КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 січня 2012 року N 9

Про стан роботи з виконання актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної кадрової політики

Розглянувши інформацію про стан роботи з виконання актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної кадрової політики, колегія відзначає, що робота у сфері кадрової політики МНС України у 2011 році була організована і проводилась відповідно до вимог Законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України і забезпечила виконання завдань у сфері державної кадрової політики, зміцнення керівної ланки Міністерства, посилення кадрового потенціалу органів і підрозділів МНС України, належний рівень їх укомплектованості особовим складом та підтримання їх готовності до виконання завдань за призначенням.

МНС України забезпечено реалізацію розпочатої Президентом України адміністративної реформи, в результаті якої Міністерство реорганізовано у Міністерство надзвичайних ситуацій України (із скороченням управлінського апарату на 30 %). Ліквідовано 6 урядових органів. Реорганізовано 1 центральний орган виконавчої влади. Утворено 3 центральні органи виконавчої влади. Проведено державну реєстрацію МНС України як юридичної особи. Затверджено нову структуру апарату МНС України. Затверджено і погоджено у Міністерстві фінансів штатний розпис апарату МНС України у кількості 307 посад. Затверджено та введено в дію штат апарату Міністерства.

Кабінетом Міністрів України затверджено граничну чисельність працівників територіальних органів МНС України у кількості 3 тис. 450 осіб, що забезпечило скорочення чисельності територіальних органів на 30 % штатних посад. Одночасно реорганізовано 17 територіальних органів МНС України, що дозволило майже наполовину зменшити кількість генеральських посад та кількість заступників керівника територіального органу.

Проведено оптимізацію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та аварійно-рятувальних формувань, поліпшено ефективність управління ними.

Впродовж 2011 року підготовлено вищими навчальними закладами цивільного захисту 1054 молодих фахівці. Підвищено кваліфікацію понад 1,2 тис. державних службовців та осіб рядового і начальницького складу МНС України, майже 99,1 тис. керівних працівників і спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Здійснено заходи щодо зміцнення кадрового потенціалу керівної ланки апарату МНС України, апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра, посилено кадровий потенціал органів і підрозділів МНС України, державних суб'єктів господарювання МНС України.

Не допущено порушень встановленого порядку призначень на посади та звільнень з посад керівників територіальних органів МНС України, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства. Забезпечено працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в органах і підрозділах МНС України. Не допущено порушень вимог чинного законодавства щодо прийому громадян на державну службу та звільнення державних службовців, прийому громадян на службу цивільного захисту та звільнення з неї, присвоєння рангів державним службовцям та спеціальних звань особам рядового і начальницького складу, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, нагородження працівників та ведення обліку кадрів.

Разом з тим, на сьогодні в підрозділах МНС України ще має місце висока плинність кадрів, особливо низової ланки. Низькою є дієвість кадрового резерву. Освітній і професійно-кваліфікаційний рівень окремих керівних працівників і спеціалістів середнього начальницького складу не завжди відповідає професійно-кваліфікаційним вимогам. Зросло число порушень службової дисципліни особами рядового і начальницького складу.

З метою забезпечення подальшого виконання завдань у сфері державної кадрової політики, визначених актами і дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, колегія вирішила:

1. Інформацію про стан виконання МНС України завдань, визначених актами і дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики, взяти до відома.

2. Заступнику Міністра Буту В. П., керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується і спрямовується через Міністра, Департаменту кадрів та роботи з особовим складом (Ціцак О. В.), керівникам департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства спланувати і здійснити комплекс заходів на виконання Закону України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 року N 4050-VI (Закон N 4050-VI), який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Строк - впродовж 2012 року

3. Заступнику Міністра Буту В. П., Департаменту кадрів та роботи з особовим складом (Ціцак О. В.), керівникам департаментів та самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, територіальних органів МНС України:

здійснити комплекс заходів щодо затвердження структури та штатів територіальних органів МНС України;

Строк - лютий - березень 2012 року

запровадити спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто, відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та Указу Президента України від 25 січня 2012 р. N 33 "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (Порядок N 33/2012);

Строк - перший квартал 2012 року

організувати своєчасне подання державними службовцями та особами рядового і начальницького складу декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за встановленою формою відповідно до статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI);

Строк - до 1 квітня 2012 року

забезпечити ефективне використання кадрового резерву на посади державних службовців, осіб начальницького складу та керівників державних підприємств, установ і організацій сфери управління МНС України. Вживати заходів щодо покращення роботи з кадрами та зменшення плинності кадрів в органах і підрозділах цивільного захисту.

Строк - впродовж 2012 року

4. Департаменту кадрів та роботи з особовим складом (Ціцак О. В.) спільно з Держтехногенбезпеки, керівникам територіальних органів МНС України, вищих навчальних закладів цивільного захисту:

провести засідання комісій з персонального розподілу випускників 2012 року та забезпечити їх гарантоване працевлаштування в органах і підрозділах цивільного захисту;

Строк - лютий - червень 2012 року

з метою організованого проведення вступної кампанії забезпечити виконання Плану відбору вступників до вищих навчальних закладів цивільного захисту у 2012 році, затвердженого наказом МНС України від 06.01.2012 N 10.

Строк - до 1 липня 2012 року

5. Департаменту кадрів та роботи з особовим складом (Ціцак О. В.), Департаменту управління рятувальними силами (Марченко Г. Б.), керівникам підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту здійснити комплекс заходів щодо перевидання штатів підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у зв'язку з виключенням з їх структур підрозділів урядових органів, які ліквідовано.

Строк - у місячний термін після затвердження штатів територіальних органів МНС України та передачі відповідних повноважень

6. Заступнику Міністра Буту В. П., голові Галузевої ради по роботі з кадрами МНС України розглянути на засіданнях Галузевої ради питання впливу реалізації державної кадрової політики в системі МНС України на досягнення якості управлінських рішень у сфері цивільного захисту.

Строк - впродовж 2012 року

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Міністр,
голова колегії

В. Балога

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали