04.2012

4. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.):

4.1. Спільно з Держгірпромнаглядом - розглянути пропозиції Міненерговугілля стосовно внесення змін до проекту Правил безпеки поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

Термін - 25.04.2012

4.2. Надати на розгляд на секції "Вугільна промисловість" науково-технічної ради Міненерговугілля обґрунтування необхідності та доцільності виконання науково-дослідних робіт, що стосуються буро-вибухової діяльності.

Термін - 01.06.2012

5. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.), Департаменту вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.):

5.1. Підготувати наказ про контроль за станом промислової безпеки та охорони праці на період 15.05.2012 - 05.07.2012, де передбачити:

5.1.1. Забезпечити обов'язкове відвідування підземних дільниць та виробок шахт у III та IV зміни для керівників підприємств (директора, головного інженера, заступників директора з виробництва та охорони праці, заступників директора і головного інженера з виробництва та охорони праці), розробивши відповідні графіки;

5.1.2. Надавати до органів прокуратури відповідні матеріали стосовно винних осіб, у разі виявлення на підприємствах порушень режимів буро-вибухових робіт, що становлять загрозу життю та здоров'ю працівників;

5.1.3. Під особисту відповідальність керівників підприємств забезпечити дотримання вимог наказу.

6. ДП "МакНДІ" (Брюханов О. М.) - розробити програму щорічного навчання майстрів-підривників при Головному галузевому науково-методичному навчальному центрі та надати на затвердження до Міненерговугілля.

Термін - 20.04.2012

7. Керівникам підприємств вугільної галузі:

7.1. За підсумками роботи у 2011 році здійснити поглиблений аналіз стану охорони праці в частині виробничого травматизму та професійних захворювань, виявити причини, розглянути можливі заходи притягнення до дисциплінарної відповідальності для винних у випадках виробничого травматизму та професійної захворюваності на підпорядкованих підприємствах;

Термін - 10.04.2012

7.2. Забезпечити виконання вимог нормативно-правових актів стосовно організації та контролю за провадженням буро-вибухових робіт;

Термін - терміново

7.3. Привести у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці документацію, яка визначає порядок виконання вибухових робіт на шахтах, зокрема форми наряд-путівок на БВР;

Термін - терміново

7.4. Під час виконання підривних робіт на шахтах, небезпечних за газом та вибухам вугільного пилу, - обов'язково застосовувати дозволені засоби полум'ягасіння, а саме: гідроампули, інгібіторну пластичну забивку, ємності з водою;

Термін - постійно

7.5. Посилити відомчий контроль старшого персоналу нагляду шахт і державних підприємств за провадженням вибухових робіт та виконанням майстрами-підривниками посадових обов'язків;

Термін - терміново

7.6. Посилити відомчий контроль за обліком та використанням на вугледобувних підприємствах вибухових матеріалів, засобів і пристроїв;

Термін - терміново

7.7. Забезпечити всі підготовчі вибої довжиною більше 100 м стаціонарними вибуховими станціями та спеціальними вибуховими магістралями;

Термін - 01.06.2012

7.8. Виконати хронометражні вимірювання технологічних процесів у кожному місці здійснення вибухових робіт на шахтах. За результатами вимірювань внести необхідні зміни до паспортів БВР;

Термін - терміново

7.9. Посилити відомчий контроль за виконанням вимог Системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості;

Термін - постійно

7.10. Забезпечити виконання затверджених графіків протиаварійних тренувань на вугледобувних підприємствах Міненерговугілля на 2012 рік;

Термін - протягом року

7.11. Забезпечити обов'язкове виконання умов Держгірпромнагляду для узгодження планів розвитку гірничих робіт на 1 півріччя 2012 року, заходів та графіків усунення довготермінових відступів від нормативних актів з охорони праці;

Термін - відповідно до узгоджених термінів

7.12. Забезпечити відрахування коштів за Галузевою угодою між Мінвуглепромом, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості (Угода) в частині придбання засобів індивідуального та колективного захисту на суму не менше, ніж 3 % від реалізації вугільної продукції;

Термін - протягом року

7.13. Розробити відповідні графіки придбання найнеобхідніших засобів індивідуального захисту на II кв. 2012 року, надати до Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики;

Термін - 10.04.2012

7.14. Взяти під особистий контроль виконання графіків навчання та підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників у галузевих навчальних центрах та головному навчальному центрі Держгірпромнагляду згідно з затвердженими програмами навчання на 2012 рік;

Термін - протягом року

7.15. Забезпечити виконання графіків навчання інженерно-технічних і підземних працівників за програмами практичного тренування у спеціальних "димних камерах", відповідно до вимог Правил безпеки у вугільних шахтах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 N 62 "Про затвердження правил безпеки у вугільних шахтах" та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.04.2010 N 398/17693;

Термін - протягом року

7.16. Створити організаційні комітети, розробити та затвердити відповідні заходи для підготовки та святкування Дня охорони праці, який відзначається щорічно 28 квітня (згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 за N 685/2006);

Термін - терміново

7.17. Вжити термінових заходів для забезпечення належної роботи функціонування дільниць вентиляції та техніки безпеки (ВТіБ) та вибухових робіт (ВР) у статусі окремих структурних підрозділів.

Термін - терміново

8. Визнати незадовільною роботу з управління охороною праці та промислової безпеки на державних підприємствах "Дзержинськвугілля" та "Донецька вугільна енергетична компанія" у 2012 році.

9. Попередити генеральних директорів державних підприємств "Дзержинськвугілля" (Житльонок Д. М.) та "Донецька вугільна енергетична компанія" (Лозовський С. М.) - про притягнення до дисциплінарної відповідальності, за бездіяльність у сфері покращення організації вибухових робіт на шахтах.

10. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.), сектору взаємодії із засобами масової інформації (Скоропад В. В.) - забезпечити оприлюднення рішення колегії на веб-сайті Міненерговугілля та в інших засобах масової інформації.

 

Голова колегії,
Міністр

Ю. Бойко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали