ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2011 року N П-46-4

Про стан життєвого рівня трудящих

На виконання протокольного рішення президії ФПУ від 17.02.2011 N П-45 робоча група здійснила аналіз стану життєвого рівня трудящих на підставі звіту Державного комітету статистики України "Про соціально-економічне становище України за 2010 рік", інформації Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік, інших аналітичних матеріалів та зазначає наступне.

Номінальна середньомісячна заробітна плата у 2010 році зросла проти 2009 року на 333 грн. або на 20 % і становила за січень - грудень 2010 року 2239 грн., що перевищує зобов'язання за Генеральною угодою. Темпи її росту вдвічі перевищили темпи зростання споживчих цін за цей період. Приріст середньозваженої мінімальної заробітної плати попереднього року становив 245,1 грн. або в 2,2 рази більше, ніж у 2009 році.

Середній розмір пенсій протягом 2010 року збільшився на 11,6 % при рівні інфляції 9,1 % і за станом на 01.01.2011 склав 1152 грн. Мінімальний розмір пенсій за віком зріс за цей період на 28,1 %.

Мінімальний розмір заробітної плати і мінімальний розмір пенсії у 2010 році і нині відповідають законодавчо встановленому розміру прожиткового мінімуму.

Слід зазначити, що купівельна спроможність середньої заробітної плати зросла: у січні 2010 року склала 2,38 фактичних розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; у січні 2011 року - 2,48.

Водночас купівельна спроможність пенсії за минулий рік дещо знизилась: якщо у січні 2010 року середній розмір пенсії дорівнював 1,48 фактичних розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то у січні цього року цей показник склав 1,39.

За наполяганням профспілок у 2010 році збільшено у 1,6 рази мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб, який сьогодні становить 714 грн., або майже 76 % прожиткового мінімуму.

Зростання тарифів на житлово-комунальні послуги компенсується малозабезпеченим громадянам програмою житлових субсидій, яка за станом на 01.01.2011 охоплює 1373,5 тис. сімей (8 %), що на 60 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Попередні дані моніторингу бідності в Україні свідчать про зниження її рівня.

Водночас найбільш гостру реакцію та протестні настрої в трудових колективах викликають в останні місяці випереджаюче зростання цін на продовольчі товари, тарифи на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту.

У промисловості в умовах поширення неповної занятості, відсутності державних замовлень на виробництво продукції, неповернення державою податку на додану вартість не вжито належних заходів для початку реформи системи оплати праці, стабільного зростання заробітної плати працівників підприємств, як головного засобу захисту від інфляції, ліквідації боргів із заробітної плати.

З 1 січня 2011 року у бюджетній сфері збільшується розрив між тарифною ставкою працівника І розряду та мінімальною заробітною платою. У цілому в 2010 році відбулося погіршення співвідношення середньої заробітної плати працівників бюджетної сфери до середньої заробітної плати у промисловості.

Значною залишається заборгованість із заробітної плати у всіх галузях економіки, яка на початок поточного року становила 1218,1 млн. грн., що значно знижує життєвий рівень понад 185 тис. працівників.

Мають місце факти затримки виплат за лікарняними листками Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Ухилення Кабінету Міністрів України від конструктивного соціального діалогу з питань Державного бюджету України, заробітної плати, регулювання споживчих цін і тарифів, пенсійної реформи призвело до неприйняття важливих рішень щодо значного підвищення рівня життя населення в умовах наявності, на думку профспілок, економічних ресурсів.

Враховуючи викладене, президія Федерації професійних спілок України постановляє:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо життєвого рівня трудящих, підготовлені робочою групою, взяти до відома (додаються) та довести до членів Ради ФПУ для використання при розгляді питання "Про вжиття заходів Кабінетом Міністрів України на Звернення Федерації профспілок України щодо вирішення соціально-економічних питань".

2. Довести до відома Кабінету Міністрів України, що подальше ігнорування соціального діалогу, вимог і пропозицій профспілок змушує ФПУ перейти до жорсткої опозиції до Уряду та організації масштабних протестних дій.

3. Керівництву ФПУ:

3.1. Виступити з конкретними ініціативними пропозиціями щодо прийняття загальнонаціональної стратегії реформування оплати праці на засадах соціально та економічно обґрунтованого розподілу результатів праці й наближення частки заробітної плати в структурі собівартості до європейських норм.

3.2. Домогтися створення відповідно до Генеральної угоди тристоронніх дорадчих органів при державних регуляторах цін і тарифів на газ, електроенергію, послуги пошти і зв'язку та забезпечити принципове відстоювання представниками ФПУ інтересів членів профспілок та ветеранів праці під час визначення політики ціноутворення.

3.3. Опрацювати питання входження у колективний трудовий спір з Кабінетом Міністром України щодо порушення трудових прав працівників бюджетних установ з питань оплати праці.

4. Територіальним профоб'єднанням забезпечити належну експертизу пропозицій стосовно перегляду цін на продовольчі товари, тарифи на житлово-комунальні, транспортні послуги та захист позиції профспілок в органах, які приймають остаточні рішення.

5. Профспілковим організаціям усіх рівнів:

- забезпечити включення до колективних договорів і угод положення щодо підвищення заробітної плати не нижче рівня, встановленого Генеральною угодою, та дієвий контроль за безумовним виконанням цієї норми;

- вживати по кожному факту затримки виплати заробітної плати жорстких заходів із залученням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, прокуратури, активно використовувати механізм колективного трудового спору;

- провести протягом квітня 2011 року засідання колегіальних органів з єдиним порядком денним "Про стан дотримання конституційних прав працівників на своєчасну і повну оплату праці".

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступників Голови ФПУ Кондрюка С. М., Осового Г. В., Українця С. Я.

 

Голова ФПУ

В. Г. Хара

 

Додаток
до постанови президії Федерації професійних спілок України
02.03.2011 N П-46-4

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо життєвого рівня трудящих

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2010 р. у цілому становив 109,1 % (за 2009 р. - 112,3 %).

У минулому році ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зростали випереджаючими темпами (10,6 %). Найбільше підвищилися ціни на продукти переробки зернових - в 1,6 рази. На 27,6 - 20,0 % стали дорожчими маргарин, кисломолочна продукція, сири, масло, овочі, цукор, молоко; на 15,5 - 11,0 % - олія, хліб, макаронні вироби, м'ясо птиці.

Водночас на 21,8 % та 13,7 % знизилися ціни на тваринні жири та яйця; на 4,7 % та 3,5 % - на рис та свинину.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 22,1 %, у тому числі алкогольні напої - на 10,9 %, тютюнові вироби - на 34,4 %.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 13,8 %, що головним чином зумовлено подорожчанням природного газу в 1,5 рази.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 5,8 %, що здебільшого викликано підвищенням вартості санаторно-курортних та амбулаторних послуг (на 12,1 % та 8,6 % відповідно).

Зростання цін на транспорт у цілому на 6,6 % відбулося перш за все за рахунок подорожчання палива та мастил на 13,9 %. Крім того, на 5,8 % зросла вартість перевезень автодорожнім пасажирським транспортом.

Послуги освіти подорожчали на 10,3 %, у тому числі дошкільна освіта - на 19,3 %, середня - на 9,4 %, вища - на 8,8 %.

Водночас на 10,0 - 1,3 % подешевшали телефонне обладнання, міжміський телефонний зв'язок, аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації, побутова техніка.

У січні 2011 року офіційний індекс споживчих цін становив 101 % та виявився суттєво нижчим порівняно з показниками попередніх років (101,8 % у січні 2010 року, 102,9 % у січні 2009 року, середній показник січня 2002 - 2010 років - 101,7 %).

У січні рівень інфляції був сформований, переважно, за рахунок подорожчання продуктів харчування на 1,3 %. Також зростання споживчих цін було зумовлено збільшенням цін/тарифів на комунальні послуги на 1,4 % (внесок 0,2 в. п.). Зокрема, у січні зростали ціни на:

хліб - на 0,6 % (на 0,9 % у грудні 2010 року), борошно - на 0,9 % (0,4 %), крупи, зокрема, гречані - на 11,1 % (0,4 %), пшоно - на 8,9 % (6,1 %), крупи перлові та ячні - на 1,6 % (2,1 %) як через подорожчання пшениці, що було обумовлено, перш за все, реакцією внутрішнього ринку на підвищення світових цін на зернові культури, так і через підвищений попит з боку населення на деякі групи харчових продуктів та загалом розкручування продовольчої інфляції у світі;

олію соняшникову - на 4,3 % (3,1 %) та цукор - на 2,7 % (2,9 %) через підвищення цін на дану продукцію на світовому ринку;

плодоовочеву продукцію (фрукти подорожчали на 2,9 % (1,2 %), овочі - на 6,6 % (3,8 %)) через сезонність.

Водночас на продовольчому ринку спостерігалося збереження тенденції до здешевлення масла на 0,1 % (на 0,5 % у грудні), тваринних жирів - на 3,3 % (на 3,7 %), а також у січні мало місце зниження цін на м'ясо та м'ясопродукти - на 0,1 % (у тому числі на свинину та м'ясо птиці - на 0,6 % та 1,6 % відповідно), яйця - на 1,3 %, сири - на 0,4 %.

Підвищення тарифів у розділі "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" на 1,4 % (0,3 % у грудні 2010 року) було забезпечено підвищенням цін/тарифів на гарячу воду і опалення - на 5,7 % (0,4 %), водопостачання, водовідведення - на 1,2 % кожний та квартирну плату - на 0,7 % (у грудні 2010 року тарифи не змінювалися). Тарифи на природний газ та електроенергію відносно попереднього місяця не змінювалися.

Довідково. У січні найбільше зростання цін на житлово-комунальні послуги спостерігалося у Житомирській (на 6 %, у тому числі на гарячу воду і опалення - на 23,5 %), Івано-Франківській (4,4 % та 29,1 % відповідно) та Сумській (4,3 % та 14,6 % відповідно) областях.

Згідно з пунктом 4.12 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки Кабінет Міністрів України зобов'язався приймати рішення про підвищення цін і тарифів для населення після обговорення у відповідних постійно діючих тристоронніх дорадчих органах при центральних органах виконавчої влади та державних колегіальних органах, які приймають відповідно до своїх повноважень рішення про зміну і регулювання діючих тарифів і норм для населення (на електроенергію, газ, послуги транспорту і зв'язку).

З часу підписання угоди 9 листопада 2010 року жодного тристороннього дорадчого органу не створено.

Спільним представницьким органом профспілок 12 січня 2011 року надіслано листи до НКРЕ, НКРЗ, Міністерства інфраструктури України з повідомленнями про склад представників від Сторони профспілок, делегованих до відповідних дорадчих органів.

НКРЕ без належного проведення процедури соціального діалогу та обговорення у відповідному дорадчому органі, як того вимагає положення Генеральної угоди, вже прийнято рішення про підвищення з 1 лютого 2011 року на 30 % тарифів на електроенергію для населення.

НКРЗ також готуються рішення про підвищення тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку та загальнодоступні комунікаційні послуги в умовах відсутності тристороннього дорадчого органу.

Профспілки стурбовані також спробами деяких центральних органів виконавчої влади усунути профспілки від участі у підготовці проектів актів законодавства з важливих соціально-економічних питань. Так, зокрема, Мінекономіки підготувало соціально значущий проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання ціноутворення на окремі види продовольчих товарів", у пояснювальній записці до якого зазначено, що проект не потребує погодження соціальних партнерів.

Водночас законодавством України професійні спілки визначено одним із суб'єктів у сфері регулювання цін та ціноутворення. Так, статтею 13 Закону України "Про ціни і ціноутворення" передбачено, що державний контроль за цінами при встановленні і застосуванні державних фіксованих та регульованих цін і тарифів здійснюється у взаємодії з профспілками.

Згідно із статтею 23 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" профспілки, їх об'єднання беруть участь у визначенні політики ціноутворення.

Виходячи із зазначених вище проблем, СПО направлено листа до Прем'єр-міністра України Азарова М. Я (лист від 15.02.2011 N 14-22/156-СПО) з проханням доручити керівникам відповідних центральних органів виконавчої влади:

- терміново завершити організаційну роботу зі створення тристоронніх дорадчих органів і не приймати рішення про зміну і регулювання діючих тарифів і норм для населення (на електроенергію, газ, послуги транспорту і зв'язку) без обговорення у цих органах;

- при підготовці проектів актів законодавства з важливих соціально-економічних питань забезпечити без зволікань дотримання вимог обов'язковості їх погодження з профспілковою стороною.

На це звернення профспілок вже дано відповідне доручення Віце-прем'єр-міністра України С. Л. Тігіпка.

Бідність та доходи населення

За даними першого півріччя 2010 року межа бідності в Україні, визначена за національним критерієм (75 % медіанного рівня сукупних еквівалентних витрат), становила 903 грн. За межею бідності опинилися майже 25,8 % населення країни (табл. 2).

Звертаємо увагу, що у I кв. 2010 року межа бідності склала більшу величину (915 грн.), що свідчить про зниження загального рівня середньодушових доходів (витрат) населення протягом першого півріччя 2010 року.

Ця негативна тенденція підтверджується даними Держкомстату України про витрати і ресурси домогосподарств України за 9 місяців 2010 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств).

За 9 місяців 2010 року частка населення із середньодушовими загальними доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму збільшилася порівняно з січнем - вереснем 2009 року у 1,5 рази і склала 24 % (середньомісячний розмір прожиткового мінімуму за цей період зріс у 1,3 рази). Серед мешканців міст ця група становила п'яту частину населення (у січні - вересні 2009р. - 13 %), серед селян - 32 % (22 %) (табл. 3).

Серед усіх сукупних витрат домогосподарств 90 % становили споживчі витрати (у січні - вересні 2009 р. - 88 %).

Найбільш вагомою статтею (53 %) сукупних витрат домогосподарств продовжували залишатися витрати на харчування (включаючи харчування поза домівкою). Порівняно з 9 місяцями 2009 року частка цих витрат збільшилася на 0,9 в. п.

Ці дані свідчать, що загальний рівень доходів населення зменшується. Погіршується структура витрат населення: в основному населення витрачає доходи на поточне споживання товарів (переважно на продукти харчування) та послуг. Ресурсів на накопичення (на вирішення житлових проблем, на додаткове пенсійне забезпечення, медичне страхування, заощадження тощо) не залишається.

Основні показники бідності в Україні за 6 місяців 2008 - 2010 роки

Показники бідності

2008

2009

2010

Межа бідності (грн. на 1 особу на місяць)

737

799

903

Рівень бідності, %

28,1

27,2

25,8

Глибина бідності, %

24,6

23,1

22,0

Середній дефіцит доходів бідного населення (грн. на 1 особу на місяць)

181,4

184,8

198,2

Сукупний дефіцит доходів бідного населення (тис. грн. на місяць)

2273893,1

2236790,5

2263784

Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів, %

 

9 місяців 2009 р.

9 місяців 2010 р.

Усе населення

у т. ч. проживають

Усе населення

у т. ч. проживають

У міських поселеннях

У сільській місцевості

у міських поселеннях

У сільській місцевості

Частка населення із середньодушовими загальними доходами на місяць, нижчими:

середнього рівня загальних доходів

62,3

62,9

60,1

63,4

64,5

59,9

прожиткового мінімуму1)

16,1

13,0

22,4

23,9

20,0

32,3


1) За 9 місяців 2009 р. - 626,0 грн., за 9 місяців 2010 р. - 835,67 грн. (у I кварталі - 825,0 грн., у II кварталі - 839,0 грн., у III кварталі - 843,0 грн.).

Заробітна плата

Аналіз стану соціально-економічного становища держави свідчить про відсутність вагомих зрушень напрямку підвищення заробітної плати.

При загалом позитивній динаміці (у 2006 р. - 49,4 %, у 2007 - 49,8 %, у 2008 - 49,0 %, у 2009 р. - 51 %) частка витрат на оплату праці та у ВВП залишається на низькому рівні (Європейські показники - у середньому - 60 - 70).

Зростання середньомісячної заробітної плати у 2010 р. відбулось на 20 %.

Також було забезпечено випереджаючі темпи зростання реальної заробітної плати порівняно з темпами реального ВВП (окрім 2009 року).

 

2009

2010

Приріст реальної зарплати, %

-9,2

10,2

Приріст реального ВВП, %

-15,2

4,2 (III квартал 2010 року)

При цьому законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати у 2010 році та І кварталі 2011 провокує бідність серед працюючих. Працівник, якому нараховується заробітна плата у розмірі мінімальної зарплати, після сплати податків та відрахувань до соціальних фондів отримує зарплату, нижчу за межу бідності.

Співвідношення
розміру мінімальної заробітної плати та фактичного прожиткового мінімуму

Дата

МЗП

Фактичний ПМ (у цінах відповідного місяця для працездатних осіб)

Розрив МЗП/фактичний ПМ

грн.

%

01.10.2008

545 грн.

762 грн.

217 грн.

71,5

01.12.2008

605 грн.

794 грн.

189 грн.

76,2

01.04.2009

625 грн.

851 грн.

226 грн.

73,4

01.07.2009

630 грн.

896 грн.

266 грн.

70,3

01.10.2009

650 грн.

872 грн.

222 грн.

74,5

01.11.2009

744 грн.

900 грн.

156 грн.

82,7

01.01.2010

869 грн.

937 грн.

68 грн.

92,7

01.04.2010

884 грн.

974 грн.

90 грн.

90,8

01.07.2010

888 грн.

982 грн.

94 грн.

90,4

01.10.2010

907 грн.

1038 грн.

131 грн.

87,4

01.12.2010

922 грн.

1062 грн.

140 грн.

86,8

01.01.2011

941 грн.

1104 грн.

163 грн.

85,2

2011

963,1 грн.
(середньозважена)

1081 грн.
(прогнозний середньозважений показник)

117,9 грн.

89,1

У 2010 р. мінімальна заробітна плата складала від 869 грн. у січні до 922 грн. - у грудні. Межа бідності у I кварталі 2010 року - 915 грн.

За оцінкою профспілок кожен п'ятий штатний працівник економічно активних підприємств отримував зарплату, нижчу за межу бідності у 2010 р. (всього 20 % загальної кількості штатних працівників).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали