ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.05.2011 р.

Справа N 6/507(05-6-42/409)


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді Кота О. В., суддів Кролевець О. А., Шевчук С. Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Вінницягаз" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2011 р. у справі N 6/507 за позовом Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Вінницягаз" до Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" про зобов'язання вчинити дії та стягнення 100003576,53 грн. (за участю представників: позивача - Ляховича О. С., відповідача - Каменчука В. О.), встановив:

У травні 2009 року Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Вінницягаз" (надалі - ВАТ "Вінницягаз") звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" (надалі - ЗАТ "Укргаз-Енерго") про стягнення з останнього, з урахуванням заяви про уточнення розміру позовних вимог, 14255484,61 грн. основного боргу, 5757810,61 грн. інфляційних втрат, 1038488,61 грн. трьох відсотків річних, 73198757,00 грн. пені за непідписання актів здачі-приймання послуг з технічного приймання-передачі та транспортування природного газу, 5753035,70 грн. пені та штрафу за невиконання грошового зобов'язання, а також про зобов'язання ЗАТ "Укргаз-Енерго" підписати реєстри фактично протранспортованих обсягів природного газу газовими мережами позивача за договором від 03.01.2007 р. N 30/66/Тр-07 за листопад - грудень 2007 року та січень - лютий 2008 року й акти здачі-приймання послуг з технічного приймання-передачі та транспортування природного газу за вказаним договором за жовтень - грудень 2007 року та січень - лютий 2008 року.

Рішенням господарського суду міста Києва від 27.05.2010 р. (суддя - Ковтун С. А.) позов задоволено частково: з ЗАТ "Укргаз-Енерго" на користь ВАТ "Вінницягаз" стягнуто 14932669,03 грн. боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції, 434895,73 грн. трьох відсотків річних, 3226626,52 грн. пені, 1184130,41 грн. штрафу та 1000000 грн. пені за непідписання актів здачі-приймання послуг з технічного приймання-передачі та транспортування природного газу, а також судові витрати. В іншій частині позову відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.10.2010 р. указане рішення місцевого господарського суду було змінено, викладено резолютивну частину рішення в іншій редакції.

Постановою Вищого господарського суду України від 17.01.2011 р. скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.10.2010 р. з направленням справи на новий розгляд до апеляційного господарського суду.

При новому розгляді постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2011 р. (судді: Ткаченко Б. О., Лобань О. І., Федорчук Р. В.) скасовано рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2010 р. у частині задоволених позовних вимог; у цій частині прийнято нове рішення, яким в позові відмовлено повністю; в іншій частині рішення залишено без змін.

Не погоджуючись із прийнятою постановою суду апеляційної інстанції, ВАТ "Вінницягаз" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою про її скасування, просить прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог.

Скаржник посилається на порушення апеляційним господарським судом норм матеріального та процесуального права, зокрема статей 530, 611, 612, 613 Цивільного кодексу України; стверджує про нез'ясування апеляційним господарським судом правових підстав для здійснення відповідачем оплати послуг по транспортуванню природного газу.

Заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши повноту встановлення апеляційним господарським судом обставин справи та правильність застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, між ВАТ "Вінницягаз" (виконавець) та ЗАТ "Укргаз-Енерго" (замовник) було укладено договір про надання послуг з транспортування газу від 03.01.2007 р. N 30/66/Тр-07, згідно з пунктом 1.1 якого виконавець зобов'язується прийняти та протранспортувати природний газ системою розподільчих газопроводів, що знаходяться в зоні обслуговування та/або користуванні виконавця, від пунктів приймання-передачі газу - газорозподільних станцій на магістральних трубопроводах та/або пунктів виміру витрат газу в районах видобутку газу на території України до пунктів призначення: газопроводів споживачів та/або до газорозподільних станцій для передачі визначеним замовником та доведеним (підтвердженим) до виконавця через Об'єднане диспетчерське управління ДК "Укртрансгаз" споживачам та/або уповноваженим організаціям, здійснювати облік такого газу, а замовник зобов'язався відповідно до умов даного договору оплатити надані виконавцем послуги з транспортування газу.

Пунктом 4.1 договору встановлено, що надання послуг з транспортування газу оформлюється замовником і виконавцем шляхом складання акта здачі-прийомки послуг з транспортування газу.

Відповідно до пунктів 4.3, 4.8 договору сторони зобов'язані підписати акти, зазначені в пунктах 4.1 та 4.2 даного договору, за місяць, у якому фактично виконавець надавав замовникові послуги з транспортування природного газу і послуги з технічного приймання-передачі газу в пунктах приймання-передачі та пунктах призначення, до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому фактично надавалися послуги. При відсутності зауважень замовник підписує направлені виконавцем акти і в день їх підписання засобами факсимільного зв'язку надсилає виконавцю. Оригінали актів, при відсутності зауважень, замовник повертає виконавцю не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним.

Акти складаються у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, і є підставою для здійснення розрахунків у встановленому даним договором порядку.

Стаття 6 вищевказаного договору визначає порядок проведення розрахунків між сторонами, зокрема, згідно з умовами пункту 6.2 договору остаточний розрахунок здійснюється на підставі рахунків-фактур, виставлених виконавцем замовнику на підставі актів, зазначених у пунктах 4.1 та 4.2 даного договору, до 12 числа місяця, наступного за звітним.

На виконання умов договору від 03.01.2007 р. N 30/66/Тр-07 виконавець надав замовнику протягом лютого 2007 року - лютого 2008 року послуги з транспортування природного газу. У матеріалах справи містяться належним чином оформлені акти здачі-приймання послуг з технічного приймання-передачі та транспортування природного газу у січні - вересні 2007 року.

Скасовуючи рішення місцевого господарського суду в частині задоволення позовних вимог, апеляційний господарський суд виходив із наступного.

При укладенні договору від 03.01.2007 р. N 30/66/Тр-07 сторони домовились про наявність такої підстави для здійснення відповідачем розрахунків як виставлення ВАТ "Вінницягаз" рахунків-фактур.

За твердженням суду апеляційної інстанції, у зв'язку з тим, що позивач не виконав умови договору, не виставив рахунки-фактури виконаних робіт на оплату послуг по транспортуванню природного газу за спірний період, у відповідача не настав обов'язок зі сплати цієї суми, тому в діях відповідача відсутні ознаки вчинення порушення зобов'язання за договором; у позивача відсутні підстави для висунення вимог до відповідача щодо неналежного виконання останнім договірних зобов'язань.

Проте суд апеляційної інстанції дійшов передчасного висновку стосовно скасування рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2010 р. у частині задоволених позовних вимог щодо стягнення боргу з урахуванням індексу інфляції, трьох відсотків річних, пені та штрафу за невиконання грошового зобов'язання з огляду на таке.

Посилаючись на статтю 6 договору, апеляційний господарський суд не надав оцінку тієї обставини, що остаточний розрахунок здійснюється на підставі рахунків-фактур, виставлених виконавцем замовнику на підставі актів, зазначених у пунктах 4.1 та 4.2 даного договору.

Судом апеляційної інстанції не спростований висновок суду першої інстанції, яким встановлено, що акти здачі-приймання послуг з технічного приймання-передачі та транспортування природного газу за період жовтень - грудень 2007 року та січень - лютий 2008 року направлялись виконавцем щомісячно до 10 числа замовнику, останнім були отримані, проте залишені непідписаними, без зауважень та не повернуті виконавцю.

Крім того, рахунок-фактура є документом, який містить тільки платіжні реквізити, на які потрібно перерахувати кошти; ненадання рахунку-фактури не є простроченням кредитора в розумінні статті 613 ЦК України, тому наявність або відсутність рахунку-фактури не звільняє боржника від обов'язку сплатити за надані послуги.

Стосовно стягнення судом першої інстанції пені за непідписання актів здачі-приймання послуг з технічного приймання-передачі та транспортування природного газу апеляційний господарський суд, виходячи із приписів статті 549 ЦК України, дійшов правомірного висновку про те, що пеня може бути нарахована та стягнута лише у разі порушення грошового зобов'язання, а сума пені за непідписання актів здачі-приймання послуг з транспортування природного газу не є грошовим зобов'язанням у розумінні ЦК України.

Колегія суддів погоджується з висновком апеляційного господарського суду, який залишив без змін рішення суду першої інстанції у частині позовних вимог про зобов'язання ЗАТ "Укргаз-Енерго" підписати реєстри фактично протранспортованих обсягів природного газу й акти здачі-приймання послуг з технічного приймання-передачі та транспортування природного газу. Суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що відповідно до статті 20 ГК України не передбачено такого способу захисту прав як підписання реєстру фактично протранспортованих обсягів природного газу та акта приймання-передачі товару за договором про надання послуг; заявлені вимоги не призводять до поновлення порушеного права позивача.

Згідно зі статтею 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд, якщо суд припустився порушень норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, допущені тільки цим судом.

З огляду на викладене, постанова Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2011 р. підлягає скасуванню в частині відмови в позові стосовно стягнення боргу з урахуванням індексу інфляції, трьох відсотків річних, пені та штрафу за невиконання грошового зобов'язання з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, при якому суду слід врахувати вищенаведене, всебічно і повно перевірити доводи, на яких ґрунтуються вимоги та заперечення сторін, і в залежності від установлених обставин вирішити спір у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Вінницягаз" у справі N 6/507 задовольнити частково.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2011 р. у справі N 6/507 у частині відмови в позові стосовно стягнення боргу з урахуванням індексу інфляції, трьох відсотків річних, пені та штрафу за невиконання грошового зобов'язання скасувати.

Справу N 6/507 у цій частині направити на новий розгляд до Київського апеляційного господарського суду.

У решті постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2011 р. у справі N 6/507 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

О. Кот

Судді:

О. Кролевець

 

С. Шевчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали