КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 січня 2012 року N 8

Про стан виконавської дисципліни та дотримання вимог законів України "Про звернення громадян" і "Про доступ до публічної інформації"

Рішення оголошено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 27 січня 2012 року N 75 (Наказ N 75)

Розглянувши інформацію про стан виконавської дисципліни та дотримання вимог законів України "Про звернення громадян" і "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), колегія відзначає деякі позитивні здобутки на цьому напрямку роботи та звертає увагу на наявні недоліки в роботі.

Вжитими комплексними заходами впродовж 2011 року в апараті Міністерства забезпечено виконання у встановлені строки 10 тис. 858 актів законодавства, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів МНС України та доручень Міністра (у 2010 році - 11 тис. 80, зменшення на 2 %).

Найбільший обсяг контрольних документів виконано: Державним агентством України з управління зоною відчуження - 1 тис. 305 (12 % від загальної кількості), Департаментом фінансового забезпечення та інвестицій - 1 тис. 233 (11 %), Департаментом ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року - 1 тис. 200 (11 %), Державною інспекцією техногенної безпеки України - 1 тис. 38 (10 %), Департаментом цивільного захисту - 1 тис. 35 (9 %), Департаментом управління рятувальними силами - 959 (9 %), Відділом міжнародних відносин - 676 (6,2 %), Департаментом організаційно-контрольної роботи - 642 (6 %).

В апараті Міністерства опрацьовано 33 тис. 980 одиниць вхідної та 15 тис. 785 вихідної кореспонденції (у 2010 році відповідно 36 тис. 856 та 19 тис. 30). Відбулось деяке скорочення обсягів документообігу.

Загальна кількість звернень громадян до Міністерства зменшилась на 20 % (з 3 тис. 104 до 2 тис. 477). Збережено на належному рівні виконавську дисципліну щодо розгляду звернень громадян (всі звернення розглянуто у встановлені законодавством терміни).

Найчисельнішими за кількістю продовжують залишатися звернення з чорнобильських питань - 755, або 30 відсотків від загальної кількості (823 (27 %) за 2010 рік). Кількість звернень зменшилась на 68, або на 8 %.

Звернень громадян з питань запобігання надзвичайним ситуаціям природного характеру, надання допомоги потерпілим внаслідок стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій надійшло 449 (у 2010 році - 460), зменшення на 2 %; з питань техногенної безпеки - 503, із них стосовно пожежної безпеки - 372 (378), зменшення на 2 %.

Найбільший обсяг звернень громадян розглянуто: Державною інспекцією техногенної безпеки України - 503 (20 % від загальної кількості), Державним агентством України з управління зоною відчуження - 496 (20 %), Департаментом ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року - 428 (17 %), Департаментом управління рятувальними силами - 309 (12 %), Департаментом кадрів та роботи з особовим складом - 219 (8 %), Департаментом фінансового забезпечення та інвестицій - 179 (7 %), Департаментом цивільного захисту - 132 (5 %), Управлінням внутрішнього аудиту, безпеки, запобігання та виявлення корупції - 53 (2 %), Управлінням правового забезпечення - 32 (1 %).

Кращі показники з питань роботи із документами, виконавської дисципліни та розгляду звернень громадян у головних управліннях (управліннях) МНС в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях, 2 Спеціальному регіональному центрі швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

У системі Міністерства запроваджено визначену Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), відповідними актами Президента України, Кабінету Міністрів України та МНС України систему роботи з розгляду інформаційних запитів. Опрацьовано у встановленому порядку 128 інформаційних запитів, на які своєчасно було надано відповіді. Найбільший обсяг інформаційних запитів розглянуто Державною інспекцією техногенної безпеки України - 18,8 %, Державним агентством України з управління зоною відчуження - 14,6 %, Відділом взаємодії із засобами масової інформації та роботи з громадськістю - 10,1 %. Інформаційні запити надходили від представників засобів масової інформації - 50 %, від громадян - 27,3 %, від юридичних осіб - 17,1 %, інших - 5,6 %.

Однак наряду з позитивними здобутками продовжують мати місце факти поверхневого відпрацювання документів. Суттєвого вдосконалення потребує система внутрішнього контролю виконання актів та доручень як в апараті Міністерства, так і в територіальних управліннях.

Розробники нормативно-правових актів не в повному обсязі дотримуються вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України. У 2011 році збільшилася кількість проектів нормативно-правових актів, які повертались Кабінетом Міністрів України до Міністерства на доопрацювання - 39 (у 2010 році - 34, збільшення на 15 %). Повертались на доопрацювання проекти нормативно-правових актів, розроблені Департаментом фінансового забезпечення та інвестицій - 7, Департаментом цивільного захисту - 7, Державним агентством України з управління зоною відчуження - 7, Державною інспекцією техногенної безпеки України - 5, Департаментом ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року - 4, Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України - 3, Департаментом управління рятувальними силами - 2, Управлінням зв'язку та оповіщення - 2 та Управлінням правового забезпечення - 2.

До Кабінету Міністрів України направлялося 48 (у 2010 році - 53, зменшення на 11 %) подань про перенесення строків виконання визначених Міністерству завдань. Найбільша кількість направлених подань на напрямках діяльності: Державного агентства України з управління зоною відчуження - 19, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України - 13, Державної інспекції техногенної безпеки України - 5, Управління правового забезпечення - 5, Відділу міжнародних відносин - 3.

Резервом поліпшення якості підготовки документів є підвищення оперативності їх проходження до виконавців як в апараті Міністерства, так і в територіальних органах, належний рівень взаємодії як між структурними підрозділами апарату Міністерства, так і між структурними підрозділами інших центральних органів виконавчої влади.

За фактами порушень виконавської дисципліни та недоліків в організаційній роботі щодо виконання документів у 2011 році в апараті МНС видано 15 наказів, 20 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 3 працівникам зменшено розмір премій.

З метою безумовного виконання вимог Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра з питань подальшого зміцнення виконавської дисципліни, забезпечення належного рівня розгляду звернень громадян та організації доступу до публічної інформації, усунення наявних недоліків колегія вирішила:

1. Інформацію про стан виконавської дисципліни та дотримання вимог законів України "Про звернення громадян" і "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) взяти до відома.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України, департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату, територіальних органів Міністерства:

2.1. Тримати на особистому контролі питання своєчасного, якісного та повного виконання у структурних підрозділах (за напрямками діяльності) завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актами МНС України та дорученнями Міністра.

Строк - постійно

2.2. Вжити вичерпних заходів щодо своєчасного розроблення проектів нормативно-правових актів, передбачених орієнтовним планом законопроектних робіт на 2012 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1345 (План N 1345-р), та Планом нормотворчої діяльності МНС України у 2012 році, затвердженим наказом МНС України від 15.12.2011 N 1316. Забезпечити відповідний рівень співпраці із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

У встановлені планами строки

2.3. Проаналізувати повторні звернення громадян та прийняти відповідні рішення відповідно до законодавства. Про результати доповісти через Департамент організаційно-контрольної роботи (Бойко А. П.).

Строк - до 20 лютого 2012 року

2.4. Створити систему обліку публічної інформації з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. N 1277 "Питання системи обліку публічної інформації" (Постанова N 1277).

Строк - лютий 2012 року

3. Начальникам територіальних органів МНС України:

3.1. Проаналізувати використання комп'ютерної техніки у підпорядкованих підрозділах для впровадження автоматизованого електронного документообігу та контролю виконання актів та доручень. Поінформувати через Департамент організаційно-контрольної роботи (Бойко А. П.).

Строк - до 15 березня 2012 року

3.2. Забезпечити своєчасне інформування про стан виконавської дисципліни у підпорядкованих підрозділах та проведення звірок з контрольним відділом Департаменту організаційно-контрольної роботи.

Строк - перший вівторок кожного місяця

4. Департаменту організаційно-контрольної роботи (Бойко А. П.):

4.1. Завершити з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 1242) розроблення проектів Інструкції з діловодства в Міністерстві надзвичайних ситуацій України та Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Міністерства надзвичайних ситуацій.

Строк - лютий 2012 року

4.2. Спланувати заходи щодо участі Міністерства в 2012 році у Всеукраїнському конкурсі "Приязна адміністрація".

Строк - до 15 березня 2012 року

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Міністр,
голова колегії

В. Балога

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали