ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

14.12.2009

Справа N 44/661

Рішення частково скасовано (згідно з постановою Київського апеляційного господарського суду від 9 лютого 2010 року) (Постанова N 44/661)

За позовом

товариства з обмеженою відповідальністю "Фрунзе-Флора"

До

Фонду державного майна України

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача

Державне казначейство України

За участю

Генеральної прокуратури України

Про

стягнення 400328767,12 грн.

Суддя

Чеберяк П. П.

Представники сторін:

 

Від позивача:

Беляневич В. Е. - представник
Качмар О. Й. - представник
Теклюк Я. В. - представник

Від відповідача:

Комарова Л. С. - представник
Тетенко В. В. - представник

Від третьої особи:

Петровець О. Ф. - представник

Від Генеральної прокуратури України:

Гнатюк О. Ф.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрунзе-Флора" (позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Фонду державного майна України (відповідач) про стягнення 400328767,12 грн. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 15.07.2009 р. відповідачем було оголошено конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій Відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод". Відповідно до умов конкурсу передбачалось, що для участі у конкурсі потенційний покупець сплачує на розрахунковий рахунок Фонду державного майна України конкурсну гарантію у сумі 400000000 грн. 21.09.2009 р. позивач платіжним дорученням N 151б від 21.09.2009 р. перерахував на розрахунковий рахунок відповідача 400000000 грн. в якості конкурсної гарантії для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". 22.09.2009 р. позивач уклав з відповідачем договір про умови та порядок повернення конкурсної гарантії N 454. За умовами Договору (п. 2) сторони погодили, що у разі, якщо з будь-яких причин конкурс буде зупинено (припинено) до моменту затвердження переможця, відповідач зобов'язаний повернути позивачу конкурсну гарантію у повному розмірі протягом 3 робочих днів з дати отримання письмової заяви позивача. 29.09.2009 р. конкурсна комісія з продажу пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод" не визнала результатів конкурсу. У зв'язку з припиненням конкурсу до затвердження переможця конкурсу, 29.09.2009 р. позивач направив відповідачу листа з вимогою повернути внесену ним конкурсну гарантію протягом 3 робочих днів з дати отримання цього листа. Оскільки відповідач не повернув внесену конкурсну гарантію в обумовлений договором строк, позивач просить стягнути з відповідача суму боргу з урахуванням трьох процентів річних, всього - 400328767,12 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.10.2009 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 14.12.2009 р., Державне казначейство України залучено в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, позивача зобов'язано направити третій особі копію позовної заяви та доданих до неї документів.

07.12.2009 р. до господарського суду надійшло повідомлення від заступника Генерального прокурора України В. Кудрявцева від 04.12.2009 р. N 05/1/2-8769-08 про вступ прокурора у справу N 44/661 з метою захисту інтересів держави у даній справі.

В судовому засіданні 14.12.2009 р. відповідачем заявлено клопотання про залучення третьої особи (Державного казначейства України) до участі у справі іншого відповідача з посиланням на ст. 24 ГПК України. У задоволенні клопотання відмовлено, оскільки Державне казначейство України не перебуває у відносинах з позивачем, не є солідарним разом з відповідачем боржником по відношенню до вимог позивача, здійснює лише розрахунково-касове обслуговування відповідача.

У відзиві на позовну заяву відповідач проти задоволення позову заперечує. Вказує на те, що відповідачем вжито усіх залежних від нього заходів щодо повернення позивачу конкурсної гарантії: 30.09.2009 р., 06.10.2009 р. та 28.10.2009 р. направлено третій особі платіжні доручення про перерахування позивачу конкурсної гарантії. Проте, третя особа безпідставно повертає платіжні доручення без виконання, посилаючись на невідповідність оформлених документів (платіжних доручень) вимогам чинного законодавства. Вимоги позивача про стягнення з відповідача трьох процентів річних вважає необґрунтованою, оскільки згідно з п. 3 договору про умови та порядок повернення конкурсної гарантії, у випадку неповернення відповідачем позивачу конкурсної гарантії, відповідач зобов'язався відшкодувати позивачу виключно лише збитки, які завдані позивачу внаслідок несвоєчасного повернення конкурсної гарантії, обов'язок сплати трьох процентів річних договором не передбачено.

Третя особа письмових пояснень не надала. В судовому засіданні представник третьої особи пояснив, що третя особа виконає платіжні доручення відповідача в разі, якщо вони будуть оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Прокурор проти задоволення позову заперечує, посилаючись на безпідставність та необґрунтованість позовних вимог.

Дослідивши наявні матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, третьої особи та представника прокуратури, господарський суд міста Києва встановив:

15.07.2009 р. Фондом державного майна України оголошено конкурс з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод". Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" опубліковано в додатку до державного інформаційного бюлетеня про приватизацію "Відомості приватизації" N 27(569) від 15.07.2009 р. Відповідно до пункту 7 інформаційного повідомлення для участі у конкурсі потенційний покупець сплачує 400000000,00 грн. як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок Фонду державного майна України.

Згідно з п. 2 інформаційного повідомлення, Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості 795083903 шт., що становить 99,567 % статутного капіталу товариства. Відповідно до п. 6 інформаційного повідомлення конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.08.2004 р. N 1800, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31.08.2004 р. N 330-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 489, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.12.2004 р. за N 1634/10233, зі змінами та доповненнями.

14.09.2009 р. позивач уклав з відкритим акціонерним товариством "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М. В. Фрунзе" договір про надання позики, відповідно до п. 1.1 якого позикодавець (ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М. В. Фрунзе") передає у власність позичальнику (позивачу) грошові кошти в розмірі, вказаному в статті 2 цього договору, шляхом безготівкового перерахування на банківський рахунок позичальника, а позичальник зобов'язується використати зазначену позику за цільовим призначенням і повернути таку ж суму позики позикодавцеві в порядку та у строк, визначені цим договором. Згідно з п. 2.1 договору про надання позики від 14.09.2009 р. розмір (сума) позики, що надається на підставі цього договору, становить 400000000,00 гривень.

Пунктом 3.1 договору про надання позики від 14.09.2009 р. передбачено, що позика буде використана позичальником виключно для внесення конкурсної гарантії для цілей участі у конкурсі з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" в розмірі, встановленому в п. 7 інформаційного повідомлення Фонду державного майна України про проведення вказаного конкурсу, що опубліковано в Додатку "Відомості приватизації" до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію N 27(569) від 15 липня 2009 року, та в порядку, встановленому чинним законодавством та вказаним інформаційним повідомленням.

21.09.2009 р. відкрите акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М. В. Фрунзе" перерахувало на рахунок позивача 400000000,00 грн., що підтверджує платіжне доручення N 15470 від 21.09.2009 р.

21.09.2009 р. позивач платіжним дорученням N 151б від 21.09.2009 р. перерахував на рахунок відповідача (р/р 37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів - Фонд державного майна України) 400000000,00 грн. як конкурсну гарантію для участі у конкурсі.

22.09.2009 р. позивач та відповідач, бажаючи врегулювати умови та порядок повернення конкурсної гарантії, сплаченої для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод", уклали договір про умови та порядок повернення конкурсної гарантії N 454. У договорі сторони визначили умови та порядок повернення конкурсної гарантії у разі припинення (зупинення) конкурсу до 29 вересня 2009 року та/або до моменту затвердження переможця конкурсу. Згідно з умовами пп. 2.2 п. 2 договору про умови та порядок повернення конкурсної гарантії, у разі якщо з будь-яких причин конкурс буде припинено (зупинено) до 29 вересня 2009 р. та/або до моменту затвердження переможця конкурсу, позивач має право звернутись до відповідача з письмовою заявою щодо повернення конкурсної гарантії, а відповідач зобов'язаний повернути позивачу конкурсну гарантію, зазначену в п. 1 цього договору, у повному розмірі не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати отримання такої письмової заяви.

29.09.2009 р. проведено конкурс з продажу пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод", за результатами проведення якого конкурсна комісія склала протокол N 2.

Наказом відповідача від 29.09.2009 р. N 1532 "Про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод" (Одеська обл., м. Южне, код ЄДРПОУ 00206539) затверджено протокол N 2 від 29.09.2009 р. засідання конкурсної комісії з продажу пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод" з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.

Згідно з п. 2 наказу Департаменту фінансової роботи (О. Дьякову) наказано: 2.1 повернути конкурсну гарантію учасникам конкурсу: ТОВ "Нортіма" у сумі 400000000 (чотириста мільйонів) гривень, перераховану платіжним дорученням від 18.09.2009 N 1462; ТОВ "Азот-Сервіс" у сумі 50125313,28 (п'ятдесят мільйонів сто двадцять п'ять тисяч триста тринадцять) доларів 28 центів, перераховану платіжним дорученням в іноземній валюті від 16.09.2009 N 1; ТОВ "Фрунзе-Флора" у сумі 400000000 (чотириста мільйонів) гривень 00 коп., перераховану платіжним дорученням від 21.09.2009 N 151б.

29.09.2009 р. позивач направив відповідачу письмову заяву з вимогою про повернення конкурсної гарантії у розмірі 400000000,00 грн. не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати отримання цієї заяви відповідно до умов договору про умови та порядок повернення конкурсної гарантії (лист від 29.09.2009 р.).

30.09.2009 р. позивач направив відповідачу письмову заяву з вимогою повернути конкурсну гарантію у розмірі 400000000,00 грн. не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати отримання цієї заяви відповідно до умов договору про умови та порядок повернення конкурсної гарантії (лист від 30.09.2009 р. вих. N 30/09/2009-АВ).

02.10.2009 р. відповідач направив позивачу листа (лист вих. N 10-14-14356), в якому повідомив позивача про те, що 30.09.2009 р. відповідач передав Державному казначейству України платіжне доручення N 11 від 29.09.2009 на повернення конкурсної гарантії у сумі 400000000,00 грн. з усіма необхідними супроводжуючими документами, проте станом на 02.10.2009 р. виписки банку про проведення операції щодо повернення зазначених коштів або обґрунтованої відмови - не отримав.

06.10.2009 р. позивач направив відповідачу та третій особі листа (вих. N 449), в якому повідомив відповідача та третю особу про те, що станом на 06.10.2009 р. конкурсна гарантія позивачу не повернута, а також додатково повідомив про те, що кошти, які сплачені позивачем в якості конкурсної гарантії для цілей участі в конкурсі, залучені позивачем на умовах строкової позики, а тому неповернення відповідачем конкурсної гарантії завдає позивачу збитків, у зв'язку з чим вимагав від відповідача та третьої особи негайного повернення конкурсної гарантії.

07.10.2009 р. відповідач направив позивачу листа (лист вих. N 10-14-14631), в якому повідомив позивача про те, що 05.10.2009 р. відповідач отримав поштою без виконання платіжне доручення від 29.10.2009 N 11 і що у супроводжуючому листі вказано, що в призначенні платежу не зазначено документ, який визначає настання відповідних умов і є підставою для повернення коштів учасникам конкурсу. У листі відповідач повідомив позивача також про те, що 05.10.2009 р. відповідач підготував нове платіжне доручення третій особі, до якого додав копії усіх наявних документів щодо проведення конкурсу з продажу пакета акцій "ОПЗ", що були у його розпорядженні, і що лист з копіями та платіжні доручення передано до ДКУ 06.10.2009 р. Станом на 07.10.2009 р. виписок банку або відповіді ДКУ відповідач не отримав.

Листом від 04.11.2009 р. вих. N 10-14016074 відповідач, розглянувши запит позивача від 28.10.2009 N 28/10/2009-АБ щодо повернення конкурсної гарантії за участь у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод", додатково до листа від 07.10.2009 р. N 10-14-14631, повідомив позивача про те, що листом від 20.10.2009 N 12-04/1817-17782 Державне казначейство України повернуло без виконання платіжне доручення N 11 від 05.10.2009 на повернення конкурсної гарантії у сумі 400000000,00 грн., посилаючись на те, що у графі "призначення платежу" міститься понад 160 символів. Також відповідач повідомив позивачу про те, що відповідач передав до Державного казначейства України лист від 28.10.2009 N 10-14-15724 та нове платіжне доручення від 28.10.2009 N 11, і що станом на 03.11.2009 р. виписку банку або відповіді ДКУ відповідачем не отримано.

Вивчивши надані сторонами документи і матеріали, повно і всебічно з'ясувавши обставини справи, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення справи по суті, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про приватизацію державного майна" продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом та на фондових біржах здійснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У зв'язку з набранням чинності Цивільним, Господарським кодексами України та відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" наказом Фонду державного майна України від 31.08.2004 р. N 1800, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31.08.2004 р. N 330-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 489 затверджено Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств.

Відповідно до абз. 6 п. 1.3 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, конкурсна гарантія учасника - визначений згідно з умовами відповідного конкурсу внесок у вигляді грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової вартості пакета акцій.

Згідно з інформаційним повідомленням про проведення конкурсу з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод", для участі у конкурсі з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" учасникам конкурсу необхідно сплатити на розрахунковий рахунок Фонду державного майна України 400000000,00 грн. в якості конкурсної гарантії для участі у конкурсі.

Судом встановлено, що 21.09.2009 р. позивачем перераховано на розрахунковий рахунок відповідача 400000000,00 грн. в якості конкурсної гарантії для цілей участі у конкурсі з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод".

Відповідачем зазначена обставина не заперечується.

Згідно з абз. 3 пп 2.1 п. 2 наказу відповідача від 29.09.2009 р. N 1532 Департаменту фінансової роботи (О. Дьякову) наказано повернути позивачу конкурсну гарантію у сумі 400000000 (чотириста мільйонів) гривень, перераховану платіжним дорученням від 21.09.2009 N 151б.

Відповідач не заперечує наявності у нього обов'язку з повернення позивачу внесеної ним конкурсної гарантії. В судовому засіданні відповідачем також підтверджено, що конкурсна гарантія позивачу до цього часу не повернута.

З урахуванням встановленого суд приходить до висновку, що позивач вправі вимагати від відповідача повернення конкурсної гарантії, а відповідач зобов'язаний повернути позивачу внесену ним конкурсну гарантію.

Відповідно до ч. 2 ст. 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Згідно зі ст. 11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини, інші юридичні факти. Цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов'язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства або договором, підставою виникнення цивільних прав та обов'язків може бути настання або ненастання певної події.

Згідно з ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Пунктом 7.6 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств передбачено, що протягом 10 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу орган приватизації інформує учасників конкурсу про підсумки конкурсу, повертає конкурсні гарантії усіх учасників конкурсу, крім переможця конкурсу, готує й опубліковує в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу, а також інформує Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольний комітет України про підсумки конкурсу. Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств не передбачає та не встановлює строків повернення конкурсної гарантії у випадку, коли результати проведеного конкурсу з продажу пакетів акцій акціонерних товариств відповідачем не визначаються, а також коли за результатами проведеного конкурсу (за підсумками конкурсу) не визначено переможця конкурсу.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 ЦК України сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Згідно зі ст. 627 ЦК України відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

У пп. 2.2 Договору про умови та порядок повернення конкурсної гарантії N 454 від 22.09.2009 р. сторони погодили, що у разі, якщо з будь-яких причин конкурс з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" буде припинено до моменту затвердження переможця конкурсу, відповідач зобов'язаний повернути позивачу конкурсну гарантію у повному розмірі протягом 3 робочих днів з дати отримання письмової заяви з вимогою про повернення конкурсної гарантії.

Позивач неодноразово звертався до відповідача з вимогою повернути конкурсну гарантію. Станом на час розгляду справи конкурсна гарантія позивачу не повернута. Підстави для збереження (утримання) грошових коштів, внесених позивачем в якості конкурсної гарантії, у відповідача відсутні. Таким чином, відповідачем не виконано перед позивачем обов'язку з повернення позивачу конкурсної гарантії, що є порушенням відповідачем його зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та умов договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Згідно із ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Оскільки відповідач не виконав зобов'язання з повернення позивачу конкурсної гарантії на умовах та у строки, передбачені договором про умови та порядок повернення конкурсної гарантії, то вимога позивача про стягнення з відповідача 400000000,00 грн. неповернутої відповідачем конкурсної гарантії є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Посилання відповідача та прокурора на те, що на відносини приватизації не поширюється дія Цивільного кодексу України суперечить ст. ст. 1, 345 ЦК України, а тому не береться судом до уваги. Також не береться до уваги посилання прокурора на те, що норми Господарського кодексу України не регулюють відносини приватизації, оскільки це суперечить нормам ст. ст. 145, 146 ГК України.

Разом з тим, вимога позивача про стягнення з відповідача трьох процентів річних від суми боргу за весь час прострочення не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно зі ст. 218 ГК України підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

Суд вважає, що відповідачем вжито усіх можливих від нього заходів для своєчасного повернення позивачу конкурсної гарантії, а саме: направлено належним чином оформлені копії платіжних доручень на виконання третій особі. Разом з тим, порушення зобов'язання з повернення позивачу конкурсної гарантії (неповернення конкурсної гарантії) зумовлено безпідставним невиконанням третьою особою платіжних доручень відповідача щодо перерахування на користь позивача грошових коштів, внесених у вигляді конкурсної гарантії.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

З огляду на вищевикладене, позов підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва вирішив:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Фонду державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, код ЄДРПОУ 00032945, р/р 37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрунзе-Флора" (40031, м. Суми, пр-т Курський, 48, код ЄДРПОУ 34012993, р/р 26004184837600 в АКІБ "Укрсиббанк", м. Харків, МФО 351005) 400000000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень) своєчасно неповернутої конкурсної гарантії.

3. Стягнути з Фонду державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, код ЄДРПОУ 00032945, р/р 37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрунзе-Флора" (40031, м. Суми, пр-т Курський, 48, код ЄДРПОУ 34012993, р/р 26004184837600 в АКІБ "Укрсиббанк ", м. Харків, МФО 351005) 25500,00 грн. (двадцять п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) державного мита та 236,00 грн. (двісті тридцять шість гривень 00 копійок) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4. В іншій частині позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України, та може бути пред'явлено до виконання протягом трьох років з наступного дня після набрання рішенням законної сили.

Стягувачем за цим рішенням є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрунзе-Флора" (40031, м. Суми, пр-т Курський, 48, код ЄДРПОУ 34012993, р/р 26004184837600 в АКІБ "Укрсиббанк", м. Харків, МФО 351005), а боржником Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, код ЄДРПОУ 00032945, р/р 37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172).

 

Суддя

П. П. Чеберяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали